Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Türk İdare Hukuku Kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının KorunmasıSayfa Sayısı
:  
331
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-583-9

45,00 TL ( KDV Dahil )


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ    


BİRİNCİ BÖLÜM


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KAVRAMSAL BOYUTU, SINIFLANDIRILMASI, KORUNMASINDAKİ AMAÇ VE GEREKLİLİKLER


I.             KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI KAVRAMI


A.           KÜLTÜR VARLIĞI            


B.            TABİAT VARLIKLARI       


II.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI           


A.           TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI             


B.            TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI       


C.            KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI     


III.          KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDAKİ AMAÇ, GEREKLİLİKLER, ÖLÇÜTLER VE İLKELER               


A.           KORUMA-KULLANMA DENGESİNİN SAĞLANMASI İLKESİ           


B.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUKLARI YERDE (İN SİTU) KORUNMASI İLKESİ         


C.            ZARAR VERMEDEN KORUMA İLKESİ      


IV.          TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI


 


İKİNCİ BÖLÜM


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ, SİT ALANLARININ, YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ, KORUNMA REJİMİ, TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI VE YASAL ALT YAPISI


I.             KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARININ VE YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ USULÜ   


A.           KÜLTÜR VARLIKLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ       


1.            Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti ve Tescili   


2.            Taşınır Kültür Varlıklarının Tespiti ve Tescili         


B.            SİT ALANLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ     


1.            Kültürel Sit Alanları        


a.            Kentsel Sit Alanları         


b.            Tarihi Sit Alanları             


c.            Arkeolojik Sit Alanları   


2.            Doğal Sit Alanları, Doğal Sit Alanlarının Belirlenmesi ve Doğal Sit Alanlarının Gruplandırılması     


a.            Tanımı ve Önemi            


b.            Doğal Sit Alanlarının Belirlenmesi            


c.            Doğal Sit Alanlarının Gruplandırılması    


C.            YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ


D.           TABİAT VARLIKLARININ TESPİTİ VE TESCİLİ        


1.            Tabiatı Koruma Alanları


2.            Milli Parklar       


a.            Bir Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi               


b.            Milli Park Alanları İçerisinde Yapılması Yasak Olan Falliyetler      


c.            Mili Park Alanları Üzerinde Yapılacak Olan İmar Planları


3.            Tabiat Parkları


4.            Tabiat Anıtları   


5.            Sulak Alanlar     


6.            Özel Çevre Koruma Bölgeleri    


II.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ DEVLET MALI OLMA STATÜSÜ İLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDE BULUNAN TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARI


A.           KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ DEVLET MALI NİTELİĞİ       


B.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN KISITLAMALAR, İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALELER İLE KÜLTÜR VARLIKLARINI ELİNDE BULUNDURAN KİŞİLERE SAĞLANACAK OLAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR


1.            Kültür Varlıkları Bakımından


2.            Tabiat Varlıkları Bakımından


3.            Teşvik ve Yararlandırmalar         


a.            Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun ve Emlak Vergisi Kanunu'ndan Kaynaklanan Teşvik ve Yararlandırmalar


b.            5225 Sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik ve Yararlandırmalar       


c.            Değerlendirme


III.          TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KAMULAŞTIRILMASI, TAKAS VE TRAMPAYA KONU EDİLMESİ USULÜ               


A.           KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KAMULAŞTIRILMASI VE USULÜ     


B.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TRAMPA (TAKAS) İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI VE İMAR HAKKI TRANSFERİ               


1.            Trampa (Takas) Usulü  


2.            İmar Hakkı Transferi ve Sit Sertifikası    


C.            KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNLARI


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN İDARİ TEŞKİLATLANMALAR, FAALİYETLER VE BU YAPILARIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN HUKUKİ DENETİMİ


I.             KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULU İLE BÖLGE KURULLARININ TEŞKİLATLANMASI VE DEĞERLENDİRME               


A.           KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULU            


1.            Görev ve Yetkileri          


2.            Oluşumu ve Çalışma Biçimi


B.            KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ             


1.            Görev ve Yetkileri          


2.            Oluşumları ve Çalışma Yöntemleri


C.            KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULU İLE KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ    


D.           KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)           


1.            KUDEB'lerin Kuruluşu, Oluşumu ve Çalışma Biçimi


2.            Görev ve Yetkileri


3.            KUDEB'lerin Yapısı ve Görevlerine İlişkin Eleştiri ve Görüşler     


II.            TABİAT VARLIKLARI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU İLE KORUMA BÖLGE KOMİSYONLARININ TEŞKİLATLANMASI, GÖREVLERİ, DENETLENMESİ VE DEĞERLENDİRME          


A.           TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU               


1.            Kuruluşu, Görev ve Yetkileri     


2.            Tabiat Varlıkları Merkez Komisyonu Kararlarının İdari ve Yargısal Denetimi         


B.            TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONLARININ TEŞKİLATLANMASI


C.            DEĞERLENDİRME           


III.          KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA YETKİLİ OLAN BÖLGESEL VE MERKEZİ KURUL KARARLARININ İDARİ VE YARGISAL YÖNDEN DENETİMİ              


 


SONUÇ