Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu ( Bildiriler - Tartışmalar )

Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu ( Bildiriler - Tartışmalar )Sayfa Sayısı
:  
158
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-537-206-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...PROF. DR. SABİH ARKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI Muhterem Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım; Genel işlem şartlan konusunda yapacağımız sempozyumu teşrif etmiş olmanızdan dolayı hepinizi mutlulukla ve saygılarımla selamlıyorum. Genel işlem şartları konusunda yakın zamanlara gelene kadar Türkiye′de genel bir yasal düzenleme mevcut değildi; muhtelif bazı maddelerde. Ticaret Kanunu içinde genel işlem şartlarıyla ilgili değinmeler vardı. Ancak kısa bir zaman zarfında çok değişik düzenle¬meler birden yeşerdi, bu gelişme karışıklıklara neden olabilir, diye düşündük. Her şeyden önce. Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun′da, 2003 yılında yapılan değişiklikle genel işlem şartlarının tüketiciler aleyhine iyiniyet kurallarına aykırı biçimde dengesizlik yaratmasına ilişkin olarak, özel bir hüküm getirildi ve bu şartların tüketici için uygulanamayacağı hüküm altına alındı. Bundan sonra, bu yılın başında çıkan yeni Borçlar Kanunu′nda özel, sistematik bir düzenleme yapılarak sözleşmenin niteliğine, işin özelliklerine yabancı genel işlem şartlarının yazılmamış sayılacağı yolunda bir hüküm kabul edildi. Bunun arkasından, yine aynı zamanlarda Resmi Gazete′de yayımlanan yeni Ticaret Kanunu′nda, dürüstlük kurallarına aykırı genel işlem şartlarının haksız rekabet sayılacağı hükmü öngörüldü. Dolayısıyla değişik düzenlemeler, değişik müeyyideler, bunların hepsinin bir arada uygulanması sorunlara neden olabilir. Bu karmaşa karşısında, Enstitü′de genel işlem şartları konusunda bir sempozyum yapılmasının yararlı olacağını düşündük. Bu bağlamda Değerli Hocamız Erden Kımtalp′\n görüşlerini de alarak bir sempozyum düzenlenmesinin yararlı sonuçlar vereceği, Türk uygulamasına ışık tutacağı sonucuna vardık. Bu sempozyuma değerli tebliğleriyle katılmayı kabul eden başta Hocamız Prof. Dr. Erden Kuntalp′e, değerli meslektaşlarımız Prof. Dr. Lâle Sirmen′e ve yine değerli meslektaşımız Doç. Dr. Yeşim Atamer′e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Sabih ARKAN (Enstitü Müdürü) Açılış Konuşması Doç. Dr. Yeşim M. ATAMER Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi- TKHK m. 6 ve TTK m. 55, F. 1, (f) ile Karşılaştırmalı Olarak Prof. Dr. Erden KUNTALP Bankalar ve Genel İşlem Koşulları Prof. Dr. A. Lâle SIRMEN Tüketici Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi 107 Tartışmalar