Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki SuçuSayfa Sayısı
:  
264
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-300-071-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu başlıklı bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN danışmanlığında, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma, jüride yapılan eleştiriler, savunma tarihinden sonra çıkmış olan yargı kararları ve mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gözden geçirilmiş ve yayıma hazırlanmıştır. 


Ülkemizde cinsel suç işlenme oranının giderek artması ve bu suçlarla etkin bir şekilde mücadele edilememesi, toplumumuzun ve hukukçularımızın ilgisini cinsel suçlar üzerine çekmiştir. Özellikle son dönemlerde lise çağındaki çocukların hukuken geçerli rızaları olmaksızın istismar edilmeleri ve medyaya yansıyan bu tarz olayların toplumda infial yaratması, gençlerin cinsel yaşamlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin önemini daha da artırmıştır. 


Başlangıçta cinsel suçlar gibi zor ve hassas bir konu üzerinde çalışmak ve özellikle gençlerin cinsel yaşamlarını konu edinen reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin görüşlerimi özgürlükçü ve hukuki bir yaklaşım içerisinde dile getirmek beni oldukça tedirgin etti. Ancak toplumumuz ve ceza hukukumuz bakımından adeta kanayan bir yara olan cinsel suçların çözüme kavuşturulabilmesi için, bu konu üzerinde daha fazla çalışmak ve tartışmak gerektiğini zamanla idrak ettim.


SUNUŞ-VII


ÖNSÖZ-XI


İÇİNDEKİLER-XIII


KISALTMALAR LİSTESİ-XIX


GİRİŞ-1


BİRİNCİ BÖLÜM


CİNSELLİK KAVRAMI, CİNSELLİĞİN SINIRLANDIRILMASI,


REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN


TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİMİ, SUÇ TİPİNİN


DİĞER ÜLKELERDEKİ GÖRÜNÜMÜ VE


BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESESİ


I. Cinsellik Kavramı-5


II. Cinselliğin Toplum ve Kanunlar Tarafından Sınırlandırılması-8


III. Çocuğun Cinsel Gelişimi ile Cinsel Davranışlara Rıza Gösterme Yaşı Arasındaki İlişki-15


IV. Türk Hukukundaki Tarihi Gelişim-21


A. 765 S. TCK Dönemi-21


1. Genel Açıklamalar-21


2. Reşit Olmayan Bir Kimse ile Rıza ile Cinsi Münasebette Bulunmak-23


3. 765 S. TCK Açısından Reşit Olmayan Bir Kimse ile Rıza ile Cinsi Münasebette Bulunmak Suçu ile Diğer Cinsel Suçların Mukayesesi-28


a)-Irza Geçme Suçu ile Mukayese-28


b)-Irza Tasaddi Suçu ile Mukayese-33


c)-Söz Atma ve Sarkıntılık Suçu ile Mukayese-36


d)-Alacağım Diye Kandırıp Kızlık Bozma Suçu ile Mukayese-39


e)-Zina Suçu ile Mukayese-42


B. Türk Ceza Kanunu Tasarılarındaki Düzenlemeler-45


1. 1987 ve 1989 Türk Ceza Kanunu Ön Tasarıları-45


2. 1997 ve 2000 Türk Ceza Kanunu Tasarıları-46


3. 2003 Türk Ceza Kanunu Tasarısı (Hükümet Tasarısı)-48


4. Adalet Alt Komisyonunda Kabul Edilen Metin-49


V. 5237 S. TCK Açısından Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Benzer Suç Tipleriyle Mukayesesi-51


A. Cinsel Saldırı Suçu (m. 102) ile Mukayese-51


B. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu (m. 103) ile Mukayese-60


C. Cinsel Taciz Suçu (m. 105) ile Mukayese-68


VI. Diğer Ülkelerdeki Görünüm-72


A. Almanya-72


B. İtalya-74


C. Fransa-76


D. İngiltere-77


E. İspanya-79


F. Kanada-80


İKİNCİ BÖLÜM


REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU


I. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-83


II. Suçla Korunan Hukuki Değer-89


III. Suçun Unsurları-95


A. Tipikliğin Maddi Unsurları-95


1. Suçun Konusu-95


2. Fail-96


a)-Genel Açıklamalar-96


b)-Failin Cinsiyeti Bakımından Tartışmalar-102


c)-Failin Yaşı ve Yasal Yollarla Erginliğini Elde Etmiş Olan Kişinin Fail Olup Olamayacağı Sorunu İle İlgili Tartışmalar-104


d)-15-18 Yaş Aralığında Bulunan İki Çocuğun Rızalarıyla Cinsel İlişkiye Girmeleri Halinde Fail ve Mağdurun Kim Olacağı Sorunu-109


e)-Failin Yaşına ve 15-18 Yaş Aralığında Bulunan İki Çocuğun Rızalarıyla Cinsel İlişkiye Girmeleri Halinde Kimin Fail Kimin Mağdur Kabul Edileceğine İlişkin Görüşümüz-114


3. Mağdur-118


a)-Genel Açıklamalar-118


b)-Mağdurun Cinsiyeti ve Yaşı-122


c)-Mağdurun, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneğinin Gelişmiş Olması-124


(1)-Genel Açıklamalar-124


(2)-Akıl Hastalarının Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Mağduru Olup Olamayacakları Sorunu-126


d)-Evlenme Yoluyla veya Mahkeme Kararıyla Ergin Olmuş Kişinin Mağdur Olup Olamayacağı Sorunu-131


4. Fiil-138


a)-Cinsel İlişki-138


(1)-Genel Açıklamalar-138


(2)-Cinsel İlişki Kavramını Dar Yorumlayan Görüşler-139


(3)-Cinsel İlişki Kavramını Geniş Yorumlayan Görüşler-143


b)-Rızanın Varlığı-147


(1)-Rızanın Suçun Bir Unsuru Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Sorunu-147


(2)-Hukukun Kendisine Değer Atfettiği Bir Rızanın Varlığı-151


(a)-Genel Açıklamalar-151


(b)-Rızanın Şartları-152


(i)-Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilecek Bir Hakkın Varlığı-152


(ii)-Rıza Ehliyetine Sahip Olma-153


(iii)-Rızanın Açıklanması-154


(a)-Mağdurun Fiile Direnmemesi Halinde Rızasının Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirilmesi-155


(b)-Mağdurun Fiile Yalnızca Hayır Demesi, Rızasının Olmadığı Anlamına Gelir mi?-158


(c)-Varsayılan Rızaya Dayalı Olarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İşlenebilir mi?-159


(3)-Rızanın Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Diğer Nedenlerle Sakatlanmamış Olması-161


(a)-Eylemin Cebir Olmaksızın İşlenmiş Olması-161


(b)-Eylemin Tehdit Olmaksızın İşlenmiş Olması-164


(c)-Eylemin Hile Olmaksızın İşlenmiş Olması-171


(d)-Eylemin İradeyi Etkileyen Diğer Nedenler Olmaksızın İşlenmiş Olması-177


(4)-Rızanın İspatı (Rızasızlığın İspatı)-181


B. Tipikliğin Manevi Unsuru-188


1. Genel Açıklamalar-188


2. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Bakımından Kastı Kaldıran Hata Halleri-189


a)-Mağdurun Yaşında Hata-189


b)-Mağdurun Rızasında Hata-192


C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-193


IV. Suçun Nitelikli Halleri-194


A. Genel Açıklamalar-194


B. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmiş Olması-195


C. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmiş Olması-198


V. Kusurluluk-199


VI. Suçun Özel Görünüş Biçimleri-201


A. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme-201


B. İştirak-203


C. İçtima-204


1. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması (TCK m. 43)-204


2. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile Bazı Suç Tipleri Arasındaki İçtima İlişkisi-206


a)-Hayasızca Hareketler Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 225)-206


b)-Müstehcenlik Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 226/3)-207


c)-Fuhuş Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 227/1)-208


d)-Kötü Muamele Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 232)-209


e)-Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 234/3)-211


f)-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ile İçtima İlişkisi (TCK m. 109/5)-212


VII. Suçun Muhakemesi-213


A. Şikayet-213


1. Genel Açıklamalar-213


2. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Hakkının Kime Ait Olacağı Sorunu-217


B. Uzlaşma-225


C. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-228


D. Görevli ve Yetkili Mahkeme-228


VIII. Zamanaşımı-229


IX. Yaptırım-229


X. İnfaza İlişkin Özellikler-230


SONUÇ-235


KAYNAKÇA-243