Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Türk Borçlar Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

Türk Borçlar Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğunun Hukuki NiteliğiSayfa Sayısı
:  
258
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-628-7

27,00 TLİşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunun hukuki niteliğine ilişkin olmak üzere gerek öğretideki görüş ayrılıkları gerekse de Yargıtay içtihatlarındaki farklılıklar uzun yıllardır süregelmektedir. İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliğinin kusur sorumluluğu ya da kusursuz sorumluluk olarak belirlenmesi, uygulama birliğinin sağlanarak hukuk güvenliğinin tesisi için önemlidir. Benzeri durumlar için hukuk güvenliğinin tesisinde kullanılabilecek en önemli mekanizmaların başında kanun koyucunun yeni bir düzenleme vazetmesi gelir. Bu bağlamda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu da içeren kanunlaştırma hareketinin, mevcut tartışma üzerindeki etkilerinin incelenmesi zaruridir. Bu çalışmada da amaçlanan, söz konusu tartışmayı, adı geçen kanunlar çerçevesindeki yeni boyutlarıyla ele almaktır.(TANITIM YAZISI)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


SORUMLULUK KAVRAMI 


§ 1. Genel Olarak


§ 2. Hukuki Sorumluluğun Türleri


I. Kusur Sorumluluğu


II. Kusursuz Sorumluluk


 


İKİNCİ BÖLÜM 


İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU 


§ 3. Genel Olarak


§ 4. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu


I. Tanım ve Kapsam


II. Hukuki Dayanağı


A. Genel Olarak


B. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu İş Sözleşmesinin Özelliklerine Dayandıran Görüş


C. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu Borç İlişkisi İçindeki Edim Yükümlülüğüne Dayandıran Görüş


D. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Koruma Yükümlülüğüne Dayandıran Görüş


E. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunun Hukuki Dayanağı Hususundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz


§ 5. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları


I. Genel Olarak


II. İş Kazası


A. Genel Olarak Kaza Kavramı ve Unsurlarının İş Kazası Bakımından Değerlendirilmesi


B. SSGSSK Anlamında İş Kazası ve SGK'nın Sorumluluğu


C. İSGK Anlamında İş Kazası ve İşverenin Sorumluluğu


D. İş Kazası ile İlgili Yargıtay İçtihatları


1. Ani Olay, Harici Olay, İstenmeyen Olay Unsurları Bakımından İş Kazası


2. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen İş Kazası


a. Genel Olarak


b. İşyeri ve İşyerinden Sayılan Haller Bağlamında Bazı İçtihatlar


c. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen İş Kazası ile İlgili Diğer İçtihatlar


3. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle; Sigortalı Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışıyorsa Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazası


4. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalının, Görevli Olarak İşyeri Dışında Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen İş Kazası


5. Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatı Gereğince Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen İş Kazası


6. Sigortalıların İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Meydana Gelen İş Kazası


7. İlliyet Bağı


III. Meslek Hastalığı


A. SSGSSK Anlamında Meslek Hastalığı ve SGK'nın Sorumluluğu


B. İSGK Anlamında Meslek Hastalığı ve İşverenin Sorumluluğu


C. Meslek Hastalığı ile İlgili Yargıtay İçtihatları


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 


§ 6. Genel Olarak


§ 7. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında TBK ve İSGK'den Önceki Görüşler


I. Kusur Sorumluluğu Görüşü


II. Kusursuz Sorumluluk Görüşü


§ 8. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında TBK ve İSGK'den Sonraki Görüşler


I. Genel Olarak 


II. Kusur Sorumluluğu Görüşü


III. Kusursuz Sorumluluk Görüşü


IV. Diğer Bir Görüş 


§ 9. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında Yargıtay'ın Görüşü


§ 10. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkındaki Değerlendirme


I. Genel Olarak İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği


II. İşverenin Tehlike Sorumluluğu Bağlamında Kusursuz Sorumluluğu


A. Genel Olarak


B. Tehlike Sorumluluğu


C. Tehlike Sorumluluğunun İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğuna Uyarlanması ve Sorumluluğun Hukuki Niteliği Üzerinde Etkisi


III. İşverenin Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ve İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluk Bağlamında Kusursuz Sorumluluğu


A. Genel Olarak


B. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ve İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluk


C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ile İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluğun İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğuna Uyarlanması ve 


Sorumluluğun Hukuki Niteliği Üzerinde Etkisi


SONUÇ


 


 


KAYNAKÇA