Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Türk Anayasa Yargısında BİREYSEL BAŞVURU

Türk Anayasa Yargısında BİREYSEL BAŞVURU



Sayfa Sayısı
:  
162
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-464-798-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...









 

GİRİŞ

Hukuk devleti idealinin en üst düzeyde mükemmelliği, temel hakların tanınması ve korunmasıyla sağlanmaktadır. Temel hakla­rın pozitif hukuksal geçerliliği olmadan de­mokrasinin de korunmasının mümkün olma­dığını tarihsel gelişim göstermiştir.

Bu anlayış, insan haklarının sadece dava edilebilir haklar olarak Anayasalarda güven­ce altına alınmasını sağlamakla kalmamış, bu­nun ötesinde Anayasa Mahkemeleri kurula­rak devlet iktidarı karşısında temel hakların egemenliğini güvence altına alma görevini üstlenmişlerdir.

Temel haklar, bireyin devlete karşı ileri sürdüğü savunma haki an diri ar. Bu olgu temel hak düşüncesinin tarihsel gelişimden ve Ana­yasalarında temel haklara yer veren devletler-deki tarihsel aşamalardan ortaya çıkmakta-dır1.

Aynı düşünce ile ve temel haklan koru­mak amacıyla bazı devletlerde kamu gücünün işlemlerine karşı bireylere, Anayasa Mahke­melerine bireysel başvuru yolu tanınmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 1. Giriş     ............................................. 7
 2. F. Almanya'nın Anayasa

Şikayeti Modeli................................ 14

 1. Genel Olarak Bireysel Başvuru......... 19
 2. Bireysel Başvurunun Amacı ve
  Niteliği............................................. 20
 1. Bireysel Başvurunun Konusu............ 24
 2. Bireysel Başvurunun Kabul Yöntemi. 29

VII. Yetki Dağılımı ve Usul.................... 34

VIII. Bireysel Başvurunun Kabule
Uygunluğu....................................... 36

 1. Usule Uygun Başvuru................... 36
 2. Katılma Ehliyeti............................ 38
 3. Dava Ehliyeti................................ 40
 4. Şikayet Yetkisi............................. 42

a. Bir Temel Hak Zedelenmesi
Olasılığı.................................. 42

b. Kendi Temel Haklarında

Zarar Görmüş Olma................ 43

c. Şimdi Zarar Görmüş Olma....... 45

d. Yargı Yolunun Tüketilmiş
Olması.................................... 46

e. Süre........................................ 49

f.  Anayasa Mahkemesi
Kararlarına Karşı Bireysel
Başvurunun Kesin

Hüküm Nedeniyle Reddi.......... 50

IX.  Denetimin Spesifik Anayasa
Hukuku Zedelenmesi İle

Sınırlı Tutulması................................ 51 X.   Yargılama Sonucunda

Verilen Karann Etkisi....................... 54

XI.  Sonuç   ........................................... 59

KISALTMALAR.................................. 61

KAYNAKLAR..................................... 63

EKLER

I.    Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi
(İnsan Haklan ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleşme)

AİHS (İHAS)............................ 67-106

II.   Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri

Hk Kanun (AYMKK).............. 107-162