Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Tüm Yönleriyle Veraset Ve İntikal Vergisi

Tüm Yönleriyle Veraset Ve İntikal VergisiSayfa Sayısı
:  
224
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-5929-24-4

20,00 TL

İLK SÖZ

Türkiye′de karşılıksız servetlerin ilk kez vergilendirilmesi 1926 yılında Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Kanun ile başlamıştır.

İvazsız intikallerle ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğundan geçen harçların yerine, 1926 yılında 797 sayılı kanunla ilk defa veraset ve intikal vergisi getirilmiş; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1959 yılına kadar uygulanmıştır. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu yaklaşık 50 yıl uygulamada kalmıştır. Bu süre içerisinde sürekli vergi gelirleri içindeki tutar ve oran büyüklüğü açılarından tartışma konusu olmuştur. Nitekim uygulandığı süre içinde toplam vergi gelirleri içindeki oranı binli oranlardan yüzdeli oranlara geçmemiş olmasına karşın, uygulamada her zaman önemini koruyan başlıca vergilerden birisi olmak özelliğini korumuştur.

Veraset ve İntikal Vergisini Kanununun Yürürlükten Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 08.06.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılması planlanmaktadır.

Söz konusu Kanun Tasarısı yasalaşsa bile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk ettirilmiş olan veraset ve intikal vergilerinin de 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu göre takip ve tahsiline devam edilecektir.

Kanun Tasarısının yasalaşması durumunda; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki intikaller için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yıl başından itibaren üç yıl olarak uygulanacaktır.

Dolayisı ile Veraset ve İntikal Vergisini Kanununun yürürlükten kaldırılması durumunda; üç yıllık sürede 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu da hüküm ifade etmeye devam edecektir.

Kitabımızda 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun′un Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda değişiklik yapan hükümleri de dahil olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun en son şekli yer almaktadır.


Bu çerçevede kitabımız; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununu tüm uygulama yönleri ile birlikte ortaya koyan bir çalışma niteliğindedir. Bu sekli ile kitabımız; 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi olan mükelleflerin başvuru kaynağı olacaktır.

Uzun ve yorucu bir süreç olan kitabın yazımı aşamasında; bana bu yolculukta her zaman bilgi ve özveri desteği olan eşim Gelirler Başkontrolörü Doç. Dr. Selda AYDIN′a ve zaman yönünden anlayış gösteren çocuklarıma teşekkür ederim.

Bu kitabın yayımı açısından teşvik ve ilgilerinden dolayı değerli hocam sayın Prof. Dr. Şükrü KlZILOT′a ve basımını gerçekleştiren Yaklaşım Yayıncılık A.Ş.′nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ekrem SARISU ile Kitabı yayına hazırlayan Cengiz ŞİMŞİR′e emeği geçen tüm Yaklaşım Yayıncılık Ailesine şükranlarımı sunuyorum.

Kitabın okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Ankara, Eylül 2009.

Dr. Fazıl AYDIN

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE GENEL BAKIŞ

I. TARİHÇE ........3
II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BÜTÇE GELİRLERİ İÇİNDEKİ YERİ 5

III. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 10
IV. BAZI AVRUPA BİRLİĞİ(AB) ÜYESİ ÜLKELERDE VERASET VE İNTİKAL
VERGİSİ UYGULAMASI 14
V. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İNCELEMESİ 23


BÖLÜM II

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSU 25
1.1. Kanun Maddesi 25
1.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 25
1.3. Kanun Maddesi ile İlgili Açıklama 27
1.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 28
1.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 29
1.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 33
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE VERGİ
İLE İLGİLİ TANIMLAR 34
2.1. Kanun Maddesi 34
2.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 34
2.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 36
2.3.1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yer Alan
Vergilendirmeye İlişkin Tanımlar 36
2.3.1.1. Kişi 36
2.3.1.2. Mal 36
2.3.1.3. Mamelek 36


2.3.1.4. Veraset 36
2.3.1.5. Miras (tereke) 37
2.3.1.6. Mirasçı 37
2.3.1.7. Vasiyet 37
2.3.1.8. Miras Mukavelesi 37
2.3.2. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Vergiyi Doğuran Olay 37
2.3.2.1. Ölüm 39
2.3.2.2. Gaiplik 39
2.3.2.3. ivazsız intikal (Bağış) 39

2.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 39
2.5. Kanun Maddesi ile ilgili Sirküler 41
2.6. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 43
2.7. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 46
3. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER 47
3.1. Kanun Maddesi 47
3.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 47
3.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 49

3.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 50
3.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 51
3.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 53
4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR 54
4.1. Kanun Maddesi 54
4.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 56
4.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 61
4.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğler 63
4.4.1.1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 63
4.4.2. 35 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 66
4.4.3. 36 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 66

4.4.4. 37 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 67
4.4.5. 38 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 67
4.4.6. 39 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 68
4.4.7. 40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 68
4.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelgeler 694.5.1.6 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 69
4.5.2. 1996/3 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 69
4.5.2. 1997/2 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 70
4.6. Kanun Maddesi ile ilgili Sirküler 71
4.7. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 73
4.8. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararları 74
5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU DIŞINDAKİ MUAFİYET VE
İSTİSNA DÜZENLEMELERİ 76
5.1. Veraset ve intikal Vergisi Kanunu Dışındaki Kanunlar ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Veraset ve intikal Vergisi ile ilgili
Muafiyet ve istisna Düzenlemeleri 76
5.2. Türkiye ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve
Anlaşmasında Veraset ve intikal Vergisi istisnası 80
6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MÜKELLEF 82
6.1. Kanun Maddesi 82
6.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 82
6.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 82
6.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 84
6.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 85
6.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararları 86
7. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEKLİF MAHALLİ 87
7.1. Kanun Maddesi 87
7.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 87
7.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 88
7.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 88
7.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 88
7.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Karan 90
8. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAME 91
8.1. Kanun Maddesi 91
8.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 92
8.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 93

8.3.1. Genel Açıklama ■ 93
8.3.2. Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgeler 95
8.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğler 96

8.4.1. 1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 96
8.4.2. 28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 96

8.5. Kanun Maddesi İle ilgili Özeigeler 101
8.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Karan 101
9. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER 103
9.1. Kanun Maddesi 103
9.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 103
9.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 103
9.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 103
9.5. Kanun Maddesi ile İlgili Özelge 104
10. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ 105
10.1. Kanun Maddesi 105
10.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 105
10.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 107

10.3.1. Genel Açıklama 107
10.3.2. Beyannamelerin Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda
Usuisüzlük Cezası Uygulaması 108
10.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğler 108
10.4.1. 1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 108
10.4.2. 28 Seri No.lu Veraset ve intikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 109
10.4.3. 33 Serî No.lu Veraset ve intikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 110
10.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelge 111
11. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MATRAH VE İLK TARHİYAT 115
11.1 Kanun Maddesi 115
11.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 116
11.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 118

11.3.1. Genel Açıklama 118
11.3.2. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Tespitinde İndirilebilecek
Borç ve Giderler 120
11.3.3. İntikal Eden Mallarda Değerleme Ölçüleri 121
11.4. Kanun Maddesi İle ilgili Genel Tebliğler 122
11.4.1. 16 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 122
11.4.2. 17 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 128


11.4.3. 18 Seri No.iu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 129
11.4.4. 19 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 131
11.4.5. 20 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 132
11.4.6. 22 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 133
11.5. Kanun Maddesi ile ilgili İç Genelgeler 135
11.5.1. 2002/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 135
11.5.2. 1997/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 136
11.5.3. 1996/4 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 137
11.5.4. 1996/2 Seri No.iu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 137
11.5.5. 1 Seri No.iu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 139
11.5.6. 2 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 140

11.6. Kanun Maddesi ile ilgili Sirküler 140
11.7. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 141
11.8. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararları 143
12. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE DEĞERLEME GÜNÜ 146
12.1. Kanun Maddesi 146
12.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 146
12.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 146
12.4. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 147
12.4. Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı 147
13. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TENZİL OLUNABİLECEK BORÇLAR
VE MASRAFLAR 148
13.1. Kanun Maddesi 148
13.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 148
13.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 149
13.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 149
13.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 151
14. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİLAFLI BORÇLAR 152
14.1. Kanun Maddesi 152
14.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 152
14.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 152
\\A. Kanun Maddesi ile İlgili Genel Tebliğ 153
14.5. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 153


14.6. Kanun Maddesi ile İlgili Yargı Kararları 154
15. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİNİN TARHI 156
15.1. Kanun Maddesi 156
15.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 156
15.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 156
16. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDE 158
16.1. Kanun Maddesi 158
16.2. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 158
17. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİ TARİFESİ 158
17.1. Kanun Maddesi 158
17.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 159
17.3. Kanun Maddesi ile İlgili Açıklama 160
17.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 162

17.4.1. 28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 162
17.4.2. 30 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 164
17.4.3. 31 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 164
17.4.4. 32 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 165
17.4.5. 33 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 166
17.4.6. 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 166
17.4.7. 35 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 167
17.4.8. 36 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 167

17.4.9. 37 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 168
17.4.10. 38 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 169
17.4.11. 39 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 169
17.4.12.40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 170
17.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelge 171
18. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEMİNAT 172
18.1. Kanun Maddesi 172
18.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 172
18.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 173
18.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 176

18.4.1. 1 Seri No.lu Veraset ve intikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 176
18.4.2. 28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 178

18.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelge 181
18.6. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 183
19. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİYAT TEDBİRLERİ 184
19.1. Kanun Maddesi 184
19.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 184
19.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 185
19.4. Kanun Maddesi ile İlgili Genel Tebliğ 185
20. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE ÖDEME ZAMANI 186
20.1. Kanun Maddesi 186
20.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 186
20.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 188
20.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 189

20.4.1. 21 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 189
20.4.2. 28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 190

20.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelge 191
20.6. Kanun Maddesi ile ilgili Özelgeler 192
20.7. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 194
21. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI 195
21.1. Kanun Maddesi 195
21.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 195
21.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 196
21.4. Kanun Maddesi İle ilgili Genel Tebliğ 198
21.5. Kanun Maddesi ile ilgili iç Genelgeler 199

21.5.1. 2000/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 199
21.5.2. 2007/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi 201

21.6. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 202
21.7. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 204
22. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE GAİBİN ZUHURU 205
22.1. Kanun Maddesi 205
22.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 205
22.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 205
22.4. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 206
22.5. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 206

23. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MİRASÇILIKLARI SABİT OLANLAR 207
23.1. Kanun Maddesi 207
23.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 207
23.3. Kanun Maddesi ile ilgili Özelge 207
23.4. Kanun Maddesi ile ilgili Yargı Kararı 208
24. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BANKALARDAKİ KİRALIK
KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ 209
24.1. Kanun Maddesi 209
24.2. Kanun Maddesi Gerekçesi 209
24.3. Kanun Maddesi ile ilgili Açıklama 209
24.4. Kanun Maddesi ile ilgili Genel Tebliğ 209
24.5. Kanun Maddesi ile İlgili Özelgeler 210

25. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE KALDİRİLAN HÜKÜMLER 213
26. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUVAKKAT MADDELER 213

26.1. Kanun Maddesi 213
26.2. Kanun Maddesi 214

27. VERASET VE İNTİKÂL VERGİSİNDE GEÇİCİ 3. MADDE 214
28. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE YÜRÜRLÜK MADDELERİ 214

28.1. Kanun Maddesi 214
28.2. Kanun Maddesi 214

15 SORUDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 215

KAYNAKÇA 221