Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davası

Tüketicinin Temliken Satışa Dayalı Açtığı Tapu İptal ve Tescil DavasıSayfa Sayısı
:  
464
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4949-5

140,00 TL

  Tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil davalarının çözüme bağlanması, tüketici yargılamasına özgü birçok usul kuralının bilinmesini ve uygulanmasını gerektirdiği gibi, başta eser sözleşmesi olmak üzere maddi hukuka ilişkin birçok kuralın Yargıtay kararları ile somutluk kazanmış ilkelerinin uygulanmasını gerektirmektedir. 

Bu kitapta yapılması amaçlanan husus, bu davayı özgül olarak tüm yönleriyle incelemeye çalışmak; Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku ve Medeni Usul Hukukunun kesişme noktalarını, kuramsal açıklamalar ve emsal Yargıtay içtihatları bağlamında uygulamacı hukukçuların yararlanmasına sunmaktır. Ayrıca yazar bu tür davalara uzun yıllardır bakmakta olan bir yargıç olarak, yazılı eserlerde bulunmayan bazı pratik bilgileri genç hukukçularla paylaşmayı da, isabetli ve adil hükümlerin oluşturulmasına naçizane bir katkı sağlaması bakımından, sevinçli bir görev saymıştır.

Konu Başlıkları
 
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Şekli, Hukuki Niteliği, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Bağımsız Bölümün Alacağın Temliki (Devri) Yoluyla Tüketiciye Devri
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli Mahkeme
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yetkili Mahkeme
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Taraflar ve Taraf Teşkili
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil İle Bedel İadesi Davalarında Zamanaşımı Süresi
Tescil Şartları– İspat, Deliller, Tahkikat
Aynı Taşınmazın Birden Fazla Kişiye Satılması– Hakların Yarışması ve Muvazaa İddialarının İspatı
Aynen İfanın İmkânsız Olması ve Tazminat Alacağı
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Yargılama Giderleri
Temliken Satışa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Hükmün Oluşturulması

 

Kanun Yolları, Tapu İptal ve Tescil İle Tazminat Hükmünün Kesinleşmesi, Hükmün İnfazı