Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu

Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması SuçuSayfa Sayısı
:  
294
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5444-4

72,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Dijital dönüşümün veriyi toplama ve kaydetme hızının debisi yüksek bir akarsu gibi özel hayatımızı sular altında bırakmaya hazır olduğu bu çağda, yasaların gerçek bir ihtiyaca bu hıza ayak uyduracak bir biçimde cevap vermesi olanaklı mı? Özel hayatın gizliliği hakkını önemli hak kategorisinde tutan şey esasında bu hakkın insanın en çekirdek ve hassas alanını oluşturması ve kişilik değerlerinin korunması için güçlü bir kalkan oluşturmasıdır. Bir hastanın kişisel verilerinin yeterince korunmadığını düşündüğü bir hastanede tedavi olmaktan vazgeçmesi günümüzde olasıdır. Bir hekimin hastanın hangi kişisel verileri konusunda daha hassas davranacağını belirlemesinin en az onu iyileştirmesi kadar önemli bir nokta olduğunu anlaması bugün an meselesidir.

Kişisel verilerin, küresel düzeyden de daha yüksek bir düzeyde, sürdürülebilir politikalarla korunduğu ve Avrupa Birliği'nin kişisel verileri, nerede ise bir para birimi olarak kabul ettiği gerçeği ile karşı karşıyayız.

Hipokrat'tan günümüze toplumun sağlığından birincil anlamda sorumlu olan hekimler, bugün dijital hastanelerde dijital ellerle hastalığın hızla tanısını yaparken, hastanın kişisel verisi de aynı hızla dijital ellere kopyalanmakta ve kötüye kullanımlarda en az kötü bir hastalık kadar hastada iz bırakmaktadır.

Kitabın kaynak kitap olması ve alanında nerede ise ilk olması bugün üçüncü baskı ile tanışmanızı sağladı. Keyifle okumanız ve bilgilenmeniz dileği ile.

Konu Başlıkları
    Sır Saklama ve Kişisel Veri Kavramı
    Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
    Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Suçu
    Bildirim Yükümlülüğü
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Teşekkür  11
Özet  13
Kısaltmalar  19
1. GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  21
2. SIR SAKLAMA VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI  27
2.1 SIR VE SIR SAKLAMA KAVRAMI  27
2.1.1 Tarihsel Bakış  27
2.1.2 Kavramlar  31
2.1.3 Sır  34
2.1.4 Sırrın Mesleğin Konusu İle İlgisi Olması  35
2.1.5 Sırrın Doğrudan Sırrın Sahibi Tarafından Verilmesi veya Sonradan Mesleki Uygulamada Öğrenilmesi  35
2.2 KİŞİSEL VERİDEN ÖNCE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI  36
2.2.1 Kişilik Hakkının Kişisel Veri ile ilişkisi  36
2.2.1.1 Kişilik hakkı  36
2.2.1.2. Kişisel Veriler ile Kişiliğin Korunması  37
2.3 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAĞLAMINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ HAKKI  38
2.3.1 Kişisel Veri Kavramı  44
2.3.1.1 Bilgi  45
2.3.1.2 Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi  46
2.3.1.3 Bilginin Kişiye İlişkin Olması  49
2.4 SIR, MESLEK SIRRI KAVRAMI VE KİŞİSEL VERİ İLE İLİŞKİSİ  49
2.5 TIP ALANINDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI / SAĞLIK KİŞİSEL VERİSİ  51
2.6 VERİ/ HASSAS VERİ/ KİŞİYE ÖZEL VERİ  55
2.7 VERİ SORUMLUSU / VERİ İŞLEYEN  57
2.8 VERİ MADENCİLİĞİ/VERİ AÇLIĞI  59
2.9 VERİ GÜVENLİĞİ/ÖLÇÜLÜLÜK/AÇIKLIK  59
2.10 ANONİMLİK/GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  61
2.11 SAĞLIK PANOPTİKONU/DİJİTAL KİŞİLİK/DİJİTAL HASTANE  61
2.12. YAPAY ZEKA VE KİŞİSEL VERİLER  64
3. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN MAHREMİYETİ KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI  67
3.1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN BİLGİ EDİNME HAKKINA BAKIŞ AÇISI  68
3.2 BİLGİ EDİNME HAKKINA DANIŞTAYIN BAKIŞ AÇISI  69
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  71
4.1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  71
4.1.1 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  71
4.1.2 Birleşmiş Milletler  71
4.1.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  72
4.1.3.1 AİHS m. 8/1 Hükmü ve Pozitif Yükümlülük  72
4.1.3.2 AİHS m. 8/2’nin Yatay Uygulanması ve Müdahalenin Meşruluğu  73
4.1.3.3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tıbbi Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kararları  73
4.1.4 Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  77
4.1.5 Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation)  79
4.1.6 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  82
4.1.7 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi  83
4.1.8 Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi  84
4.1.9 Bilgisayarın Tıpta Kullanılmasına İlişkin Duyuru (1983, Venedik, İtalya)  84
4.1.10 Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Eylül 1995, Bali/Endonezya)  85
4.1.11 Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (1981–Lizbon/Portekiz)  85
4.1.12 Anne Hakları Bildirgesi  85
4.1.13 AB Temel Haklar Şartı  85
4.1.14 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (97) 5 Sayılı Tavsiye Kararı  86
4.1.15 Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası  87
4.1.16 Helsinki Bildirgesi  87
4.1.17 Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları  87
4.1.18 Diğer Uluslararası Mevzuat  88
4.2 TÜRK HUKUKUNDA DURUM  89
4.2.1. Anayasa  89
4.2.2 Türk Ceza Kanunu / Ceza Muhakemesi Kanunu  90
4.2.3 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  92
4.2.4 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  94
4.2.5 Hasta Hakları Yönetmeliği  95
5. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI SUÇU  103
5.1 SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK AÇIKLANMASI (SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ)  103
5.1.1 Tıp Hukuku/Hasta/Hekim/Tedavi  103
5.1.2 Sağlık Personeli Kavramı/Sağlık Meslek Mensubu  103
5.1.3 Tıbbi Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli  104
5.1.4 Taşınabilir Sigorta Sistemi  105
5.1.5 Özel Hastaneler  105
5.2 TÜRKİYE'DE SAĞLIK ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI SİSTEMLER  106
5.2.1 Biyometrik Yöntemler  106
5.2.1.1 Tanım ve Çeşitleri  106
5.2.1.2 Kişisel Verilerin Biyometrik Yöntemlerle Elde Edilmesi  108
5.2.2 E–Nabız Projesi  110
5.2.2.1 Tanım ve Eleştiri  110
5.3 GENEL DURUM VE HUKUKSAL YARAR  111
5.3.1 Suçun Unsurları  111
5.3.1.1 Maddi Unsur  112
5.3.1.1.1 Kişisel Sağlık Verisi Kavramı  112
5.3.1.1.2 Kişisel Sağlık Verilerinin Kapsamı  114
5.3.1.1.3 Fail  117
5.3.1.1.4 Fiil  118
5.3.1.2 Manevi Unsur  121
5.3.2 Suçun Özel Görünüş Şekilleri  123
5.3.2.1 Teşebbüs  123
5.3.2.2 İştirak  124
5.3.2.3 İçtima  124
5.3.3 Hukuka Aykırılık Unsuru  125
5.3.3.1 Rıza (TCK m. 26/2)  125
5.3.3.2 Yanılgı  130
5.3.3.3 Zaruret Hali  130
5.3.4 Nitelikli Haller  132
5.3.4.1 Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a)  132
5.3.4.2 Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b)  133
5.3.5. Yaptırım ve Zamanaşımı  133
6. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  135
6.1 KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ’NİN İSTİSNASI OLARAK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI  135
7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  141
EKLER  145
 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE GİZLİLİĞE VE MAHREMİYETE İLİŞKİN AVRUPA REHBER KURALLARI  147
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  153
 GILLBERG–İSVEÇ KARARI  173
 S. ve MARPER / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI  201
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA FEDERAL KANUN  237
 PECK–BİLEŞİK KRALLIK DAVASI  251
 N.B.B. BAŞVURUSU  269
Kaynakça  287
Kavramlar Dizini  291