Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Ticari Sırların Korunması

Ticari Sırların KorunmasıSayfa Sayısı
:  
215
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-472-6

50,00 TL

"Ticarî Sırların Korunması" isimli bu bilimsel çalışma, günümüzde giderek önemini arttıran, ancak doktrinde halen hakettiği ilgiyi bulamayan ticari sırlar ve bunların korunmasına ilişkin hukuki rejimi incelemeyi ve bu hususta araştırma yapmak isteyen uygulamacılara ve teorisyenlere faydalı olmak amacı ile, Galatasaray Üniversitesi'nde Doç. Dr. Tolga AYOĞLU'nun yönetiminde bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanan metnin genişletilmiş ve yeniden gözden geçirilmiş halidir.(ÖNSÖZDEN)


 

İÇİNDEKİLER
 

GİRİŞ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

1. Ticari Sır Kavramı
 

1.1. Ticari Sır Kavramının Tarihsel Gelişimi
 

1.1.1. Kapsamı ve Tanımı
 

1.1.2. Unsurları
 

1.1.2.1. Genel Olarak
 

1.1.2.2. Bilginin Ticari Nitelikte Olması
 

1.1.2.3. Ticari Bilgiyi Gizli Tutma İradesi
 

1.1.2.4. Sır Sahibinin Sırrın Gizli Kalmasında Menfaatinin Olması
 

1.1.2.5. Sırrın Ekonomik Bir Değere Sahip Olması
 

1.2. Benzer Kavramlardan Farkları
 

1.2.1. Devlet Sırrı
 

1.2.2. Meslek Sırrı
 

1.2.3. İş Sırrı
 

1.2.4. Müşteri Sırrı
 

1.2.5. Şirket Sırrı
 

1.2.6. Know-How
 

1.2.7. Değerlendirmemiz
 

1.3. Karşılaştırmalı Hukukta ve Uluslararası Düzenlemelerde Ticari Sır Kavramı
 

1.3.1. İngiliz Hukukunda Ticari Sır Kavramı
 

1.3.2. Amerikan Hukuku'nda Ticari Sır Kavramı
 

1.3.3. Paris Sözleşmesi'nde ve TRIPS'de Ticari Sır Kavramı
 

1.3.4. AB Hukuku'nda Ticari Sır Kavramı
 

İKİNCİ BÖLÜM
 

2. Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Hukuki Rejim
 

2.1. Ticari Sırların Korunması Gerekliliği
 

2.2. Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Teorik Görüşler
 

2.3. Türk Hukuku'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.1. Anayasal Koruma
 

2.3.2. Genel Koruma-TTK'daki Haksız Rekabet Hükümleri
 

2.3.2.1. Ticari Sırrın İhlali Sonucunda Oluşan Haksız Rekabet İçin Açılabilecek Davalar
 

2.3.3. Özel Koruma
 

2.3.3.1. Bankacılık Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.2. Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.4. Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.5. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.6. Elektronik Haberleşme Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.7. Fikri ve Sınai Haklar Hukukuna Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.3.3.8. Ortaklıklar Hukuku Kapsamında Bilgi Alma Hakkının Bir Sınırı Olarak Ticari Sırların Korunması
 

2.4. Karşılaştırmalı Hukukta ve Uluslararası Düzenlemelerde Ticari Sırların Korunması
 

2.4.1. İngiliz Hukukuna Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2. Amerikan Hukukuna Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2.1. Yeknesak Ticari Sırlar Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2.2. Birinci Haksız Fiil Düzenlemesi'ne Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2.3. Ekonomik Casusluk Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2.4. Üçüncü Haksız Rekabet Düzenlemesi'ne Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.2.5. Ticari Sırları Koruma Kanunu'na Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.3. AB Hukukuna Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.4.4. Paris Sözleşmesi'ne ve TRIPS'e Göre Ticari Sırların Korunması
 

2.5. Ticari Sırların Sözleşmesel Korunması
 

2.5.1. Sözleşme Öncesi Koruma
 

2.5.2. Sözleşme ile Ticari Sırların Korunması
 

2.6. Ticari Sırların Cezai Olarak Korunması
 

2.7. Ticari Sırrın Devrini Sağlayan Hukuki İşlemler
 

2.8. Ticari Sır Korumasının Ortadan Kalkması
 

2.8.1. Sırrın Aleniyet Kazanarak Açığa Çıkması
 

2.8.2. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering)
 

SONUÇ
 

Ek-1: Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı
 

Ek-2: Unıform Trade Secrets Act Wıth 1985 Amendments
 

Ek-3: 1985 Yasa Değişiklikleri ile Yeknesak Ticari Sırlar Kanunu
 

Ek-4: Defend Trade Secrets Act of 2016
 

Ek-5: 2016 Ticari Sırların Korunması Kanunu
 

KAYNAKÇA