Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (21)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Terör Suçları Devlete ve Anayasal Düzene Karşı Suçlar

Terör Suçları Devlete ve Anayasal Düzene Karşı SuçlarSayfa Sayısı
:  
688
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-168-229-7

135,00 TLTürkiye, coğrafi konumu ve jeopolitik öneminden kaynaklı, simetrik ve asimetrik yüksek bir risk ve tehdit altındadır. Asimetrik tehditlerin en önemlisi “Terörizm”dir. Tüm dünyada yaygın ve sınıraşan bir olgu olmakla birlikte, günümüzde terör olgusu, özellikle ülkemizde son kırk elli yıldır gündemden hiç düşmeyen ve 15 Temmuz 2016 tarihli silahlı darbe teşebbüsünden sonra gündemin üst sıralarına yerleşen bir konudur. Terörizm ile mücadelede güvenlik ve politik önlemlerin birlikte ve kesintisiz uygulanması ve tüm bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması zorunludur. Bu nedenle terörle mücadelenin hukuksal boyutu yani terör suçları ile ilgili uygulama büyük önem arzetmektedir.


 


Bu kitapta TCK’nun 299-343. maddeleri arasında düzenlenen Devlete ve Anayasal Düzene Karşı Suçlar ve bunlarla bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ceza hükümleri ile TCK’nun 220-221. maddelerinde düzenlenen Örgüt ve Etkin Pişmanlık ile ilgili açıklama ve Yargıtay CGK ve Özel Dairelerinin konulara ilişkin emsal kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


 


 


 


ÖNSÖZ.................................................................................................. 5


 


İÇİNDEKİLER...................................................................................... 7


 


KISALTMALAR.................................................................................. 35


 


 


 


I. BÖLÜM


 


DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE


ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR


 


 


 


TCK. MADDE 299– CUMHURBAŞKANINA HAKARET.................... 39


 


AÇIKLAMA........................................................................................ 39


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 39


 


II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 39


 


III- SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU:................................................... 39


 


IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 40


 


V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 40


 


VI- SUÇUN NİTELİKLİ HALİ:.......................................................... 40


 


       a)    Aleni yerlerde işlenen fiiller:..................................................... 41


 


       b)    Özel yerlerde işlenen fiiller:...................................................... 41


 


VII-       SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:............................... 42


 


       a)    Teşebbüs:................................................................................. 42


 


       b)    İştirak:..................................................................................... 42


 


       c)    İçtima:..................................................................................... 42


 


VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 42


 


       a)    Kovuşturma:............................................................................ 42


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 42


 


       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 42


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 43


 


YARGITAY KARARLARI.................................................................. 43


 


 


 


TCK. MADDE 300– DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA   62


 


AÇIKLAMA........................................................................................ 63


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 63


 


II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 63


 


       a)    Türk Bayrağı:........................................................................... 63


 


       b)    Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan işaretler:                                                                                                 63


 


       c)    İstiklal Marşı:........................................................................... 64


 


III- SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 64


 


IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 64


 


V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 65


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:...................................... 65


 


VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 65


 


VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 65


 


       a)    Kovuşturma:............................................................................ 65


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 65


 


       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 65


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 65


 


YARGITAY KARARLARI.................................................................. 65


 


 


 


TCK. MADDE 301– TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA.................. 67


 


AÇIKLAMA........................................................................................ 67


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 67


 


II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 68


 


       a)    Türk Milleti:............................................................................ 68


 


       b)    Türkiye Cumhuriyeti Devleti:................................................... 69


 


       c)    T.B.M.M.:................................................................................ 70


 


       d)    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti:............................................... 70


 


       e)    Devletin Yargı Organları:.......................................................... 71


 


       f)    Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatı:.................................... 71


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 72


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 73


 


V-   SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU:.................................. 74


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:...................................... 76


 


       a)    Teşebbüs:................................................................................. 76


 


       b)    İştirak:..................................................................................... 76


 


       c)    İçtima:..................................................................................... 76


 


VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 76


 


VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 76


 


       a)    Soruşturma ve Kovuşturma:..................................................... 76


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 77


 


       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 77


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 77


 


YARGITAY KARARLARI.................................................................. 77


 


 


 


II. BÖLÜM


 


DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR


 


 


 


TCK. MADDE 302– DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK       79


 


AÇIKLAMA........................................................................................ 79


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 79


 


II-   SUÇUN KONUSU:........................................................................ 79


 


III- SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 80


 


IV- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 80


 


V-   SUÇUN MANEVİ UNSURU:......................................................... 82


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ:...................................... 82


 


       a)    Teşebbüs:................................................................................. 82


 


       b)    İştirak:..................................................................................... 82


 


       c)    İçtima:..................................................................................... 82


 


VII-       SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:........................................... 82


 


VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:............................................................................. 82


 


       a)    Kovuşturma:............................................................................ 82


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................... 82


 


       c)    Suçun Yaptırımı:...................................................................... 82


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................... 82


 


YARGITAY KARARLARI.................................................................. 82


 


 


 


TCK. MADDE 303– DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK.................... 98


 


AÇIKLAMA........................................................................................ 98


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:.................................. 98


 


II-   SUÇUN FAİLİ:.............................................................................. 98


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:........................................................... 99


 


       a)    303/1.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru:...................... 99


 


       b)    303/2.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru:.................... 100


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 100


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 100


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 101


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 101


 


       b)    İştirak:................................................................................... 101


 


       c)    İçtima:................................................................................... 101


 


VII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 101


 


       a)    Kovuşturma:......................................................................... 101


 


       b)    Görevli Mahkeme:................................................................. 101


 


       c)    Suçun Yaptırımı:................................................................... 101


 


       d)    Dava Zamanaşımı:................................................................. 101


 


 


 


TCK. MADDE 304– DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK............... 101


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 102


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 102


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 102


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 102


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 103


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 103


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:................................... 103


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 103


 


       b)    İştirak:................................................................................... 103


 


       c)    İçtima:................................................................................... 103


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 104


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 104


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 104


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 104


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 104


 


 


 


TCK. MADDE 305– TEMEL MİLLÎ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA........................................... 104


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 105


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 105


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 105


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 105


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 106


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 106


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 107


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 107


 


       b)    İştirak:................................................................................... 107


 


       c)    İçtima:................................................................................... 107


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 107


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 107


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 107


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 107


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 107


 


 


 


TCK. MADDE 306– YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA 108


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 108


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 108


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 108


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 108


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 110


 


V-   SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU:................................. 110


 


VI- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 111


 


       a)    Cezayı Ağırlatıcı Neden:......................................................... 111


 


       b)    Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nedenler:...................... 111


 


VII-       SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:............................. 112


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 112


 


       b)    İştirak:................................................................................... 112


 


       c)    İçtima:................................................................................... 112


 


VIII-KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 112


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 112


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 112


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 112


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 112


 


 


 


TCK. MADDE 307– ASKERÎ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERÎ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA........................................ 112


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 113


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 113


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 113


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 113


 


       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 113


 


       b)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 114


 


       c)    4.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 114


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 115


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 116


 


       a)    Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri:................................................. 116


 


       b)    Suçun Hafifletici Nedenleri:.................................................... 116


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 116


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 116


 


       b)    İştirak:................................................................................... 116


 


       c)    İçtima:................................................................................... 116


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 116


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 116


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 117


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 117


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 117


 


 


 


TCK. MADDE 308– DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM 117


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 118


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 118


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 118


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 118


 


       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 118


 


       b)    2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 118


 


       c)    3.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 119


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 120


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 120


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 120


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 120


 


       b)    İştirak:................................................................................... 120


 


       c)    İçtima:................................................................................... 120


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 120


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 120


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 120


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 120


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 120


 


 


 


III. BÖLÜM


 


ANAYASAL DÜZENE VE


BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR


 


 


 


TCK. MADDE 309– ANAYASAYI İHLAL......................................... 121


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 121


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 121


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 122


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 122


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 123


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 123


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 123


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 123


 


       b)    İştirak:................................................................................... 123


 


       c)    İçtima:................................................................................... 123


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 123


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 123


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 123


 


 


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 123


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 123


 


YARGITAY KARARLARI................................................................ 124


 


 


 


TCK. MADDE 310– CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLÎ SALDIRI           158


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 158


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 158


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 158


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 158


 


       a)    1.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 158


 


       b)    2.Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru:........................................... 159


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 159


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 159


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 159


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 159


 


       b)    İştirak:................................................................................... 159


 


       c)    İçtima:................................................................................... 159


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 159


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 159


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 160


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 160


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 160


 


 


 


TCK. MADDE 311– YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ.................. 160


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 160


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 160


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 161


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 161


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 162


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 163


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 163


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 163


 


       b)    İştirak:................................................................................... 163


 


       c)    İçtima:................................................................................... 163


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 163


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 163


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 163


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 163


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 163


 


 


 


TCK. MADDE 312– HÜKÛMETE KARŞI SUÇ................................. 163


 


AÇIKLAMA....................................................................................... 164


 


I-    SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:................................ 164


 


II-   SUÇUN FAİLİ:............................................................................ 164


 


III- SUÇUN MADDİ UNSURU:......................................................... 164


 


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:....................................................... 165


 


V-   SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER:............................................... 165


 


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ:.................................... 165


 


       a)    Teşebbüs:............................................................................... 165


 


       b)    İştirak:................................................................................... 166


 


       c)    İçtima:................................................................................... 166


 


VII-       KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:........................................................................... 166


 


       a)    Kovuşturma:.......................................................................... 166


 


       b)    Görevli Mahkeme:.................................................................. 166


 


       c)    Suçun Yaptırımı:.................................................................... 166


 


       d)    Dava Zamanaşımı:.................................................................. 166


 


 


 


TCK. MADDE 313– TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİNE KARŞI SİLÂHLI İSYAN  166