Vedat Kitap├ž─▒l─▒k
Kargo G├Ânderim Saatleri;
Hafta ─░├ži Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlar─▒na Taksit
Se├ženeklerimiz Vard─▒r!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
├ťr├╝n Yok!
Sepetinizde
├ťr├╝n Yok!
Yeni ├ç─▒kan Yay─▒nlar:      Haziran (63)      May─▒s (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Tebligat Hukuku

Tebligat HukukuSayfa Say─▒s─▒
:  
302
Kitap ├ľl├ž├╝leri
:  
16*24
Bas─▒m Y─▒l─▒
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-300-353-3

62,64 TL


Y─▒llard─▒r süregelen Yarg─▒tay uygulamalar─▒yla da birçok davan─▒n hakl─▒ olarak esas─▒n─▒n önüne geçen tebligat ve dolay─▒s─▒yla davadan ve takipten haberdar edilme meselesi do─čal olarak uygulamac─▒lar bak─▒m─▒ndan da son derece önem atfedilen bir konu haline gelmi┼č bulunmaktad─▒r.


 


6100 Say─▒l─▒ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlü─če girmesiyle birlikte yasal zemini de olu┼čturulan “Hukuki Dinlenilme Hakk─▒” kavram─▒n─▒n içinin doldurulabilmesinin ön ko┼čulu, usulüne uygun tebli─čle taraflar─▒n kendileriyle ilgili yap─▒lan i┼člemler konusunda bilgilendirilme haklar─▒n─▒n verilmesi oldu─čundan Tebligat Hukuku da adil yarg─▒lama hakk─▒ ekseninde ─░nsan Haklar─▒ Hukuku’nun son derece önemli bir parças─▒ haline gelmi┼č bulunmaktad─▒r.


 


Bu çal─▒┼čmam─▒zda Tebligat Hukuku’nun özellikle adli yarg─▒da ve daha özelinde özel hukuk alan─▒nda kalan k─▒sm─▒nda uygulamac─▒lara yol göstermek, özellikle Yarg─▒tay uygulamalar─▒n─▒ ortaya koymak, bu uygulamalarla kendisine yol çizen Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi hâkimlerine bir fikir vermeyi amaçlad─▒─č─▒m─▒ özellikle belirtmek isterim.


 


─░cra Mahkemeleri ile taraf─▒m─▒n da ba┼čkanl─▒─č─▒n─▒ yapm─▒┼č oldu─ču Ankara Bölge Adliyesi 18. Hukuk Dairesi’nin inceleme alan─▒n─▒ olu┼čturan konularda tebligat uygulamalar─▒n─▒n oldukça ön planda bulundu─ču, davan─▒n seyrini do─črudan etkiledi─či göz önünde tutuldu─čunda özellikle ilk derece mahkemesi hâkimlerimize bir nebze katk─▒m─▒z olursa, bundan büyük mutluluk duyar─▒m.


 


Çal─▒┼čmam─▒zda öncelikli olarak Tebligat Hukuku’nda s─▒kl─▒kla kullan─▒lan ve bu kapsamda meselenin anla┼č─▒labilmesi ba─člam─▒nda son derece önem atfetti─čim kavramlar konusuyla i┼če giri┼čmek, akabinde Tebligat Hukuku’nun öznesi olan “Muhatap” kavram─▒ üzerinden tebligat─▒n muhatapla ba─čland─▒─č─▒ k─▒s─▒mlar─▒ incelemek; muhatapla ilgili k─▒sm─▒n bitirilmesinden sonra tebli─čin yap─▒laca─č─▒ yerle, yere ba─čl─▒ tebli─č i ┼člemlerini izah etmek; kendine özgü özellikleri bulunan “Milletleraras─▒ Tebligat” konusunu çal─▒┼čmam─▒z─▒n kapsam─▒ itibariyle k─▒s─▒tl─▒ da olsa aç─▒klamak; bütün bunlara ba─čl─▒ olarak usulsüz tebli─če ba─članan hukuki sonuçlar─▒ da ayr─▒ bir bölüm halinde izah etmek suretiyle çal─▒┼čmam─▒ yönlendirdi─čimi uygulay─▒c─▒lar─▒m─▒za sunmak isterim.


─░Ç─░NDEK─░LER


ÖNSÖZ ......................................................................................................................V


─░Ç─░NDEK─░LER ............................................................................................................VII


KISALTMALAR .........................................................................................................XV


B─░R─░NC─░ BÖLÜM 


TEBL─░GAT HUKUKU’NA G─░R─░┼× 


A.  TEBL─░GAT ─░┼×LEM─░N─░N ÖNEM─░ VE AMACI .................................................................... 1 


1.  ÖNEM─░ ................................................................................................................ 1 


2. AMACI................................................................................................................. 3


B.  TEBL─░GAT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI ...................................................................... 4 


1. M─░LLETLERARASI SÖZLE┼×MELER ......................................................................... 4


1.1.  ─░kili Sözle┼čmeler .................................................................................... 4 


1.2.  Çok Tarafl─▒ Sözle┼čmeler......................................................................... 5 


2. ANAYASAL DÜZENLEMELER................................................................................ 6


2.1.  Hak Arama Hürriyeti (Any. Md. 36) ....................................................... 6 


2.2.  Temel Hak Ve Hürriyetlerin Korunmas─▒ (Any. Md. 40/2) ....................... 6 


3. KANUN─░ DÜZENLEMELER.................................................................................... 7


3.1.  7201 Say─▒l─▒ Tebligat Kanunu .................................................................. 7 


3.2.  6475 Say─▒l─▒ Posta Hizmetleri Kanunu ..................................................... 8 


3.3.  Di─čer Özel Kanunlar .............................................................................. 8 


4. ─░DAR─░ DÜZENLEMELER ........................................................................................ 9


4.1.  Tüzük .................................................................................................. 10 


4.2.  Yönetmelik.......................................................................................... 10 


4.3.  Genelgeler .......................................................................................... 10 


C.  TEBL─░GAT HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI........................................................ 11 


1. TEBL─░GAT .......................................................................................................... 11


1.1.  Kavramsal Olarak Tebligat................................................................... 11 


1.2.  Tebligat─▒n Unsurlar─▒ ............................................................................ 12 


1.3.  Elektronik Tebligat.............................................................................. 13 


1.4.  Hukuki ─░┼člem Teorisinde Tebligat ─░┼čleminin Yeri .................................. 13 


2. TEBL─░─×............................................................................................................... 14


2.1.  Tan─▒m─▒ Ve Tebligat Kavram─▒ ─░le ─░li┼čkisi.................................................. 15 


VIII  ─░çindekiler 


2.2.  Modern Hukuk Sisteminde Kullan─▒m─▒.................................................. 15 


2.3.  Tefhim, Bildirim Ve Tebellü─č Kavramlar─▒ Aras─▒ndaki ─░li┼čki.................... 15 


3. TEBL─░─× MERC─░─░ ve KANUNUN KAPSAMI............................................................ 16


3.1.  Tan─▒m ................................................................................................. 16 


3.2.  Tebli─č Memuru ─░le Tebli─č Mercii Aras─▒ndaki Fark ................................ 16 


3.3.  7201 Say─▒l─▒ Tebligat Kanunu’na Göre Tebli─č Mercileri ve Kanunun 


Kapsam─▒.............................................................................................. 17 


3.4.  Özel Kanunlar─▒ Gere─čince Tebli─č Mercileri .......................................... 23 


4. TEBL─░─× MEMURU.............................................................................................. 24


4.1.  Yaz─▒l─▒ Tebligatta Tebli─č Memuru.......................................................... 24 


4.2.  Elektronik Tebligatta Tebli─č Memuru.................................................. 24 


5. MUHATAP......................................................................................................... 25


5.1.  Tan─▒m─▒ ................................................................................................ 25 


5.2.  Tebli─či Kabule Yetkili Ki┼čilerin Muhataptan Fark─▒ ................................ 26 


5.3.  Muhatap, As─▒l Ve Vekil Kavramlar─▒ Aras─▒ndaki ─░li┼čki............................. 26 


6. TEBL─░─× EVRAKI .................................................................................................. 26


6.1.  Tan─▒m ................................................................................................. 27 


6.2.  Tebli─č Evrak─▒n─▒n Muhteviyat─▒n─▒n ─░spat─▒................................................ 27 


6.3.  Tebli─č Evrak─▒n─▒n Nüshalar─▒ Ve Dosyada Saklanmas─▒............................. 27 


7. TEBL─░─× MAZBATASI........................................................................................... 28


7.1.  Tan─▒m ................................................................................................. 29 


7.2.  Tebli─č Mazbatas─▒n─▒n Unsurlar─▒ ............................................................ 29 


8. TEBL─░─× MASRAFLARI......................................................................................... 31


8.1.  Tebli─č Masraflar─▒n─▒n Pe┼čin Olarak Ödenmesi Zorunlulu─ču................... 31 


8.2.  Tebligat Masraflar─▒n─▒n Yat─▒r─▒lmamas─▒ Halinde Yap─▒lacak Uygulama ..... 32 


8.3.  Memur Eliyle Tebli─čde Tebli─č Masraflar─▒............................................. 33 


D.  TEBL─░GAT TÜRLER─░................................................................................................... 33 


1. YAPILI┼× ┼×EKL─░NE GÖRE YAPILAN AYRIM............................................................ 34


1.1.  Posta Te┼čkilat─▒ (PTT A┼×) Vas─▒tas─▒yla Tebligat........................................ 34 


1.1.1.  Genel Olarak ................................................................................. 34 


1.1.2.  Ücret Tarifesi................................................................................. 34 


1.1.3.  Kargo ┼×irketlerinin Sektöre Girmesi Gereklili─či ............................. 35 


1.2.  Memur Eliyle Tebligat......................................................................... 35 


1.2.1.  Tebligat Kanunu’nun 2. Maddesi Kapsam─▒nda Memur Eliyle 


Tebligat ........................................................................................ 35 


1.2.2.  Tebligat Kanunu’nun 41. Maddesi Kapsam─▒nda Memur Eliyle 


Tebligat ........................................................................................ 36 


─░çindekiler  IX 


1.3.  Arac─▒s─▒z (Elden) Tebligat...................................................................... 38 


1.3.1.  Celse Esnas─▒nda Veya Kalemde Tebli─č .......................................... 38 


1.3.1.1.  Celse Esnas─▒nda Tebligat ................................................ 38 


1.3.1.2.  Kalemde Tebligat............................................................ 40 


1.3.2.  Avukat Kâtiplerine Ve Stajyerlerine Tebli─č.................................... 44 


1.3.2.1.  Genel Olarak................................................................... 44 


1.3.2.2.  Avukat Stajyerlerinin Avukatl─▒k Kanunu Kapsam─▒ndaki 


Yetkileri .......................................................................... 45 


1.3.3.  Vekillerden Birinin Yekdi─čerine Evrak Tebli─či................................ 46 


1.3.3.1.  Genel Olarak................................................................... 47 


1.3.3.2.  Avukatl─▒k Kanunu’nun 56. Maddesine Göre Tebligat ..... 48 


1.4.  ─░lanen Tebligat .................................................................................... 48 


1.4.1.  ─░lanen Tebligat Yap─▒labilmesinin ┼×artlar─▒....................................... 49 


1.4.1.1.  “Ki┼činin Adresinin Meçhul Olmas─▒” Kavram─▒................... 50 


1.4.1.2.  Ola─čan Yollardan Tebli─č Yap─▒lamamas─▒........................... 51 


1.4.1.3.  MERN─░S AKS Kayd─▒n─▒n Bulunmas─▒ Halinde ─░lanen 


Tebli─č Yap─▒lamaz............................................................. 52 


1.4.1.4.  TK’n─▒n 35. Maddesine Göre Tebligat Halinde ─░lanen 


Tebli─č Yap─▒lamaz............................................................. 52 


1.4.1.5.  Adres Ara┼čt─▒rmas─▒ Zorunlulu─ču....................................... 54 


1.4.1.6.  Adres Ara┼čt─▒rmas─▒n─▒n Usulü............................................ 55 


1.4.1.7.  Yabanc─▒ Memleketlerde Bulunanlara ─░lanen Tebligat 


Yap─▒lmas─▒ ........................................................................ 60 


1.4.1.8.  Ticaret ┼×irketlerine ─░lanen Tebli─č Yap─▒lmas─▒.................... 64 


1.4.2.  ─░lan─▒n ┼×ekli..................................................................................... 64 


1.4.2.1.  ─░lan─▒n Yap─▒laca─č─▒ Vas─▒ta ................................................... 65 


1.4.2.2.  ─░lan Say─▒s─▒ ve ─░lanlar Aras─▒ndaki Süre .............................. 70 


1.4.3.  ─░lan─▒n Muhteviyat─▒......................................................................... 71 


1.4.4.  ─░lanen Tebli─čde Tebligat Tarihi...................................................... 71 


1.5.  Elektronik Tebligat.............................................................................. 72 


1.5.1.  Genel Olarak ─░┼čleyi┼či...................................................................... 72 


1.5.2.  Elektronik Tebligat─▒n Türleri.......................................................... 74 


1.5.2.1.  ─░radi Elektronik Tebligat ................................................. 74 


1.5.2.2.  Zorunlu Elektronik Tebligat ............................................ 76 


1.5.2.3.  Elektronik Tebligat─▒n ─░stisnas─▒......................................... 76 


X  ─░çindekiler 


1.5.3.  Elektronik Tebligatta Tebli─č Tarihi ................................................ 77 


1.6.  Di─čer Tebligat Türleri.......................................................................... 77 


2. KONUSUNA GÖRE YAPILAN AYRIM .................................................................. 78


2.1.  Kazaî Tebligat ..................................................................................... 78 


2.1.1.  Kazai Tebligat Mercileri................................................................. 78 


2.1.2.  Kazai Tebligatta Masraflar ............................................................ 79 


2.1.3.  Kazai Tebligat Çe┼čitleri .................................................................. 82 


2.1.4.  Kazai Tebligata ─░li┼čkin Kararlar─▒n ─░vedili─či ...................................... 82 


2.1.5.  Cumhuriyet Ba┼čsavc─▒l─▒─č─▒’na Tebligat.............................................. 83 


2.1.6.  Askeri Kazada Tebligat .................................................................. 84 


2.1.7.  Tebligat Yap─▒lan Ki┼činin Muhatab─▒n Hasm─▒ Olmas─▒ Hali................. 84 


2.2.  Mali Tebligat....................................................................................... 86 


2.2.1.  Say─▒┼čtay Taraf─▒ndan Yap─▒lacak Tebligatlar ..................................... 86 


2.2.2.  Di─čer Mali Tebligatlar.................................................................... 87 


2.3.  ─░dari (Yönetsel)Tebligat....................................................................... 87 


3. MERC─░─░NE GÖRE YAPILAN AYRIM ..................................................................... 88


3.1.  Resmi Tebligat .................................................................................... 88 


3.2.  Özel Tebligat....................................................................................... 88 


4. YAPILDI─×I YERE GÖRE YAPILAN AYRIM............................................................. 88


4.1.  Yurtiçi Tebligat.................................................................................... 89 


4.1.1.  Yurt ─░çinde Türk Vatanda┼č─▒na Tebligat .......................................... 89 


4.1.2.  Yurt ─░çinde Kendisine Tebligat Yap─▒labilecek Yabanc─▒ya Tebligat.. 89 


4.1.3.  Yurt ─░çinde Kendisine Tebligat Yap─▒lamayacak Yabanc─▒ya Tebligat89 


4.2.  Yurt D─▒┼č─▒na Tebligat............................................................................. 90 


4.3.  Yurt D─▒┼č─▒ndan Tebligat ........................................................................ 90 


─░K─░NC─░ BÖLÜM 


MUHATAP VE MUHATABA BA─×LI TEBL─░─× ─░┼×LEMLER─░


A.  TEBL─░GAT EVRAKININ MUHATABI............................................................................ 91 


1. ASILA TEBL─░─×..................................................................................................... 92


1.1.  “As─▒l” ve “Muhatap” Kavramlar─▒ Aras─▒ndaki ─░li┼čkisi.............................. 92 


1.2.  Muhatab─▒n As─▒l Olmas─▒ Halinde Tebligat ─░┼člemi ................................... 92 


2. MUHATABA TEBL─░─× .......................................................................................... 92


2.1.  Muhataba Bizzat Tebli─č ...................................................................... 93 


2.2.  Muhatap Ad─▒na Tebli─če Ehil Ki┼čilere Tebli─č ......................................... 93 


─░çindekiler  XI 


2.2.1.  Muhatap Ad─▒na Tebli─če Ehil Ki┼čiler ............................................... 94 


2.2.2.  Ya┼č Ve Ehliyet ┼×art─▒........................................................................ 94 


2.2.3.  Tebli─č Mazbatas─▒nda Durumun ─░zah Edilmesi ............................... 95 


2.2.4.  Tebli─či Kabule Ehil Ki┼činin Has─▒m Olmamas─▒.................................. 96 


B.  VEK─░L VEYA KANUN─░ TEMS─░LC─░YE TEBL─░GAT ............................................................. 97 


1. VEK─░LE TEBL─░─×................................................................................................... 97


1.1.  Vekile Tebli─čde Temel Kural................................................................ 97 


1.2.  Vekille Takip Edilse Bile As─▒la Tebli─č Zorunlulu─ču Bulunan Haller ........ 99 


1.2.1.  ─░mza ─░ncelemesi ─░çin Borçluya Ç─▒kar─▒lan Davetiye ....................... 100 


1.2.2.  ─░tiraz─▒n ─░ptali Davas─▒nda Dava Dilekçesi Tebli─či ........................... 100 


1.2.3.  ─░cra ─░flas Suçlar─▒nda Davetiye Tebli─či........................................... 101 


1.2.4.  ─░sticvap Davetiyesi ...................................................................... 102 


1.2.5.  Yemin Davetiyesi......................................................................... 102 


1.2.6.  Ceza Mahkemesi Kararlar─▒n─▒n Tebli─či.......................................... 104 


1.3.  Birden Fazla Vekile Tebligat Yap─▒lmas─▒ .............................................. 104 


1.4.  Avukata Yap─▒lan Tebli─čin Zaman─▒....................................................... 105 


2. KANUN─░ TEMS─░LC─░YE TEBL─░─× ........................................................................... 106


2.1.  Genel Olarak..................................................................................... 106 


2.2.  Kanuni Temsilciye Tebli─č Edilemeyecek Tebligatlar........................... 107 


2.3.  Kanuni Temsilci Atanmas─▒ Gerekenlere Yap─▒lacak Tebligatlar............ 108 


2.4.  As─▒l Ad─▒na Ç─▒kar─▒lan Tebli─č Evrak─▒n─▒n Kanuni Temsilciye Tebli─či ......... 109 


C.  ASKER K─░┼×─░LERE TEBL─░GAT...................................................................................... 109 


1. ERATA YAPILACAK TEBL─░GAT .......................................................................... 110


1.1.  Askerdeki ┼×ahs─▒n Sivil Adresine Tebli─č Yap─▒lmas─▒............................... 110 


1.2.  Tebli─č Tutana─č─▒nda Tebli─č Alan─▒n Kimlik Bilgilerinin Bulunmas─▒ ......... 110 


1.3.  En Yak─▒n Üste Teslim Edilmeyen Tebligat .......................................... 111 


1.4.  Erat Kavram─▒n─▒n Muhtevas─▒............................................................... 111 


2. ERAT DI┼×INDA KALAN ASKER K─░┼×─░LERE TEBL─░GAT ........................................... 112


3. SEFER HAL─░NDEK─░ ASKER K─░┼×─░LERE TEBL─░GAT.................................................. 113


D.  TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBL─░GAT ................................................................ 113 


1. TEBL─░─× USULÜ................................................................................................. 113


2. KISITLI HÜKÜMLÜYE TEBL─░─× ........................................................................... 114


3. MAHPUSUN S─░V─░L ADRES─░NDE TEBL─░GAT........................................................ 114


E.  TÜZEL K─░┼×─░LERE TEBL─░GAT...................................................................................... 115 


1. TÜZEL K─░┼×─░LER─░N YETK─░L─░ TEMS─░LC─░S─░NE TEBL─░─× .............................................. 115


XII  ─░çindekiler 


1.1.  Tüzel Ki┼čilere Do─črudan TK’n─▒n 35. Maddesine Göre Tebli─č 


Yap─▒lamamas─▒ ................................................................................... 115 


1.2.  Tüzel Ki┼čilerin Yetkili Temsilcilerinin Belirlenmesi ............................. 116 


1.3.  Tüzel Ki┼činin Temsilcisi D─▒┼č─▒nda Ki┼čilere Tebli─čin Hükmü ................... 119 


2. T─░CAR─░ MÜMESS─░LE YAPILAN TEBL─░GAT .......................................................... 120


2.1.  Ticarethane Kavram─▒......................................................................... 121 


2.2.  Ticari Mümessil Kavram─▒................................................................... 121 


2.3.  Ticari Mümessile Yap─▒lacak Tebli─č..................................................... 121 


2.3.1.  Tüzel Ki┼či Tacirin Ticari Mümessiline Tebli─č ................................ 121 


2.3.2.  Gerçek Ki┼či Tacirlerin Ticari Mümessiline Tebli─č ......................... 122 


3. TÜZEL K─░┼×─░LER─░N MEMUR VE MÜSTAHDEMLER─░NE TEBL─░GAT........................ 122


3.1.  Tüzel Ki┼činin Memur Veya Müstahdemine Tebli─č Yap─▒lmas─▒ ┼×art─▒...... 122 


3.2.  Yetkili Temsilciye Tebligat Yap─▒lamamas─▒ Sebebinin Mazbataya 


Yaz─▒lmas─▒........................................................................................... 124 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


TEBL─░─×─░N YAPILACA─×I YER VE YERE BA─×LI TEBL─░─× ─░┼×LEMLER─░


A.  TEBL─░GATIN YAPILACA─×I ADRES ............................................................................ 127 


1. GERÇEK K─░┼×─░LERDE “B─░L─░NEN EN SON ADRES” KAVRAMI ................................ 127


1.1.  Bilinen En Son Adresin Tespiti........................................................... 127 


1.2.  Bilinen En Son Adreste Tebli─č Yap─▒lamamas─▒..................................... 129 


1.3.  Muhatab─▒n MERN─░S AKS Kayd─▒n─▒n Bulunmamas─▒ Hali ........................ 129 


2. TÜZEL K─░┼×─░LER─░N ADRESLER─░N─░N TESP─░T─░......................................................... 130


2.1.  Tüzel Ki┼čilerin Adreslerinin Belirlenmesi ........................................... 130 


2.2.  Tüzel Ki┼čilerin Adres De─či┼čikliklerini Bildirme Zorunlulu─ču ................ 131 


B.  MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ................................................................ 131 


1. TEBL─░GAT KANUNU’NUN 16. MADDES─░NE GÖRE TEBL─░GAT ........................... 131


1.1.  Tebli─čin ┼×artlar─▒ ................................................................................ 132 


1.1.1.  Muhatab─▒n Adresten Geçici Olarak Ayr─▒lm─▒┼č Olmas─▒ ................... 132 


1.1.2.  Evrak─▒n Ayn─▒ Konutta Oturan Ki┼čiler Veya Hizmetçilere Tebli─č 


Edilmesi...................................................................................... 133 


1.1.3.  Muhatapla Tebli─č Alan Aras─▒nda Husumet Bulunmamas─▒........... 135 


1.2.  Tebligat Mazbatas─▒n─▒n Düzenlenmesi................................................ 136 


2. TEBL─░GAT KANUNU’NUN 17. MADDES─░NE GÖRE TEBL─░GAT ........................... 138


2.1.  Tebli─čin ┼×artlar─▒ ................................................................................ 138 


2.1.1.  Muhatab─▒n Belirli Bir Yerde Meslek Ve Sanat─▒n─▒ ─░cra Eden Ki┼či 


Olmas─▒ ........................................................................................ 138 


─░çindekiler  XIII 


2.1.2.  Muhatab─▒n Adresten Geçici Olarak Ayr─▒lm─▒┼č Olmas─▒ ................... 139 


2.1.3.  Evrak─▒n ─░┼čyerinin Daimi Memuru Veya Hizmetçilere 


Tebli─č Edilmesi ........................................................................... 140 


2.1.4.  ─░┼čyerinin Muhatab─▒n Evi Olmas─▒ Halinde Tebli─č ┼×art─▒ .................. 142 


2.1.5.  Muhatapla Tebli─č Alan Aras─▒nda Husumet Bulunmamas─▒........... 143 


2.2.  Tebligat Mazbatas─▒n─▒n Düzenlenmesi................................................ 143 


3. TEBL─░GAT KANUNU’NUN 20. MADDES─░NE GÖRE TEBL─░GAT ........................... 144


3.1.  Tebli─či Kabule Zorunlu Ki┼čiler............................................................ 144 


3.2.  Tebli─čin ┼×artlar─▒................................................................................. 145 


3.3.  Tebligat Mazbatas─▒na Yaz─▒lacak Beyanlar .......................................... 148 


3.4.  Tebli─či Kabule Zorunlu Ki┼čilerin ─░mzadan ─░mtina Etmesi .................... 148 


3.5.  Tebli─č Evrak─▒n─▒n Kabulünden ─░mtina Edilmesi.................................... 149 


3.6.  Tebli─č Tarihinin Belirlenmesi............................................................. 149 


4. TEBL─░GAT KANUNU’NUN 21. MADDES─░NE GÖRE TEBL─░GAT ........................... 149


4.1.  Muhatap Ve Ad─▒na Tebli─či Kabule Yetkili Kimselerin Adreste


Bulunmamas─▒.................................................................................... 150 


4.1.1.  Tebli─č Memurunun Tahkik Görevi .............................................. 150 


4.1.2.  Muhatab─▒n Adreste Geçici Olarak Bulunmad─▒─č─▒n─▒n Tespiti ......... 151 


4.1.3.  Tebli─č Evrak─▒n─▒n Teslimi............................................................... 152 


4.1.4.  Kap─▒ya ─░hbarname Yap─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒................................................. 152 


4.1.5.  Kom┼ču, Yönetici Veya Kap─▒c─▒ya Haber Verme Ve ─░mza Alma ...... 153 


4.2.  Muhatap Ve Ad─▒na Tebli─či Kabule Ehil Kimselerin Tebellü─čden ─░mtina 


Etmesi............................................................................................... 153 


4.2.1.  Tebellü─čden ─░mtina Halinin Tebli─č Mazbatas─▒na Yaz─▒lmas─▒ ......... 154 


4.2.2.  Tebli─č Evrak─▒n─▒n Teslimi............................................................... 154 


4.2.3.  Kap─▒ya ─░hbarname Yap─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒................................................. 154 


4.3.  MERN─░S AKS Adresine Tebli─č (TK m. 21/2)......................................... 154 


4.3.1.  Do─črudan MERN─░S AKS Adresine Tebli─č Yap─▒lamamas─▒............... 155 


4.3.2.  MERN─░S AKS’de Kay─▒tl─▒ Adreste Yap─▒lan Tebli─čin Usulü............... 157 


4.4.  Tebli─č Tarihi ...................................................................................... 158 


C.  TEBL─░GAT KANUNU’NUN 18. MADDES─░NE GÖRE TEBL─░GAT................................... 158 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


M─░LLETLERARASI TEBL─░GAT


A.  YURT DI┼×INDA BULUNANLARA TEBL─░GAT.............................................................. 161 


1. YURT DI┼×INDA YABANCIYA TEBL─░GAT ............................................................. 161


XIV  ─░çindekiler 


2. YURT DI┼×INDA TÜRK VATANDA┼×LARINA TEBL─░GAT ........................................ 162


3. YURT DI┼×INDA GÖREVL─░ TÜRK MEMURLARA TEBL─░GAT ................................. 165


B.  YURT DI┼×INDAN ÜLKEM─░ZE GELEN TEBL─░─× EVRAKLARI .......................................... 165 


BE┼×─░NC─░ BÖLÜM 


USULSÜZ TEBL─░─×


A.  GENEL OLARAK “USULSÜZ TEBL─░─×” KAVRAMI ....................................................... 167 


B.  USULSÜZ TEBL─░─×DE UYGULANACAK KURALLAR .................................................... 167


C.  TEBL─░─× TAR─░H─░N─░N BEL─░RLENMES─░.......................................................................... 168 


ALTINCI BÖLÜM 


TEBL─░GAT SUÇLARI


A.  TEBL─░─× MEMURLARININ ─░┼×LEYEB─░LECE─×─░ SUÇLAR ................................................. 171 


B.  YANLI┼× ADRES B─░LD─░RMEK ..................................................................................... 171 


C.  TEBL─░GAT KANUNU’NUN 54. MADDES─░NDE DÜZENLENEN SUÇ............................. 172 


D.  YALAN BEYAN ........................................................................................................ 172 


E.  TEBL─░─× EVRAKININ TAL─░K─░NE ─░L─░┼×K─░N SUÇLAR ........................................................ 173 


EKLER.....................................................................................................................175


EKÔÇÉ1 TEBL─░GAT KANUNU ........................................................................................175


EKÔÇÉ2 TEBL─░GAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DA─░R YÖNETMEL─░K .....................199


EKÔÇÉ3 ELEKTRON─░K TEBL─░GAT YÖNETMEL─░─×─░.............................................................225


EKÔÇÉ4 63/3 SAYILI AB GENELGES─░ VE EKLER─░ .............................................................235


 


KAYNAKÇA.............................................................................................................303