Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

TCK Genel Hükümleri Yargıtay Yorumu 2013-2015 Kararları

TCK Genel Hükümleri Yargıtay Yorumu 2013-2015 KararlarıSayfa Sayısı
:  
1347
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-825-9

182,52 TL

 

Çalışmamızın ilk baskısında, TCK Genel hükümlerine ilişkin 2013 yılına kadar Yargıtay kararlarına yer vermiştik. İkinci baskıda 2013-2015 yıllarına ait kararlara yer verilmiştir. Bu şekilde ilk baskıyı da alan okuyucular, 2008-2015 yıllarına ait yargı kararları koleksiyonuna sahip olacaktır.
Yargıtay’da 11 olan ceza dairesi sayısı ilkin 15’e daha sonra da 23’e yükselmiştir. Daire sayısındaki artış, kararların çeşitlenmesine, bir o kadar da farklı ve çelişkili olmasına neden olmuştur.
Okuyucuların bilmesi gerekir ki; aynı konuya ilişkin farklı dairelerin farklı kararları olduğu gibi aynı dairenin de farklı kararları mevcuttur. Örneğin ikinci kez mükerrirlik konusunda daireler arası görüş farklılıkları bulunmaktadır. 1. Ceza Dairesi, ilk suçun ve ikinci suçun 765 sayılı Kanun döneminde verilmiş olmasını yeterli kabul ederken diğer daireler ilk suç 765 sayılı Kanun döneminde işlenmiş olsa bile ikinci ve üçüncü suçun 5237 sayılı Kanun döneminde işlenmiş olması şartını aramaktadır. Bundan başka 3. Ceza Dairesi, ilamda 2. kez mükerrirlik kararının yer almasını zorunlu görmemekte, infaz aşamasında ikinci kez mükerrirlik kararı alınıp, buna göre infaz yapılabileceğini kabul etmekte, diğer daireler ise ilamda açıkça 2. kez mükerrirlik kararı verilmemişse, cezanın 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilemeyeceği görüşündedir. Bunun gibi bazı daireler, akıl hastası çocuk hakkında 5395 sayılı Kanun’a göre çocuklara özgü güvelik tedbiri uygulanması gerektiği görüşünde iken bazı daireler ise akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanması gerektiğini düşünmektedir.
Okuyucunun, aynı hukuki konuya ilişkin kararlarda farklılıkları ve bunların gerekçelerini bilmesi için, farklı kararlara da yer verilmiştir.
Kitabın sonunda, Yargıtay ceza daireleri arasındaki son iki işbölümüne yer verilmiştir. Bu işbölümü, hangi dairenin hangi suçta bir genel hüküm maddesinin nasıl yorumladığına ilişkin arama yapmayı kolaylaştırmaktadır. Örneğin tefecilik suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağını arayan okuyucu, suç, 5. iş bölümünde 4. Ceza Dairesinde, 6. işbölümünde 5. Ceza Dairesinde olduğu için bu daire kararlarına bakmalıdır.
Çalışmamızda yer alan konulardan; 1-20. maddeler ile 35. madde Fatih Özaydın(18. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi), 21-39. maddeler Cengiz Otacı (4. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi), 40-53. maddeler Murat Öztekin (4. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi), 54-73. Cengiz Otacı tarafından hazırlanmıştır.
Çalışmamızın, hukukçularımıza faydalı olması dileğiyle

 

 • BİRİNCİ KİTAP
 • Genel Hükümler
 • BİRİNCİ KISIM
 • Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Temel İlkeler ve Tanımlar
 • MADDE 1- -Ceza Kanununun amacı-1
 • MADDE 2- -Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi-1
 • MADDE 3- -Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi-14
 • MADDE 4- -Kanunun bağlayıcılığı-23
 • MADDE 5- -Özel kanunlarla ilişki-24
 • MADDE 6- -Tanımlar-28
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Kanunun Uygulama Alanı
 • MADDE 7- -Zaman bakımından uygulama-63
 • MADDE 8- -Yer bakımından uygulama-103
 • MADDE 9- -Yabancı ülkede hüküm verilmesi-111
 • MADDE 10- -Görev Suçları-114
 • MADDE 11-- Vatandaş tarafından işlenen suç-115
 • MADDE 12- -Yabancı tarafından işlenen suç-134
 • MADDE 13- -Diğer suçlar-137
 • MADDE 14- -Seçimlik cezalarda soruşturma-143
 • MADDE 15- -Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması-144
 • MADDE 16- -Cezadan Mahsup-144
 • MADDE 17- -Hak yoksunlukları-149
 • MADDE 18- -Geriverme-153
 • MADDE 19- -Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması-174
 •  
 • İKİNCİ KISIM
 • Ceza Sorumluluğunun Esasları
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
 • MADDE 20- -Ceza sorumluluğunun şahsiliği-183
 • MADDE 21- -Kast-189
 • MADDE 22- -Taksir-222
 • MADDE 23- -Netice sebebiyle ağırlaşmış suç-264
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
 • MADDE 24- -Kanunun hükmü ve amirin emri-273
 • MADDE 25- -Meşru savunma ve zorunluluk hali-295
 • MADDE 26- -Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası-318
 • MADDE 27- -Sınırınaşılması-332
 • MADDE 28- -Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit-352
 • MADDE 29- -Haksız tahrik-355
 • MADDE 30- -Hata-382
 • MADDE 31- -Yaş küçüklüğü-403
 • MADDE 32- -Akıl hastalığı-419
 • MADDE 33- -Sağır ve dilsizlik-434
 • MADDE 34- -Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma-438
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça Teşebbüs
 • MADDE 35- -Suça teşebbüs-441
 • MADDE 36- -Gönüllü vazgeçme-541
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça İştirak
 • MADDE 37- -Faillik-559
 • MADDE 38- -Azmettirme-583
 • MADDE 39- -Yardım etme-602
 • MADDE 40- -Bağlılık kuralı-624
 • MADDE 41- -İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme-636
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Suçların İçtimaı
 • MADDE 42- -Bileşik suç-641
 • MADDE 43- -Zincirleme suç-659
 • MADDE 44- -Fikri içtima-769
 •  
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Yaptırımlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Cezalar
 • MADDE 45- -Cezalar-825
 • MADDE 46- -Hapis Cezaları-825
 • MADDE 47- -Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-825
 • MADDE 48- -Müebbet Hapis Cezası-826
 • MADDE 49- -Süreli Hapis Cezası-826
 • MADDE 50- -Kısa Süreli Hapis Cezasına seçenek yaptırımlar-829
 • MADDE 51- -Hapis cezasının ertelenmesi-932
 • MADDE 52- -Adlî para cezası-977
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Güvenlik Tedbirleri
 • MADDE 53- -Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma-1003
 • MADDE 54- -Eşya müsaderesi-1037
 • MADDE 55- -Kazanç müsaderesi-1075
 • MADDE 56- -Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri-1085
 • MADDE 57- -Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri-1104
 • MADDE 58- -Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular-1110
 • MADDE 59- -Sınır dışı edilme-1153
 • MADDE 60- -Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri-1154
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
 • MADDE 61- -Cezanın belirlenmesi-1157
 • MADDE 62- -Takdiri indirim nedenleri-1213
 • MADDE 63- -Mahsup-1220
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Dava ve Cezanın Düşürülmesi
 • MADDE 64- -Sanığın veya hükümlünün ölümü-1241
 • MADDE 65- -Af-1244
 • MADDE 66- -Dava zamanaşımı-1249
 • MADDE 67- -Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi-1260
 • MADDE 68- -Ceza zamanaşımı-1281
 • MADDE 69- -Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları-1288
 • MADDE 70- -Müsaderede Zamanaşımı-1288
 • MADDE 71- -Ceza zamanaşımının kesilmesi-1288
 • MADDE 72- -Zamanaşımının hesabı ve Uygulanması-1289
 • MADDE 73- -Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar-1289
 • MADDE 74- -Dava veya cezanın düşmesinin etkisi-1316
 • MADDE 75- -Önödeme-1316
 •  
 • --20. 07. 2014 TARİH VE 29066 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BEŞİNCİ İŞBÖLÜMÜ KARARI-1325
 • --22. 01. 2015 TARİH VE 29244 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 01. 02. 2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN ALTINCI İŞBÖLÜMÜ KARARI-1333