Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Taksitle Satış Sözleşmeleri ( Türk Borçlar Kanunu Açısından )

Taksitle Satış Sözleşmeleri ( Türk Borçlar Kanunu Açısından )Sayfa Sayısı
:  
179
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-096-9

54,00 TL

 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmeleri adlı kitabımızın birinci baskısının tükenmesi üzerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile kabul edilen değişikliklerin ve konuyla ilgili en son Yargıtay kararlarının da yer aldığı yeni baskıyı yapmak kaçınılmaz bir zorunluluk oldu. Bu nedenle lisansüstü çalışmalarımızın yanı sıra, avukat ve cumhuriyet savcısı olarak uygulayıcı kimliğimizin de harmanlanması suretiyle elinizde tuttuğunuz bu kitap, uygulamacıların gereksinimleri de gözetilerek yeni baskıya hazırlanmıştır.

    SUNUŞ-V
    İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-VII
    ÖNSÖZ-IX
    ÖZET-XI
    İÇİNDEKİLER-XIII
    KISALTMALAR-XVII
    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER, TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI VE TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
    I. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER-3
    II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ-5
    A. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı-5
    B. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-7
    C. Taksitle Satış Sözleşmenin Özellikleri-9
    1. Rızai Sözleşme Oluşu-9
    2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Oluşu-10
    3. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşme Oluşu-11
    III. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-13
    A. Sözleşmenin Konusunu Taşınır Mal veya Hakların Oluşturması-14
    1. Taşınır Mal veya Haklar-14
    2. Taşınmaz Malların Sözleşme Konusunu Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu-15
    B. Alıcının Taksitleri Ödemesinden Önce Satıcının Malı Alıcıya Teslim Etmesi-16
    C. Satış Bedelinin Birden Fazla Vade İle Bölüm Bölüm Ödenmesinin Kararlaştırılması-17
    D. Tarafların Anlaşması-20
    IV. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI-23
    İKİNCİ BÖLÜM
    TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ VE TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BENZERİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYRILAN YÖNLERİ
    I. TAKSİTLE SATIM SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ-29
    A. Emredici Kanun Hükmü Tanımı-29
    B. Taksitle Satış Sözleşmesini Düzenleyen Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Emredici Niteliği-30
    C. Kanuna Karşı Hile Ve Bunun Taksitle Satış Sözleşmeleriyle Bağlantısı-30
    II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BENZERİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYRILAN YÖNLERİ-30
    A. Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi-30
    B. Ard Arda Teslimli Satım Sözleşmesi-30
    C. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi-30
    D. Taksitli İşlemler-30
    E. Kapıdan Satış Sözleşmesi-30
    F. Kampanyalı Satım Sözleşmesi-30
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ
    I. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI-30
    A. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tarafları-30
    1. Alıcı Kavramı-30
    a)-Alıcının Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Hareket Etmesi-30
    b)-Alıcının Karma Amaçla Hareket Etmemesi Gereği-30
    c)-Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirlerin Tüketici Sıfatı-30
    2. Satıcı Kavramı-30
    B. Taksitle Satış Sözleşmesinin Muhtevası-30
    1. TKHK Bakımından Taksitle Satış Sözleşmesinin Muhtevası-30
    2. TBK Bakımından Taksitle Satış Sözleşmesinin Muhtevası-30
    C. Taksitle Satış Sözleşmesinin Şekli-30
    1. Taksitle Satış Sözleşmesinin Şekil Kuralı-30
    a)-TKHK Bakımından Taksitle Satış Sözleşmesinin Şekli-30
    b)-TBK Bakımından Taksitle Satış Sözleşmesinin Şekli-30
    2. Şekle Aykırılığın Sonuçları ve Şekle Aykırılığa Bağlanan Sonuçların Giderilmesi-30
    a)-Şekle Aykırılığın Sonuçları-30
    b)-Şekle Aykırılığa Bağlanan Sonuçların Giderilmesi-30
    D. Taksitle Satış Sözleşmesinin Süresi-30
    E. Taksitle Satış Sözleşmesinde Yasal Temsilcinin Rızası-30
    F. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması Ve Geri Alma Hakkına İlişkin Türk Borçlar Kanunu Düzenlemesi-30
    1. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması-30
    2. Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Geri Alma Hakkı-30
    a)-Geri Alma Hakkı Kavramı-30
    b)-Geri Alma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları-30
    aa)-Geri Alma Hakkının Kullanılması-30
    bb)-Geri Alma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları-30
    G. Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Sahip Olduğu Def’iler-30
    H. Yetkili Mahkeme Ve Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği Sorunu-30
    II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ-30
    A. Satış Bedelinin Tamamen Ödenmesi-30
    B. Alıcının Borçlarında Temerrüde Düşmesi ve Sonuçları-30
    1. Alıcının Borçlarında Temerrüde Düşmesi Halinde Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi-30
    2. Alıcının Peşinat Ödeme Borcunun İfasında Temerrüde Düşmesi Halinde Satıcının Hakları-30
    a)-Alıcının Peşinat Ödeme Borcu-30
    b)-Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Hakları-30
    3. Alıcının Taksit Ödeme Borcunun İfasında Temerrüde Düşmesi Halinde Satıcının Hakları-30
    a)-Gecikmiş Taksitin Ödenmesini ve Gecikme Tazminatını Talep Hakkı-30
    b)-Muacceliyet Kaydı ve Geri Kalan Satım Bedelinin Ödenmesini Talep Hakkı-30
    c)-Sözleşmeden Dönme Hakkı-30
    aa)-Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkının Şartları-30
    bb)-Satıcının Dönme Hakkını Kullanmasının Sonuçları-30
    aaa)-Malın Geri Verilmesini Talep Hakkı-30
    bbb)-Uygun Bir Kira Bedeli Talep Hakkı-30
    ccc)-Satışa Konu Malın Bozulması Nedeniyle Tazminat Talep Hakkı-30
    ddd)-Kanunda Sayılanlar Dışında Talep Hakkının Bulunmaması-30
    d)-Taksitle Satış Sözleşmesine Konu Malın Mülkiyetini İddia Etmek Hakkı-30
    C. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi-30
    1. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesinin Tanımı, Konusu Ve Hukuki Niteliği-30
    a)-Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesinin Tanımı-30
    b)-Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesinin Konusu-30
    c)-Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-30
    2. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesinin Şekli-30
    D. Alıcının Hakları-30
    SONUÇ-30
    KAYNAKÇA-30