Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Spor Hukuku Dersleri

Spor Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-827-3

37,80 TL

Bu kitap, lisans-önlisans öğrencilerine yönelik okutulan Spor Hukuku Dersi için yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular mümkün oldukça fazla derine inmeden sade ve yalın bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan konular 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde anlatılarak, mevzuat değişikliğinden kaynaklanan yanlış öğrenme ve anlamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Kitabın sonuna cevaplandırılmış çoktan seçmeli sorular eklenerek, okuyucunun bilgilerini sınaması ve eksiklerini tespit etmesi kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Kitabın lisans-önlisans öğrencileri için yararlı olduğu kadar, Spor Hukukuna ilgi duyan araştırmacılar, herhangi bir spor dalıyla ilişkili olanlar ve avukat-hâkim meslektaşlara da yararlı olacağı düşünülmektedir.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SPOR VE SPOR HUKUKU KAVRAMLARISPORUN VE SPOR HUKUKUNUN ÖZNELERİ
 • I. -SPOR VE SPOR HUKUKU KAVRAMLARI-1
 • II. -SPOR VE SPOR HUKUKUNUN ÖZNELERİ-3
 • A. -Sporcular-3
 • B. -Teknik Direktörler-4
 • C. -Antrenörler-4
 • D. -Hakemler-4
 • E. -Gözlemciler-4
 • F. -Taraftarlar-4
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 • I. -GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI-5
 • A. -Genel Olarak-5
 • B. -Görev ve Yetkileri-6
 • C. -Hizmet Birimleri-6
 • 1. -Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-6
 • 2. -Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü-7
 • 3. -Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü-7
 • 4. -Rehberlik ve Denetim Başkanlığı-8
 • 5. -Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-8
 • 6. -Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-8
 • 7. -Hukuk Müşavirliği-9
 • 8. -Personel Dairesi Başkanlığı-9
 • 9. -Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-10
 • 10. -Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-10
 • 11. -Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği-10
 • 12. -Özel Kalem Müdürlüğü-10
 • D. -Teşkilat Şeması-11
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • I. -SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-13
 • A. -Genel Olarak-13
 • B. -Görevleri-14
 • C. -Teşkilatı-14
 • 1. -Merkez Teşkilatı-15
 • 2. -Taşra Teşkilatı-15
 • 3. -Sürekli Kurullar-15
 • 4. -Bütçe, Mali Hükümler ve Gelirler-16
 • D. -Teşkilat Şeması-17
 • E. -Tahkim Kurulu-18
 • 1. -Kurulun görev ve yetkileri-18
 • 2. -Kurulun çalışma usul ve esasları-19
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
 • I. -TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU-21
 • A. -Genel Olarak-21
 • B. -Kuruluş-24
 • C. -Görevleri-25
 • D. -Teşkilatlanması-25
 • 1. -Genel Kurul-26
 • a)-Genel Kurul’un yetkileri-26
 • b)-Genel Kurula İlişkin Çeşitli Konular-27
 • 2. -Yönetim Kurulu-28
 • a)-Yönetim Kurulunun Yetkileri-30
 • 3. -Başkan-31
 • 4. -İcra Kurulu-32
 • 5. -Denetleme Kurulu-33
 • 6. -Yan Kurullar-33
 • a)-Merkez Hakem Kurulu-33
 • b)-Temsilciler Kurulu-34
 • c)-Sağlık Kurulu-34
 • d)-Dış İlişkiler Kurulu-34
 • e)-Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu-34
 • f)-Geçici Kurullar-34
 • 7. -Genel Sekreterlik-34
 • 8. -Hukuk Kurulları-35
 • a)-Uyuşmazlık Çözüm Kurulu-35
 • (1)-1 Ağustos 2015 Yürürlük Tarihli Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı-36
 • b)-Disiplin Kurulları-42
 • (1)-Disiplin Cezaları-42
 • c)-Kulüp Lisans Kurulu-43
 • d)-Etik Kurulu-43
 • e)-Tahkim Kurulu-43
 • E. -TFF’nin Mali Dönemi ve Bütçesi-45
 • 1. -Gelirler-45
 • 2. -Giderler-45
 • II. -MÜSABAKALAR VE MÜSABAKALARA İLİŞKİN HAKLAR-46
 • III. -TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YAYIN TALİMATI-49
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARI
 • I. -SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARI-67
 • A. -Örgütlenme-67
 • B. -Başkanın Seçimi-68
 • 1. -Federasyon başkanı adaylarında aranılacak şartlar-68
 • 2. -Seçimde oy kullanacaklar-68
 • 3. -Federasyon başkanları seçim kurulu-69
 • 4. -Federasyon başkanlarının göreve başlatılması-69
 • 5. -Federasyon başkanlarının ayrılmaları veya görevden alınmaları-69
 • C. -Yönetim Kurulu Üyesi Olacaklarda Aranacak Şartlar. -70
 • D. -Federasyonların Görevleri-70
 • 1. -Federasyon Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu-71
 • 2. -As Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu-71
 • 3. -Genel Sekreterin Görev Yetki ve Sorumluluğu-71
 • 4. -Federasyon Kurullarının Görevleri-72
 • a)-Yönetim Kurulunun Görevleri;-72
 • b)-Yan Kurulların Görevleri-72
 • E. -Federasyonların Çalışma Esasları-74
 • F. -Federasyonların Tutmakla Yükümlü oldukları Defterler ve Dosyalar-74
 • G. -Federasyon Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Yasaklamalar-75
 • ALTINCI BÖLÜM
 • BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI
 • I. -BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI-77
 • A. -Kuruluşu-77
 • B. -Görev ve Yetkileri-77
 • C. -Örgütlenme-78
 • 1. -Genel kurul-78
 • a)-Genel kurulun görevleri-80
 • b)-Genel kurul toplantıları-80
 • 2. -Federasyon başkanı-81
 • 3. -Genel sekreterlik-82
 • 4. -Federasyon il temsilcisi-82
 • D. -Spor Genel Müdürlüğü İle İlişkiler-83
 • E. -Federasyonun gelirleri-84
 • F. -Denetim-84
 • G. -Disiplin işlemleri-85
 • II. -SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU-85
 • A. -Kuruluşu-85
 • B. -Kurulun görev ve yetkileri-86
 • 1. -Kurul başkanının görev ve yetkileri-86
 • 2. -Başkan yardımcısının görev ve yetkileri-86
 • 3. -Raportörün görevleri-86
 • 4. -Sekretaryanın görevleri-87
 • C. -Kurulun toplanması-87
 • D. -Kararlar ve rapor-87
 • III. -TÜRKİYE BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI LİSTESİ-87
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • SPOR KULÜPLERİ
 • I. -SPOR KULÜPLERİ-91
 • A. -Teşkilatlanmaları-91
 • 1. -Genel kurul-91
 • a)-Görev ve Yetkileri-92
 • 2. -Yönetim Kurulu-93
 • 3. -Denetim Kurulu-93
 • 4. -Kulüp şubesi ve organları-93
 • 5. -Yürütme birimi-94
 • a)-Yürütme biriminin görev ve yetkileri-94
 • B. -Kulüplerin Tescili-96
 • C. -Kulüplere Yardım-99
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI
 • I. -SPORCULARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI-101
 • A. -Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’ndeki Düzenlemeler (Talimatın 1 Şubat 2016 Tarihinde Yürürlükteki Hükümlerine Göre)-101
 • 1. -Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması-101
 • 2. -Spor Federasyonlarının Lisans İşlemleri-102
 • 3. -Eğitim ve öğretim kurumları lisansı-102
 • 4. -Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti-103
 • 5. -Sporcuların Transfer İşlemleri-103
 • 6. -İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti-105
 • 7. -Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize ve Transfer İşlemleri-105
 • 8. -Silah Altına Alınan Sporcular-105
 • 9. -Çeşitli Konular-105
 • 10. -Sözleşme-106
 • B. -Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’ndaki Düzenlemeler (Talimatın 1 Şubat 2016 Tarihinde Yürürlükteki Hükümlerine Göre)-115
 • C. -Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’ndaki Düzenlemeler (Talimatın 1 Şubat 2016 Tarihinde Yürürlükteki Hükümlerine Göre)-117
 • 1. -Amatör Futbolcuların Profesyonel Olması-118
 • 2. -Amatörlük Statüsünün Yeniden Kazanılması-118
 • 3. -Faal Futbolculuğun Sona Ermesi-118
 • 4. -Yabancı Futbolcular-118
 • 5. -Futbolcuların Milli Takıma Çağrılması-118
 • 6. -Milli Futbolculara Karşı Yükümlülükler-119
 • 7. -Futbolcuların Transfer ve Tescili-119
 • a)-Transfer Yasağı-119
 • b)-Transfer ve Tescil Dönemi-120
 • c)-Tescil Başvurusu-120
 • d)-Geçici Transfer-120
 • e)-Yetiştirme Tazminatı-120
 • f)-Küçük Futbolcuların Korunması-121
 • g)-Akademilerin Yükümlülükleri-121
 • 8. -Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi-121
 • a)-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri-123
 • (1)-Kulüplerin Yükümlülükleri-123
 • (2)-Futbolcuların Yükümlülükleri-124
 • b)-Sözleşmenin Sona Ermesi ve Sonuçları-124
 • (1)-Karşılıklı Sona Erdirme-124
 • (2)-Kulübün Fesih Hakkı-124
 • (3)-Futbolcunun Fesih Hakkı-124
 • (4)-Fesih Usulü-125
 • 9. -Sportif Cezalar-125
 • 10. -Yetiştirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi-126
 • a)-Profesyonelliğe Geçişte Tazminatın Hesaplanması ve Ödenmesi: -126
 • b)-Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapacağı Müteakip Transferlerde Yetiştirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi: -126
 • (1)-Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir kulübe transfer olması halinde;-126
 • (2)-Profesyonel futbolcunun aynı kategorilerdeki kulüpler arasında transfer olması halinde;-127
 • (3)-Profesyonel futbolcunun yüksek kategorideki bir kulüpten düşük kategorideki bir kulübe transfer olması halinde;-127
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • CEZAİ-HUKUKİ SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR
 • I. -FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI’NDAKİ DÜZENLEMELER-129
 • A. -Genel Hükümler-129
 • B. -Disiplin Cezaları-130
 • C. -Disiplin ihlalleri-132
 • 1. -Sportmenliğe Aykırı Hareket-132
 • 2. -Bilinçli Kart Görme-132
 • 3. -Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar-132
 • 4. -Hakem Soyunma Odasının ve Koridorların Güvenliği-133
 • 5. -Takım Halinde Sportmenliğe Aykırı Hareket-133
 • 6. -Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Türkürme-134
 • 7. -Ayrımcılık-134
 • 8. -Kural Dışı Hareket-134
 • 9. -Saldırı-135
 • 10. -Kavga-135
 • 11. -Talimata Aykırı Hareket-135
 • 12. -Belgelerin Haksız Kullanımı-135
 • 13. -Sahtecilik ve Yanıltma-136
 • 14. -Usulsüz Seyirci Alma-136
 • 15. -Cezaya ve Tedbire Uyulmaması-136
 • 16. -Milli Müsabakaya Katılmamak-137
 • 17. -Saha Olayları-137
 • 18. -Çirkin ve Kötü Tezahürat-137
 • 19. -Yayın-138
 • 20. -Tanıklıktan veya Belge İbrazından Kaçınma-138
 • 21. -Müsabaka Sonucunu Etkileme-138
 • 22. -Bahis-139
 • 23. -Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma-139
 • 24. -Hükümlülük-139
 • 25. -Doping-139
 • a)-Türkiye Futbol Federasyonu Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı-140
 • D. -Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri-198
 • 1. -Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları-198
 • 2. -İl Disiplin Kurulları-198
 • 3. -Çeşitli Hükümler-199
 • E. -Disiplin Yargılaması-199
 • 1. -Savunma-199
 • 2. -Süreler-200
 • 3. -Deliller-200
 • 4. -Tebligat-200
 • 5. -Soruşturma-201
 • 6. -İdari Tedbirler-201
 • 7. -Yargılama-201
 • 8. -Karar-202
 • 9. -Kararlara İtiraz ve Yargılamanın İadesi-202
 • 10. -İnfaz-203
 • F. -Çeşitli Yaptırımlar-204
 • 1. -Sarı Kart Uygulaması-204
 • 2. -Kişilerin İhraç Edilmesi-204
 • 3. -Müsabakalardan Men Cezası-204
 • 4. -Hak Mahrumiyeti Cezası-205
 • 5. -Soyunma Odası ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı-205
 • 6. -Seyircisiz Oynama Cezasının Uygulanması-205
 • G. -Çeşitli Hükümler-206
 • II. -SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’NDAKİ DÜZENLEMELER-208
 • A. -Spor Alanlarının Güvenlik ve Düzenine İlişkin Hükümler-208
 • B. -Saha ve Müsabaka Güvenliği-210
 • C. -Şike ve Teşvik Primi-211
 • D. -Spor alanlarına sokulması yasak maddeler-212
 • E. -Hakaret içeren tezahürat-212
 • F. -Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi-213
 • G. -Yasak alanlara girme-213
 • H. -Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi-213
 • I. -Seyirden yasaklanma-213
 • İ. -Şiddete neden olabilecek açıklamalar-214
 • J. -Çeşitli Hükümler-215
 • III. -ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS-TAS)-216
 • ONUNCU BÖLÜM
 • GENÇLİK VE SPOR ŞÛRALARI
 • I. -GENÇLİK VE SPOR ŞÛRALARI-219
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
 • SPONSORLUK
 • I. -SPONSORLUK-221
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
 • BAŞARILI SPORCULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
 • I. -BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ-223
 • A. -Sporcu şeref aylığı-224
 • B. -Aile fertlerine aylık bağlanması-225
 • C. -Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi-226
 • D. -Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi-228
 • 1. -Olimpiyat ve paralimpik oyunlarındaki ödüller-229
 • 2. -Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarındaki ödüller-229
 • 3. -Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarındaki ödüller-230
 • 4. -Deaflimpik oyunlarındaki ödüller-230
 • 5. -Universiade, Akdeniz oyunları ve diğer çoklu uluslararası spor oyunlarındaki ödüller-231
 • 6. -Olimpik ve paralimpik spor dalları dışında Uluslararası Olimpiyat Komisetisi’nin tanıdığı diğer spor dallarındaki ödüller-231
 • 7. -Olimpik, paralimpik, deaflimpik ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin tanıdığı spor dalları dışında kalan spor dallarındaki ödüller-232
 • 8. -Spor kulüplerinin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki ödüller-233
 • 9. -Spor kulüplerinin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupalarındaki ödüller-234
 • 10. -Spor kulüplerine verilecek ödüller-234
 • 11. -Teknik direktör ve antrenörlere verilecek ödüller-234
 • 12. -Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerindeki ödüller-234
 • 13. -Diğer müsabakalardaki ödüller-235
 • 14. -Birden fazla disiplin veya stilde yapılan müsabakalarda ödül-236
 • 15. -Ödül verilmesiyle ilgili çeşitli konular-236
 • ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ
 • ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ-239
 • ÖNSÖZ-239
 • YASAL DAYANAK-239
 • YÖNTEM-240
 • GENÇLİK POLİTİKALARI-241
 • 1. -GİRİŞ-241
 • 1. 1. -GENÇLİK TANIMI-241
 • 1. 2. -NEDEN GENÇLİK POLİTİKASI-241
 • 2. -VİZYON-242
 • 3. -TEMEL AMAÇLAR-242
 • 4. -İLKELER VE DEĞERLER-242
 • 5. -TEMEL POLİTİKA ALANLARI-242
 • 5. 1. -EĞİTİM VE HAYAT BOYU ÖĞRENME-242
 • 5. 2. -AİLE-245
 • 5. 3. -ETİK VE İNSANİ DEĞERLER-247
 • 5. 4. -İSTİHDAM, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKİ EĞİTİM-248
 • 5. 5. -DEZAVANTAJLI GENÇLER VE SOSYAL ÇERME-251
 • 5. 6. -SAĞLIK VE ÇEVRE-254
 • 5. 7. -DEMOKRATİK KATILIM VE YURTTAŞLIK BİLİNCİ-256
 • 5. 8. -KÜLTÜR VE SANAT-257
 • 5. 9. -BİLİM VE TEKNOLOJİ-259
 • 5. 10. -ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK VE KÜLTÜRLERARASI DİYALOG-260
 • 5. 11. -SERBEST ZAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-262
 • 5. 12. -GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ-264
 • 5. 13. -GÖNÜLLÜLÜK VE HAREKETLİLİK-265
 • SPOR POLİTİKALARI-267
 • 1. -GİRİŞ-267
 • 1. 1. -SPORUN TANIMI-268
 • 1. 2. -NEDEN SPOR POLİTİKASI-268
 • 2. -VİZYON-268
 • 3. -TEMEL AMAÇLAR-269
 • 4. -İLKELER VE DEĞERLER-269
 • 5. -TEMEL POLİTİKA ALANLARI-270
 • 5. 1. -SPOR YÖNETİMİ-270
 • 5. 2. -SPOR KÜLTÜRÜ VE HERKES İÇİN SPOR-273
 • 5. 3. -ELİT SPORCU YETİŞTİRMEK-275
 • 5. 4. -SPOR HUKUKU-278
 • 5. 5. -ENGELLİLER VE SPOR-279
 • 5. 6. -SPORCU SAĞLIĞI-280
 • 5. 7. -ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI VE OLİMPİYATLAR-282
 • ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • EKLER
 • I. -SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN-285
 • II. -OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ-310
 • III. -2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK-315
 • IV. -SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ-318
 • V. -DERNEKLER KANUNU-325
 • VI. -DERNEKLER YÖNETMELİĞİ-334
 • VII. -TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ, DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU, TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI 1 OCAK 2015-359
 • GİRİŞ-359
 • ÖNSÖZ-359
 • DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI VE TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATININ TEMEL GEREKÇESİ-359
 • ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE PROGRAMI-360
 • KAPSAM-360
 • MADDE 1: TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATININ UYGULANMASI-360
 • 1. 1-TALİMATIN DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU İÇİN UYGULANMASI-360
 • 1. 2-TALİMATIN ULUSAL FEDERASYONLAR İÇİN UYGULANMASI-360
 • 1. 3-TALİMATIN KİŞİLER İÇİN UYGULANMASI-361
 • 1. 4-ULUSAL DÜZEYDEKİ SPORCULAR-362
 • MADDE 2: DOPİNGİN TANIMI - DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİ-362
 • 2. 1-SPORCUDAN ALINAN ÖRNEKTE YASAKLI BİR MADDENİN VEYA METABOLİTLERİNİN VEYA BELİRTEÇLERİNİN TESPİT EDİLMESİ-362
 • 2. 2-YASAKLI BİR MADDE VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİN SPORCULAR TARAFINDAN KULLANILMASI VEYA KULLANILMAYA TEŞEBBÜS EDİLMESİ-363
 • 2. 3-ÖRNEK VERMEKTEN KAÇINMAK, ÖRNEK VERMEYİ REDDETMEK VEYA ÖRNEK VERMEMEK-364
 • 2. 4-BULUNABİLİRLİK BİLDİRİM İHLALLERİ-364
 • 2. 5-DOPİNG KONTROLÜNÜN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ BOZMAK VEYA BOZMAYA TEŞEBBÜS ETMEK, HİLE YAPMAK VEYA HİLE YAPMAYA TEŞEBBÜS ETMEK-364
 • 2. 6-YASAKLI BİR MADDEYİ VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİ BULUNDURMAK-364
 • 2. 7-HERHANGİ YASAKLI BİR MADDENİN VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİN YASADIŞI TİCARETİNİ YAPMAK VEYA YASADIŞI TİCARETİNİ YAPMAYA TEŞEBBÜS ETMEK-365
 • 2. 8-HERHANGİ YASAKLI BİR MADDE VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİ HERHANGİ BİR SPORCUYA BİR MÜSABAKA İÇİNDE TATBİK ETMEK VEYA TATBİK ETMEYE TEŞEBBÜS ETMEK VEYA MÜSABAKA DIŞINDA YASAK OLAN HERHANGİ YASAKLI BİR MADDE VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİ HERHANGİ BİR SPORCUYA MÜSABAKA DIŞINDAKİ BİR DÖNEMDE TATBİK ETMEK VEYA TATBİK ETMEYE TEŞEBBÜS ETMEK-365
 • 2. 9-SUÇ ORTAKLIĞI-365
 • 2. 10-YASAK İŞ BİRLİĞİ-365
 • MADDE 3: DOPİNG YAPILDIĞININ KANITLANMASI-366
 • 3. 1-İSPAT KÜLFETİ VE STANDARTLARI-366
 • 3. 2-GERÇEKLERİ VE VARSAYIMLARI İSPAT YÖNTEMLERİ-366
 • MADDE 4: YASAKLILAR LİSTESİ-367
 • 4. 1-YASAKLILAR LİSTESİNİN MEVZUATA DAHİL EDİLMESİ-367
 • 4. 2-YASAKLILAR LİSTESİNDE TANIMLANAN YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER-367
 • 4. 3-YASAKLILAR LİSTESİNİN WADA TARAFINDAN BELİRLENMESİ-368
 • 4. 4-TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI (-TAKİ-)-368
 • MADDE 5: DOPİNG KONTROLLERİ VE SORUŞTURMALAR-371
 • 5. 1-DOPİNG KONTROLLERİNİN VE SORUŞTURMALARIN AMACI-371
 • 5. 2-DOPİNG KONTROLÜ VE SORUŞTURMA YAPMA YETKİSİ-371
 • 5. 3-TURNUVA DOPİNG KONTROLLERİ-372
 • 5. 4-DOPİNG KONTROLÜ DAĞILIM PLANLAMASI-373
 • 5. 5-DOPİNG KONTROLLERİNİN EŞGÜDÜMÜ-373
 • 5. 6-SPORCULARIN BULUNABİLİRLİK BİLDİRİMLERİ-373
 • 5. 7-SPORU BIRAKMIŞ OLAN SPORCULARIN MÜSABAKALARA GERİ DÖNÜŞÜ-374
 • MADDE 6: ÖRNEKLERİN ANALİZİ-374
 • 6. 1-AKREDİTE EDİLEN VE YETKİLENDİRİLEN LABORATUVARLARIN KULLANILMASI-374
 • 6. 2-ÖRNEKLERİ ANALİZ ETMENİN AMACI-375
 • 6. 3-ÖRNEKLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA-375
 • 6. 4-ÖRNEK ANALİZİNE VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN STANDARTLAR-375
 • 6. 5-ÖRNEKLERE YÖNELİK İLAVE ANALİZLER-376
 • MADDE 7: SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-376
 • 7. 1-SONUÇLARI DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ YÜRÜTME YETKİSİ-376
 • 7. 2-DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONUNUN YÜRÜTTÜĞÜ DOPİNG KONTROLLERİNDEN ELDE EDİLEN AYKIRI ANALİTİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-376
 • 7. 3-AYKIRI ANALİTİK BULGUYA İLİŞKİN İNCELEME SONRASI YAPILACAK BİLDİRİM-376
 • 7. 4-ATİPİK BULGULARIN İNCELENMESİ-377
 • 7. 5-ATİPİK VE AYKIRI PASAPORT BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-378
 • 7. 6-BULUNABİLİRLİK BİLDİRİMİ İHLALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-378
 • 7. 7-MADDE 7. 2’DEN MADDE 7. 6’YA KADAR OLAN BÖLÜMDE YER ALMAYAN DİĞER DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNİN İNCELENMESİ-378
 • 7. 8-ÖNCEKİ DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNİN BELİRLENMESİ-378
 • 7. 9-TEDBİR-379
 • 7. 10-YARGILAMA YAPILMADAN KARAR ALMA-380
 • 7. 11-SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN KARARLARIN TEBLİĞİ-380
 • 7. 12-AKTİF SPORUN BIRAKILMASI-380
 • MADDE 8: ADİL YARGILANMA HAKKI-380
 • 8. 1-DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONUNUN SONUÇLARI DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ARDINDAN YAPILACAK YARGILAMALAR-380
 • 8. 2-ADİL YARGILAMA İLKELERİ-381
 • 8. 3-YARGILAMA SÜRECİ-381
 • 8. 4-YARGILAMA KARARLARI-382
 • 8. 5-CAS NEZDİNDE TEK YARGILAMA YAPILMASI-382
 • MADDE 9: BİREYSEL SONUÇLARIN KENDİLİĞİNDEN İPTAL EDİLMESİ-382
 • MADDE 10: BİREYLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR-383
 • 10. 1-BİR DOPİNGLE MÜCADELE KURALININ BİR TURNUVA SIRASINDA İHLALİ HALİNDE SONUÇLARIN İPTAL EDİLMESİ-383
 • 10. 2-YASAKLI BİR MADDE VEYA YASAKLI BİR YÖNTEMİN TESPİT EDİLMESİ, KULLANILMASI VEYA KULLANILMAYA TEŞEBBÜS EDİLMESİ VEYA BULUNDURULMASI NEDENİYLE UYGULANACAK HAK MAHRUMİYETİ CEZASI-383
 • 10. 3-DİĞER DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNDE UYGULANACAK HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI-384
 • 10. 4-HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ KUSUR VEYA İHMALİN OLMAMASI DURUMUNDA İPTALİ-384
 • 10. 5-AĞIR KUSUR VEYA İHMALİN OLMAMASINA BAĞLI OLARAK HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ İNDİRİLMESİ-385
 • 10. 6-KUSUR HARİCİNDEKİ SEBEPLERE BAĞLI OLARAK HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ KALDIRILMASI, İNDİRİLMESİ VEYA ASKIYA ALINMASI VEYA DİĞER YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI-386
 • 10. 7-BİRDEN FAZLA İHLAL-388
 • 10. 8-ÖRNEK ALIMINDAN VEYA BİR DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALİNDEN SONRA MÜSABAKALARDA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN İPTAL EDİLMESİ-388
 • 10. 9-CAS GİDERLERİNİN VE GERİ VERİLECEK PARA ÖDÜLLERİNİN TEVZİ EDİLMESİ-389
 • 10. 10-MALİ YAPTIRIMLAR-389
 • 10. 11-HAK MAHRUMİYETİ CEZA SÜRESİNİN BAŞLAMASI-389
 • 10. 12-HAK MAHRUMİYETİ CEZA SÜRESİNCE GEÇERLİ OLACAK DURUM-390
 • 10. 13-YAPTIRIMLARIN OTOMATİK OLARAK YAYINLANMASI-392
 • MADDE 11: TAKIMLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR-392
 • 11. 1-TAKIM SPORLARINDA UYGULANACAK DOPİNG KONTROLLERİ-392
 • 11. 2-TAKIMLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR-392
 • 11. 3-TURNUVAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ TAKIM SPORLARI İÇİN DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR ÖNGÖREBİLİR-392
 • MADDE 12: ULUSAL FEDERASYONLARA VE DİĞER SPOR KURULUŞLARINA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR-392
 • MADDE 13: İTİRAZLAR-393
 • 13. 1-İTİRAZ EDİLEBİLEN KARARLAR-393
 • 13. 2-DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNE, YAPTIRIMLARA, TEDBİRLERE, KARARLARIN VE YARGI YETKİSİNİN TANINMASINA İLİŞKİN KARARLARA İTİRAZLAR-394
 • 13. 3-YARGILAMA MAKAMININ KARARINI ZAMANINDA VERMEMESİ-396
 • 13. 4-TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASINI İLGİLENDİREN İTİRAZLAR-396
 • 13. 5-TEMYİZ KARARLARININ BİLDİRİLMESİ-397
 • 13. 6-MADDE 12’YE GÖRE VERİLEN KARARLARA İTİRAZLAR-397
 • 13. 7-İTİRAZ BAŞVURU SÜRESİ-397
 • MADDE 14: GİZLİLİK VE RAPORLAMA-397
 • 14. 1-AYKIRI ANALİTİK BULGUYA, ATİPİK BULGULARA VE İDDİA EDİLEN DİĞER DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER-397
 • 14. 2-DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİNE İLİŞKİN KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE DOSYALARIN TALEP EDİLMESİ-398
 • 14. 3-KAMUOYUNA AÇIKLAMA-398
 • 14. 4-İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA-399
 • 14. 5-DOPİNG KONTROLÜ BİLGİLERİ ORTAK KAYIT MERKEZİ-399
 • 14. 6-VERİLERİN GİZLİLİĞİ-399
 • MADDE 15: KARARLARIN UYGULANMASI VE TANINMASI-400
 • MADDE 16: ZAMANAŞIMI-400
 • MADDE 17: DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU’NUN WADA’YA UYUM RAPORLARI-400
 • MADDE 18: EĞİTİM-400
 • 18. 1-TEMEL İLKE VE BAŞLICA AMAÇ-400
 • 18. 2-PROGRAMLAR VE FAALİYETLER-401
 • 18. 3-EŞGÜDÜM VE İŞ BİRLİĞİ-401
 • MADDE 19: ARAŞTIRMA-401
 • 19. 1-DOPİNGLE MÜCADELEYE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN AMAÇ VE HEDEFLERİ-401
 • 19. 2-ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ-401
 • 19. 3-ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ-402
 • 19. 4-YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK YAPILAN ARAŞTIRMALAR-402
 • MADDE 20: ULUSAL FEDERASYONLARIN, SPORCULARIN VE DİĞER KİŞİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-402
 • 20. 1-ULUSAL FEDERASYONLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-402
 • 20. 2-SPORCULARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-403
 • 20. 3-SPORCU DESTEK PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-403
 • MADDE 21: DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATININ YORUMLANMASI VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-404
 • MADDE 22: DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARININ YORUMLANMASI-405
 • EK 1: TANIMLAR-406
 • EK 2: MADDE 10’UN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER-412
 • ONBEŞİNCİ BÖLÜM
 • ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAPLARI-417