Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Rehberi ( 600 Soru - Cevap )

Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Rehberi ( 600 Soru - Cevap )Sayfa Sayısı
:  
357
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-5980-79-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun bireylere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlanmasını, onun kimi zararlara uğraması olasılığına karşı korunmasını, sosyal zararların tehlikeleri karşısında bireyin ekonomik yönden güçlü kılınmasını gerektirmektedir.


Toplumsal dayanışmanın kurumsal duruma getirilmesini anlatan sosyal güvenlik sistemi, Devlet′in, Anayasa′nın 60 .maddesi gereğince kurmakla görevli ve yükümlü olduğu sosyal güvenlik örgütü ile yine Devlet′in sosyal güvenliği sağlamak için alacağı önlemlerin tümünü kapsamaktadır.

Kitabın yayımındaki amaç, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında soru-cevap şeklinde bilgi vermektir.


Kitabın içeriğini oluşturan I.Bölüm 600 soru-cevaptan oluşmaktadır. II.Bölümde ise 5754 ve 5763 sayılı Kanun ile getirilen son değişiklikleri de içerecek şekilde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun metni yer almaktadır.


Reform niteliğindeki yasal düzenlemeye ilişkin şüphesiz binlerce soru akla gelecektir. Dileğim, kullanıcıların ilgisi doğrultusunda yöneltecekleri sorularla kitabm yeni baskısının daha geniş kapsamlı olmasıdır.


Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.


Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta sayın Hakan KARAASLAN olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla

Haziran 2008 - Ankara Cumhur Sinan ÖZDEMİR

İş Müfettişi csnozdemir@gmail.com

İÇİNDEKİLER


I.BÖLÜM (600 Soru - Cevap)

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Amaçlanan Nedir?...3

2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kimleri Kapsar?...3

3. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Hangi Bakanlık İlgilidir?...3

4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Hangi Kurum İlgilidir?...3

5. Sosyal Sigortalar Neyi İfade Eder?...4

6. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Nelerdir?...4

7. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Nelerdir?...4


8. Kime Sigortalı Denir?...4


9. Kim Hak Sahibidir?...4

10. Genel Sağlık Sigortası Nedir?...4

11. Hizmet Akdi İle İfade Edilmek İstenilen Nedir?...5

12. Gelir Nedir?...5

13. Aylık Nedir?...5

14. Tarımsal Faaliyet İle İfade Edilmek İstenilen Nedir?...5

15. Kurum Sağlık Raporu İle İfade Edilmek İstenilen Nedir?...5

16. Kamu İdareleri Neyi İfade Eder?...5

17. Sağlık Hizmeti Nedir?...6

18. Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti Nedir?...6

19. Aile Hekimi Nedir?...6

20. Sağlık Hizmeti Sunucusu Kimdir?...6

21. Sığınmacı ve Vatansız Kimdir?...6

22. Peşin Sermaye Değeri Nedir?...6

23. Güncelleme Katsayısı Nedir?...6

24. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Neyi İfade Eder?...7

25. Kimler Sigortalı Sayılırlar?...7

26. Kimler 4/a (SSK) Kapsamındadır?...8

27. Kimler 4/b (BAĞ-KUR)Kapsamındadır?...8

28. Kimler 4/c (EMEKLİ SANDIĞI)Kapsamındadır?...8

29. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kalktı mı?...8

30. 4/a Sigorta Kapsamına Ayrıca Kimler Girer?...8

31. 4/b Sigorta Kapsamına Ayrıca Kimler Girer?...9

32. 4/c Sigorta Kapsamına Ayrıca Kimler Girer?...9

33. 4/c Kapsamında Hangi Eğitim Süreleri Sigortalılıktan Sayılmaz?...9

34. Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Uygulanması Yönünden Durumu Özellik Arz Eden Kişiler Kimlerdir?...10

35. Kimler Sigortalı Sayılmazlar?...11

36. 4/a Kapsamında Sigorta Ne Zaman Başlar?...12

37. 4/b Kapsamında Sigorta Ne Zaman Başlar?...12

38. 4/c Kapsamında Sigorta Ne Zaman Başlar?...13

39. 4/a Kapsamında Sigortalı Bildirimi ve Tescili Ne Şekilde Olur?...13

40. 4/a Kapsamında Sigortalının Kendini Bildirim Zorunluluğu
Var mı?...14

41. 4/a Kapsamında Sigortalı Kendini Bildirmezse Ne Olur?...14

42. 4/b Kapsamında Sigortalı Bildirimi ve Tescili Ne Şekilde Olur?...14

43. 4/b Kapsamında Sigortalıların Bildirim Süreleri Nelerdir?...14

44. 4/c Kapsamında Sigortalı Bildirimi ve Tescili Ne Şekilde Olur?...15

45. 4/c Kapsamında Sigortalı Çalışanın Tayini Halinde Bildirim Yapılırını?...15

46. Kamu Kurumları ve Bankalar Sigortasız Çalışma Tespit Edebilirini?...15

47. 4/a Kapsamında (SSK) Sigortalılık Ne Zaman Sona Erer?...15

48. 4/b Kapsamında (BAĞ-KUR) Sigortalılık Ne Zaman Sona
Erer?...15


49. Tarımda Kendi Adına Çalışanların Sigortalılığı Ne Zaman
Sona Erer?...17


50. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılığı Ne Zaman Sona
Erer?...17


51. Yabancı Ülkede İkamet Edenlerin Sigortalılığı Ne Zaman
Sona Erer?...17


52. 4/c Kapsamında (EMEKLİ SANDIĞI) Sigortalılık Ne Zaman
Sona Erer?...17


53. Hastalık ve Analık Sigortalılığı Ne Zaman Sona Erer?...18

54. Geçici Olarak ve İşleri Nedeniyle Yurt Dışında Bulunanların Sigortalılığı Devam Eder mi?...18

55. İşyeri Neresidir?...18

56. İşyerinden Sayılan Yerler Neresidir?...18

57. İşveren İşyeri Bildirgesini Ne Zaman Vermek Zorundadır?...19

58. Şirket Kuruluşlarında İşverenin Ayrıca Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...19

59. Şirket Değişikliğinde İşverenin Ayrıca Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...19

60. Adres Değişikliğinde (İl Dışı) İşverenin Ayrıca Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...19

61. Adres Değişikliğinde (İl İçi) İşverenin Ayrıca Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...19

62. Devir ve İntikal Halinde İşverenin Ayrıca Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...20

63. Miras Yoluyla İntikal Halinde Bildirim Yükümlülüğü Var mı?...20

64. Adres Değişikliği, Devir ve İntikal Halinde Çalışanların Sigortalılığı Devam Eder mi?...20

65. Kamu Kurumlarının Bildirim Yükümlülüğü Var mıdır?...20

66. Alt İşveren Ne Şekilde Bildirimde Bulunur?...20

67. işyeri Bildirgesinin Verilmemesi Hak ve Yükümlülükleri Ortadan Kaldırır mı?...20

68. İşveren Kime Denir?...21

69. İşveren Vekili Kime Denir?...21

70. İşveren Vekilinin Sorumluluğu Var mıdır?...21

71. Müteselsilen Sorumluluk Nedir?...21


72. Ceza İnfaz Kurumları Tesis, Atölyelerinde İşveren Kimdir?...21

73. Ceza İnfaz Kurumları Tesis, Atölyelerinde İşveren Vekili Kimdir?...21

74. Alt İşveren (Taşeron)Kime Denir?...22

75. Alt İşverenin (Taşeron) Sorumluluğu Var mıdır?...22

76. İş Kazası Nedir?...22

77. İşveren İş Kazasını Bildirmek Zorunda mıdır?...22

78. İş Kazası İşverenin Kontrolü Dışında Yerde Olmuşsa
Bildirim Süresi Değişir mi?...23

79. İş Kazası Sosyal Güvenlik Kurumuna Ne Şekilde Bildirilir?...23

80. İş Kazasının Süresi İçinde Kuruma Bildirilmemesi Durumunda Sigortalıya İş Göremezlik Ödeneği Ne Zaman Ödenir?...23

81. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen Olaym İş Kazası Sayüıp-Sayılmayacağı Nasıl Belirlenir?...23

82. Meslek Hastalığı Nedir?...23

83. Meslek Hastalığının Tespiti Ne Şekilde Yapılır?...24

84. Meslek Hastalığı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ne Şekilde Bildirilir?...24

85. Meslek Hastalığı Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmez İse
Ne Olur?...25

86. Meslek Hastalığı Bildirimi Üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İnceleme Ne Şekilde Yapılır?...25

87. Hastalık Hali Nedir?...25

88. Analık Hali Nedir?...25

89. Sigortalıya İş Kazası veya Meslek Hastalığı Durumunda Sağlanan Haklar Nelerdir?...25

90. Sigortalıya Hastalık ve Analık Durumunda Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir mi?...26

91. Analık Halinde Sigortalıya Emzirme Ödeneği Verilir mi?...26

92. Analık Halinde Sigortalıya Emzirme Ödeneği Verilme Şartı Nedir?...26

93. Sigortalı Erkeğe Emzirme Ödeneği Verilir mi?...26

94. Emzirme Ödeneğinin Miktarı Ne Şekilde Belirlenir?...26


95. Sigortalılığın Sona Ermesi Durumunda Analık Sigortasından Yararlanma Şartı Nedir?...27

96. Sigortalılığın Sona Ermesi Durumunda Erkek Sigortalının Emzirme Ödeneğinden Yararlanma Şartı Nedir?...27

97. Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç Ne
Şekilde Hesaplanır?...27

98. On İki Aylık Dönemde Çalışmamış ve Ücret Almamış Olan Sigortalı İçin Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç Ne Şekilde Hesaplanır?...27

99. 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalı Sayılanların Ödenek veya
Gelire Esas Günlük Kazançları Ne Şekilde Hesaplanır?...28

100. 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalı Sayılanların Ödenek veya
Gelire Esas Günlük Kazançları Ne Şekilde Hesaplanır?...28

101. Meslek Hastalığının Sonradan Ortaya Çıkması Halinde
Günlük Kazanç Ne Şekilde Hesaplanır?...28

102. İş Kazası ile Meslek Hastalığı Sigortasından Bağlanacak Gelirlere Esas Tutulacak Aylık Kazanç Miktarı Nedir?...28

103. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Şartlarda Verilir?...29

104. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamındaki Sigortalılara Geçid İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Ödenir?...29

105. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Kadın Sigortalının Analığı Halinde Geçid İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi İçin
Yatarak Tedavi Şartı Aranır mı?...30

106. Yatarak Tedavilerde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Miktarı Nedir?...30

107. Ayaktan Tedavilerde Geçid İş Göremezlik Ödeneği Miktarı Nedir?...30

108. Günlük Kazanç Miktarlarının Değişmesi Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ne Şekilde Verilir?...30

109. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Hallerinin Birleşmesi Halinde Geçid İş Göremezlik Ödeneği Ne Şekilde Verilir?...31

110. Geçid İş Göremezlik Ödeneği İşverenler Tarafından Çalışanlara Ödenebilir mi?...31

111. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumunca İşverenden Tahsil Edilebilir mi?...31


112. Sürekli İş Göremezlik Gelirine Nasıl Hak Kazanılır?...31

113. Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Şekilde Hesaplanır?...31

114. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamındaki Sigortalılara Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanma Şartı Nedir?...32

115. Sürekli İş Göremezlik Geliri Ödemesi Ne Zaman Başlar?...32

116. Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmış Sigortalılara Ayrıca Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir mi?...32

117. Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmış Sigortalılara İş Kazası Halinde Ayrıca Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir mi?...32

118. İş Kazası / Meslek Hastalığı Nedeniyle Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Gelir Bağlanır mı?...33

119. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücünü % 50 Oranının Altında Kaybetmesi Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmış İken Ölen
Sigortalının Hak Sahiplerine Gelir Bağlanır mı?...33


120. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamındaki Sigortalüarın Hak Sahiplerine Gelir Bağlanma Şartı Nedir?...33

121. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastahk Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu Nedir?...34

122. İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu Ne Şekilde Tespit Edilir?...34

123. Sağlık Raporu Neden Önemlidir?...34

124. Üçüncü Kişinin Kusuru Nedeniyle İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Ne Olur?...34

125. Sigortalı/Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler/Bağlanan Gelirler İçin Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı
Nedir?...35

126. Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması/İş Göremezliğinin Artması Halinde Ne
Olur?...35

127. Tedavinin Sona Erdiğine ve Çalışabilir Olduğuna Dair Belge Almaksızın Çalışan Sigortalıya Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir mi?...36

129. 4/b (B AĞ-KUR) Kapsammda Sigortalılar Süresinde
Bildirimde Bulunmazlarsa Ne Olur?...36

130. Kısa Vadeli Sigorta Kollarrnda Hangi Süreler Dikkate Alınmaz?...36

131. Kimler Malul Sayılır?...37

132. İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihten Önce Sigortalının Çalışma Gücünü Kaybetmesi Halinde Ne Olur?...37

133. Silâh Altına Alman Dönemde Malul Olunması Halinde Ne
Olur?...37

134. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamındaki Sigortalıların
Malullük Nedeniyle NakÜ Ne Şeküde Olur?...37

135. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsammda Vazifelerini Yapamayacak Derecede Hastalığa Uğrayanların Malullüğü
Ne Şeküde Olur?...38

136. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsammda Personel Kanunlanna
Tabi Olmayanların Malullüğü Ne Şekilde Olur?...38

137. Malûllük Sigortasından Sağlanan Hak Nedir?...38

138. Sigortalıya Malûllük Aylığı Bağlanabilmesi Şartlan Nelerdir?...38

139. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsammda Sigortalıya Malûllük Aylığı Bağlanabilmesi Şartı Nedir?...39

140. Malûllük Aylığı Ne Şekilde Hesaplanır?...39

141. Malûllük Aylığı Ne Zaman Başlar?...39

142. Malûllük Aylığı Ne Zaman Kesilir?...40

143. Malullük Aylığı Almakta İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan ve İşten Ayrılanlara Yeniden Malullük Aylığı Ne Şeküde Bağlanır?...40

144. Yaşlılık Sigortasından Sigortalıya Hangi Haklar Sağlanır?...41

145. Yaşlılık Sigortasından Yararlanma Şartlan Nelerdir?...41

146. Yaş Şartı Aranmaksızın Yaşlılık Sigortasmdan Yararlanma Şartlan Nelerdir?...42

147. Maden İşyerlerinde Çalışan Sigortalıların Yaşlılık Sigortasmdan Yararlanma Şartları Nelerdir?...42

148. Malûl Çocuğu Bulunan Kadm Sigortalmm Yaşlılık
*-T-İ«««M*? ...43

149. Yaşlılık Sigortasından Yararlanmak İsteyen Sigortalılar Ne Yapmalı?...43

150. Yaşlılık Sigortasından Yararlanmak İsteyen 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamındaki Sigortalı İçin Ek Şart Var mı?...43

151. Yaşlılık Aylığı Ne Şekilde Hesaplanır?...43

152. Ortalama Aylık Kazanç Nedir?...43

153. Aylık Bağlama Oranı Nedir?...44

154. Sigortalının Başlangıç Aylığı Ne Şekilde Hesaplanır?...44

155. Yaşlılık Aylığı Ne Zaman Bağlanır?...44

156. Hastalık Sigortasından Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Almakta Olan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Ne Zaman Bağlanır?...45

157. Yaşlılık Aylığı Hangi Durumda Kesilir?...45

158. Yaşlılık Aylığı Kesilenlere Aylık Tekrar Ne Şekilde Bağlanır?...45

159. Yaşlılık Aylığı Kesilenlere Talepleri Halinde Bağlanacak
Yaşlılık Aylığı Değişir mi?...45

160. Sosyal Güvenlik Primi Kesintisi Nedir?...46

161. Toptan Ödeme Nedir?...46

162. Toptan Ödeme Yapılarak Tasfiye Edilen Hizmetler Tekrar Dikkate Alınır mı?...46

163. Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?...47

164. Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartlan Nelerdir?...47

165. 4/b(BAĞ-KUR) Kapsamında Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartı Nedir?...47

166. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Bağlanacak
Aylık Nasıl Hesaplanır?...48

167. Ölüm Aylığı Hak Sahiplerine Ne Şekilde Paylaştırılır?...48

168. Evlat Edinilmiş Çocuklarda Ölüm Aylığından Yararlanır mı?...49

169. Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylığı Sınırı Nedir?...49

170. Ölüm Sigortasından Sigortalının Hak Sahiplerine Aylıklar
Ne Zaman Bağlanır?...49

171. Ölüm Sigortasından Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanacak Aylıklar Hangi Durumda Kesilir?...49

172. Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanan Öğrencilerin Sigortalı Olması Halinde Aylıkları Kesilir mi?... 4Q

173. Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylığı Kesilen Çocuklara
Tekrar Aylık Bağlanır mı?...50

174. Ölüme Bağlı Toptan Ödeme Nedir?...50

175. Ölüme Bağlı Toptan Ödeme Miktarı Nedir?...51

176. Sigortalının Ölümünden Sonra Doğan Çocuklara Toptan Ödeme Yapılır mı?...51

177. Toptan Ödeme Yapılarak Tasfiye Edilmiş Süreler İhya Edilir mi?...51

178. Evlenme Ödeneği Kime Verilir?...51

179. Evlenme Ödeneği Ne Şekilde Verilir?...51

180. Evlenme Ödeneğinden Yararlananın Tekrar Hak Sahibi
Olması Halinde Ne Olur?...52

181. Evlenme Ödeneğinden Yararlanma Halinde Diğer Hak SaMplerinin Gelirleri Değişir mi?...52

182. Cenaze Ödeneği Nedir?...52

183. Cenaze Ödeneği Kime Verilir?...52

184. Sigortalının Cenazesinin Gerçek veya Tüzel Kişiler
Tarafından Kaldırılması Durumunda Ne Olur?...52

185. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Sigortalı Sayılanlardan Ölenlerin Hak Sahiplerine Cenaze Ödeneği Verilir mi?...53

186. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarının Uygulanmasında Dikkate Alınacak Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Nedir?...53

187. 18 Yaşından Önce Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına
Tâbi Olanların Sigortalılık Süresi Dikkate Alınır mı?...53

188. Aylık Bağlama İşlemlerinde Dikkate Alman Sigortalılık
Süreleri Nedir?...54

189. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Bağlama İşlemlerinde Dikkate Alınan Sigortalılık Süresi Nedir?...54

190. Vazife Malûllüğü Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başlayanların Aylık Bağlama İşlemlerinde Dikkate Alman Sigortalılık Süreleri Nedir?...54

191. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Nedir?...54

192. Fiilî Hizmet Süresi Zammı Nedir?...55

194. Sigortalılar Ne Şekilde Borçlanabilirler?...60

195. Ödenmeyen Borçlanma Halinde Ne Olur?...60

196. Borçlanmanın Sigortalılığa Etkisi Nedir?...60

197. Sigortalılık Borçlanmasının Aylık Bağlanmasına Etkisi Nedir?...61

198. 08.05.2008 Tarihinden Sonraki Sigortalılık Borçlanması Ne Şekilde Olur?...61

199. Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanacak Gelir, Aylık veya Toptan Ödeme Halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Ne Şekilde Bildirimde Bulunur?...61

200. Cumhurbaşkanına Yaşlılık Aylığı Ne Şekilde Bağlanır?...61

201. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakana
Yaşlılık Aylığı Ne Şekilde Bağlanır?...62

202. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakanın Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanır mı?...62

203. Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Uygulanacak Hükümler Nelerdir?...62

204. Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar veya Tutuklananların Sigortalılıkları ve Primleri İle İlgili Nasıl
İşlem Yapılır?...63

205. Kanunları Gereğince Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri İle İlgili Nasıl İşlem Yapılır?...63

206. Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sının Ne Şekilde Belirlenir?...63

207. Vazife Malûlü Kime Denir?...65

208. Vazife Malûllüğü Nedir?...65

209. Vazife Malullüğü Hükümleri Ne Zaman Uygulanmaz?...66

210. Vazife Malullüğüne Sebep Olan Olay Ne Şekilde Bildirilir?...66

211. Vazife Malullüğüne Sebep Olan Olayı Bildirim Süresi Ne Zaman Başlar?...66

212. Vazife Malûllüğü Süresi İçerisinde Bildirilmezse Ne Olur?...67

213. Vazife Malullüğü Aylığı Ne Zaman Bağlanır?...67

214. Vazife Malullüğü Aylığı Ne Şekilde Bağlanır?...67

215. Harp Malûlü Kime Denir?...68


216. Harp Malûllerine Ne Şekilde Aylık Bağlanır?...68

217. Harp Malûllüğü Zammı Nedir?...69

218. H arp Malûllüğü Zammı H angi Durumda Fazla B ağlanır?...69

219. Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylığına Harp Malûllüğü Zammı Dâhil Edilir mi?...69

220. Harp Malûllüğü Zammı Ne Şekilde Ödenir?...70

221. Vazife Malûlü Aylığı ve Harp Malûllüğü Zammı Hangi Durumda Birlikte Ödenir?...70

222. Vazife Malûlü Aylığı Alırken Çalışmaya Başlanırsa Ne Olur?...70

223. Kamu Görevlilerinin (Memurların) Emekliye Sevk Onaylan
Ne Şekilde Yapılır?...71

224. Kamu Görevlilerinin (Memurların) Emekliye Sevk Onaylarında Süre Sınırı Var mıdır?...72

225. Emekliye Sevk Onayı Kimlerden Aranmaz?...72

226. İtibari Hizmet Süresi Nedir?...72

227. İtibari Hizmet Süresinin Kapsamı Nedir?...72

228. İtibari Hizmet Süresi Primi Ne Şekilde Tahsil Edilir?...73

229. İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?...74

230. İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranır?...74

231. İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Başlar?...74

232. İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Durumda İptal Edilir?...74

233. İsteğe Bağlı Sigorta İptali Halinde Ödenen Sigorta Primi İade Edilir mi?...74

234. Kısmi Çalışma Halinde İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödenir mi?...75

235. İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Şekilde Sona Erer?...75

236. İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Sona Erer?...75

237. İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödenmiş Süreler Ne Şekilde
Dikkate Alınır?...75

238. İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı Nedir?...75

239. İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oram Ne Şekilde Dağıtılmıştır?...76

240. İsteğe Bağlı Sigortalı Genel Sağlık Sigortalısı Sayılır mı?...76

241. Yabana Ülke Vatandaşları Genel Sağlık Sigortalısı Sayılır mı?...76

242. İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ödenmez İse Ne Olur?...76


243. İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Hangi Durumda İade Edilir?...76

244. İsteğe Bağlı Sigortalıların Zorunlu Sigortalılık Nedeniyle
Prim Borcunun Bulunması Halinde Ne Olur?...76

245. Sigortalının Sigortalılık Hallerinden Birden Fazlasma Aynı
Anda Tabi Olacak Şekilde Çalışması Halinde Ne Olur?...76

246. Bağ-Kuı Kapsamında Sigortalı Olanlar SSK Kapsamında Sigortalı Bildirilebilir mi?...77

247. 08.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Sayılanların Yaşlılık Aylığı Taleplerinde Hangi Sigortalılık Hali Dikkate Alınır?...77

248. 08.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Sayılanlardan Yaşlılık Aylığı Dışı Taleplerinde Hangi Sigortalılık Hali
Dikkate Alınır?...77

249. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasında Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi Ne Şekilde Olur?...77

250. İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasında Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi Ne Şekilde Olur?...78

251. Bir Kişide İkiden Fazla Gelir veya Aylık Birleştiği Takdirde
Ne Olur?...79

252. Gelir veya Aylık Tutarları Ne Şekilde Düzeltilir?...79

253. Gelir veya Aylık Tutarları Ne Şekilde Belirlenir?...79

254. Sigortalıya Bağlanacak Aylıklar İle Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Aylıklarının Hesabmda Esas Tutar Nedir?...80
255. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu İş Göremezlik Geliri Tutan Nedir?...80

256. Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir veya
Aylıklar Ne Şekilde Ödenir?...80

257. Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir veya Aylıkların Ödeme Şeklini Kim Belirler?...80

258. Gelir ve Aylık Kimlere Ödenmez?...81

259. Gelir ve Aylıklar Hangi Durumda Geri Alınır?...81

260. İş Kazasıyla Meslek Hastalığı Halinde Hak Sahiplerine Bağlanacak Gelirlerin Hesabında Doğum Tarihi Ne Şekilde Dikkate Alınır?...81

261. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İlişkin Yaş ile Uygulanacak Hükümler Nelerdir?...82


262. Yaş Düzeltmeleri Dikkate Alınır mı?...82

263. Nüfus Kayıtlarında Doğum Ay ve Günleri Yazılı Olmayanların Durumu Nedir?...82

264. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Nedir?...83

265. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görevleri Nedir?...83

266. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kimlerden Oluşur?...83

267. Birden Fazla Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Oluşturulabilirini?...84

268. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Çalışma Usulü Nedir?...84

269. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi?...84

270. Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim İşlemini Ne Şekilde Yürütür?...84

271. Askeri İşyerlerine Ait Sigorta İşlemlerinin Denetimi Ne
Şekilde Yapılır?...84

272. Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Denetimin Özelliği Nedir?...85

273. Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Denetimde İşverenlerin Yükümlülüğü Nedir?...85

274. Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim ve Kontrol Memurları İş Kanunu Yönünden de Denetim Yapabilirler mi?...85

275. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Kayıt İnceleyebilirler mi?...85

276. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler Rapor Düzenleyebilirler mi?...86

277. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler Tarafından Düzenlenen Rapor Kurumu Zarara Uğratırsa Ne Olur?...86

278. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler Tarafından Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlenirse
Ne Olur?...86

279. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler Hangi Durumda İnceleme Yapamazlar?...86

Kamu İdareleri Denetim Elemanlarının Sigortasız Çalıştırma Yönünden Sorumluluğu Nedir?...87

Kimler Genel Sağlık Sigortalısı Sayılır?...87

4/a kapsamında (SSK) sayılan kişilerin Genel Sağlık Sigortası
Bildirimi Ne Şekilde Yapılır?...88

4/b kapsamında (BAĞ-KUR) sayılan kişilerin Genel Sağlık
Sigortası Bildirimi Ne Şekilde Yapılır?...89

Geliri Kişi Başına Düşen Aylık Tutarı Asgari Ücretin Üçte Birinden Az Olan Vatandaşlar Ne Zaman Genel Sağlık
Sigortalısı Sayılırlar?...89

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...89

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlar Ne Zaman Genel
Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...89

Vatani Hizmet Tertibi Aylıgmdan Yararlananlar Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...90

Harp Malûllüğü ve Terörle Mücadele Aylıgmdan
Yararlananlar Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...90

Köy Kanununa Göre Aylık Alanlar Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...90

Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış
Sporcular Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...90

Vatansızlar ve Sığınmacılar Ne Zaman Genel Sağlık
Sigortalısı Sayılırlar?...90

Yabana Ülke Vatandaşları Ne Zaman Genel Sağlık
Sigortalısı Sayılırlar?...91

İşsizlik Ödeneği ve İlgili Kanunları Gereğince Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan Kişiler Ne Zaman Genel Sağlık
Sigortalısı Sayılırlar?...91

Sosyal Güvenlik Kanunlarına Göre Gelir veya Aylık Alan

Kişiler Ne Zaman Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...91

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Çocukları Sağlık Hizmetlerinden Ne Şekilde Yararlandırılır?...91

Anne ve Babasız 18 Yaşından Küçük Çocuklar Ne Şekilde
Genel Sağlık Sigortalısı Sayılırlar?...92

297. Genel Sağlık Sigortasından Sağlanacak Sağlık Hizmetlerden Yararlanmak Kimin İçin Hak, Kimin İçin Yükümlülüktür?...92

298. Kişilere Sağlanacak Sağlık Hizmetleri İle Kişilerden Alınan Primlerin Tutan Arasında Bağlantı Var mıdır?...92

299. Sosyal Güvenlik Kurumu Hangi Amaçla Sağbk Hizmetlerinin Finansmanını Sağlar?...92

300. Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri Nelerdir?...93

301. Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı Sağlanacak Tüp
Bebek Uygulamasının Şartlan Nelerdir?...93


302. Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı Sağlanacak Diğer Hizmetler Nelerdir?...94

303. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılma Şartlarını Yitiren Kişi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanır mı?...95

304. Sosyal Güvenlik Kurumunca Finansmanı Sağlanmayacak
Sağlık Hizmetleri Nelerdir?...95

305. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanmasında Yol Gideri ve Gündelik Ödenir mi?...95

306. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanmasında Refakatçi Giderleri
Ödenir mi?...95

307. Ödenecek Gündelik, Yol, Yatak ve Yemek Giderlerinin
Tutan Ne Şekilde Belirlenir?...96

308. Sürekli İş Göremezlik veya Malûllük Durumlarında Yol ve Gündelik Giderleri Ödenir mi?...96

309. Kimlerin Sağlık Hizmetleri Yurt Dışından Sağlanır?...96

310. Sağlık Hizmetleri Dışında Tetkiklerde Yurt Dışından Sağlanabilirini?...96

311. Yurt Dışında Sağlanan Sağlık HizmeÜerinin Bedellerinde Bir Sınırlama Var mıdır?...97

312. Yurt Dışında Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Bedel Sınırlamasının İstisnası Nedir?...97

313. Sosyal Güvenlik Kurumu Yurt Dışında Sağlanan Sağlık Hizmetleri İçin Sağlık Sigortasından Yararlanabilir mi?...97

314. Yurt Dışına Sevk Edilen Kişilerin Sağlık Hizmeti Bedelinin Tümü Hangi Durumda Ödenir?...98

315. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Sürekli Görevle Yurt Dışına Gönderilme Nedir?...98

316. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlan Nelerdir?...98

317. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma İçin Şart Aranmayan Durumlar Nelerdir?...98

318. Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Kapsamından Çıkanlar İçin Prim Ödeme Gün Sayısı Aranır mı?...99

319. 30 Gün Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Gün Sayısı Hesabında Ne Zaman Dikkate Alınmaz?...99

320. Genel Sağlık Sigortalısı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmek İçin Kimlik İbraz Zorunluluğu Var mı?...100

321. Genel Sağlık Sigortalısı Sayüartlar, Zorunlu Sigortalıklarının Sona Erdiği Tarihten İtibaren Genel Sağlık Sigortasından Yararlanırlar mı?...100

322. Katılım Payı Nedir?...100

323. Hangi Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Alınır?...101

324. Hangi Sağlık Hizmetlerinden Katılım Payı Olarak 2 YTL
Alınır?...101

325. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi
Hizmetleri İçin Alınan Katılım Payı Her Yıl Arttırılır mı?...101

326. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Hizmetleri İçin Alınan Katılım Payını Sosyal Güvenlik
Kurumu Değiştirebilirini?...101

327. Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçleri İle Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar Gibi Sağlık Hizmetlerinde Katılım
Payı Ne Şekilde Belirlenir?...101

328. Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçlerine Ödenecek
Katılım Payı Tutan Nedir?...102

329. Tüp Bebek Uygulamasında Ödenecek Katılım Payı Tutarı Nedir?...102

330. Kimlerin Katılım Paylan Talepleri Halinde Geri Ödenir?...102

331. Katılım Payları Çalışanların Ücret veya Maaşlarından
Mahsup Edilir mi?...103

332 Katılım Payı Kesinti Yapan Sağlık Ünitelerine mi Kalır?...103

333. Kanlım Payları Neye Göre Hesaplanır?...103

334 Katılım Payı Alınmayacak Haller ve Sağlık Hizmetleri
Nelerdir?...103

335. Katılım Payı Alınmayacak Kişiler Kimlerdir?...104

336. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetlerini Kim Belirler?...104

337. Hizmet Basamakları Nedir?...104

338. Aile Hekimleri Hangi Basamakta Yer Alır?...105

339. Sevk Zinciri Nedir?...105

340. Sevk Zincirine Uyma Zorunluluğu Var mıdır?...105

341. Sağlık Hizmeti Sunanlar (Hastane, Poliklinik vb.) Hastadan Kimlik İsteyecek mi?...105

342. Genel Sağlık Sigortalısı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Kendi Yerine Başkasını Tedavi Ettirirse Ne Olur?...105

343. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Sağlık Hizmetlerine Ödenecek Bedelleri Ne Şekilde Belirler?...106


344. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kimlerden Oluşur?...106

345. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararlarını Ne Şekilde Alır?...106

346. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Üyelerine Ne Şeküde Ücret Ödenir?...107

347. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Giderleri
Nereden Karşılanır?...107

348. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması İle İlgili Olarak Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Görüş Almak Zorunda mıdır?...107

349. Sağlık Hizmetleri Ne Şekilde Sağlanır?...107

350. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınacak Ücreti Kim Belirler?...108

351. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınacak İlave Ücret Kimlerden Alınamaz?...108


352. İlaç ve Optik İçin Fiyat Tavan Uygulaması Var mıdır?...108

353. Devlet Hastaneleri Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden İlave Ücret Talep Edebilir mi?...108

354. Devlet Hastaneleri Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden Hangi Durumda İlave Ücret Talep Edebilir?...109

355. Özel Hastanelerce Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden Alınabilecek İlave Ücret Miktarında Sınırlama
Var mıdır?...109

356. Özel Hastaneler İlave Ücreti İçerecek Sağlık Hizmet Bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirirler mi?...109
357. Özel Hastaneler Sağlık Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Değişikliklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirirler mi?...109

358. Özel Hastaneler Sağlık Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyatlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan Habersiz Artırabilirler mi?...110

359. Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon İşleme Merkezi
Açabilir mi?...110

360. Sözleşmesiz Özel Hastanelerden Alınan Sağlık Hizmet Bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Öder mi?...110
361. Sözleşmesiz Özel Hastanelerden Alman Acil Sağlık Hizmet Bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Ne Şekilde Öder?...110

362. Acil Hallerde Hastaneler Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden İlave Ücret Talep Edebilir mi?...110
363. Sözleşmeli Hastaneler Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü
Olduğu Kişilerden İlave Ücret Talep Edebilir mi?...110

364. Sağlık Hizmetleri Götürü Bedel Üzerinden Alınabilir mi?...111

365. Hastaneler Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaya Hak Kazanıp Kazanmadığını Kontrol Etmek Zorunda mıdır?...111

366. Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Hangi Amaçlar İçin Kullanılır?...111

367. Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları Nereden Karşılanır?...112

368. Doğal Afetler veya Savaş Halinde Sağlık Hizmet Giderlerini
Kim Karşılar?...112


369 İŞ Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulan
Sigortalısına Karşı İşverenin Yükümlülüğü Nedir?...112

370. İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalısına Karşı İşverenin Yapacağı Sağlık Harcamaları
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanır mı?...112

371. İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalısına Karşı İlgisiz İşverenin Yükümlülüğü Nedir?...113

372. Sağlık Raporu Olmaksızın İşçi Çalıştıran İşverenin Yükümlülüğü Nedir?...113

373. Sağlık Kurulu Raporu Gereği Çalışması Yasak Olan İşte Çalıştırılma Halinde İşverenin Yükümlülüğü Nedir?...113

374. Tedavinin Sona Erdiğine ve Çalışılabilir Durumda Olduğuna
Dair Belge Almaksızın Çalışan İşçinin Sorumluluğu Var mıdır?... 113

375. İşverenin Sorumluluğunun Tespitinde Kaçınılmazlık İlkesi Nedir?...113

376. Sağlık Hizmeti Giderleri Tazmininde Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu Nedir?...114

377. Sigortalı Anlaşmalı Özel Hastaneleri Ne Şekilde Öğrenecektir?...114

378. Sigortalı Sağlık Hizmetini Seçme Hakkını Sahip midir?...114

379. Sağhk Hizmeti Verenlerin (Hastane, Poliklinik vb.) Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu Var mıdır?...114

380. Sigortalı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişinin Sağlık
Bilgileri Gizli Tutulur mu?...115

381. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Verenlerin
(Hastane, Poliklinik vb.)Kayıtlarını İnceleyebilir mi?...115

382. Sağlık Hizmeti Verenlerin (Hastane, Poliklinik Vb.)
Yürüttüğü Hizmet ve İşlemleri Kontrol Yetkisi Kimdedir?...115

383. Sigortalılardan Prim Alınması Neden Zorunludur?...115

384. Sigortalılardan Alınan Sağlık Sigortası Primleri Ne Amaçla Kullanılır?...115

385. 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prime Esas Kazançları Nelerdir?...116

386. 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesaplamasına Tahi Tutulma


4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesaplamasında Diğer Kanunlardaki Muafiyet ve İstisnalar Dikkate Alınır mı?...117

4/a (SSK) Kapsamında Sigortalıların Ücretleri Ne Şekilde
Prime Tabi Tutulur?...117

4/a (SSK) Kapsamında Komisyon Ücreti İle Çalışan Sigortalının Prim ve Ödeneklerinin Hesabında Esas Tutulacak Günlük Kazanç Miktarı Nedir?...117

4/a (SSK) Kapsamında Bir İşyerinde Çalışan Sigortalının Ayrıca Ücret Elde Etmesi Halinde Prim ve Ödeneklerinin Hesabında Esas Tutulacak Günlük Kazanç Ne Şekilde Oluşur?...118

4/a (SSK) Kapsamında Sigortalının Prirrüerinin Hesabına
Esas Tutulacak Günlük Kazana Ne Şekilde Hesaplanır?...118

4/a (SSK) Kapsamında Kısmi Süreli Çalışan Sigortalının
Prirnlerinin Hesabına Esas Tutulacak Günlük Kazana Ne
Şekilde Hesaplanır?...118

4/a (SSK) Kapsamında Çağrı Üzerine Çalışan Sigortalının
Prim Ödeme Gün Sayısı Ne Şekilde Hesaplanır?...118

4/a (SSK) Kapsamında Eksik Gün Çahşan Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısı Ne Şekilde Hesaplanır?...119
4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Çalışan Sigortalının Aylık
Prime Esas Kazana Nedir?...119

4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Çalışan Sigortalı Aynı
Zamanda İşveren İse Aylık Prime Esas Kazancı Nedir?...119

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Aylıklarını Personel
Kanunlarına Göre Alan Sigortalılar İçin Prime Esas
Kazançlarının Hesabında Hangi Ödemeler Dikkate Alınır?...119

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Çalışan Başka Bir Kadroda Görev Yapan Sigortalının Prime Esas Kazançlarının Hesabında Hangi Ödemeler Dikkate Alınır?...120

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanları ve Diğer Belediye Başkanları İçin Prime Esas Kazançlarının Hesabında Hangi Ödemeler Dikkate Alınır?...120


400 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Kamu İdarelerinde Sanatçı, Sanatkâr ve Sanatçı Öğretmen Olarak Sözleşme İle İstihdam Edilenler İçin Prime Esas Kazançlarının Hesabında Hangi Ödemeler Dikkate Alınır?...121

401. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Vekâlet Halinde Yapılacak Ödemeler Prime Esas Kazancın Hesabında
Dikkate Alınır mı?...121

402. Genel Sağlık Sigortasına Tâbi Olan Yabancılar Bakımından Prime Esas Aylık Kazanan Tespitinde Prime Esas Asgari Kazanç Tutarı Nedir?...121

403. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmak İçin Müracaat Eden Düşük Gelirli Kişiler İçin Prime Esas Asgari Kazanç Tutarı Nedir?...121

404. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı Nedir?...122

405. 4/a (SSK) Kapsamında Fiilî Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşlerde Çalışan Sigortalılar İçin Uygulanacak Malûllük,
Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan Prim Oranı Nedir?...122

406. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Fiilî Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşlerde Çalışan Sigortalılar İçin Uygulanacak Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim
Oranı Nedir?...122

407. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Nedir?...123

408. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primini Kim Öder?...123

409. Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Meslekî Eğitim Gören Öğrenciler İle Kursiyerler İçin Prim Oranı Nedir?...123

410. Aday Çırak, Çırak ve Meslekî Eğitim Gören Öğrencilerin
Prime Esas Kazana Ne Şekilde Uygulanır?...123

411. Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Nedir?...123

412. Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Kimler İçin %12′dir?...124

413. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamındaki Sigortalılar Hangi Primleri Öderler?...124

414. Hangi Durumda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödeneklerinin % 20′si Oranında Ek Karşılık Primi Alınır?...124

415. 4/a (SSK) Kapsamındaki Sigortalüarı Çalıştıran Özel Sektör işverenlere Prim İndirimi Ne Şekilde Uygulanacaktır?...125

416. Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumuna Ne Şekilde Katkı Yapar?...126


417. Alınacak Prim Ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazanç Sınırı Nedir?...126

418. Günlük Kazançları Alt Sınırın Altında Olan Sigortalılar İle Ücretsiz Çalışan Sigortalıların Günlük Kazançları Ne Şekilde Hesaplanır?...126

419. Sigortalının Kazancı Alt Sınırın Altında İse Bu Kazanç İle Alt Sınır Arasındaki Farka Ait Sigorta Primlerini Kim Öder?...126

420. Sigortalının Birden Fazla İşte Çalışması Nedeniyle Ödenen Primler Toplamı Prime Esas Kazanç Üst Sının Üzerinden Hesaplanacak Miktarı Aşarsa Ne Olur?...126

421. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Ne Şekilde Tespit Edilir?...127

422. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Oranını Kim Belirler?...127

423. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Oranı Kimlere Tebliği Edilir?...127

424. İş Kolları Ne Şeküde Ayrılır?...127

425. Prim Tarifesi Nedir?...127

426. Yüksek Primli Dereceleme Hangi Durumda Yapılır?...128

427. İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesi
Ne Şekilde Değiştirilir?...128

428. İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesi Değişiminde Süre Şartı Var mıdır?...128

429. İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesi Değişimine İtiraz Hakkı Var mıdır?...128

430. İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesi Değişimine İtiraz Sonucu Uygulama Ne Şekilde Olur?...129

431. Değişiklik Sonucu İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesinin Yükselmesi Halinde Ne Olur?...129

432. Değişiklik Sonucu İşyeri İçin Tespit Edilmiş Bulunan Tehlike Sınıf ve Derecesinin Düşmesi Halinde Ne Olur?...129

433. Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikleri Bildirim Zorunlumudur?...130

434. Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikleri Bildirim Halinde Ne Olur?...130

435. Tehlike Sınıf ve Derecesini Etkileyebilecek Değişiklik Bir Ay İçinde Bildirilmezse Ne Olur?...130


436 Asgari İşçilik Tutarı Ne Şekilde Tespit Edilir?...130

437. Asgari İşçilik Tutarı Tespitini Kim Yapar?...131

438. Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tutarını Hangi Durumda Araştırır?...131

439. Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tutarına İlişkin
Yaptığı Araştırma Sonucu Ne Yapar?...131

440. Sosyal Güvenlik Kurumuna Asgari İşçilik Tutarının Bildirilmediği Tespit Edilmiş İse Ne Olur?...132

441. İlgili Kurum ve Kuruluşlar Asgari İşçilik Tutarının Tespitine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bilgi ve Belge Vermek Zorunda mıdır?...132

442. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu Hangi Amaçla Kurulur?...132

443. Birden Fazla Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu Kurulabilir mi?... 133

444. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşur?...133

445. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu Ne Şekilde Toplanır?...133

446. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu Üyelerine Ödeme Yapılır mı? ... 133

447. İşverenle Asgari İşçilik İncelemesi Sonucunda Uzlaşma Yapılabilir mi?...134

448. Asgari İşçilik İncelemesi Sonucunda İşverenle Uzlaşmaya Varılması Halinde Ne Olur?...134

449. İşveren Sosyal Güvenlik Kurumuna Asıl veya Ek Aylık Prim
ve Hizmet Belgesini Ne Şekilde Verecektir?...135

450. İşveren İşçi Çalıştırmaya Son Verdiği Takdirde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bilgi Verecek mi?...135

451. İşverenler İşyeri Defter, Kayıt ve Belgelerini Ne Kadar Süre Saklamak Zorundadır?...135

452. Geçici İş İlişkisinde Prim Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinde Sorumluluk Kime Aittir?...136

453. Otuz Günden Az Çalışma Halinde Belge İle İbraz Etme Zorunluluğu Var mıdır?...136

454. Otuz Günden Az Çalışma Halinde Kimler Belge İle İbraz
Etmek Zorunda Değildir?...136

455. Sigortalıların Otuz Günden Az Çalıştığını Gösteren Bilgi ve Belgelerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
Gereken Süre İçinde Verilmemesi Halinde Ne Olur?...136

456. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılması
Zorunlu mudur?...137

457. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken Belgelerin Verilmediğinin Denetimler Sonucu Tespiti Halinde Ne Olur?... 137

458. Denetim ve Kontrol Elemanlarının Sigortasız Çalıştırılma Tespiti Halinde Sigortasız Çalışan Açısından Geriye Yönelik Tüm Hizmet Süresi Dikkate Alınır mı?...138

459. Sigortasız Çalıştırılanlar Hizmet Süresinin Tespiti İçin Ne Yapmalı?...138

460. Sigortalı İçin Verilmesi Gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmemesi, Kazançların veya Prim Ödeme Gün Sayılarının Eksik Gösterilmesinin Tespiti Halinde Ne Olur?...138

461. Türkiye İş Kurumu Kimler İçin Prim Ödeme Yükümlüsüdür?...138

462. Kamu İdareleri Kimler İçin Prim Ödeme Yükümlüsüdür?...139

463. Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Meslekî Eğitim Görenler ile Meslek Liselerinde Zorunlu Staja Tâbi Tutulan Öğrenciler
İçin Prim Ödeme Yükümlüsü Kimdir?...140

464. 4/a (SSK) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşveren Sigorta Primini Ne Şekilde Öder?...140

465. Her Ay Otuz Tam Gün Genel Sağlık Sigortası Primi
Ödenmesi Kimler İçin Zorunludur?...141

466. İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Genel Sağlık Sigortalısı Olanların Aynı Ay İçinde Zorunlu Sigorta Kapsamında Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunması Halinde Ne Olur?...142

467. Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışanlar İle Ev Hizmetlerinde Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Primleri Ne Olur?...142

468. Kamu İşyerlerinde Çalıştırılan Sigortalıların İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Hallerde Genel Sağlık Sigortası Primleri Ne Olur?...142

469. 4/b (B AĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İçin Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı Nedir?...142

470. Memurların Sigorta Primleri Ne Şekilde Yatırılır?...143

471. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmeyen Prim Tutarları Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Gider
Yazılabilir mi?...143

472 Tarımsal Faaliyette Bulunanlarm Prim Borçları Ürün
Bedellerinden Kesilebilir mi?...143

473. Prim Borçları Katma Değer Vergisi İade Alacağından
Mahsubu Suretiyle Ödenebilir mi?...143

474 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarını İşverenlere Olan
Borçlarından Mahsup Edebilir mi?...144

475. Primlerin Ödeme Şeklini ve Ödeneceği Yeri Kim Belirler?...144

476. Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsili Ne Şekilde Olur?...•...144

477. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İçin Teminat Alabilir mi?... 144

478. Prim ve Diğer Alacaklar İmtiyazlı Bir Alacak mıdır?...144

479. İcra ve İflas Kanununda Yazılı Tazminat ve Cezalar Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkında Uygulanır mı?...145

480. Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsilinde Hangi Mahkeme Yetkilidir?...145

481. Sigorta Primleri ve Diğer Alacakları Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ödenmemesinde Kimler Müştereken ve Müteselsilen Sorumludur?...145

482. Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu İşyerlerinde Farklı Prim Ödeme Süresi Belirleyebilir mi?...145

483. Prim Alacaklarının Tahsili İçin Süresi İçinde İcra Yoluna Başvurulmaz İse Ne Olur?...146

484. işyeri Devri Halinde Sigorta Prim Borçlarından Yeni İşveren Sorumlu Olur mu?...146

485. Süresi İçinde ve Tam Olarak Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklara Uygulanacak Ceza Nedir?...146

486. Yanlış veya Yersiz Alınmış Olduğu Tespit Edilen Primler
İade Edilir mi?...147

487. Prim İadesi Nedeniyle Sigortalıların Aylık, Gelir, Ödenek ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlarını Yitirmeleri Durumunda Ne Olur?...147

488. İhale Makamı Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimde Bulunmak Zorunda mı?...147

489. İhaleli İşlerde İşverenlerin Hak Edişleri Ne Şekilde Ödenir?...147


490. İhaleli İşlerde İşverenlerin Kesin Teminatları Ne Şekilde İade Edilir?...148

491. İşçi Ücreti Alacakları Teminat ve Hakedişler Üzerinde
Öncelik Arz Eder mi?...148

492. Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdareleri Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmeden Önce Sosyal Güvenlik Kurumundan
Belge İsteyecekler mi?...148

493. Teşvik ve Desteklerden Yararlanmak İsteyen İşverenler
Sosyal Güvenlik Kurumundan Belge İsteyecekler mi?...148

494. İşyerleri Yangın, Su Baskını, Yer Kayması, Deprem Gibi
Afete Uğrayan İşverenlerin Prim Borçlan Ertelenir mi?...149

495. Yangın, Su Baskmı, Yer Kayması, Deprem Gibi Afete Uğrayan Prim Borçları Ertelenen İşverenlere Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulanır mı?...150

496. Sigortalı Olmak Zorunlumudur?...150

497. Sigortalılık Ne Şekilde Sona Erer?...150

498. Sigorta Hak ve Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmak İçin Sözleşmelere Hüküm Konulabilir mi?...150

499. Sosyal Güvenlik Kurumunca Düzenlenen Prim Borcunu ve
İdari Para Cezasını Gösteren Belgelerin Niteliği Nedir?...150

500. Tescil ve Diğer Tüm İşlemlerde Kimlik Numarası Kullanmak Zorunlumudur?...151

501. Sigortalılar ve Hak Sahiplerinin Gelir, Aylık ve Ödenekleri, Devir ve Temlik Edilebilir mi?...151

502. Sigortalılar ve Hak Sahiplerinin Gelir, Aylık ve Ödenekleri Haczedilebilir mi?...151

503. Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim ve Diğer Alacakları İçin Zamanaşımı Süresi Nedir?...151

504. Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim ve Diğer Alacakları İçin Zamanaşımı Süresi Ne Zaman Başlar?...151

505. Sosyal Güvenlik Kurumunca Açılacak Tazminat ve Rücû Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?...152

506. Sosyal Güvenlik Kurumunca Açılacak Tazminat ve Rücû Davalarında Zamanaşımı Süresi Ne Zaman Başlar?...152

XXXV
507 Zamanaşımından Sonra Yapılan Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca Kabul Edilir mi?...152

508 Zamanaşımından Sonra Yapılan Ödemeler Kimler İçin Sigortalılık Süresinden Sayılmaz?...152

509. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalıdan Kontrol Muayenesi ve Tetkik Yaptırılmasını Talep Edebilir mi?...152

510. Sosyal Güvenlik Kurumunca Yaptırılan Kontrol Muayenesi Sonucu Ne Gibi İşlem Yapılır?...153

511. Sigortalı Kontrol Muayenesini Yaptırmaz İse Ne Olur?...153

512. Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarını Kim Belirler?...154

513. Sağlık Raporlarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Kararma İtiraz Edilebilir mi?...154

514. Sosyal Güvenlik Kurumunca Fazla ve Yersiz Yapüan Ödemeler Ne Şekilde Geri Alınır?...155

515. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Vazife Malullüğü ve Ölüm Hallerinde Bağlanması Gereken Gelir ve Aylıklarda Zamanaşımı Süresi Nedir?...156

516. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından ve Ölüm Sigortasmdan Kazanılan Diğer Haklarda Zamanaşımı Süresi Nedir?...156

517. Sigortalı veya Hak Sahibine Bağlanan Gelir ve Aylıklar Banka-FTT Hesaplarından 6 Ay Tahsil Edilmez İse Ne Olur?...156

518. Genel Sağlık Sigortalısı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Nedir?...156

519. Sigortalılar İle Bunların Hak Sahiplerinin Hak Ettikleri Alacakları İçin Avans Verilebilir mi?...156

520. Sağlık Hizmeti Sunucularına (Hastane, Polikilinik vb.) Alacakları Ne Şekilde Ödenir?...157

521. Yurt Dışında Bulunan Sağlık Hizmeti Sunucularına (Hastane
vb.) Avans Ödemesi Yapılabilir mi?...157

522. İşveren, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası İçin Kendisine Düşen Yükümlülükler Nedeniyle, Sigortalıların Ücretlerinden Kesinti Yapabilir mi?...157

323- Sağlık Hizmetlerinden Yararlananların Ödemekle Yükümlü Oldukları Katılım Paylan, Özel Sigorta Şirketleri Tarafından Teminat veya Ödeme Konusu Yanılabilir mi?... 157


524. Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Usûl ve Esaslan Kim Belirler?...157

525. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Yapılacak İşlemler Kim Tarafından Yürütülür?...158

526. Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Bildirimler
Hakkında Hangi Hükümler Uygulanır?...158

527. Sosyal Güvenlik Kurumunun Bilgi ve Belge İsteme Hakkı
Var mıdır?...158

528. Elektronik Çıtamda Hazırlanacak Bilgi ve Belgeler Resmi
Belge Olarak Geçerli Sayılır mı?...159

529. Sosyal Güvenlik Kurumu İle Çıkacak Uyuşmazlıkların
Çözüm Yeri Neresidir?...159

530. Sigortalı İşe Giriş Büdirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde Ne Kadar Ceza Uygulanır?...160

531. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmediğinin Mahkeme Karan veya Denetim Elemanlarınca Tespiti Halinde Ne Kadar Ceza Uygulanır?...160

532. Sigortalı İşe Giriş Büdirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmediğinin Mahkeme Karan veya Denetim Elemanlarınca Tespitinin Tekran Halinde Ne Kadar Ceza Uygulanır?...160

533. İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Haklinde Ne Kadar Ceza Uygulanır?...161

534. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde
Kuruma Verilmemesi Halinde Ne Kadar Ceza Uygulanır?...161

535. İşyeri Kayıtlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Yazılı İhtara Rağmen İbraz Edilmemesi Halinde Ne Kadar
Ceza Uygulanır?...162

536. İşverenlerin Tutmakla Yükümlü Bulunulan Defter ve Belgelerin Geçerlilik Şarti Taşımaması Halinde Ceza Uygulanırını?...162

537. İbraz Süresi Geçirildikten Sonra İncelemeye Sunulan Defter ve Belgeler Yönünden Geçersizlik Fulleri İçin Ceza
Uygulanır mı?...163

538. Aylık Ücret Tediye Bordrolarında Eksiklik Bulunması
Halinde Ceza Uygulanır mı?...163

=39 Yükümlülükleri Yerine Getirmeyen Kamu İdareleri İle
Bankalara Ceza Uygulanır mı?...164

540. Yükümlülükleri Yerine Getirmeyen Ticaret Sicil Memurluklarına Ceza Uygulanır mı?...164

541. Yükümlülükleri Yerine Getirmeyen Valilikler ve Belediyelere Ceza Uygulanır mı?...164

542. Denetim ve Kontrolle Görevlendirilmiş Memurların İnceleme ve Soruşturma Görevlerini Yerine Getirmeleri Sırasında İşverenler, Sigortalılar, İşyeri Sahipleri ve Bu İşle İlgili Diğer Kişiler Görevlerini Yapmasma Engel Olursa Ne Olur?...165

543. Sosyal Güvenlik Kurumunca İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermeyen Kamu İdareleri, Bankalar, vb. Hakkında Ceza Uygulanır mı?...165

544. İdari Para Cezalan Ne Şekilde Tahakkuk Eder?...166

545. İdari Para Cezalan Ne Şekilde Tahsil Edilir?...166

546. İdari Para Cezalarına Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulanır mı?...166

547. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?...167

548. İdari Para Cezaları Hakkında Kabahatler Kanunu Hükümleri Uygulanır mı?...167

549. Sağlık Hizmeti Sunulmadığı Halde Fatura Edenlere Uygulanacak Yaptırım Nedir?...167

550. Kimlik Tespiti Yapmayan ve Zarara Sebebiyet Verenlere Uygulanacak Yaptırım Nedir?...167

551. Kanunda Bahsi Geçen Yönetmelikler Ne Zaman Çıkarılacaktır?...168

552. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tüm Hükümleri İle Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?... 168

553. 08.05.2008 Tarihinden Önce 506,1479 ve 2925 sayılı Kanunlara Tabi Olanlara Bağlanacak Yaşlılık Aylığı Ne
Şekilde Hesaplanır?...168

554. 08.05.2008 Tarihinden Önce 506,1479 ve 2925 sayılı Kanunlara Tabi Olanlara Bağlanacak Malûllük ve Ölüm
Aylığı Ne Şeküde Hesaplanır?...169


555. 08.05.2008 Tarihinden Önceki Mevzuat Hükümleri
Uygulanır mı?...170

556. 08.05.2008 Tarihinden Önce 5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olarak Çalışan Özürlülere Ne Şekilde Yaşlılık Aylığı Bağlanır?...170

557. 08.05.2008 Tarihinden Önce Kamu İdarelerinde Hizmet Akdi
İle veya Sözleşmeli Olarak Çalışanların Durumu Nedir?...170

558. 08.05.2008 Tarihinden Önce İştirakçi Olup, Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla 4/c Kapsamına Alınanların Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Süresi Karşılıkları Ne Olacaktır?...171

559. 08.05.2008 Tarihinde Polis Akademisi ile Fakülte ve Yüksek Okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü Hesabına Okuyan Öğrenciler Eğitim Sürelerini Borçlanabilir mi?...171

560. 08.05.2008 Tarihinden Önce Üniversitelerin Çeşitli Fakülte, Yüksek Okul veya Meslek Yüksek Okullarında Kendi Hesabma Öğrenim Yaptıktan Sonra Muvazzaf Astsubay Nasbedilenler Öğrenim Sürelerini Borçlanabilir mi?...171

561. 08.05.2008 Tarihinden Önce Seçimler Neticesinde Belediye Başkanı Olarak Görev Yapmış Sosyal Güvenlik Kanunlarına Göre Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Almakta Olanlara Makam Tazminatı ve Buna Bağlı Olarak Temsü veya Görev Tazminatı Tutarı Emekli Maaşlarına İlave Edilir mi?...172

562. 08.05.2008 Tarihinden Önce 5434 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Alacakların Takip ve Tahsil İşlemleri Ne
Şekilde Sonuçlandırılır?...173

563. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamındaki Sigortalılara Ne
Şekilde Aylık Bağlanır?...173

564. 5525 Sayılı Kanun Uyarınca Haklarında Verilmiş Disiplin Cezalan Bütün Sonuçlan ile Ortadan Kaldırılanlar Görevlerinden Ayrıldıkları Tarih ile Göreve Başladıkları Tarih Arasındaki Prim veya Kesenek Ödenmemiş Süreleri Borçlanabilirler mi?...174

565. 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalılara
Toptan Ödeme Ne Şekilde Yapılır?...174


566 506 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılmış Olan İşyeri Tescilleri Geçerlimidir?...175

567 506 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Topluluk Sigortasına
Tâbi Olanların Ödedikleri Primler Ne Olur?...175

568. 506 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Bakımından Topluluk Sigortasma Devam Edenlerin Durumu Ne Olacaktır?...175

569. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Çalıştırılmak Üzere Bu Ülkelere Götürülen Türk İşçUerinin Durumu Nedir?...175

570. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamındaki Sigortalıların Borçlandıkları Hizmetleri Nedeniyle Borçlanma Tutarlarından Ödenmeyen Kısmı Var İse Ne Olur?...176

571. 08.05.2008 Tarihinden Önce Birden Fazla Dosyadan Gelir
veya Aylık Alanların Durumu Nedir?...176

572. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Sayılanlardan Kimler Borçlanmadan Yararlanacak?...176

573. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Sayılanlardan Borçlanmadan Yararlanacaklar Hangi Dönemi Borçlanabilecektir?...176

574. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsammda Sigortalı Sayılanlar İçin Borçlanma Şartları Nelerdir?...177

575. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İçin Borçlanma Miktarı Nedir?...177

576. 4/a (SSK) Kapsammda Olup 08.09.1999-30.04.2008 Tarihine Kadar İlk Defa Sigortalı Sayılanlar Yaşlılık Aylığından Ne Şekilde Yararlanırlar?...178

577. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsammda Olup 08.09.1999-30.04.2008 Tarihine Kadar İlk Defa Sigortalı Sayılanlar Yaşlılık Aylığından Ne Şekilde Yararlanırlar?...178

578. 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Kapsamında Olup 08.09.1999-30.04.2008 Tarihine Kadar İlk Defa Sigortalı Sayılanlar
Yaşlılık Aylığından Ne Şekilde Yararlanırlar?...178

79. 2925 Sayılı Kanun Kapsammda Olup 08.09.1999-30.04.2008 Tarihine Kadar İlk Defa Sigortalı Sayılanlar Yaşlılık Aylığından Ne Şekilde Yararlanırlar?...178


580. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşyerlerinde Çalışanlara Yaşlılık Aylığı Ne Şeküde Bağlanır?...179

581. 4/a (SSK) Kapsamında Malûl Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık veya Özürü Bulunan ve Malûllük Aylığından Yararlanamayanlar Yaşlılık Aylığından Ne
Şekilde Yararlanırlar...179

582. Sigortalıların Eski Sigorta Sidl Numaraları Geçerlimi?...180

583. Dış Temsilciliklerde Görevli Sigortalı veya Genel Sağlık Sigortalısı Personelin Durumu Nedir?...180

584. Kamu İdareleri İşyeri Bildirgesi Verecek mi?...180

585. Sağlık Karnesi Uygulaması Devam Edecek mi?...180

586. Yeşil Kart Uygulamasında Prime Esas Kazanç Ne Şekilde Belirlenir?...181

587. 2925 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalılık Hali Devam Eden Sigortalılar Sağlık Hizmetinden Yararlanacak mı?...181

588. 4046 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar Sigortalı Sayılır mı?...181

589. 4046 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanların Sigortalı Bildirimi ve Tescili Ne Şekilde Yapılır?...181

590. 4046 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanların Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Erer?...182

591. 4046 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

İçin İşveren Türkiye İş Kurumu Sayılır mı?...182

592. 4/a (SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Oranı Nedir?...182

593. 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Oranı Nedir?...182

594. 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Tescilleri Yapılan Sigortalılardan Beş Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanların Durumu Nedir?...183

595. 1479 ve 2926 Sayüı Kanunlara Göre Aylık Almakta Olanlardan Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Şekilde Kesilir?...183

596. 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki (Banka, Sigorta Şirketleri vb.) Sandıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilecek mi?...184


597 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki
(Banka, Sigorta Şirketleri vb.) Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri Halinde İştirakçilerin Durumu Ne Olacak?...184

598. 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki (Banka, Sigorta Şirketleri vb.) Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrinde Oluşacak Komisyonda Kimler Yer Alır?...184

599. 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki (Banka, Sigorta Şirketleri vb.) Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrinde Oluşacak Komisyonun Görevi Nedir?...184

600. 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki (Banka, Sigorta Şirketleri vb.) Sandıkların İştirakçilerine Yapüacak Ücret Artışlarında Sınırlama Var mı?...186

II. BÖLÜM

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU (KANUN METNİ)...187