Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Sorularla Konkordato ( İflas Dışı ve İflas İçi Adi Konkordato )

Sorularla Konkordato ( İflas Dışı ve İflas İçi Adi Konkordato )Sayfa Sayısı
:  
115
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-481-8

20,00 TL

İÇİNDEKİLER


 

I. Genel Bilgiler

1. Konkordatonun Hukuki Niteliği Nedir? 

2. Konkordatonun Türleri Nelerdir?

3. İflas İçi Adi Konkordato İle İflas Dışı Adi Konkordatonun Farkları Nelerdir?

4. Malvarlığının (Mevcudun) Terki Suretiyle Konkordato İle Adi (Alelade) Konkordatonun Farkları Nelerdir?


 

II. İflas Dışı Adi Konkordato Hakkındaki Sorular

5. Kimler Konkordato Teklifinde Bulunabilir? 

6. Adi Ortaklık Adına Konkordato Talep Edilebilir Mi?

7. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Konkordato Talep Edebilmesi Mümkün Müdür? Mümkünse, Kimler Kollektif ve Komandit Şirket Adına Konkordato Talebinde Bulunabilir?

8. Kimler Sermaye Şirketleri Adına Konkordato Talep Edebilir?

9. Konkordato Teklifi İçin Borçlunun Borca Batık Olması Gerekli Midir?

10. Konkordato Teklifinin Yapılacağı Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir? 

11. Konkordato Teklifinde Bulunurken Gözetilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

12. Konkordato Teklifi İle Beraber Mahkemeye Teslimi Gereken Belgeler Nelerdir?

13. Konkordato Teklifi İçin Teslimi Gereken Evraklarda Bir Eksiklik Bulunması Durumunda İcra Mahkemesi Ne Yönde Karar Verecektir?

14. Konkordato Mühleti Nedir?

15. İcra Mahkemesinin Konkordato Mühleti Kararı Verebilmesinin Koşulları Nelerdir? 

16. Konkordato Mühleti Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi Nasıl Gerçekleşecektir?

17. Konkordato Mühleti Verilmesinin Genel Etkileri/Sonuçları Nelerdir?

18. Konkordato Mühleti İçerisinde Borçlunun Tasarruf Ehliyeti Var Mıdır?

19. Konkordato Mühleti İçerisinde Borçluya Takip Yapılabilir Mi? (Takip Yasağı Kuralı ve İstisnaları Nelerdir?)

20. Konkordato Mühleti İçerisinde Borçluya Karşı Dava Açılabilir Mi?

21. Konkordato Mühleti Talebini İnceleyen İcra Mahkemesi Mühlet Kararından Önce veya Sonra Borçluya Karşı Başlatılmış Takiplerin Durmasına Karar Verebilir Mi?

22. Konkordato Mühleti İçerisinde Zamanaşımı Süresi ve Hak Düşürücü Süre İşler Mi?

23. Konkordato Mühleti İçerisinde Alacaklara Faiz İşleyecek Midir?

24. İcra Mahkemesince Verilen Konkordato Talebinin Reddi veya Konkordato Mühleti Kararına Karşı Gidilebilecek Kanun Yolu Var Mıdır?

25. Konkordato Mühletinin Kaldırılmasını Gerektiren Nedenler Nelerdir?

26. Konkordato Mühletinin Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

27. Konkordato Komiseri Kimdir ve Hukuki Statüsü Nedir? 

28. Konkordato Komiseri Olarak Atanmanın Şartları Nelerdir ve Kimler Konkordato Komiseri Olabilirler?

29. Birden Fazla Konkordato Komiseri Atanabilir Mi?

30. Konkordato Komiseri Olarak Atanamayacak Kişiler Kimlerdir?

31. Konkordato Komiserinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

32. Konkordato Komiserinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

33. Komiser Tarafından Alacaklıları Davet İçin Yapılan İlanda Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

34. Alacaklıların 20 Gün İçerisinde Alacaklarını Bildirmemesinin Sonuçları Nelerdir?

35. Konkordato Komiserinin Bildirilen Alacakları İnceleme Yetkisi Var Mıdır?

36. Konkordato Prosedüründe Alacaklılar Toplantısının İşlevi Nedir? 

37. Alacaklının Sonradan Kararını Değiştirebilmesi Mümkün Müdür?

38. Konkordato Komiserinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?

39. Konkordato Komiserinin Hukuki Sorumluluğuna Gidilebilir Mi? 

40. Konkordatonun Tasdiki Yargılamasında Hangi Usul Uygulanacaktır? Asliye Ticaret Mahkemesi Takiplerin Durmasına Karar Verebilir Mi?

41. Konkordatonun Tasdiki Yargılamasında Alacaklıların İtirazı Mümkün Müdür?

42. Konkordato Sürecinde Ticaret Mahkemenin Görevleri Nelerdir?

43. Konkordatonun Tasdiki İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

44. Tasdik Mercii Olan Asliye Ticaret Mahkemesinin Konkordato Teklifini Revize Etme Yetkisi Var Mıdır?

45. Konkordatonun Tasdiki İçin Aranan Çoğunluğun Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar Nelerdir?

46. Nizalı Alacaklar Konusunda İcra Mahkemesinin Verdiği Karar Konkordatonun Tasdikini İnceleyecek Asliye Ticaret Mahkemesini Bağlayacak Mıdır?

47. Para Alacağı Dışındaki Alacakların ve Yabancı Para Alacaklarının Konkordatodaki Durumları Ne Olacaktır?

48. Konkordato Komiserinin Konkordato Mühleti İçinde Konkordato Raporunu Asliye Ticaret Mahkemesine Sunmamasının Sonucu Nedir?

49. Konkordatonun Tasdiki (Onaylanması) Kararı İle Ortaya Çıkan Durumlar Nelerdir?

50. Konkordatonun Tasdiki Kararının Çekişmeli Alacaklara Etkisi Ne Olacaktır?

51. Konkordatonun Tasdiki Rehinli Alacakların Paraya Çevrilmesini Nasıl Etkileyecektir?

52. Konkordatonun Zorunluluğu İlkesi Ne Demektir? Bu İlkenin İstisnaları Nelerdir?

53. Konkordatonun Mühlet Kararından Önce Başlatılmış Takiplere ve Konulmuş Hacizlere Etkisi Nedir?

54. Konkordatonun Müşterek Borçluya ve Kefillere Etkileri Nelerdir?

55. Konkordatonun Onaylanmaması Kararının Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

56. Konkordato Tasdiki Hakkında Verilen Karara Karşı Gidilebilecek Kanun Yolu Var Mıdır? 

57. Konkordatoda Takas Mümkün Müdür?

58. Konkordatonun Kısmen veya Tamamen Feshi Mümkün Müdür? 

59. Konkordatonun Feshi İçin Kimler, Nereye Başvurabilir? 

60. Konkordatonun Fesih Sebepleri Nelerdir? 

61. Konkordatonun Feshi Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

62. Konkordatonun Feshedilmesinin Sonuçları Nelerdir?

63. Konkordatonun Feshedilmesiyle Yabancı Para Alacaklarının Durumu Ne Olacaktır?

64. Konkordato Alacağın Vazgeçilen Kısmının Hukuki Niteliği Nedir?

65. Konkordato Halinde Vergilendirme Nasıl Olacaktır? (Vazgeçilen Alacakların Vergilendirmeye Etkisi Nedir?)


 

III. İflas İçi Adi Konkordato Hakkındaki Sorular

66. İflas İçi Konkordato Hangi Zaman Diliminde Talep Edilebilir?

67. İflas İçi Konkordatoya Kimler Başvurabilir?

68. İflas İçi Konkordato Talebi Hangi Merciiye Yapılacaktır?

69. Müflisin Konkordato Başvurusuna Hangi Belgeleri Eklemesi Gerekir?

70. İflas İçi Konkordatoda Konkordato Komiseri Bulunmakta Mıdır?

71. İflas İçi Konkordatoda Mühlet Kararı Verilebilir Mi?

72. İflas İçi Konkordato Talebinde Bulunulması İflas Tasfiyesini Nasıl Etkileyecektir?

73. İflas İçi Konkordatoda Paraya Çevirme, Hangi Aşamadan İtibaren ve Hangi Merciinin Kararıyla Ertelenebilecektir? 

74. İflas İçi Konkordatoda İkinci Alacaklılar Toplanmasının ve İflas İdaresinin Yetkileri Nelerdir?

75. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki İçin Gerekli Olan Koşullar Nedir?

76. İflas İçi Konkordatoda Teminat Koşulu Nasıl Yerine Getirilecektir?

77. Hangi Alacaklar İflas İçi Konkordato Nisabında Dikkate Alınacaktır? Özellikle Çekişmeli Alacakların Akıbeti Ne Olacaktır?

78. Konkordatonun Tasdiki Yargılamasına İlgililerin Müdahil Olabilmesi Mümkün Müdür?

79. Konkordatonun Tasdiki Kararından Sonra Yapılacak İşlemler Nelerdir?

80. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?

81. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?

82. Konkordatonun Tamamen Feshi Halinde Borçlunun Yeniden İflasına Karar Verilmesine Gerek Var Mıdır?


 

 

KAYNAKÇA