Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Soru - Cevap ve İçtihatlı İş Kanunu Rehberi

Soru - Cevap ve İçtihatlı İş Kanunu RehberiSayfa Sayısı
:  
728
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-631-6

81,00 TL


Okuyucuların e-maille gönderdikleri yüzlerce soru kitabın soru-cevap şeklinde düzenlenmesine en büyük etken olmuştur. 


Kitap içinde yer alan çok sayıda Yargıtay kararı 2010-2014 yıllarına aittir ve okuyucuların sorularına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 


4857 sayılı İş Kanunu’nun birçok hükmü, 11. 09. 2014 tarih ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ve 23. 04. 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile değiştirilmiştir. 


Kitap içeriğinde 6552 ve 6645 sayılı Kanunlarla getirilen düzenlemeler, uygulama yönetmeliklerini kapsayacak şekilde yer almaktadır.


 


 


İÇİNDEKİLER


1. -İş Kanunu’nun Amacı Nedir?-1


2. -İşçi Kime Denir?-1


3. -Anonim Şirket Genel Müdürlerinin İşçi Sayılıp Sayılmayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-1


4. -İşveren Kime Denir?-3


5. -İş İlişkisi Nedir?-3


6. -İşçinin Özen ve Sadakat Borcu Nedir?-3


7. -İşçinin Sadakat Borcuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-4


8. -İşyeri Nedir?-5


9. -İşyeri Neleri Kapsar?-5


10. -İşveren Vekili Kime Denir?-6


11. -İşveren Vekilinin İşçilere Karşı Yükümlülüğünden Kim Sorumludur?-6


12. -İşveren Vekilliği İşçilere Tanınan Hakları Ortadan Kaldırır mı?-6


13. -İşveren Vekili Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-6


14. -Alt İşveren Kime Denir?-8


15. -Alt İşveren İşçisinin Münhasıran Asıl İşverenin İşyerinde Çalışmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-8


16. -Alt İşveren İlişkisinin Geçerlilik Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-12


17. -Alt İşveren Uygulamasının İşletmesel Karar Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-14


18. -İş Kanununa Uygun Alt İşveren İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-16


19. -İşin Alt İşverene Verilmesinin Fesih İçin Geçerli Neden Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-18


20. -Alt İşverenlerin Değişmesine Karşın İşçinin İşe Devamına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-20


21. -Alt İşveren İlişkisinde Tutarlılık, Keyfilik ve Ölçülülük Denetimine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-23


22. -Sağlık Hizmetlerinin Alt İşverene Devredilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-26


23. -Alt İşverenlerin Değişmesi ve İşyeri Devrine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-28


24. -Alt İşveren İlişkisinde Zorunlu Dava Arkadaşlığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-30


25. -Asıl İşveren Kime Denir?-32


26. -Asıl İşverenin Mali Sorumluluktan Kurtulacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-33


27. -Asıl İşveren Açısından Husumet Yokluğu Nedeniyle Ret Kararı Verilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-34


28. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir?-35


29. -Asıl İşverenin Alt İşverenin Sigorta Prim Borçlarından Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-35


30. -Asıl İşvereninin Alt İşverenle Birlikte İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-36


31. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-38


32. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşe İadeye Yönelik Yargı Kararı Nedir?-40


33. -Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesinde İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İşler Ölçütünün         Bir Arada Olması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-43


34. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Unsurlarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-44


35. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-47


36. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaaya Dayanması Halinde Feshin Geçersizliğine Dair Verilen Kararın Asıl İşveren Hakkında                       Uygulanacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-50


37. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin Sorumluluğu Nedir?-52


38. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-52


39. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Yardımcı İş Kapsamına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-53


40. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-56


41. -Alt İşveren Tarafından İşe Alınan Asıl İşveren İşçilerinin Hakları Kısıtlanabilir mi?-57


42. -İşyerinde Çalışan İşçi ile Alt İşveren İlişkisi Kurulabilir mi?-57


43. -Asıl İş Nedir?-58


44. -Belediyelerin Asli İşlerini Alt İşverene Verebilmelerine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-58


45. -Yardımcı İş Nedir?-60


46. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yüklenici Aracılığıyla Çalıştırılan İşçilerin Durumu Nedir?-60


47. -Kamu İhale Kanunu Açısından Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-61


48. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Hizmet Alımına Dayanak Teşkil Edecek Sözleşme ve Şartnamelere Hangi Hükümler Konulamaz?-62


49. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-62


50. -İşyerinin Bildirimi Ne Demektir?-63


51. -İş Kanununa Tabi Olmak İşyeri Bildirimi ile mi Başlar?-63


52. -Alt İşveren İşyeri Bildirimi Yapmak Zorundamıdır?-63


53. -İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Nelerdir?-63


54. -İşyeri Tescili Nedir?-64


55. -Kayıt Dışı Alt İşveren İşyerlerinin Tescili Nedir?-64


56. -Alt İşverenlik Sözleşmesi Nedir?-64


57. -Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Yasal Hususlar Nelerdir?-64


58. -İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İş Nedir?-65


59. -Asıl İş Kapsamında Hizmet Üretiminin Esası Nedir?-65


60. -Asıl İş Bölünerek Alt İşverene Verilebilir mi?-66


61. -Alt İşveren Üstlendiği İşi Bölerek Başka Bir İşverene Verebilir mi?-66


62. -Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-66


63. -Alt İşverene Ait İşçilerin Ücretinden Asıl İşveren Sorumlu mudur?-70


64. -Alt İşverene Ait İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri Ne Şekilde Hesaplanır?-70


65. -Alt İşverene Ait İşçilerin Yıllık Ücretli İzninden Asıl İşveren Sorumlu mudur?-71


66. -Alt İşveren Değişikliğinin İşçilik Haklarına Etkisi Nedir?-71


67. -Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin İşçilik Haklarına Etkilerine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-71


68. -Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devrine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-74


69. -Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-78


70. -Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkide İş Sözleşmesinin Devrine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-79


71. -Bakanlığa Bağlı İşyerinde Değişen Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-81


72. -Değişen Alt İşverenler Arasındaki Hukuki İlişkide Feshe Bağlı Haklara Yönelik Yargı Kararı Nedir?-82


73. -Muvazaa Nedir?-86


74. -İşçinin Muvazaalı Çalışıp Çalışmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-86


75. -Muvazaalı Alt İşveren İlişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-89


76. -Muvazaa İddiasının Re’sen Araştırılması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-92


77. -Kamu Kuruluşlarının Kurduğu Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Hükümlerinin Uygulanabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-94


78. -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-98


79. -Muvazaalı Hukuki İşlemi Yapan Taraftan Zarar Tazminine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-99


80. -İşverenin Kamu Kuruluşu Olmasının Muvazaa Koşulları Açısından Önemli Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-102


81. -Muvazaa İncelemesi Nedir?-106


82. -Muvazaa İncelemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-106


83. -Muvazaa İncelemesinin Sonuçları Nelerdir?-110


84. -Belediyeler Tarafından Bir İşin Alt İşverene Verilmesinin Muvazaa İddialarının Araştırılmasına Engel Teşkil Etmeyeceğine Yönelik Yargı               Kararı Nedir?-111


85. -İş Kanunu’nun Kapsamı Nedir?-114


86. -İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı (İstisna) İşler Nelerdir?-114


87. -İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı (İstisna) İşler Kapsamında Sayılmakla Birlikte İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı İşler               Nelerdir?-115


88. -İşçinin Çalışmasının İş Kanununa Tabi Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-115


89. -Takside Şoför Olarak Çalışan İşçinin İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-117


90. -Ücretli Usta Öğreticinin İş Kanunu Kapsamında İşçi Olup Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-120


91. -Özel Üniversitelerde Çalışan Yardımcı Doçentlerin İş Kanunu Kapsamında Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-122


92. -İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalınması Halinde Dava Dosyasının Görevli Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Yönelik Yargı Kararı                 Nedir?-125


93. -Tavuk Çiftliği İşyerinde Tavuk Bakan İşçinin İş Kanunu Kapsamında Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-126


94. -İş Kanunundaki İstisnai Hükümlerin Genişletilerek Yorumlanamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-127


95. -Ücretli Usta Öğreticinin Statü Hukukuna Tabî Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-129


96. -Eşit Davranma İlkesi Nedir?-131


97. -Eşit Davranma İlkesinin Koşulları Nelerdir?-131


98. -Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Hakları Nelerdir?-131


99. -Eşit Davranma İlkesine Aykırılık İddiasında İspat Yükümlülüğü Kimdedir?-132


100. -Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-132


101. -Sendikal Nedenlerle Toplu Sözleşmeden Yararlanma Konusunda Ayrımcılık İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-134


102. -Diğer İşçilerin Ücretine Zam Yapılırken, Ücretine Zam Yapılmayan İşçinin Eşitlik İlkesine Aykırılık İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?


103. -İşçinin Doğum İznini Kullanması ve Analık Sebebiyle Eşitlik İlkesine Aykırılık Tazminatına Hak Kazanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?


104. -İşverenin Eşit Davranma İlkesine Aykırı Davranıp Davranmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-145


105. -İşverenin Prim Ödemesinde Eşit Davranma İlkesini Gözetmesi Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-147


106. -İşyeri Devri Nedir?-148


107. -İşyeri Devrinde Borçlardan Sorumluluk Kime Aittir?-148


108. -İşyeri Devrinden Dolayı İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilirmi?-149


109. -Müteahhit Değişikliğinin İşyeri Devri Niteliğinde Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-149


110. -İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluğun Esaslarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-150


111. -İşyeri Devrinde Fazla Çalışmadan Kimin Sorumlu Olacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-151


112. -İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-152


113. -İşyeri Devrinde Devreden İşverenin Sorumluluğunun Süreyle Sınırlı Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-154


114. -İşyeri Devrinde Feshe Bağlı Hakların Talebine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-157


115. -İşyeri Devrinde Noterlik Personeline Yönelik Yargı Kararı Nedir?-159


116. -İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenlerin İşçilik Alacaklarından Sorumluluklarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-162


117. -İşyeri Devrinde Davacı Yararına Kazanılmış Hakka Yönelik Yargı Kararı Nedir?-164


118. -İş Sözleşmesi Feshinin İşyeri Devrinden Önce Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-165


119. -Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Nedir?-168


120. -Geçici (Ödünç) İş İlişkisinde İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erermi?-168


121. -Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Süresi Nedir?-168


122. -Geçici (Ödünç) İş İlişkisinde Ödenmeyen İşçilik Haklarından Kim Sorumludur?-168


123. -Geçici (Ödünç) İş İlişkisinde Sebep Olduğu Zarardan Dolayı İşçi Hangi İşverene Karşı Sorumludur?-169


124. -Geçici Olarak Devralınan İşçi Grev ve Lokavt Uygulamasında Çalıştırılır mı?-169


125. -İş Sözleşmesi Nedir?-169


126. -İş Sözleşmesi Özel Bir Şekle Tâbi midir?-169


127. -İşveren İşçi ile Yazılı Sözleşme Yapmak Zorunda mıdır?-169


128. -İşçi ve İşveren İş Sözleşmesini İhtiyaçlarına Uygun Biçimde Düzenleyebilirler mi?-169


129. -Sürekli ve Süreksiz İş Nedir?-170


130. -Yönetim Kurulu Raportörlüğü’nün, Sürekli Bir İş Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-170


131. -İşin Sürekli Bir İş Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-171


132. -Mevsimlik İş Nedir?-171


133. -Her Yıl Onbir Ayın Üstünde Çalışan Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-172


134. -Her Yıl Onbir Ayın Altında Çalışan Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-174


135. -Mevsimlik İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-175


136. -Mevsimlik İşte Çalışanın Hizmet Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-176


137. -Mevsimlik İşçinin Yıllık İzine Hak Kazanabilmesi İçin Yıl İçinde 330 Gün Çalışmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-178


138. -Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?-180


139. -Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?-180


140. -Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları Nelerdir?-180


141. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-181


142. -İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olup Olmadığının Belirlenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-183


143. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşin Niteliğine Göre Belirleneceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-184


144. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Feshin İfa İmkansızlığına Dayanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-186


145. -Acil Hekimi Olarak Görev Yapan Pratisyen Doktor’un İş Sözleşmesinin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-188


146. -Alt İşverenden Alınan İşin Niteliğine Bağlı Belirli Süreli İş Sözleşmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-189


147. -Vakıf Üniversitelerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi Düzenlenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-191


148. -Birden Fazla Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmış Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-193


149. -Belirli Süreli İş Sözleşmesine Deneme Süresi Konulabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-196


150. -İş Sözleşmesini Eser Sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesinden Ayıran Unsurlara Yönelik Yargı Kararı Nedir?-197


151. -Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılan İşçinin Yaptığı İşin Belirsiz Süreli Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-200


152. -Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin İş Sözleşmesinin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-202


153. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Bitimi Nedeniyle Sona Ermesinde Kıdem Tazminat Hakkının Doğup Doğmayacağına Yönelik Yargı             Kararı Nedir?-204


154. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Objektif Nedenlerin Varlığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-204


155. -Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin İş Sözleşmesinin Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-205


156. -Belirli Süreli İş ve Belirsiz Süreli İş Ayrımına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-208


157. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Bitimi Nedeniyle Sona Ermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-209


158. -İbra Sözleşmesi/İbraname Nedir?-214


159. -İbra Sözleşmesinin Serbest İrade Ürünü Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-214


160. -İbra Sözleşmesinin Fazla Çalışma İçermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-216


161. -İbra Sözleşmesinde İşçinin Okur Yazar Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-218


162. -İbra Sözleşmesinin İş Sözleşmesi Devam Ederken Alındığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-220


163. -İbra Sözleşmesinde İrade Sakatlıklarının Süresi İçinde İleri Sürülmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-222


164. -İbra Sözleşmesinde İşçilik Alacaklarının Kısmen Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-225


165. -İbra Sözleşmesinde İradenin Fesada Uğratılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-229


166. -İbra Sözleşmesinin Hükümsüzlüğüne Yönelik Yargı Kararı Nedir?-232


167. -İbra Sözleşmesinin Kendi İçerisinde Çelişmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-236


168. -İbra Sözleşmesinin Miktar İçermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-241


169. -İbra Sözleşmesinin Geçerlilik Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-243


170. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sonrası İbra Sözleşmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-246


171. -Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?-250


172. -Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yazılı Yapılması Koşuluna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-250


173. -Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Süre Yönünden Sınırlandırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-253


174. -Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Görevli Mahkemeye Yönelik Yargı Kararı Nedir?-256


175. -İkale Sözleşmesi Nedir?-258


176. -İkale Sözleşmesinin Serbest İradeye Dayanıp Dayanmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-258


177. -İkale Sözleşmesinde Kıdem Tazminat Tavanına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-261


178. -İkale Sözleşmesi ile İş Sözleşmesinin Sona Ermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-264


179. -İkale Sözleşmesinde Ek Menfaat Sağlanmış Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-265


180. -İkale Sözleşmesinde Makul Bir Yararın Varlığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-266


181. -İkale Sözleşmesi Sonucu Ödenen Kıdem Tazminatından Gelir Vergisi Kesilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-268


182. -İkale Sözleşmesi Önerisinin İşçiden veya İşverenden Gelmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-272


183. -Cezai Şart Nedir?-273


184. -Eğitim Giderinin Cezai Şart Kapsamında Talep Edilip Edilemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-273


185. -Cezai Şarttan Hakkaniyet İndirimi Yapılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-275


186. -İşe Girerken İşçiden İstifa Dilekçesi Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-276


187. -İstifa Dilekçesi ile Sağlık Raporu Çelişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-278


188. -İstifa Dilekçesi ile İbra Sözleşmesi Çelişkisine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-279


189. -İşçinin İstifa Dilekçesinde Sebep Göstermemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-281


190. -İstifa Dilekçesinin İşçinin Gerçek İradesini Yansıtıp Yansıtmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-282


191. -İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-284


192. -İşçinin İstifa Dilekçesini Hırsızlık İddiasıyla İmzalamasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-286


193. -İstifa Dilekçesinin İçerik ve Şekil Yönüne Yönelik Yargı Kararı Nedir?-288


194. -Banka Çalışanı İşçinin İstifası Halinde Bankaya İhbar Tazminatı Ödeyip Ödemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-289


195. -İlk Dönem Çalışmanın İstifa ile Sona Ermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-290


196. -İstifa Dilekçesinin Zorla Alındığı İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-292


197. -Banka Çalışanı İşçinin İstifa Dilekçesinin Yaş Hariç Emeklilik Gerekçesiyle Verildiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-294


198. -Emsal İşçi Kimdir?-296


199. -Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?-296


200. -İş Sözleşmesinin Kısmi Süreli Olması İşçiyi Farklı Kılarmı?-296


201. -Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan Ses Sanatçısının Hizmet Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-296


202. -Çağrı Üzerine Çalışma Nedir?-297


203. -Çağrı Üzerine Çalışmada, Çalışma Süresi Nedir?-298


204. -Çağrı Üzerine Çalışmada, İşçinin Ücreti Nedir?-298


205. -İşveren Ne Zaman Çağrı Yapmak Zorundadır?-298


206. -Çağrı Üzerine Çalışma Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-298


207. -Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-302


208. -Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?-304


209. -Takım Sözleşmesi Nedir?-304


210. -Takım Sözleşmesinin Niteliği Nedir?-304


211. -Süreli Fesih (Bildirim Süreleri) Nedir?-304


212. -İhbar Öneli Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-305


213. -Fesih Süreleri (Bildirim Süreleri) Artırılabilirmi?-306


214. -İhbar Tazminatı Nedir?-307


215. -İhbar Tazminatının Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-307


216. -Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?-308


217. -Haklı Nedenlede Olsa İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-309


218. -İşveren İşçiden İhbar Tazminatı Alabilirmi?-310


219. -İşçi ve İşveren Hangi Durumda İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz?-310


220. -Kötüniyet Tazminatı Nedir?-311


221. -Kötü Niyet Tazminatına Hak Kazanma Koşulu Nedir?-311


222. -Kötüniyet Tazminatı Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-311


223. -Kötüniyet Tazminatının Hak Kazanılıp Kazanılmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-314


224. -Raporlu İşçinin Rapor Sonrası İşe Başlatılmaması Halinde Kötüniyet Tazminatına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-316


225. -Kötüniyet Tazminatının Koşullarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-317


226. -İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin Kötüniyet Tazminatı Talep Edemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-319


227. -Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılmasının Şartları Nelerdir?-320


228. -Altı Aylık Kıdem Şartı Hangi İşçiler İçin Aranmaz?-320


229. -Altı Aylık Kıdem Şartında Hangi Süreler Dikkate Alınır?-321


230. -Otuz İşçi Sayısının Tespiti Ne Şekilde Olur?-321


231. -İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Otuz İşçi Sayısına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-321


232. -Otuz İşçi Sayısının Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-323


233. -Fesih Ne Demektir?-324


234. -Fesih Hakkı Ne Demektir?-324


235. -İş Sözleşmesinin Ekonomik Nedenlerle Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-325


236. -Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılmasının Şartları Nelerdir?-330


237. -Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturmayacak Hususlar Nelerdir?-330


238. -İş Sözleşmesi Feshinin İşletmesel Karara Dayanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-330


239. -Fesih Bildiriminin Şartları Nelerdir?-334


240. -İş Sözleşmesi Feshinin Son Çare Olması İlkesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-334


241. -Yazılı Şekil Şartı Hangi Fesihte Aranmaz?-339


242. -Fesih Bildirim Şartlarına Uyulmazsa Ne Olur?-339


243. -İş Sözleşmesi Feshinde Savunma Alma Koşuluna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-340


244. -Feshin Geçerli Nedene Dayandığının İspat Yükümlülüğü Kime Aittir?-341


245. -İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Ne Yapabilir?-342


246. -İşe İade İstemi ile Açılacak Davada 1 Aylık Hak Düşürücü Süreye Yönelik Yargı Kararı Nedir?-342


247. -İşe İade Davasını Kazanan İşçiyi İşveren İşe Başlatmak Zorunda mıdır?-343


248. -İşe Başlatmama Tazminatının Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-343


249. -İşe İade Tazminatının İşçinin Kıdemine Göre Belirleneceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-347


250. -İşe İade Davası Sonucu İşe Başlayan İşçinin İş Şartlarının Ağırlaştırılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-348


251. -İşe İade Davasını Kazanan İşçiyi İşveren İşe Başlatmazsa Ne Olur?-352


252. -İşe İade Davasının Kazanan İşçinin İşe Başlama Başvurusunun Samimi Olmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-352


253. -İşe İade Davasını Kazanan İşçi İşverene Başvuru Yapmak Zorunda mıdır?-354


254. -İşe İade Davasının Kazanan İşçinin İşe Başlama Başvurusuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-354


255. -İşe İade Davasını Kazanan İşçi İşverene Başvuruda Bulunmazsa Ne Olur?-356


256. -İşe İade Davasının Kazanan İşçinin Haklı Bir Neden Olmadan İşbaşı Yapmamasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-356


257. -Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin İşçi Yönünden Diğer Sonuçları Nelerdir?-358


258. -Sendikal Nedenle Yapılan Feshin Geçersizliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-358


259. -Geçerli Nedene Dayanmayan İş Sözleşmesi Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-360


260. -Emekliliğin Tek Başına Geçerli Bir Fesih Sebebi Olmadığına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-365


261. -Fazla Çalışmaya Kalmayan İşçinin İş Sözleşmesinin İşverence Feshinin Geçerli Bir Fesih Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-367


262. -İşveren Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapabilirmi?-369


263. -Çalışma Koşullarında Değişikliğin Yazılı Yapılması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-369


264. -Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçi Tarafından Kabul Edilmezse Ne Olur?-371


265. -Çalışma Koşullarını İşçi ve İşveren Her Zaman Değiştirebilir mi?-371


266. -Servis Hizmetinin Kaldırılmasının Çalışma Koşulu Haline Gelmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-371


267. -Çalışma Koşullarınde Değişiklik Geçmişe Etkili Olur mu?-372


268. -Çalışma Koşullarının Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-372


269. -Yeni İşverenin Sorumuluğu Ne Demektir?-380


270. -İşçi Sağlık Nedenleri ile İş Sözleşmesini Sona Erdirebilirmi?-381


271. -İşçinin Sağlık Nedenleri İş Sözleşmesini Sona Erdirmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-381


272. -İşyerinde Saldırı Sonucu Yaralanan İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-384


273. -İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir?-386


274. -Prim Alacağı Ödenmeyen İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-387


275. -Sigorta Primi Ödenmediği İçin İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Durumuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-390


276. -Ücreti Ödenmediği İçin İşe Gitmeyen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-393


277. -Ücretsiz Doğum İzni Verilmeyen Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-394


278. -Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilmediği İçin İş Sözleşmesini Fesheden Özel Okul Öğretmeni İşçinin Durumuna Yönelik Yargı Kararı              Nedir?-394


279. -İşçinin Sigorta Primlerinin Gerçek Ücret Üzerinden Yatırılmamasının Haklı Fesih Nedeni Sayılacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-395


280. -İşverenin -İşine Gelmeyen Çeker Gider- Sözü Üzerine İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Durumuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-397


281. -İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin Haklı Nedenin Gerçekleştiğini İspatlaması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-398


282. -İş Şartları Onayı Olmadan Değiştirilen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-400


283. -İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Zorlayıcı Sebep Nedir?-401


284. -İşçi Açısından Haklı Nedenlerin Varlığına Rağmen İstifa Dilekçesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-401


285. -İşveren İşçinin İş Sözleşmesini Sağlık Nedenleri ile Sona Erdirebilirmi?-402


286. -İşveren Tarafından İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nelerdir?-403


287. -İşverene 30 Günlük Ücretini Aşacak Şekilde Zarar Veren İşçinin İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-404


288. -Raporlu İşçinin Raporlu Olduğu Sürede Başka Bir İşyerinde Çalışması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-406


289. -İşyerinde Kavga Eden İşçinin İşyerinin Düzenini Bozması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-407


290. -İşçinin Oğlu Adına Aynı İşkolunda İşyeri Açması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-407


291. -İşçinin İşyeri Arkadaşına Küfürlü Sataşması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-409


292. -İşçinin Sır Saklama Yükümlülüğü İhlaline Yönelik Yargı Kararı Nedir?-410


293. -İşçinin Şirket Bilgisayarından Mesai Saatleri İçinde Kişisel Mailler Göndermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-413


294. -Şoför Olarak Çalışan İşçinin İhmalkar Davranışına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-413


295. -Araç Muayene İstasyonunda Çalışan İşçinin Görevini Kötüye Kullanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-415


296. -İşçinin Hatalı İşlemlerinden Dolayı İşvereni Zarara Uğratmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-417


297. -Bankacı İşçinin Yakınlarına Usulsüz Kredi Verdiği İddiası ile İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-418


298. -İşçinin İşe Devamsızlığının Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-420


299. -İşçinin İşyerinde Çalışan Bir Başka İşçiyle Kavga Etmesi Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-422


300. -İşçiler Arasında Basit Bir Şakalaşmanın Ötesine Geçen, Kişilik Haklarını Zedeleyecek Söz ve Davranışların Sonucuna Yönelik Yargı                   Kararı Nedir?-423


301. -Duyuma Dayalı Beyanlar ve İşverence Tek Taraflı Düzenlenen Tutanak Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-424


302. -İşçinin Sendikal Faaliyetler Sonucu İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-425


303. -İşçinin Baskı ve Tehditle Diğer İşçiler Üzerinde Hakimiyet Kurması Sonucuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-430


304. -İşveren Yönünden İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebileceği Zorlayıcı Sebep Nedir?-432


305. -İşveren Tutuklanan veya Gözaltına Alınan İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirebilir mi?-433


306. -İş Sözleşmesinin Geçerli Neden veya Haklı Nedenle Sona Ermesi İşçi Açısından Önem Arzeder mi?-433


307. -İş Sözleşmesinin Geçerli Neden veya Haklı Nedenle Sona Ermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-433


308. -Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Nedir?-434


309. -Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?-435


310. -Kamyon Şoförü İşçinin İşyeri Aracı ile Verdiği Zararda Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-435


311. -Geçerli Nedene Dayanan Fesihlerde 6 İşgünlük Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-437


312. -İşverenin Tüzel Kişi Olması Halinde 6 İşgünlük Hak Düşürücü Sürenin Ne Zaman Başlayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-439


313. -Görevini İhmal Eden İşçinin Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-442


314. -Firma Aracı ile Kaza Yapan Tır Şoförü İşçinin 6 İşgünü Geçtikten Sonra İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-444


315. -Yeni İş Arama İzni Nedir?-447


316. -Yeni İş Arama İzin Süresi Kaç Saattir?-447


317. -İşçi Yeni İş Arama İzninden Ne Şekilde Yararlanır?-447


318. -İşçi Yeni İş Arama İznini Toplu Olarak Kullanabilirmi?-447


319. -İşveren İş Arama İzni Vermezse Ne Olur?-448


320. -İşçi İş Arama İzni Esnasında Çalıştırılırsa Ne Olur?-448


321. -Yeni İş Arama İzni Zamanının İşçi Tarafından Belirlenemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-448


322. -İşçiye İhbar Öneli Verilmesi Halinde İş Arama İzni Kullandırılmamasının İhbar Önelini Geçersiz Kılmayacağına Yönelik Yargı Kararı                     Nedir?-450


323. -Çalışma Belgesi Nedir?-454


324. -Çalışma Belgesinin Niteliği Nedir?-454


325. -Toplu İşçi Çıkarımı Nedir?-454


326. -İşveren Toplu İşçi Çıkarımını Bildirmek Zorundamıdır?-455


327. -Engelli Kime Denir?-455


328. -Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?-455


329. -Çalıştırılacak Engelli Sayısının Tespiti Ne Şekilde Olur?-455


330. -Engellilerin Çalıştırılmasına Yönelik Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-456


331. -Engellilerin Çalıştırılamayacağı İşler Nelerdir?-456


332. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Alımına İlişkin                         Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-456


333. -Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Para Cezalarının Kullanımına İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-457


334. -Özel Sektör İşverenleri Eski Hükümlü İstihdam Etmek Zorunda mıdır?-457


335. -Askeri veya Kanuni Ödev Nedeniyle İşinden Ayrılan İşçinin Durumu Nedir?-457


336. -Askeri veya Kanuni Ödevi Sona Erip İşe Dönen İşçinin Durumu Nedir?-457


337. -Muvazzaf Askerlik Sonrası İşe Başlatılmayan İşçinin Haklarına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-458


338. -Ücret Nedir?-460


339. -Ücretin Bir İş Karşılığı Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-460


340. -Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunlu mudur?-462


341. -Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-462


342. -Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-463


343. -Senet ile Ücret Ödemesi Yapılabilir mi?-464


344. -Ücret Yabancı Para Olarak Ödenebilir mi?-464


345. -Ücret Ne Zaman Ödenir?-464


346. -İşçinin Birden Fazla Ücret Alacağı Bulunmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-464


347. -İşçi Ücretinin Ödendiğini İşverenin İspatlaması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-469


348. -İşçi Ücretinin Brüt Tutar Üzerinden Hesaplanması Gerektiğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-470


349. -Ücret Bordrolarının İşçinin Gerçek Ücretini Yansıtmamasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-472


350. -Kebapçı Olarak Çalışan İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-473


351. -Asgari Geçim İndiriminin Gerçek Ücrete Eklenmeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-475


352. -Bilirkişinin Yetkisi Sınırlarının Dışına Çıkarak Emsal Ücreti Belirlemesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-476


353. -Ücret Ödemesi Yapılamayacak İşyerleri Neresidir?-477


354. -Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Nedir?-477


355. -Ücret Alacaklarında Zamanaşımına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-477


356. -İşçinin İkramiye Alacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-484


357. -Prim Alacağının Hukuki Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-486


358. -İşçinin İlave Tediye Alacağının Islahı ve Zamanaşımına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-488


359. -Ücreti Ödenmeyen İşçi İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınabilir mi?-491


360. -Ücreti Ödenmediği İçin İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınan İşçilerin Eylemi Grev Kapsamına Girer mi?-491


361. -Ücreti Ödenmediği İçin İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınan İşçilerin Yerine İşveren Yeni İşçi Alabilir mi?-491


362. -Gününde Ödenmeyen Ücretler İçin Faiz Uygulanır mı?-491


363. -İşçilik Alacaklarında Ödenmesi Gereken Faize Yönelik Yargı Kararı Nedir?-492


364. -İşçilerin Aylık Ücreti Haczedilebilirmi?-493


365. -İflasta İşçi Alacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-493


366. -Kamu Makamlarının Ücret Kesme Yükümlülüğü Nedir?-496


367. -İşveren İşçiye Ücret Hesap Pusulası Vermek Zorunda mıdır?-496


368. -Ücret Hesap Pusulasının Niteliği Nedir?-496


369. -İşçiye Ücret Hesap Pusulası Verilmesinin Zorunlu Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-497


370. -Ücretin İspatı Konusunda Belge Düzenlenmesi Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-498


371. -Ceza Parası Nedir?-501


372. -İşveren İşçiye Ücret Kesme Cezası Verebilirmi?-501


373. -Ücreti Ceza Karşılığı Kesilen İşçiye Bildirim Yapılırmı?-501


374. -İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Yapılacak Kesintilerin Miktarı Nedir?-501


375. -İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Kesilen Paralar Ne Şekilde Yatırılır?-501


376. -İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Kesilen Paralarının Kullanımına İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-501


377. -İşçi Ücretlerinden Ceza Karşılığı Kesilen Paralar Nerede Kullanılır?-502


378. -Asgari Ücret Nedir?-502


379. -Asgari Ücreti Kim Belirler?-502


380. -Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenir?-502


381. -Asgari Ücret Hangi İlkelere Göre Belirlenir?-502


382. -Asgari Ücret Ne Zaman Yürürlüğe Girer?-503


383. -Asgari Ücret Yönünden İşverenin Sorumluluğu Nedir?-503


384. -Asgari Ücretin Tespitine İlişkin Hususlar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-503


385. -Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşur?-503


386. -Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Şekilde Toplanır?-504


387. -Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararlarına İtiraz Edilebilir mi?-504


388. -Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Seçilecek İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Hangi Nitelikler Aranır?-504


389. -Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Seçilecek İşçi Temsilcilerinin Güvencesi Nedir?-504


390. -İşçiye Hangi Durumda Yarım Ücret Ödenir?-505


391. -Fazla Çalışma Nedir?-505


392. -Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?-505


393. -Fazla Çalışma Ücreti Ne Şekilde Ödenir?-505


394. -Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Ne Şekilde Ödenir?-505


395. -Fazla Çalışmada Sınır Nedir?-505


396. -Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Nelerdir?-506


397. -Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler Kimlerdir?-506


398. -Fazla Çalışma Yaptırmada İşçi Onayı Zorunlu mudur?-506


399. -İşçiden Her Yılbaşında Fazla Çalışma Onayı Alınması Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-507


400. -İşveren Fazla Çalışmayı Belgelemek Zorunda mıdır?-509


401. -Fazla Çalışma Ücreti Yerine İşçi Serbest Zaman Kullanabilir mi?-509


402. -İşçiye Hangi Durumda Serbest Zaman Kullandırılamaz?-509


403. -Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-509


404. -Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Nedir?-510


405. -Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma Nedir?-510


406. -Fazla Çalışma Tahakkukunun İşçinin Fazla Çalışma Alacağını Ödemesi Şartını İçermesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-510


407. -Tanık Beyanlarına Göre Fazla Çalışmanın Kanıtlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-513


408. -Üç Vardiya Halinde Çalışma Yapılan İşyerinde Fazla Çalışmanın Kanıtlanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-515


409. -Otel İşyerinde Garson Olarak Yüzde Usulü Ücretle Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-518


410. -Fazla Çalışma Ücretini İçeren İmzalı Ücret Bordrolarına Rağmen, Fazla Çalışma İddiasının Eşdeğer Yazılı Belgelerle İspatına Yönelik                 Yargı Kararı Nedir?-520


411. -Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücret İçerisinde Olduğuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-523


412. -Fazla Çalışma Ücretinin İşçilik Alacaklarından Mahsubuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-526


413. -Röntgen Bölümünde Çalışan İşçinin Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-531


414. -24 Saat Çalışılan İşyerlerinde İşçinin Mesaisinin 14 Saat Olarak Kabul Edileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-534


415. -Eğlence Sektöründe (Gece Kulübünde) Çalışan İşçinin Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-536


416. -Gece Çalışmasına Fazla Çalışma Hükümlerinin Uygulanabileceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-539


417. -12 Saatlik Çalışmada 1, 5 Saat Ara Dinlenmesi Süresi Düşülmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-541


418. -Cumartesi Günleri Saat: 14. 00’e Kadar Çalışan İşçinin Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-543


419. -Fazla Çalışmanın Haftalık Çalışma Süresine Göre Belirleneceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-546


420. -Fazla Çalışmanın Tespiti Hususunda Birbirlerine Tanıklık Yapan Kişilerin Durumuna Yönelik Yargı Kararı Nedir?-548


421. -Fırın İşyerinde Hamurkar Olarak Çalışan İşçinin Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-550


422. -Haftanın 7 Günü 12 Saat Çalışan İşçinin Fazla Çalışma İddiasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-552


423. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde İşçi Çalışmak Zorunda mıdır?-555


424. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Nelerdir?-555


425. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışan İşçi Ne Kadar Ücret Alır?-556


426. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmada Puantaj Kayıtlarının Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-556


427. -Genel Tatil Ücretinin Varsayıma Dayanarak Belirlenemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-559


428. -Belediye Taşeron İşçisinin Genel Tatil Ücretine Hak Kazanmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-559


429. -Arife Günü Ücretinin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ödenmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-561


430. -Hafta Tatili İzni Nedir?-562


431. -Hafta Tatili İznini Kullanan İşçinin Ücreti Ödenirmi?-562


432. -Hafta Tatiline Hak Kazanmak İçin Çalışılmış Günler Gibi Sayılan Haller Nelerdir?-563


433. -Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Kullandırılamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-563


434. -Hafta Tatili Ücret Alacağı İçin Yasal Faizin Dikkate Alınmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-566


435. -Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Ücret Alacağı Talebine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-567


436. -Otel, Lokanta ve Benzeri İşyerlerinde Servis Bedeli Karşılığı Alınan Yüzdeleri İşveren İşçilere Ödemek Zorundamıdır?-567


437. -Otel, Lokanta ve Benzeri İşyerlerinde Servis Bedeli Karşılığı Alınan Yüzdelerin Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde                                 Düzenlenmiştir?-568


438. -İşçiye Ücretli Mazeret İzni Verilmesi Zorunlu Haller Nelerdir?-568


439. -Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir?-568


440. -İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzin Süresi Nedir?-569


441. -İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzin Süreleri Arttırılabilirmi?-569


442. -Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-569


443. -Tesisat Ustası Olarak Çalışan İşçinin Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-571


444. -Otel İşyerinde Kat Görevlisi Olarak Çalışan İşçinin Yıllık İzin Hakkına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-572


445. -Yıllık Ücretli İzin Süresi Ne Şekilde Hesaplanır?-573


446. -İşçi Yıllık Ücretli İznini Ne Zaman Kullanabilir?-574


447. -İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkının Hesabına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-574


448. -Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller Nelerdir?-576


449. -Yıllık Ücretli İzin İşverence Bölünebilirmi?-577


450. -İşveren Yıl İçinde Verdiği İzinleri Yıllık Ücretli İzinden Düşebilirmi?-578


451. -İşveren Yıllık Ücretli İzin Kullanacak İşçiye Yol İzni Vermek Zorunda mıdır?-578


452. -İşveren Yıllık Ücretli İzin Kullanacak İşçiye Ücret Ödemek Zorunda mıdır?-578


453. -Yıllık İzin Ücreti Ne Şekilde Belirlenir?-578


454. -Yıllık Ücretli İznini Kullanmakta Olan İşçi İzin Süresi İçinde Başka Bir İşte Çalışırsa Ne Olur?-578


455. -İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Olur?-579


456. -Yıllık İzin Ücretine Yasal Faiz Uygulanacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-579


457. -İşe İade Davası Açan İşçinin Yıllık İzin Ücreti Talep Edemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-580


458. -Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Şartına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-582


459. -Ücrete Dönüşen Yıllık İzin Sürelerinin Hangi Ücret Üzerinden Ödeneceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-585


460. -Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı Süresine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-585


461. -İşveren Toplu İzin Kullandırabilir mi?-591


462. -Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi ile Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Nedir?-591


463. -İşveren İzin Kurulu Oluşturmak Zorunda mıdır?-592


464. -İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?-592


465. -İşveren Yıllık İzin Kaydı Tutmak Zorunda mıdır?-593


466. -İşverenlerce İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-593


467. -İşveren İşçi Ücretlerini İndirebilir mi?-593


468. -Çalışma Süresi Nedir?-593


469. -Haftalık Çalışma Süresi Nedir?-593


470. -Yer Altı Maden İşlerinde Çalışan İşçilerin Haftalık Çalışma Süresi Nedir?-594


471. -Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Nedir?-594


472. -Kısmi Süreli Çalışma Nedir?-594


473. -Telafi Çalışması Nedir?-594


474. -Çalışma Süresinden Sayılan Haller Nelerdir?-595


475. -İşçinin Servis Aracında Geçirdiği Süre Çalışma Süresinden Sayılır mı?-595


476. -İşveren Günlük Çalışma Süresini İşçilere Duyurmak Zorunda mıdır?-596


477. -İşveren Çalışma Süresini Belgelemek Zorunda mıdır?-596


478. -İşveren İşçilere Ara Dinlenmesi Vermek Zorunda mıdır?-596


479. -Ara Dinlenmesinin Niteliği Nedir?-596


480. -Ara Dinlenme Kullandırma Zamanına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-596


481. -Ara Dinlenme Süresine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-598


482. -Ara Dinlenmesi Ücretine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-600


483. -Ara Dinlenmesinde İşçinin Çalışmaya Zorlanamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-602


484. -Ara Dinlenmesinin Niteliğine Uygun Kullanılmasına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-603


485. -11 Saati Aşan Çalışmada 1, 5 Saat Ara Dinlenmesi Süresi Düşülmesine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-605


486. -Gece Çalışması Nedir?-606


487. -Gece Çalışmasının Günde 7, 5 Saati Geçemeyeceğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-607


488. -Gece Çalışmasının Niteliğine Yönelik Yargı Kararı Nedir?-608


489. -Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Nedir?-609


490. -Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Çalıştırılacak İşçi Sayısı Nedir?-609


491. -Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-610


492. -Genç İşçi Kime Denir?-610


493. -Çocuk İşçi Kime Denir?-610


494. -Hafif İş Nedir?-610


495. -Çalıştırma Yaşı Nedir?-610


496. -Çocuk İşçilerin Çalışma Süresi Nedir?-611


497. -Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları Nelerdir?-611


498. -Çocuk ve Genç İşçileri Hangi İşverenler Çalıştıramaz?-612


499. -Çocuk ve Genç İşçi Çalıştıracak İşveren İş Sözleşmesini Kimle Düzenler?-612


500. -Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler Nelerdir?-613


501. -Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Nelerdir?-613


502. -16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Nelerdir?-615


503. -Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-615


504. -Ondört Yaşından Küçük Çocuklarla İş Sözleşmesi Kurulamayacağına Yönelik Yargı Kararı Nedir?-616


505. -Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı Nedir?-617


506. -Analık Halinde Çalışma İzni Nedir?-617


507. -Hamilelik Süresince Kadın İşçinin Hakları Nedir?-617


508. -İşveren Doğum Sonrası Kadın İşçiye Ücretsiz İzin Vermek Zorunda mıdır?-618


509. -İşveren Kadın İşçiye Süt İzni Vermek Zorunda mıdır?-618


510. -İşçi Özlük Dosyası Nedir?-618


511. -İşçi Posta Sayıları Ne Şekilde Düzenlenir?-618


512. -İşçi Postalarının Değişme Süresi Nedir?-618


513. -Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışma Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-619


514. -Taşıma İşlerinde Çalışma Dönemi Nedir?-619


515. -Taşıma İşlerinde Çalışma Süresi Ne Şekilde Hesaplanır?-619


516. -Taşıma İşlerinde Günlük Çalışma Süresi Nedir?-620


517. -Taşıma İşlerinde Ara Dinlenme Süresi Nedir?-620


518. -Taşıma İşlerinde Günlük Dinlenme Süresi Nedir?-620


519. -Taşıma İşlerinde Fazla Çalışma Nedir?-620


520. -Taşıma İşlerinde İşverenin Yükümlülüğü Nedir?-620


521. -Taşıma İşlerinde Taşıtta Bulunması Zorunlu Belge Nedir?-621


522. -Taşıma İşlerinde Çalışma Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-621


523. -Askeri İşyerlerinin Çalışma Hayatına İlişkin Denetim ve Teftiş Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-621


524. -Askeri İşyerlerinin Denetimi ve Teftişi Nedir?-622


525. -Diğer Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Nedir?-622


526. -Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi Nedir?-623


527. -Çalışma Mevzuatının Uygulanmasında İş Müfettişlerinin Teftiş Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-623


528. -Çalışma Mevzuatı Nedir?-623


529. -Teftiş Nedir?-623


530. -Müfettiş Sözcüğü Ne Anlama Gelir?-624


531. -İş Teftişi Nedir?-624


532. -İş Teftiş Kurulu Kimlerden Oluşur?-624


533. -İş Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Ne Şekilde Düzenlenmiştir?-624


534. -İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Yapısı Nedir?-624


535. -İş M&uum