Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (34)      Temmuz (110)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Son Değişiklikleri içeren Şekliyle, Tüm Vergi Kanunları (39. Baskı)

Son Değişiklikleri içeren Şekliyle, Tüm Vergi Kanunları (39. Baskı)Sayfa Sayısı
:  
1288
Kitap Ölçüleri
:  
16x21
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-80764-0-2

77,00 TL

İlgili kanun maddelerinin genel tebliğlerin BKK'nın her maddeye işlendiği, son yasal değişiklikleri de içeren şekliyle "Tüm Vergi Kanunları" hazırlanmıştır.
Konu Başlıkları
    Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun)
    Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun)
    Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı Kanun)
    Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun)
    Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)
    Gider Vergileri Kanunu (Gid.V.K.) (6802 Sayılı Kanun)
    AATU Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun)
    Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (7338 Sayılı Kanun)
    Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)
    Harçlar Kanunu (492 Sayılı Kanun)
    Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)
    Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (197 Sayılı Kanun)
    Emlak Vergisi Kanunu (1319 Sayılı Kanun)
    Belediye Gelirleri Kanunu (2464 Sayılı Kanun)
    Danıştay Kanunu (2575 Sayılı Kanun)
    Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun (2576 Sayılı Kanun)
    İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 Sayılı Kanun)
    Serbest Bölgeler Kanunu (3218 Sayılı Kanun)
    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 Sayılı Kanun)
    4208 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
    Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4490 sayılı Kanun)
    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun)
    4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun
    Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 Sayılı Kanun)
    Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (5602 Sayılı Kanun)
    Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun (5604 Sayılı Kanun)
    Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 Sayılı Kanun)