Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (41)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Şirketler Hukuku

Şirketler HukukuSayfa Sayısı
:  
164
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-8895-59-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Elinizdeki kitap, hukuk fakülteleri dışındaki fakültelerde ve yüksek okullarda okutulmakta olan Şirketler Hukuku derslerinde yardımcı kaynak olarak kullanılmak üzere kaleme alınmıştır. Kita¬bımızın ayrıca, mesleğe giriş sınavlarına hazırlanan ve çalışmaya bu konuda derli toplu özet bilgi edinerek başlamak isteyen kişi¬ler için de iyi bir kaynak olacağını umuyoruz.


Kitabın hacmini artırmamak ve okunmasını zorlaştırmamak amacıyla, konular ele alınırken doktrin tartışmalarından ve kanun-madde numarası vermekten kaçınılmıştır. Kitaptan edini¬lecek bilgilerin yararlı ve kalıcı olabilmesi için, özellikle bazı konu¬larda, Şirketler Hukuku bilgileri ile işletme biliminin temel bilgi¬leri ilişkilendirilmiştir.


Şirketler Hukuku, hukuk dalları içerisinde oldukça bağım¬sız sayılabilecek bir bilim dalıdır. Bu nedenle hukuk alanında ilk defa kitap okuyanlar dahi bu kitaptaki konuları kolaylıkla anlaya¬bilirler. Ancak bilgilerin kalıcı olabilmesi için şirket türleri arasın¬da sürekli karşılaştırma yaparak öğrenilmesinde fayda vardır.


Bu amacın gerçekleştirilebilmesine yardımcı olmak üzere, kitabın dokuzuncu bölümünde, şirket türleri hakkında karşılaş¬tırmalı özet bilgilere yer verilmiştir. İhtiyaç duyan okuyucular, ön¬ce bu bölümü okuyarak başlayabilirler.

Kitabımızın okuyuculara yararlı olması dileğiyle.

Doç. Dr. Ahmet Battal

(battal@gazi.edu.tr)

Ankara, 2005

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v


BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ


I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI 1
A. ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUK DALLARİ İÇİNDEKİ YERİ 1
B. ŞİRKETLER HUKUKU VE DİĞER HUKUK DALLARI 3
C. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAPSAMI 4
II. ŞİRKET KAVRAMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 6
A. BİRDEN ÇOK KİŞİ 6
B. SÖZLEŞME 7
C. SERMAYE 8
D. MÜŞTEREK AMAÇ 9
E. AKTİF İŞBİRLİĞİ İRADESİ 9
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 10
A. TİP SEÇME ZORUNLULUĞU 10
B. TÜZEL KİŞİLİK YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA 11
C. TÜZEL KİŞİNİN ARKA PLANI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA 12
1. Şahıs Şirketleri 12
2. Sermaye Şirketleri 14
D. ŞİRKETLERİN AMACI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRMA 16
SORULAR 18


İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLERİN TİP DEĞİŞTİRMESİ,
BİRLEŞMESİ VE BÖLÜNMESİI. ŞİRKETLERİN TİP DEĞİŞTİRMESİ 19
A. GENEL OLARAK TİP DEĞİŞTİRME KAVRAMI 19
B. TİP DEĞİŞTİRMEDE YÖNTEM 19
II. ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ 22
A. GENEL OLARAK BİRLEŞME KAVRAMI 22
B. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE YÖNTEM 23
III. ŞİRKETLERİN BÖLÜNMESİ 25
SORULAR 27


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADİ ŞİRKETI. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 29
II. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMA ALANI VE ÖZEL GÖRÜNÜMLERİ 30
A. ADİ ŞİRKETİN GENEL UYGULAMA ALANİ 30
B. ÖZEL ŞİRKETİN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: İÇ ŞİRKET 32
III. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU VE SERMAYESİ 33
A. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 33
B. ADİ ŞİRKETİN SERMAYESİ 34
IV. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 36
A. ADİ ŞİRKET ORTAKLAR] ARASINDAKİ İLİŞKİLER 36
1. Şirketin Yönetimi 36
2. Kâr ve Zararın Bölüşülmesi 38
3. Ortaklar Arasında Değişiklikler 39
B. ADİ ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 41
1. Adi Şirketin Temsili 41
2. Ortakların Sorumluluğu 42
V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 42
A. SONA ERME SEBEPLERİ 42
B. SONA ERMENİN SONUCU: TASFİYE 44
1. Tasfiye İle Görevli Olanlar 44
2. Tasfiyenin Yürütülmesi 44
3. Şirket Mevcudunun Dağtılması 45
SORULAR 48


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOLLEKTİF ŞİRKETI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 51
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 54
A. KURULUŞ AŞAMALARI 54
B. KOLLEKTİF ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 54
C. KURULUŞ AŞAMASINDA SORUMLULUK 56
III. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 57
A. ORTAKLAR ARASINDAKİ İÇ İLİŞKİLER 57
1. Sermaye Getirme Borcu 57

2. Kâr ve Zarara Katılma 57
3. Kolleküf Şirketin Yönetilmesi 58
a. Yönetim yetkisine sahip olanlar 58
b. Yönetim yetkisinin geri alınması 60
c. Yöneticilerin denetlenmesi 60
4. Rekabet Yasağı 61
B. KOLLEKTİF ŞİRKETİN DIŞ İLİŞKİLERİ 62
1. Kollektif Şirketin Temsili 62
a. Temsil yetkisine sahip olanlar 62
b. Temsil yetkisinin kapsamı 63
c. Temsil yetkisinin sınırlan 63
2. Kollektif Şirkette Ortakların Sorumluluğu 65
a. Sorumluluğun kaynağı ve kapsamı 65
b. Sorumluluğun niteliği 66
c. Sorumluluğun başlangıcı 67
C. KOU.EKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER 67
1. Ortaklığa Girme 67
2. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 68
a. Çıkma veya çıkanlmanın genel sonucu 68
b. Ortaklıktan çıkmanın şartlan 69
c. Ortaklıktan çıkanlmanın şartlan 69
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERİMESİ VE TASFİYESİ 70
A. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ 71
1. Fesip Sebepleri 71
2. İnfisah Sebepleri 72
B. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 73
1. Tasfiye Memurlan 73
2. Tasfiye Yöntemi 74
SORULAR 76


BEŞİNCİ BÖLÜM KOMANDİT ŞİRKET


I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 79
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN FARKLARI 80
SORULAR 83

ALTINCI BÖLÜM ANONİM ŞİRKET


I. ANONİM ŞİRKETLER ILAKKINDA GENEL BİLGİLER 85
A. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE TEMEL NİTELİKLERİ 85
1. Anonim Şirketin Tanımı 85
2. Anonim Şirketin Temel Nitelikleri 86
a. Ticaret unvanı 86
b. Esas sermayenin belirli olması 87
c. Sermayenin paylara bölünmüş olması 88
d. Şirket borçlarından sadece şirketin sorumlu olması 89
e. Asgari sermaye ve asgari ortak sayısı 91
B. ANONİM ŞİRKETİN ÇEŞİTLİ ALT TÜRLERİ 92
II. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 93
A. KURULUŞ AŞAMALARINA İLİŞKİN YÖNTEMLER 93
B. KURULUŞ SERMAYESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER 95
C. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK 96
III. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 97
A. ORGANLI YAPININ NİTELİKLERİ 97
B. GENEL KURUL 98
1. Oluşumu ve Yapısı 98
2. Niteliği ve Yetkileri 99
3. Toplantı Yöntemi 100
4. Kararların Niteliği 102
C. YÖNETİM KURULU 103
1. Yönetim Kurulunun Niteliği 103
2. Yönetim Kurulunun Görevleri 103
3. Temsil Yetkisinin Sınırlan 104
4. Seçimi ve Denetlenmesi 106
D. DENETÇİ 107
IV. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 108
A. ESAS SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ 108
B. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 109
1. Genel Olarak Değişiklik 109
2. Esas Sermayenin Artınlması Karan 110
3. Esas Sermayenin Azaltılması Karan 113
V. ANONİM ŞİRKETTE PAY VE HİSSE SENEDİ KAVRAMI 114
A. ANONİM ŞİRKETTE PAY KAVRAMI 114

B. ANONİM ŞİRKETTE HİSSE SENEDİ KAVRAMI 116
1. Hisse Senedinin Genel Nitelikleri 116
2. Hisse Senedinin Devri 117
a. Nama yazılı hisse senetleri 117
b. Hamiline yazılı hisse senetleri 117
c. Senetsiz hisse senedi 118
VI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 119
A. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ 119
1. Fesih Sebepleri 120
2. İnfisah Sebepleri 120
B. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 121
1 İflas Sebebiyle Tasfiye 121
2. İflas Dışındaki Sona Erme Halleri Sebebiyle Tasfiye 122
SORULAR 124


YEDİNCİ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKET


I. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE NİTELİKLERİ 127
A. TANIMI 127
B. TEMEL NİTELİKLERİ 128
1. Anonim Şirketle Karşılaştırma 128
2. Diğer Özellikler 129

II. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 130
III. LİMİTED ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 131
A. ORTAKLAR GENEL KURULU 131
B. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ (MÜDÜRLER) 132
C. ŞİRKETİN DENETLENMESİ 133
D. PAY SAHİPLİĞİ, PAYIN DEVRİ VE ŞİRKETTEN ÇIKMA 133
1. Pay Sahipliği 133
2. Payın Devri 134
3. Şirketten Çıkma 135
E. ORTAKLARIN HAKLARİ VE BORÇLARI 135
IV. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ..136
SORULAR 137