Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Sigorta Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi İhbar Görevi

Sigorta Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi İhbar GöreviSayfa Sayısı
:  
214
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-368-326-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Çalışma Planı Sözleşme öncesi ihbar görevinin temel özelliklerini ve ihlalinin doğurduğu hukuki sonuçların incelenmesini amaçlayan çalışmamızda, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısının bu hususa ilişkin hükümler karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. Çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonunda kabul edilmiş son hali dikkate alınmıştır. Bilindiği gibi, 2005 yılında Bilim Komisyonunun hazırladığı ve "ön tasarı" olarak nitelendirilmesi mümkün olan çalışmada kısmen değişiklikler yapılmış ve hazırlık çalışmasının son hali "′Bakanlar Kurulu Tasarısı" olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi"ne sevk edilmiştir. Söz konusu bu tasarı metni, Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiştir. Adalet Komisyonunca kabul edilen metin. Türkiye Büyük Millet Meclisi" nin gündemine gelmiş ve bu çalışmanın hazırlandığı sırada 76 maddelik kısmı görüşülmüştür. Ancak gündemde yer almasına rağmen Tasarının görüşmelerine ara verilmiştir. Sözleşme öncesi ihbar görevine özgülenen incelememizde. Tasarının bilim komisyonunca hazırlanan ilk haline nazaran yapılan değişikliklere işaret edilmiştir. Tasarının ilk ve son halinde madde numaraları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmamızda. Adalet Komisyonunca kabul edilen metin dikkate alınmıştır. Madde gerekçelerinde de aynı esas benimsenmiştir. 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanununun da eski ve yeni hükümleri dikkate alınmıştır. Alman hukukunda yürürlükten kalkan kanun hükümleri. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı bakımından önem arz etmektedir. Alman hukukunda, sigorta sözleşmeleri alanında köklü değişiklikler yapan Kanun metni de sigorta hukuku alanında daima dikkate alman Alman hukukundaki yeni eğilimlerin göz önünde bulundurulması sebebiyle çalışmada yer almıştır. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, İsviçre Sigorta Sözleşmeleri Kanununda da sözleşme öncesi ihbar görevine ilişkin değişiklikler içeren kısmi Kanun değişikliği Kasım 2005"te İsviçre Parlamentosunda kabul edilmiştir. Türk hukuku ile organik bağı bulunan İsviçre hukukunda yapılan değişikliklere de işaret edilmiştir. Kara Avrupası hukukunun yanı sıra. Common Law sisteminde yer alan İngiliz hukukunun özelliklerine de yer verilmiştir. İncelememizin ilk paragrafında, sözleşme öncesi ihbar görevinin öngörülmesinin amacı ve görev kavramının dogmatik temelleri üzerinde durulmuştur. Sözleşme öncesi yapılan ihbarın hukuki niteliği başlıklı ikinci paragrafta, görevlerin hukuki niteliğinin belirlenmesine ilişkin olarak ortaya atılmış görüşler ve görevlerin benzer hukuki kurumlardan ayrılması problemi üzerinde durulmuştur. Bu paragrafta son olarak. Türk Ticaret Kanunundaki konuya ilişkin düzenlemelerin özel hüküm niteliğine sahip olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın üçüncü paragrafı, sözleşme öncesi ihbar görevinin düzenlenmesine ilişkin esaslara ayrılmıştır. Bu çerçevede. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında öngörülen hükümler incelenmiştir. Bu başlık altında halen yürürlükte bulunan düzenlemede geçerli olan kara sigortaları ve deniz sigortaları ayrımına dikkat edilmiş ve genel olarak sözleşme öncesi ihbar görevinin yerine getirilmesi ve içeriğine ilişkin sorunlar metin içeriğinde yer almıştır. Sözleşme öncesi ihbar yükümlüsü olan kişiler, ihbarın muhatabı, ihbarın yapılması gereken zaman, ihbarın içeriği, ihbarın yapılmasında kullanılan yöntemler üçüncü paragraf kapsamında değerlendirilen hususlar arasında yer almaktadır. Sözleşme öncesi ihbar görevinin ihlal edilmiş sayılması için gerekli olgular başlıklı 4. paragrafta, ihlal olgusunun hangi şartlar altında gerçekleştiği hususu incelemeye konu edilmiştir. 3. kişilerin davranışlarının ihlal olarak nitelendirilmesine ilişkin problemler ile ihlalden söz edilebilmesi için kusur ve nedensellik bağı unsurlarının gerekli olup olmadığı, mevcut düzenleme, Yargıtay uygulaması ve Tasarı hükümleri göz önünde bulundurularak izah edilmeye gayret edilmiştir. 5. Paragrafta, sözleşme öncesi ihbar görevinin ihlal edilmesinin sonuçları incelenmiştir. Bu bağlamda, sigortacıya tanınmış hukuki imkânlar belirlenmiş, sözleşmeden cayma, iptal hakkı ile sözleşmenin tadil edilerek hükmünü sürdürmesi olasılıkları göz önünde bulundurularak, konuya ilişkin ayrıntılar Türk Ticaret Kanunu ve Tasarı hükümleri uyarınca açıklanmıştır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin esaslar, cayma hakkının ortadan kalktığı ihtimaller de bu başlık altında yer almaktadır. Hile halinde sigortacının iptal yo-YoyYa sözleşmeyi sona erdirme hakkı da bu kapsamda değerlendirilmiştir. 5. paragrafta ayrıca, sürprim yoluyla sözleşmenin tadil edilmesi olanağı ve bu çerçevede ortaya çıkan sorunlar da irdelenmiştir. Çalışmamızın 6. paragrafında sözleşme öncesi ihbar görevinin ihlali halinde, sigortacının sahip olduğu "cayma"" hakkının doğurduğu hukuki sonuçlar incelenmiştir. Caymanın etkisi, tarafların iade yükümlülüğü, ya hep ya hiç ilkçsi bu başlık altında incelenmiştir. 7. ve son paragrafta Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yürürlüğe girmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, bu konuyu düzenleyen Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun Tasarısında yer alan esaslar izah edilmiştir. öNSöZ Sözleşme öncesi ihbar görevine özgülenmiş bu çalışmada, sözleşme öncesi ihbar görevinin temel özellikleri ve görevin ihlali halinde ortaya çıkan hukuki sorunlar incelenmiştir. Kitabın hazırlanması aşamasında, özellikle yabancı kaynakların temin edilmesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki çalışma arkadaşlarım önemli ölçüde destek oldular. Çalışma konusunun belirlenmesinden sonra, Doç. Dr. Suat Sarı, Yard. Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan Yıldırım ve Dr. Burcu Oğuztürk yurt dışında bulundukları süre içerisinde, talep ettiğim her kaynağı bana göndererek çalışmanın zenginleşmesine ve ilerlemesinde önemli katkı sağladılar. Kendilerine minettarlığımı bu vesileyle de belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. Aynı Anabi-lim Dalında görev yaptığım Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu′na, konumla ilgili makaleleri benimle paylaştığı için teşekkür borçluyum. Çalışmamı rahat bir ortamda yapmamı sağlayan, her zaman desteklerini hissettiğim hocalarım Prof. Dr. İnci Kaner′e ve Prof. Dr. Fehmi Ülgener′e teşekkürlerimi sunarım. Bu kitabın hazırlanması sırasında oğlum Emirle yakından ilgilenerek hayatımı kolaylaştıran annemi özellikle* anmak istiyorum. Onun yardımları olmasaydı, bu kitap ortaya çıkamazdı. Akademik kariyerin güçlüklerini ve güzelliklerini yaşarken hep yanımda olan eşim Prof. Dr. Tufan Öğüz′e, fikirlerini benimle paylaştığı, beni gönülden desteklediği için teşekkür ediyorum. Kitabın basılmasını sağlayan, İsmet Oruç′un vefatından sonra bayrağı devralan Filiz Kitabevinin sahibi Sayın Oğuzhan Oruç′a , kitabı yayına titizlikle hazırlayan Zeynep Oruç′a teşekkür borçluyum. Doç. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ Üniversite, Mart 2010 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ. 15 GİRİŞ 17 I- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Çalışma Konusu Olarak Seçilmesinde Rol Oynayan Etkenler 17 II- Çalışma Planı 18 § 1- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN DÜZENLENMESİNİN AMACI 21 I-Genel Olarak 21 II- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Öngörülmesinin Gerekçeleri 22 1) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini "Sözleşme Özellikleri" Temelinde Değerlendiren Görüşler 22 a) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Tarafların İradelerinin Gereği Olduğu Görüşü 22 b) Hata Görüşü 23 c) Garanti Sözleşmesi Görüşü 23 d) Culpa in contrahendo esasının sözleşme öncesi ihbar görevinin dayanağını oluşturduğu görüşü 24 e) Sigorta Sözleşmesini Dürüstlük Kuralı Esasına Dayandıran Görüş 25 f) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İşlem Temeli Teşkil Ettiğini İleri Süren Görüş 27 g) Taraflar Arasında Denge Sağlanması Görüşü 28 2) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini "Sigortacılık Tekniğinin Gereği" Olarak Kabul Eden Görüşler 28 3) Değerlendirmemiz 31 § 2- SÖZLEŞME ÖNCESİ YAPILAN İHBARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 33 I- Genel Olarak 33 II-Görevlerin Hukuki Niteliğinin Belirlenirfesi 34 _1) Borç Görüşü (Verbindlichkeitstheorie) , 34 2) Şart Görüşü (Voraussetzungstheorie) 35 3) Reimer Schmidt′in Normlar Sistematiğinde Görevlerin Yerinin Belirlenmesi 36 4) Karma Teori 38 III- Görevlerin Benzer Hukuki Kurumlardan Ayrılması 40 1) Görevlerin - İstisna Hükümlerinden Ayrılması Sorunu 41 2) Görev-Şart Ayrımı 44 IV- Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Düzenlemesinin Özel Hüküm Niteliğine Sahip Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi 45 1) Genel Hüküm- Özel Hüküm Ayırımı 45 2) Türk Ticaret Kanununun Sözleşme Öncesi İhbar Görevini Düzenleyen Hükmünün Özel Hüküm Niteliğine Sahip Olup Olmadığının Belirlenmesi 46 § 3- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 50 I- Türk Ticaret Kanununda Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Düzenlenmesi 50 1) Genel Olarak 50 2) Türk Ticaret Kanunun Sözleşme Öncesi İhbar Görevini Düzenleyen Hükümlerinin Uygulama Alanının Belirlenmesi 50 a) Reasürans sözleşmeleri açısından 5 I b) Geçici Himaye Sağlayan Sözleşmeler Açısından ( Muvakkat sigorta kuvertürü) 53 3) Kara Sigortalarında Konunun Düzenleniş Tarzı 53 4) Deniz Sigortalarında Konunun Düzenleniş Tarzı 54 II- Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Düzenlenmesi 56 III- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Yerine Getirilmesine İlişkin Esaslar 58 1) Sözleşme Öncesi İhbar Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü < Olan Kişiler 58 a) Sigorta Ettiren 58 b) Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan İlgililerin İhbar Yükümlüsü Olmasının Teorik Temelleri 59 2) Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenleniş Biçimi 60 a) Kara Sigortalarında 60 b) Deniz Sigortalarında 60 3) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenleniş Biçimi 61 a) Genel Olarak 61 b) TTK(t).m.l412. Madde Uyarınca İhbar Yükümlüsü Sayılan Kişiler63 aa) Sigortalı Kavramı 63 bb) Sigortalının İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Söz Konusu Olmadığı Haller 65 _i) Sigortalının Kim Olduğunun Bilinmemesi 65 ii) Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Hususunda Bilgisinin Olmaması 66 cc) Lehdar 67 dd) Temsilci 69 i) Temsilcinin İhbar Yükümlüsü Olarak Kabul Edilmesinin ve İhbarın Temsilci Tarafından Yapılmasının Teorik Temelleri 69 ii) Yetkisiz Temsil İhtimalinde Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Yerine Getirilmesi 71 c) TTK(t).m.l412 Hükmünde Sayılmayan Kişilerin İhbar Yükümlüsü Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu 73 aa) Riziko Şahsı 73 bb)Ulak : 75 cc) Broker 75 d) TTK(t).m.l412 Hükmünün Diğer Görevler Bakımından Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi 78 III. Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Bildirimin Muhatabı 78 1) Sigortacıya yapılan bildirim 78 a) Genel Olarak 78 b) Müşterek Sigortanın Varlığı Halinde 79 2) Aracılara Yapılan Bildirim ■.. 80 a) Acente kavramı 80 b) Acentelere yapılan bildirim 82 c) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Acenteye Yapılmasının Hukuki Sonuçları 83 d) Aracı acentelere yapılan bildirim 84 aa) Genel Olarak : 84 bb) Göz- Kulak Kararı 85 cc) Görüşümüz 87 e) Brokerlere Yapılan Bildirim 88 III- Bildirimin Yapılması Gereken Zaman 88 1) Genel Olarak , ′. 88 2) İhbarda Bulunulmasından Sonraki Safhada Ortaya Çıkan Önemli Halleri Bildirme Yükümlülüğü-İhbarda Bulunulmasını Takip Eden Safhada Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü- 89 a) Türk Ticaret Kanunundaki Durumun Tespiti 89 b) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenleme 90 3) Sözleşme Öncesi İhbar Görevine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bulduğu Diğer Haller 92 a) Sözleşme Koşullarının Değiştirilmesi ve Sözleşmenin Süresinin Uzatılması 92 b)Sözleşmenin Yeniden Prim Ödenen Sigorta Haline Gelmesi 94 IV- İhbarın İçeriği-İhbann Konusunun Belirlenmesi- 95 1) Genel Olarak 95 2) Önemli Husus ( Önemli Hal) Kavramının İçeriğinin Belirlenmesi 97 3) Bir Halin Önemli Olup Olmadığının Belirlenmesinin Esasları 98 a) Objektif Esasa Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiğini İleri Süren Görüş 98 b) Sübjektif Esasa Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiğini İleri Süren Görüş 99 c) Görüşümüz 100 d) İspat Sorunu 101 4) Sigorta Ettirenin "Bildiği veya Bilmesi Gereken" Hususları Bildirilmesinin Zorunlu Olması 101 V- Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin Yerine Getirilmesi Yöntemleri... 102 1) Beyan Yöntemi 102 2) Liste Yöntemi 103 3) Karma Yöntem 103 4) Türk Ticaret Kanundaki Düzenleme 104 a) Kara Sigortalan Bakımından 104 b) Deniz Sigortalan Bakımından 104 5) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenleme 105 § 4- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN İHLAL EDİLMİŞ SAYILMASINA YOL AÇAN OLGULAR 108 I) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlali Halleri 108 1) Sigorta Ettirenin Hiç Bildirimde Bulunmaması, Eksik veya Yanlış Bilgi Vermesi " 108 a) Beyan Yönteminde Görevin İhlali 108 b) Liste Yönteminin Kullanılması Halinde 109 aa) Gene) Olarak 109 bb) Listede Yer Alan Soruların Yorumlanması Sorunu 1 10 2) İhbarda Bulunulması Sırasında Acentelerin Rolü 112 a) Acentenin Sigorta Ettiren Tarafından Yapılan İhbarı Yazılı Hale Getirmesi 112 b) Acentenin Sigorta Ettireni Yanlış Yönlendirmesi 113 c) İspat Sorunları 114 II- İhbar Görevinin İhlal Edilmiş Sayılması İçin Kusur ve Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 114 1) Genel Olarak 114 2) Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme Bakımından Kusur ve Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığı 117 a) Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenleniş Biçimi 117 aa) Kara Sigortalarında 117 bb) Deniz Sigortalarında Konunun Düzenleniş Biçimi 118 b) Yargıtay′ın Yaklaşımı 119 aa) Yargıtay′ın Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlalinde Kusurun Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tutumu 119 bb) Yargıtay′ın Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlalinde Nedensellik Bağının Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tutumul2l 3) Tasanda Konunun Düzenlenmesi 123 § 5- SÖZLEŞME ÖNCESİ İHBAR GÖREVİNİN İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI 127 I) Genel Olarak ; 127 II) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirilmesi Hakkının Hukuki Dayanaklarının Belirlenmesi 127 III- Sözleşmeden Cayma 128 1) Cayma Hakkının Kullanılması 128 a) Türk Ticaret Kanununda Konunun Düzenlenmesi 128 b) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenlenmesi 129 2) Cayma Hakkının Kullanılabileceği Süre 129 a) Kara Sigortalarında 129 b) Deniz Sigortalarında 130 c) Yargıtay′ın TTK.m.l290′da Yer Almayan Süre Sınırlaması Öngörmesi 130 d) Tasarıda Konunun Düzenleniş Tarzı 132 e) Sürenin İşlemesine Yol Açan Olgu " Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlal Edildiğinin" Öğrenilmesi 133 aa) Genel Olarak İhlalin Öğrenilmiş Sayılması 133 bb) Üçüncü Kişilerin İhlali Öğrenmesinin Etkisi 134 cc) Sürenin Başlamasına İlişkin İspat Sorunları 134 3) Sigortacının Sözleşmeden Cayma Kararını Bildirme Yükümlülüğü . 135 a) Genel Olarak : 135 b) Cayma Beyanında Cayma Gerekçesinin Yer Almasının Zorunlu Olup Olmadığının Belirlenmesi 136 c) Cayma Beyanının Yöneltilmesi Gereken Kişi 138 d) Cayma Beyanı Şekli 138 4) Cayma Hakkının Ortadan Kalktığı Haller 140 a) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlal Edildiğinin Sigortacı Tarafından Bilinmesi 140 aa) Genel Olarak 140 bb) Sigortacının bilgi sahibi olduğunun kabul edilebilmesinin koşullan 141 cc) Sözleşme Öncesi İhbar Görevinin İhlal Edildiği Hususunda Bilgi Sahibi Olan Üçüncü Kişilerin Etkisi 143 b) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Kanun Hükmü veya Sözleşme Yolu İle Sınırlandırılması 145 c) Sigortacının Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkından Feragat Etmesi . 147 d) İhlale Sigortacının Yol Açması 148 e) Sigortacının "Rizikoyu Değerlendirme" Yükümlülüğünü İhlal Etmesi 150 aa) Genel Olarak 150 bb) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü Altında Olduğunu Öngören Alman Mahkeme Kararlarının Dayandığı Esaslar 151 cc) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü Altında Olduğunu Kabul Eden Görüşler 152 dd) Sigortacının Rizikoyu Değerlendirme Yükümlülüğü Olmadığını Kabul Eden Görüşler 154 ee) Görüşümüz 154 ff) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Durum 156 IV) Sözleşmenin İptal Yoluyla Sona Erdirilmesi 156 1) Genel Olarak 156 2) Hile Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulma Koşulları 157 a) Hile eylemi 158 b) Üçüncü Kişinin Hilesi 159 c) Hilenin Sonuç Doğurması 160 d) İspat Sorunları 160 3) Hilenin Hükümleri 161 a) Sözleşmenin İptal Yoluyla Sona Erdirilmesi 161 b) Hile Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 163 c) Sigortacının İptal Hakkının Ortadan Kalkması 163 aa) Sürenin Sona Ermesi 164 bb) Sözleşmeye İcazet Verilmesi 164 V) Sözleşmenin Tadil Edilmesi 164 1) Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme 164 a) Sigortacının İndirim Yapma Hakkı 166 b) Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 167 3) Tasarıda Konunun Düzenlenmesi 168 § 6- " ÖZEL OLARAK" CA YMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 170 I-Sözleşmeden Caymanın Sonuçları 170 1) Türk Ticaret Kanununa Göre Caymanın Anlamının Belirlenmesi.... 170 a) Genel Olarak 170 b) Görüşümüz 172 2) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Caymanın Etkilerinin Belirlenmesi 175 3) Caymanın Kural Olarak Sözleşmeyi Tamamen Sona Erdirmesi 176 4) Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi-İade Yükümlülüğü- 177 a) Genel Olarak ′. 177 b) Sigorta Sözleşmesinde Cayma Beyanı Üzerine Doğan İade Yükümlülüğünün İçeriği 178 aa) Sigortacının İade Yükümlülüğünün İçeriği 178 i)Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme 179 ii) Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Konunun Düzenlenmesi 179 bb) Sigorta Ettirenin İade Yükümlülüğünün İçeriğinin Belirlenmesi 180 cc) Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Durum 182 II- Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Sigorta Himayesi Üzerine Etkisi -Ya Hep Ya Hiç İlkesi- 182 1) Genel Olarak 182 2)Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Hukuki Temeli 183 3) Ya Hep Ya Hiç İlkesine Yönelik Yaklaşımlar 184 a) Ya Hep Ya Hiç İlkesini Savunan Görüşler 185 aa) Sigortacının menfaatini esas alan görüş 185 bb)Tehlike Birliğinin menfaatini esas alan görüş 185 cc) Prensibin Uygulanmasının Hukuken Kesin ve Pratik Çözümler Doğurması 185 b) Ya Hep Ya Hiç İlkesine Karşı Çıkan Görüşler 186 aa) Ya hep ya hiç ilkesinin uygun olmayan ölçüde sertlik içerdiğini ileri süren görüşler 186 bb) Ya hep ya hiç ilkesinin cezai niteliğinin özel hukuka yabancı olması..., 186 cc) Ya hep ya hiç ilkesinin sosyal devlet kavramına yabancı olması 187 c) Ya hep ya hiç ilkesinin uygulama alanının daraltılmasına ilişkin görüşler ve bu görüşlerin pozitif hukuka yansımasının örneği olarak Yeni Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanununda getirilen esaslar 187 d)Türk Hukukuna İlişkin Değerlendirmemiz 190 e) Türk Ticaret Kanununu Tasarısında Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Düzenlenmesi 191 §7- GEÇİŞ HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 193 I-Genel Olarak 193 II- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulam.a Şekli Hakkında Kanun Tasarısında Öngörülen Genel Esaslar 194 III- Beklenen Haklara ve Kazanılmış Haklara İlişkin Esaslar 197 IV- Sigorta Hukukuna İlişkin Geçiş Hükümleri 199 1) Genel Olarak 199 2) Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sözleşme Öncesi İhbar Yükümlülüğüne İlişkin Getirdiği Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 201 SONUÇ 203 KAYNAKÇA 207