Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (47)      Temmuz (110)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Sigorta Hukuku

Sigorta HukukuSayfa Sayısı
:  
223
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-762-2495

35,00 TL


İlk basısını gerçekleştirdiğimiz Sigorta Hukuku kitabı, öğrencilerimizin ders kitabı ihtiyacını ve bu yönde tarafımıza ilettikleri taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


§1. Sigorta Kavramı, Sigorta Hukukunun Konusu ve Kaynakları


I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI


II. SİGORTANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ


III. SİGORTA SİSTEMİ 


IV. SİGORTANIN İŞLEVLERİ


V. SİGORTACILIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ


VI. SİGORTAYI SOSYAL SİGORTADAN AYIRAN UNSURLAR


VII. SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI


§2. Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi


I. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR


II. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULMASINDAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN İZİN KOŞULU


III. ŞİRKETLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER


IV. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYETE GEÇMESİNE İLİŞKİN ESASLAR


V. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMA ESNASINDA KONTROLÜ


VI. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SONA ERMESINDE DEVLETİN DENETİM YETKİSİ


§3. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Özellikleri, Kurulması, Tarafları ve Unsurları


I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ


II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI


III. SİGORTA TÜRLERİ 


IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLER


V. ZORUNLU SİGORTALAR 


VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ


§4. Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri 


I. TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ


II. TARAFLARIN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


III. TARAFLARIN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ


§5. Birden Çok Sigorta


I. Müşterek Sigorta


II. Çifte Sigorta 


III. Kısmi Sigorta


§6. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi


I. Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi


II. Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (İkale)


III. Rizikonun Gerçekleşmesi


IV. Tarafların Acze Düşmesi (TTK. m 1417)


V. Sigortacının İflas Etmesi


§7. Sigortacının Kanuni Halefiyeti


I. Sigortacının Kanuni Halefiyeti ve Amacı


II. Halefiyet Şartları


III. Kanuni Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının, Hakkın İleri Sürülebileceği Kişi (Hakkın Muhatabı) Bakımından Sınırlandırılması 


IV. Sigortalının Bakiye Zararı İçin Tazminat Talep Hakkını Koruması


V. Rücu Hakkının Sigortalı Aleyhine Kullanılıp Kullanılamayacağı Sorunu


VI. Düzenlemenin Emredici Niteliğinin Anlamı


VII. Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyeti


§8. Sigorta Tahkimi


I. Sigortacılık Tahkimine Başvuru Koşulları


II. Sigorta Tahkimine Başvurunun Gerçekleştirilmesi


III. İnceleme ve Tahkim Yargılamasının Yapılmasına İlişkin Esaslar