Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sendikalar Kanunu ndan Doğan Haklarımız

Sendikalar Kanunu ndan Doğan HaklarımızSayfa Sayısı
:  
240
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6135-36-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Sendikalar;Demokratik toplumun temel unsurlarından biridir. Tarihsel süreç içerisinde çalışanların yaşam standartlarının korunması ve geliştirilmesinde,çalışına hayatında adalet ve eşitliğin sağlanma ■ smda,çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ekonomik ve sosyal hakların unutulmamasında önemli rol oynamıştır.

Kitabın yayınımdaki amaç mevcut Sendikalar Kanunu hakkında soru ve cevap şeklinde bilgi vermek, taslak halindeki Sendikalar Kanunu Tasarısı hakkında aydınlatmak, son 5 yılın Yargıtay kararları ile de uygulamayı açıklamaktır.

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm; 200 sorıı-cevap, 11. Bölüm; Sendikalar kanun tasarısı taslağı ve getirilen yenilikler, 111. Bölüm; 2005-2005 yıllarına ait 52 Yargıtay kararını içerecek şekilde düzenlenmiştir.

Yaptığım araştırmada içeriği niteliğiyle yayınlanmış benzeri bir kitap olduğuna dair bir bilgiye rastlamadım. Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn; Ekrem SARİSİ! olmak üzere, Sn; Elvan TOKMAK, Sn; Dursun SIR1KL1GİL ve tüm Yaklaşım Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla

Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Müfettişi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7

BİRİNCİ BÖLÜM

1- Sendika Nedir? 17
2- Sendikacılık Nasıl Başlamıştır? , 17
3- Sendikacılık Ülkemizde Nasıl Başlamıştır? 18
4- İşçi Kime Denir? 18
5- Emekli Sandığı Kanunu\′na Tabi Olmak İşçi Sayılmayı Engeller mi? 18
6- İşveren Kime Denir? 19
7- İşveren Vekili Kime Denir? 19
8- İşyeri Neresidir? 19
9- Eklentiler İşyeri Sayılır mı? 19
10- Konfederasyon Nedir? 19
11- İşçi Sendikaları Nasıl Kurulur? 19
12- İşveren Sendikaları Nasıl Kurulur? 19
13- Kamu İşveren Sendikaları Nasıl Kurulur? 20
14- Aynı İş Kolunda Birden Fazla Sendika Kurulabilir mi? 20
15- Meslek Esasına Göre Sendika Kurulabilir mi? 20
16- İşyeri Esasına Göre Sendika Kurulabilir mi? 20
Y7- Sendikalar Şube Açabilir mi? 20
18- İşyerinin Girdiği İş Kolunu Kim Tespit Eder? 20
19- İş Kolu Tespitine İtiraz Ne Şekilde Yapılır? 20

20- İşçi Sendikası Kurucusu Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranır? 20
21 - işveren Sendikası Kurucusu Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranır? 21
22- Sendika Kurulmasında İzin Almak Gerekir mi? 22
23- Konfederasyonların Kurulmasında İzin Almak Gerekir mi? 22
24- İşçi Sendikaların Kurulmasında Usul Nedir? 22
25- Konfederasyonların Kurulmasında Usul Nedir? 23
26- Sendika Tüzüğünde Hangi Hususlar Yer Alır? 24
27- Konfederasyon Tüzüğünde Hangi Hususlar Yer Alır? 25
28- Sendika Kuruluşu Ne Şekilde İlan Edilir? 26
29- Sendikalar İçin Sicil Tutulur mu? 26
30- Konfederasyon Kuruluşu Ne Şekilde İlan Edilir? 26
31- Konfederasyonlar İçin Sicil Tutulur mu? 27
32- Sendikaların, Sendikaların Şubelerinin ve Konfederasyonların
Zorunlu Organları Nelerdir? 27
33- Sendika ve Konferedasyonlar Başka Organlar Kurabilirler mi? 27
34- Sendika Zorunlu Organlarına Yedek Üye Seçilir mi? 27
35- Zorunlu Organlara Seçilen Üyelerin Bildirimi Nereye Yapılır? 27
36- Şube Genel Kurulu Seçim Sonuçlan Nasıl İlan Edilir? 28
37- Sendikalarda Yönetici Sıfatını Kim Taşır? 28
38- İşveren Sendikalarını Kimler Temsil Eder? 28
39- işçi Sendika Şubesi Genel Kurulu Kimlerden Oluşur? 28
40- İşçi Sendika Şubesi Genel Kurulu Ne Zaman Delege Esasına Göre
Yapılır? 28
41- İşçi Sendika Şubesi Genel Kuruluna Katılacak Delegeler Nasıl
Seçilir? 28
42- İşçi Sendika Şubesi Genel Kuruluna Kaç Delege Katılır? 28
43- İşçi Sendikası Genel Kurulu Kimlerden Oluşur? 28
44- İşçi Sendikası Genel Kurulunun Delege Sayısı Kaçtır? 29

45- İşveren Sendikası Genel Kurulu Kimlerden Oluşur? 29
46- işveren Sendikası Delegelerini Kim Seçer? 29
47- İşveren Sendikası Genel Kurulu Delege Sayısı Kaçtır? 29
48- İşçi Konfederasyonu Genel Kurulu Kaç Delegeden Oluşur? 29
49- İşveren Konfederasyonu Genel Kurulu Kaç Delegeden Oluşur? 29
50- İşveren Konfederasyonu Genel Kurulunda Üye Sendikalar Ne Şe
kilde Temsil Edilir? 29
51- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurullara Delege Olarak
Katılabilir mi? , 29
52- Delege Sıfatı Ne Zaman Sona Erer? 30
53- Delege Seçimine İlişkin Sendika Tüzüklerine Kısıtlayıcı Hüküm
Konulabilir mi? 30
54- Sendika Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Nelerdir? 30
55- Sendika Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Nelerdir? 31
56- Sendika Şube Genel Kurullarının Mali İbra Yetkisi Var mıdır? 31
57- Sendika İlk Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır? 31
58- Konfederasyon İlk Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır? 31
59- Sendika Olağan Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır? 31
60- Konfederasyon Olağan Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır? 31
61- Sendika ve Konfederasyon Olağanüstü Genel Kurulu Ne Zaman
Yapılır? 32
62- Sendika ve Konfederasyon Olağanüstü Genel Kuruluna Çağrı Kim
Tarafından Yapılır? 32
63- Sendika ve Konfederasyon Faaliyet - Hesap Raporları Ne Şekilde
Gönderilir? 32
64- Genel Kurul Toplantı Sayısı Nedir? 32
65- Genel Kurul Toplantında Yeterli Çoğunluk Sağlanamaz İse Ne
Olur? 32


66- Genel Kurulda Kimler Oy Kullanamaz? 32
67- Genel Kurulda Oy Kullanımına Sınırlama Getirilebilir mi? 33
68- Genel Kurul Karar Sayısı Nedir? 33
69- Genel Kurul Kararları Kim Tarafından İmzalanır? 33
70- Genel Kurul Ne Şekilde Toplanır? 33
71- Genel Kurullarda Seçim Ne Şekillerde Yapılır? 33
72- Yönetim Kurulları Kaç Üyeden Oluşur? 36
73- Yönetim Kurullarının Görevleri Nelerdir? 36
74- Yönetim Kurulları Ne Şekilde Toplanır? 36
75- Disiplin Kurulu Kaç Üyeden Oluşur? 37
76- Disiplin Kurulunun Görevi Nedir? 37
77- Disiplin Kurulu Ne Şekilde Toplanır? 37
78- Denetleme Kurulu Kimlerden Oluşur? 38
79- Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir? 38
80- işçi Sendikalarına Kimler Üye Olabilir? 38
81- On Altı Yaşını Doldurmamış İşçiler Sendikaya Üye Olabilir mi? 38
82- İşveren Sendikalarına Kimler Üye Olabilir? 38
83- Kimler Sendika Üyesi Olamaz? 39
84- Sendikaya Üye Olmak Zorunlumudur? 39
85- Birden Çok Sendikaya Üye Olunabilir mi? 39
86- Yardımcı İşte Çalışan İşçiler Sendikaya Üye Olabilirler mi? 39
87- Sendikaya Nasıl Üye Olunur? 39
88- Sendikaya Üyeliği Kabul Edilmeyen İşçi Ne Şekilde Davranır? 39
89- Sendika Üyeliğine İlişkin İşçiye Belge Verilir mi? , 40
90- Üye Kaydeden İşçi Sendikası Hangi Kuruma Bildirimde Bulunur? 40
91- İşveren Sendikasına Üyelik Ne Şekilde Olur? 40
92- Üyelik Aidatı Nedir? 40115- Sendikalara ve Konfederasyonlara Yasaklanan Faaliyetler Neler
dir? 50
116- Mahalli İdareler ve Milletvekili Seçimlerinde Aday Olan Sendika ve
Konfederasyon Yöneticilerinin Görevi Sona Erer mi? 51
117- İşçiler İşveren Kuruluşlarına Üye Olabilir mi? 51
118- İşçi Sendika ve Konfederasyonları İşveren Kuruluşlarına Üye Olabi
lir mi? 51
119- İşverenler İşçi Sendika ve Konfederasyonlarına Üye Olabilir mi? 51
120- işveren Kuruluşları İşçi Sendika ve Konfederasyonlarına Üye Olabi-
fir mi? 51
121- İşçi ve İşverenler Dolaylı Yoldan Sendika İle Konfederasyonlara
Müdahil Olabilirler mi? 51
122- İşçi veya İşveren Olmak Esnaf Kuruluşlarına Üye Olmaya Engel
midir? 52
123- Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri Nelerdir? 52
124- Sendika ve Konfederasyonlara Kimler Mali Yardım ve Bağışta
Bulunamaz? 52
125- Sendika ve Konfederasyonlar Kimlerden Mali Yardım ve Bağışı
Alamaz? 53
126- Sendika ve Konfederasyonlar Taşınır-Taşınmaz Mal Alabilirler mi? 54
127- Konfederasyon, Sendika ve Sendika Şubelerinin Başkanları İle
Yöneticileri Ne Şekilde Mal Bildiriminde Bulunurlar? 54
128- Sendika ve Konfederasyonlar Gelirlerini Nerede Muhafaza Ederler? 55
129- Sendika ve Konfederasyonlar Gelirlerini Ne Şekilde Kullanırlar? 55
130- Sendika ve Konfederasyonlarda Görev Alanlara Ne Şekilde Ücret
Ödenir? 56
131- Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Sendika Malları Ne Şekilde Dev
redilir? .\′. 56
132- Sendika ve Konfederasyonlarda İdari ve Mali Denetim Ne Şekilde
Yapılır? 57
133- Sendika ve Konfederasyonların Düzenlemek Zorunda Olduğu Bel
geler Nelerdir? 57
134- Sendika ve Konfederasyonların Düzenleyecekleri Belgelerde Uygu
lanacak Kurallar Nelerdir? 58
135- Sendika ve Konfederasyonların Bilanço, Hesaplar İle Çalışma Ra
porunda Hangi Bilgiler Yer Alır? 58
136- Sendika ve Konfederasyonlar Bilanço, Hesaplar İle Çalışma Rapo
runu Nereye Bildirirler? *. 59
137- Sendika Seçimleri Ne Şekilde İptal Edilir? 59
138- Sendika, Konfederasyon ve Sendika Şubesi Yönetim Kuruluna
Nasıl El Çektirilir? 59
139- Sendika ve Konfederasyonların Tüzük ve Belgelerinde Kanuna
Aykırılık Halinde Ne Olur? 60
140- Sendika ve Konfederasyonların Tüzük Değişikliğinde Kanuna Aykı
rılık Halinde Ne Olur? 60
141- Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri Başka Hangi Sebepler
le Durdurulabilir? 60
142- Sendika ve Konfederasyonlara Kayyım Neden Tayin Edilir? 61
143- Sendika ve Konfederasyonlar Hangi Şartların Varlığı Halinde Kapa
tılır? 61
144- Sendikalar Kanunu\′na Göre 2006 Yılında Uygulanacak Para Cezala
rı Nelerdir? 62
145- Sendikalar Kanunu\′na Göre Uygulanacak Diğer Cezalar Nelerdir? 62
146- işçi ve İşverenler Hangi İş Kolunda Sendika Kurabilirler? 63
147- İşyerinde Yardımcı işler Hangi İş Kolundan Sayılır? 64
148- İşkoluna Giren işler Ne Şekilde Belirlenir? 64


149- Her İşkolunda Çalışan, Sendikalara Üye Olan ve Olmayan İşçilerin
Sayıları İle Bunların Sendikalara Dağılımı Ne Şekilde İlan Edilir?
150- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006 Ocak Ayına Ait İstatis
tikleri Ne Şekilde İlan Etmiştir?

151- İşçi Sendikalarına Aidat Ne Şekilde Ödenir?
152- İşçi Sendikalarına Aidat Ödenmez İse Ne Olur?
153- İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçiler Nereye Bildirilir?.
154- İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonu Hakkında Sendikalar
Kanunu Dışında Hangi Kanun Hükümleri Uygulanır?
155- Sendikalar Kanunu\′nun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda
Çözüm Yeri Neresidir?
156- Sendikalar Kanunu İle Düzenlenen Muaflıklar Nelerdir?
157- Sendika ve Konfederasyonlara Ait Neler Haciz Edilemez?
158- Sendikalar Kanununda Hangi Kanunlar İle Değişiklik Yapılmıştır?
159- Ülkemizde ve Dünyada Sendikaların Krizi İle İfade Edilmek İstenilen
Nedir?.

160- Sendikal Hareketin Olağan Sayılan Nitelikleri Nelerdir?
161- Genel Sendikal Krizi Ne Şekilde Tanımlayabiliriz?
162- İşçi Sendikacılığı Neden Önemlidir?
163- Sendikal Hareketin Tarihsel Sorumluluğu Nedir?
164- Sendikal Hareketin Ekonomik Fonksiyonu Ne Demektir? T,
165- Sendikal Hareketin Demokratik Temsil Fonksiyonu Ne Demektir? 7!
166- Sendikal Hareketin Sosyal Fonksiyonu Ne Demektir? 7İ
167- İşçi Sendikacılığının Gücünü ve Etkinliğini Neler Belirler? 7£
168- İşçi Sendikacılığının Gücünü ve Etkinliğini Olumsuz Yönde Neler
Etkilemiştir? 7S
169- İşçi Sendikacılığının Güven Kaybının Nedenleri Nelerdir? 79
170- Ülkemizde İşgücü Piyasası Nasıl Bir Özelliğe Sahiptir? 79


Ş171- Sendikacılık Hareketlerini Belirleyen Ana Etkenler Nelerdir? 80
172- Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Nelerdir? 80
173- Sendika Üyeliğinin Azalmasının Nedenleri Nelerdir? 80
174- Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme Ne Zaman Kabul Edilmiştir? 80
175- Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin
87 No.lu Sözleşme Ne İçermektedir? 81
176- Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Ne Zaman Kurulmuştur? 87
177- Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) Amacı Nedir? .-. 87
178- Uluslararası Çalışma Örgütü Ne Şekilde Çalışır? 88
179- Uluslararası Çalışma Örgütünün Faaliyetleri Nelerdir? 90
180- Uluslararası Çalışma Örgütüne Hangi Devletler Üyedir? 91
181- Ülkemiz Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Sözleşmeler Neler
dir? 92
182- Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) Merkezi Nerededir? 95
183- Sendikal Hakların Getirdiği İlkeler Nelerdir? 95
184- Sendika Özgürlüğü ilkesi Ne Demektir? 95
185- Sendika Çokluğu İlkesi Ne Demektir? 96
186- Sendikalar Arası Rekabet Neden Oluşur? 96
187- Sendikalar Arası Rekabet Nedir? 96
188- Sendikaların Temel Hedefi Nedir? 96
189- İşçiler Sendikalara Neden Üye Olurlar? 97
190- Sendikal Bağlılığın Üye İşçiler Yönünden Gelişmemesindeki Etken
Nedir? 97
191- Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı İle Getirilen Sendikal Haklara
İlişkin Hükümler Nelerdir? 97
192- Toplu İşçi Hakları Nelerdir? 98
193- Avrupa Birliğinin Sosyal Konularda Karar Alma Yetkisinin Olduğu
Alanlar Nelerdir?
194- Çalışma Yaşamına İlişkin Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Düzenle
meler Nelerdir?
195- 2006 Yılında Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Nelerdir? t
196- 2006 Yılında Kıdem Tazminat Tavanı Miktarı Nedir? 1ı
197- 2006 Yılında SSK Sigorta Prim Taban ve Tavanı Miktarı Nedir? 11
198- 2006 Yılında İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Nedir? 1!
199-- 2006 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle
Çocuk ve Aile Zammı Miktarı Nedir? 1(
200- 2006 Yılında 4857 Sayılı İş Kanuna Göre Uygulanacak Para Cezaları
Nelerdir? 1(


İKİNCİ BÖLÜM
A- SENDİKALAR KANUN TASARISI TASLAĞI 1C
B- SENDİKALAR KANUN TASARISI TASLAĞI ÖZETLE NELER
GETİRMEKTEDİR? 14


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKALAR KANUNU\′NA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
Yargı Kararları (2000 - 2005 Yıllarına Ait 52 Karar)