Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları

Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan HaklarıSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4676-0

140,00 TL

Kitap ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan sağlık ve tıp hukuku ile ilgili genel bilgileri sistematik olarak sunmaktadır. Kitabın içeriği, sağlık hukuku ile ilgili olarak hukukçulara yönelik yürütülen bir ileri eğitim programı kapsamında şekillendirilmiştir. Bu çerçevede sağlık hukuku ile ilgili olarak "çok disiplinli" bir bakış açısıyla teorik ve pratik düzlemde tartışmaya değer pek çok başlığa kitapta yer verilmiştir.

Bu kapsamda ilk bölümde sağlık hizmetinin örgütlenmesi ve özelleştirme biçimleri, son yıllarda gündemde olan şehir hastaneleri modeli, sağlık hakkı ve hasta hakları, bu hakların Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde bireysel başvuru yoluyla korunma biçimi ele alınmıştır. İkinci bölümde tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları, hasta – hekim ile hasta – hastane arasındaki hukuksal ilişkinin niteliği değerlendirilmiştir. Son bölümde hekimin yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin ihlali halinde doğan hukuki ve cezai sorumluluğun yanında, sağlık hizmeti sunucusu olan özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu ve idarenin sorumluluğu, ilaç üretimi ve satışından doğan sorumluluk ile zorunlu mesleki sorumluluk sigortası başlıklarına yer verilmiştir.

Kitapta işlenen konuların her biri, alanında uzman yazarlarca kaleme alınmış, doktrin ve yargı kararlarından yararlanılmıştır. Kitabın, sağlık hukuku ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren ve alan hukukçu ve sağlıkçılara, sağlık hukuku alanı ile ilgili uyuşmazlıklar konusunda faaliyet yürüten hukukçu ve sağlıkçı meslek mensuplarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Konu Başlıkları
    Sağlık ve Tıp Hukukunda Kavramlar ve Mevzuat
    Sağlık ve Tıp Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Özneler, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Sağlık ve Tıp Hukukunda Uluslararası ve Ulusal Belgeler, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Sağlık Kamu Hizmetinin Sunulması, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
    Sağlık Hakkının Tanımlanması ve Mahkemelerce Kullanılması, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
    Sağlık Kamu Hizmetinin Örgütlenmesi ve Özelleştirme Biçimleri, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
    Hasta Hakları, Doç. Dr. Gürkan Sert
    Hasta Haklarının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması, Hasan Tahsin Gökcan
    Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları ve Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği
    Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Hasta ve Hekim İle Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Hasta Tüketici Midir? Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
    Tıp Hukukunda Sorumluluk ve Sorumluluk Sigortası
    Danıştay Kararları Işığında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever
    Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Hukuksal Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    İlaç Üreticisi ve Eczacının Hukuksal Sorumluluğu, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Sorumsuzluk Anlaşmaları, Tazminat Sorumluluğunun Tabi Olduğu İspat Kuralları, Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
    Hekimlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası – Eğitim Notları– Prof. Dr. Aynur Yongalık