Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası

Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet PolitikasıSayfa Sayısı
:  
242
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7909-90-9

35,00 TL


İnsanlığa karşı suçlar, insanlık vicdanını zedeleyerek tüm insanlığı etkiler ve insanlık değerlerini hedef alır. Mağdurlar ise genellikle bir topluluğa aidiyetleri nedeniyle seçilmektedir. Bu suçlar en belirgin haliyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaşma sürecine girmiş ve bugün daimi bir uluslararası ceza mahkemesi kurmuş olan Roma Statüsü ile en kapsamlı tanımına ulaşmıştır. Nitekim insanlığa karşı suçlar, geçmişte ortaya çıkmış olduğu gibi bugün de karşılaşılması muhtemel suçlardır. İnsanlığa karşı suçlar, bir devlet ya da başkaca bir örgütün politikası ile gerçekleştirilmelidir. Her ne kadar devlet dışı örgütlerin politikası ile bu suçların işlemesi mümkün olsa da devlet iktidarının gücü, sözü edilen suçları işlemeye muktedirdir ve dikkate değerdir. Zira devlet iktidarı, meşru zor kullanma tekeline sahip olan, en kapsamlı, en üstün güçtür.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


1. İnsanlığa Karşı Suçların Kurumsal Temelleri ve Kavramsal Çerçevesi


1.1. Tarihsel Bir Perspektiften İnsanlığa Karşı Suçların Kurumsallaşma Süreci


1.2. İnsanlığa Karşı Suçların Tanımı


1.3. İnsanlığa Karşı Suçların Benzeri Suçlardan Ayırt Edici Özellikleri


1.4. İnsanlığa Karşı Suçlarla Korunan Hukuksal Değer


2. İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası


2.1. Genel Bilgiler 


2.2. İnsanlığa Karşı Suçların Oluşumda Devletin Kolaylaştırıcı İşlevi


2.3. Roma Statüsü'nde İnsanlığa Karşı Suçların Unsurları


2.4. Devlet Politikasının İnsanlığa Karşı Suçların Bir Unsuru Olmasına Yönelik Tarihsel Belgelerdeki Yaklaşımlar


2.5. Roma Statüsü'nde İnsanlığa Karşı Suçların Bir Unsuru Olarak Devlet Politikası


2.6. Devlet Politikası İle İşlenen İnsanlığa Karşı Suçlarda Sorumluluk


3. Devlet Politikasıyla İşlenen İnsanlığa Karşı Suçların Yargılama Mercii Olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi


3.1. Genel Bilgiler 


3.2. UCM'ye Duyulan İhtiyacın Gerekçeleri


3.3. Küreselleşme Süreci Bağlamında UCM


3.4. Tamamlayıcılık İlkesi: UCM'nin Tali Niteliği


3.5. UCM'nin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 


3.6. Devlet Politikasıyla İşlenen İnsanlığa Karşı Suçlarda UCM Pratiği Üzerine Kısa Bir Değerlendirme: Sudan/Darfur ve Libya Meseleleri