Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Rekabet Kanunu Şerhi

Rekabet Kanunu ŞerhiSayfa Sayısı
:  
1614
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-464-554-5

200,00 TLÖNSÖZ Ülkemizdeki ekonomik sistem, temel yapı ve unsurları itibariyle piya-sa(pazar) ekonomisine dayanmaktadır. Genel olarak pazar ekonomisi; ekonominin merkezi bir karar biriminin yönlendirmesine bırakılmadığı bir sistemdir. Pazar ekonomisinde, pazarın piyasa dinamikleri tarafından şekillendirilmesi söz konusudur. Bu nedenle ekonomik birimlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonu, arz ve talep miktarının belirlenmesi, malların fiyatlarının oluşumu, miktar, kalite ve diğer şartlara ilişkin bilginin elde edilmesi, pazarda gerçekleşmekte ve piyasalar tarafından yönetilmektedir. Kapitalist sistemin temelini rekabet oluşturmaktadır. Rekabet hukuku da, kapitalist sistemin yaşayabilmesi için rekabetçi ortamının devam etmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun(RKHK)′nun amacını, rekabeti kurmak ve korumak olarak belirtilebiliriz. Teşebbüsler arasındaki rekabet bağımsız bir idari otorite olan Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulu tarafından korunmaktadır. Onüç yıllık bir süredir bağımsız bir idari otorite olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Rekabet Kurumu, kuruluşundan bu yana 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun′un uygulanmasını sağlamaktadır. Anılan Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmekte olan Kurum ve Kurul, aktif bir şekilde rekabet kültürünü geliştirme çabasını da göstermektedir. - Rekabet Kanunu Şerhi Kitabı - ile Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulu′nun kuruluşundan bugüne kadar tüm çalışmaları gözden geçirmeye gayret ederek; öğretide ki kaynaklar taranarak, ilgilenen herkese faydalı olacağını düşündüğüm bir uygulama kitabı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak başta hukukçular, müteşebbisler, iş adamları, yönetici ve tüketiciler olmak üzere bu konu ile ilgili geniş bir toplumsal kesimin ihtiyaçlarına genel olarak cevap verecek mevzuat, açıklama, Rekabet Kurulu kararları ve ilgili Danıştay Kararlan ve rekabet hukukuna ilişkin bilgiler anlaşılır şekilde okuyucuya sunulmuştur. Bu eserin yayın hayatına kazandırılmasında teşvik ve yardımlarını gördüğüm Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticileri Y.Ziya Gülkök ve Muharrem Başer′e, kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan tüm çalışanlara ve özellikle Nilüfer Aydın′a teşekkürlerimi sunuyorum. Rekabet ortamında, pazar ekonomisinin hiçbir dış müdahale olmadan işlemesi, tüketici çıkarlarının korunmasına hizmet edecektir. Bu amaca kitabın az olsa da bir katkısının olması en büyük dileğimdir. 02.08.2010, Bilkent-Ankara Cevdet İlhan Günay REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN′A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BOLUM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ VE TANIMI 30 1- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ 30 2- REKABET HUKUKUNUN TANIMI 32 III- REKABET HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI VE GELİŞMESİ 36 1 - BATIDA REKABET HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI VE GELİŞMESİ 36 2- TÜRKİYE′DE REKABET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 37 İKİNCİ BÖLÜM REKABET HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE İLKELERİ I- REKABET HUKUKUNUN KAYNAKLARI 41 1- GENEL OLARAK 41 2- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 41 3- İKİNCİL MEVZUAT 42 a) Yönetmelikler 42 b) Rekabet Kurulu Tebliğleri 43 c) Kılavuzlar.... 44 d) Kararlar 44 II- REKABET HUKUKUNDA İLKELER 45 1- PERSE(YASAK) İLKESİ 45 2- RULE OF REASON(HAKLI NEDEN) İLKESİ 45 3- TÜKENME İLKESİ(PARALEL İTHALAT) 47 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ GENEL GEREKÇE 51 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam 1 55 Gerekçe 55 Rekabet Hukukunun Amacı 55 Kapsam 2 58 Gerekçe 58 I- GENEL OLARAK 59 II- ETKİ İLKESİ 59 KARARLAR 61 Tanımlar 3 91 REKABET HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI 1- TEŞEBBÜS KAVRAMI 91 a) Genel Olarak 91 b) Teşebbüs-Bağh Teşebbüs 93 c) Kamu Teşebbüsleri ..< 94 aa) Genel Olarak 94 bb) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Görülen Kamusal Uygulamalar 94 cc) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamı Dışında Görülen Kamusal Uygulamalar 95 Kararlar. 98 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BOLUM Yasaklanan Faaliyetler Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 4 147 Gerekçe 148 I- GENEL OLARAK 148 II- ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEMLER İLE REKABET İHLALİ 149 1- GENEL OLARAK 149 2- REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, KARAR VE UYUMLU EYLEMLER 151 a) Genel Olarak 151 b) Uyumlu Eylem Karinesi 152 c) Fiyatların ve Diğer Ticari Koşulların Tespiti 153 d) Pazar Paylaşma 154 e) Rakibin Dışlanması, Rakip Teşebbüslerin Faaliyetlerinin Zorlaştırılması 155 f) Ek Yükümlülük Koymak 156 KARARLAR 156 Rakipler Arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz 683 Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz 686 Muafiyet 5 694 GEREKÇE 694 I- GENEL OLARAK 695 II- BİREYSEL MUAFİYET 696 III- GRUP MUAFİYETİ 697 KARARLAR 698 • Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2003/2) 827 • Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1998/7) 832 • 1998/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2000/3) 836 • TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ′NİN GENEL GEREKÇESİ 837 • TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2008/2) 839 • Tek Elden Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Tebliğ No: 1997/3 844 • Tek Elden Satın Alma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1997/4) 846 • MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ′NİN GENEL GEREKÇESİ 848 • MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/4) ′. 850 • 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No : 2002/2) 857 • SİGORTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ′NİN GENEL GEREKÇESİ 862 • SİGORTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GRUP MUAFİYET TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/3) 864 • 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2003/3) 868 • Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 1998/5) 868 2005/4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği′nin Açıklanmasına Dair Kılavuz ... 869 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanım ′un 4 ve 5 inci Maddelerinin Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Uygulanmasına dair Kılavuz 893 Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz 937 Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 6 979 GEREKÇE 979 I- GENEL OLARAK 980 II- HAKİM DURUMUN BELİRLENMESİ 980 1- GENEL OLARAK 980 2- HAKİM DURUMUN BELİRLENMESİNDE İLGİLİ PİYASA KAVRAMI : 985 a) İlgili Ürün Pazarı 985 aa) Genel Olarak 985 bb) Talep ikamesi 988 cc) Arz ikamesi 989 b) İlgili Coğrafi Pazar 991 c) Dönem Yönünden İlgili Piyasa 994 3- TEŞEBBÜSLERİN PAZAR PAYI 995 a) Genel Olarak 995 b) Pazar Payı Oranı 995 c) Pazar Payının Süresi 996 d) Potansiyel Rekabet 997 III- HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 999 1- GENEL OLARAK 999 2- RAKİPLERİN PİYASADAKİ FAALİYETLERİNİN ZORLAŞTIRILMASI 1001 2- MAL SATIŞININ DURDURULMASI 1002 3- ALICILARA AYRIMCILIK YAPMA VE BAĞLAMA 1003 4- TİCARİ PAZARA GİRİŞE ENGEL OLMA 1005 5- AŞIRI FİYATLAMA-YIKICI FİYAT 1006 6- SAHİP OLUNAN AVANTAJLAR İLE PAZARA GİRİŞLERİ ENGELLEME 1009 7- ÜRÜNÜ BAŞKA MALA BAĞLAMA, TEŞHİR, SATIM FİYATI BELİRLEME 1010 KARARLAR 1011 Birleşme veya Devralma 7 1208 GEREKÇE 1208 REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMA I- BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 1208 1- GENEL OLARAK 1208 2- BİRLEŞME 1217 a) Genel Olarak 1217 b) Ticaret Hukuku Yönünden Birleşme 1217 aa) Şirketlerin Birleşmesi 1217 bb) Ortakların Birleşme Sonrası Durumu 1219 c) Rekabet Hukuku Yönünden Birleşmeler 1220 3- REKABET HUKUKUNDA DEVRALMA 1221 II- BİRLEŞME VE DEVRALMANIN UNSURLARI 1223 III- BİRLEŞME VE DEVRALMA TÜRLERİ 1223 1- Yatay Birleşme ve Devralmalar 1223 2- Dikey Birleşme ve Devralmalar 1224 3- Aykırı Birleşme ve Devralmalar 1226 IV- YOĞUNLAŞMANIN DENETLENMESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI 1227 V- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİRLER 1228 VI- İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 1228 KARARLAR 1229 • 1998/2, 1998/6, 2000/2 ve 2006/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Rekabet Kurulu′ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 1997/1) 1316 • BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA BİLDİRİM FORMU (FORM-2) 1322 • 1998/5 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği ile Değişik, Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1998/4) :.- 1325 • Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 1998/6) 1328 • 1997/1 Sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"de ve 1997/2 Sayılı "Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu TebliJ Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2000/2) ;i"nde .1329 1997/1 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması ile 1997/2 ve 1997/6 Sayılı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2) .1330 Rekabet Kurulu′ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkındaki 1997/1 Sayılı Tebliğ′in 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1998/2) 1331 1998/2, 1998/6, 2000/2 ve 2006/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Rekabet Kurulu′ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1997/1) .1331 • BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA BİLDİRİM FORMU (FORM-2) 1336 İKİNCİ BÖLÜM Kurulun Yetkileri Menfi Tespit 8 1341 GEREKÇE 1341 1- MENFİ TESPİT 1341 2- KARAR 1344 • REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI MENFİ TESPİT/MUAFİYET BAŞVURU/BİLDİRİM FORMU (FORM-1) 1347 İhlale Son Verme 9 1348 GEREKÇE 1348 İHLALE SON VERİLMESİ 1348 Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi 10 1354 GEREKÇE 1355 BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN REKABET KURULU′NA BİLDİRİLMESİNİN SONUÇLARI 1355 • Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulmasından Sonra Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin 4054 Sayılı Kanun′dan Doğan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 1997/6) 1357 • 2000/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği ile Değişik, Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 1997/2) 1359 Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi 11 1361 GEREKÇE 1361 BİRLEŞME VE DEVRALMANIN REKABET KURULU′NA BİLDİRİLMEMESİ 1361 Bildirim 12 1362 GEREKÇE 1363 REKABETKURULU′NA BİLDİRİM 1363 Muafiyet ve Menfî Tespit Kararlarının Geri Alınması 13 1363 GEREKÇE 1363 MUAFİYET VE MENFÎ TESPİT KARARLARININ GERİ ALINMASI 1363 REKABET KURULU KARARI 1364 Bilgi İsteme 14 1365 GEREKÇE 1365 REKABET KURULU′NUN BİLGİ İSTEMESİ. 1365 Yerinde İnceleme 15 1372 GEREKÇE : 1373 REKABET KURULU′NUN YERİNDE İNCELEMESİ. 1373 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdarî Para Cezaları İdarî Para Cezası 16 1375 GEREKÇE 1377 İDARÎ PARA CEZASI I- GENEL OLARAK 1377 II- PARA CEZASININ VERİLME KOŞULLARI 1378 1- KANUNUN AYNI MADDESİNİN BİRDEN FAZLA İHLALİ 1378 2- PARA CEZASININ HESAPLANMASINDA CİRO-YURTDIŞI SATIŞLARI 1381 3- PARA CEZASI HESAPLANMASINA ESAS ALINACAK YIL CİROSU 1383 4- İDARİ PARA CEZASINDA LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI 1384 REKABET KURULU KARARLARI 1386 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1393 • REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK′İN GENEL GEREKÇESİ 1396 • KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1397 • KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK GEREKÇESİ 1402 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2010/1) 1403 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2009 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) 1404 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1) 1405 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2007 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1) 1406 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2006 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) 1407 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 01/04/2005 Tarihinden 31/12/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2005/2) 1408 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/03/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2005/1) 1409 • 4054 Sayılı Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin 2005/1 ve 2005/2 Sayılı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) 1411 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2004 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) ... 1412 Nispi İdarî Para Cezası 17 1413 GEREKÇE 1413 NİSPİ İDARÎ PARA CEZASI 1414 Bu Kanuna Göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması 18 1421 Para Cezalan ve Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı 19 1421 PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 1422 • KABAHATLER KANUNU 1423 • KABAHATLER KANUNU UYGULAMA İÇ GENELGESİ 1428 ÜÇÜNCÜ KISIM Teşkilat Rekabet Kurumu 20 1433 GEREKÇE 1433 REKABETKURUMU′NUNHUKUKİ YAPISI 1433 Rekabet Kurumunun Teşkilatı 21 1436 GEREKÇE 1436 BİRİNCİ BÖLÜM Rekabet Kurulu Kurulun Teşekkülü 22 1437 GEREKÇE 1437 Atanma Şartları 23 1438 GEREKÇE 1438 Görev Süreleri 24 1438 GEREKÇE 1438 Yasaklar 25 1439 GEREKÇE 1439 Yemin 26 1439 GEREKÇE 1439 Kurulun Görev ve Yetkileri 27 1439 GEREKÇE 1440 REKABETKURULU′NUN GÖREV VE YETKİLERİ 1440 Kurulun Çalışma Esasları 28 1448 GEREKÇE 1448 İKİNCİ BÖLÜM Başkanlık 29 1449 GEREKÇE 1449 BAŞKANLIK 1449 Başkanlığın Görev ve Yetkileri 30 1449 GEREKÇE 1450 Başkan Yardımcıları 31 1450 GEREKÇE 1450 Hizmet Birimleri 32 1450 GEREKÇE 1450 Denetim 33 1450 GEREKÇE 1450 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum Personelinin Statüsü 34 1451 GEREKÇE 1451 • REKABET KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ 1452 • DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 1480 Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama 35 1482 GEREKÇE 1482 Rekabet Uzmanlığı 36 1482 GEREKÇE 1482 • REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ SEÇME, YETİŞTİRME VE YÜKSELTME YÖNETMELİĞİ 1483 Ücret ve Diğer Malî Haklar 37 1490 GEREKÇE 1490 Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi 38 1490 GEREKÇE 1490 Kurumun Gelirleri 39 1491 GEREKÇE 1491 DÖRDÜNCÜ KISIM Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul Önaraştırma 40 1493 GEREKÇE 1493 REKABET HUKUKUNDA USUL 1493 REKABET KURULU KARARLARI 1496 Önaraştırmanın Sonuçlanması 41 1502 GEREKÇE 1502 ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI 1502 Başvuru Sahiplerine Bildirim 42 1509 GEREKÇE 1509 BAŞVURU SAHİPLERİNE BİLDİRİM I- GENEL OLARAK 1509 II- ZIMNİ RED 1509 III- KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KONULAR 1510 Kurulun Soruşturmaya Başlaması 43 1513 GEREKÇE 1513 KURULUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI 1513 Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi 44 1516 GEREKÇE 1517 DELİLLERİN TOPLANMASI VE TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 1517 Tebligat ve Cevap Verme 45 1522 GEREKÇE 1522 TEBLİGAT VE CEVAP VERME 1522 Sözlü Savunma Toplantısı 46 1523 GEREKÇE 1523 Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Esaslar 47 1524 GEREKÇE 1524 SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISINA İLİŞKİN ESASLAR 1524 Nihaî Karar 48 1525 GEREKÇE 1526 NİHAÎ KARAR 1526 Görüşmelerin Gizliliği 49 1527 GEREKÇE 1527 GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİ. 1527 Görüşmede Usul 50 1528 GEREKÇE 1528 GÖRÜŞMEDE USUL 1528 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 51 1528 GEREKÇE 1529 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 1529 Kararlarda bulunması gereken hususlar 52 1532 GEREKÇE 1532 Açıklama 1532 Kararların Yazılması 53 1533 GEREKÇE 1533 KARARLARIN YAZILMASI 1533 Sürelerin Başlama Tarihi 54 1534 GEREKÇE 1534 Açıklama 1534 Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu 55 1534 GEREKÇE 1535 Açıklama 1535 REKABET KURULU KARARLARİ 1536 BEŞİNCİ KISIM Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî Niteliği 56 1539 GEREKÇE 1539 Açıklama 1539 KARAR 1540 Tazminat Hakkı 57 1541 GEREKÇE 1541 Açıklama 1541 KARARLAR 1541 Zararın Tazmini 58 1542 GEREKÇE 1543 Açıklama 1543 KARARLAR 1543 İspat Yükü 59 1549 GEREKÇE 1549 Açıklama 1549 ALTINCI KISIM Son Hükümler Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar 60 1551 GEREKÇE 1551 Tebligat 61 1552 GEREKÇE 1552 Yönetmelikler 62 1552 GEREKÇE.... 1552 • REKABET KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1553 Uygulanmayacak Hükümler 63 1573 GEREKÇE 1573 Geçici Maddeler Geç.Md.1-5 1573 Yürürlük 64 1574 GEREKÇE 1574 Yürütme 65 1575 GEREKÇE 1575