Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (114)      Eylül (288)      Ağustos (64)      Temmuz (98)

Rekabet Hukukunda Ayrımcılık Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabet Hukukunda Ayrımcılık Suretiyle Hakim Durumun Kötüye KullanılmasıSayfa Sayısı
:  
477
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7542-25-0

95,00 TL


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


§ 1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI


§ 2. İNCELEME PLANI


BİRİNCİ BÖLÜM 


REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜS VE HAKİM DURUM 


§ 1. REKABET HUKUKU KAVRAMI


I. REKABET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ


II. TÜRK HUKUKUNDA REKABETİN KORUNMASI


§ 2. REKABET HUKUKUNDA TEŞEBBÜS


I. TEŞEBBÜS KAVRAMI


II. TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI


III. TEŞEBBÜS ÇEŞİTLERİ


§ 3. REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUM


I. GENEL OLARAK


II. HAKİM DURUM KAVRAMI


III. HAKİM DURUM ÇEŞİTLERİ


IV. HAKİM DURUMUN TESPİTİ


V. HAKİM DURUMUN TESPİTİNDE İLGİLİ PAZAR


İKİNCİ BÖLÜM 


HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 


§ 1. GENEL OLARAK


§ 2. KÖTÜYE KULLANMA KAVRAMI


§ 3. KÖTÜYE KULLANMA HALLERİNİN SINIFLANDIRILMASI


I. GENEL OLARAK


II. DIŞLAYICI NİTELİKTEKİ KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ


III. SÖMÜRÜCÜ NİTELİKTEKİ KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ


IV. AYRIMCI NİTELİKTEKİ KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ


§ 4. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ


I. GENEL OLARAK


II. PİYASAYA GİRİŞ ENGELLERİ YARATMA VEYA RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRMA


III. ALICILARA AYRIMCILIK YAPMA


IV. EK (OLAĞAN DIŞI) YÜKÜMLÜLÜKLER KOYMA VEYA MALIN TEKRAR SATIŞINA İLİŞKİN ŞART VE SINIRLAMALAR GETİRME


V. BİR PAZARDAKİ HAKİM DURUMDAN YARARLANMAK SURETİYLE BAŞKA BİR PAZARDAKİ REKABETİ BOZMA


VI. ÜRETİMİ, PAZARLAMAYI VEYA TEKNİK GELİŞMEYİ TÜKETİCİNİN ZARARINA OLACAK ŞEKİLDE SINIRLANDIRMA


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


AYRIMCILIK 


§ 1. GENEL OLARAK AYRIMCILIK


I. AYRIMCILIK KAVRAMI


II. AYRIMCILIKLA İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMENİN TANITILMASI VE MEHAZ HÜKÜMLE KARŞILAŞTIRILMASI


III. AYRIMCILIĞIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI


IV. HAKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSÜ AYRIMCILIĞA TEŞVİK EDEN NEDENLER (AYRIMCILIK GÜDÜSÜ)


V. AYRIMCILIĞIN HAKLI GEREKÇELERLE HUKUKA UYGUN HALE GELMESİ (OBJEKTİF HAKLI GEREKÇELER ÖLÇÜTÜ)


VI. AYRIMCILIĞIN REFAH ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


VII. AYRIMCILIĞIN ETKİ BAZLI BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ


§ 2. FİYAT AYRIMCILIĞI


I. GENEL OLARAK


II. FİYAT AYRIMCILIĞI ÇEŞİTLERİ


§ 3. SÖZLEŞME YAPMAYI REDDETME SURETİYLE AYRIMCILIK


I. GENEL OLARAK


II. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN REKABET HUKUKU AÇISINDAN SINIRLANDIRILMASI SORUNU


III. AYRIMCILIĞI OLUŞTURAN ŞARTLAR


IV. SÖZLEŞME YAPMA ŞARTLARININ BELİRLENMESİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


AYRIMCILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 


§ 1. GENEL OLARAK


§ 2. REKABET OTORİTELERİNİN YETKİLERİ


I. GENEL OLARAK


II. İHLALE SON VERME KARARI


III. İHTİYATİ TEDBİR (GEÇİCİ ÖNLEM) KARARI


IV. MENFİ TESPİT (HUKUKA UYGUNLUK) KARARI


§ 3. KAMU HUKUKU YAPTIRIMLARI


I. GENEL OLARAK


II. İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI


III. NİSPİ (SÜRELİ) İDARİ PARA CEZALARI


IV. İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINDA ZAMANAŞIMI


§ 4. ÖZEL HUKUK YAPTIRIMLARI


I. GENEL OLARAK


II. GEÇERSİZLİK


III. TAZMİNAT DAVASI


SONUÇ


KAYNAKÇA