Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar Teori ve Uygulama

Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar Teori ve UygulamaSayfa Sayısı
:  
606
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8768-22-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Bu kitap uzun zamandan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün "Ekonomi Hukuku" Yüksek Lisans programında vermekte olduğum "Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar" dersinin bir ürünüdür. Bu dersi alan ve çoğu Avukat olan öğrencilerimin teşviki de bu kitabın hazırlanmasında etkili oldu. Kitabın içinde yer alan malzemeler, benim derste kullandığım ve öğrencilerime verdiğim malzemelerden oluşmaktadır. Bunlar, çeşitli tebliğ ve makaleler, rapor ve hukuki görüşler, Rekabet Kuruluna hitaben yazılmış şikayet dilekçeleri, savunma dilekçeleri, Danıştay′da açılmış dava dilekçesi örnekleri ve ilgili mevzuatlardan oluşmaktadır. Kısacası bu kitapta dikey anlaşmalarla ilgili, özellikle dağıtım anlaşmaları temelinde hem teorik yaklaşımlar hem de uygulama örnekleri bulunmaktadır. Bu kitap özellikle Avukatların ve orta ve üst düzey işletme yöneticilerinin yararlanabileceği bir içerikte düzenlenmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında bana destek olan yüksek lisans öğrencilerimin tümüne ve yardımlarını esirgemeyerek tashihleri yapan öğrencilerime teşekkürü borç bilirim. Ayrıca dizgiyi yapan Ümit Korbek′e basımda emeği geçen Ekin Kitabevi sahibi Mehmet Oymak′a ve çalışanlarına da teşekkür ederim. İ. Yılmaz Aslan Nisan, 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. GENEL OLARAK 1 2. ACENTE 1 2.1. Genel Olarak 1 2.2. Tanımı, Unsurları ve Çeşitleri 2 2.2.1. Tanımı 2 2.2.2. Unsurları 3 2.2.4. Çeşitleri 4 2.3. Temsil Yetkisi 5 2.4. Borçları 6 2.5. Hakları 7 2.6. Acente Sözleşmesinin Sona Ermesi 8 2.7. Acenteye İlişkin Hükümlerin Uygulanma Sahası 9 2.8. Rekabet Hukuku ve Acentelik İlişkisi 9 2.8.1. Genel Olarak 9 2.8.2. AB Uygulamaları 11 2.8.3. Rekabet Kurulu Uygulamaları 14 3. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ 20 3.1. Tanımı 20 3.2. Unsurları 21 3.2.1. Süreklilik 21 3.2.2. Kendi Adına ve Hesabına Hareket 21 3.2.3. Tek Satış Hakkı 22 3.2.4. Satış Artırma Faaliyetlerinde Bulunma 22 3.3. Hukuki Mahiyeti 22 BÖLÜM 1- ABD REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANLAŞMALAR 25 1. DR. MİLES KARARI 26 2. COLGATE KARARI 26 3. GENERAL ELECTRIC CO. KARARI 27 4. SİMPSON KARARI 28 5. SCHVVİNN KARARI 29 6. SYLVANIA KARARI 31 7. SHARP ELECTRONICS KARARI 33 8. YÜKSEK MAHKEMENİN SON KARARLARI VE GELİŞMELER 34 8.1. Minimum Fiyat Tespiti 34 8.2. Dikey Maksimum Fiyat Tespiti 36 8.3. Fiyat Tavsiyesi 36 8.4. Fiyat Dışı Sınırlamalar 37 8.5. Ek Yükümlülük Yükleme 37 8.6. Tekelci işlem (Rekabet Yasağı) 37 BÖLÜM 2 AVRUPA TOPLULUĞU REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANLAŞMALAR 39 1. AVRUPA TOPLULUĞUNUN ESKİ UYGULAMALARI 39 1.1. Genel Olarak 39 1.2. ilk içtihat Grundig/Consten 40 1.3. Müşteri ve Kullanım Sınırlamaları 41 1.4. Toprak Sınırlamaları 42 1.5. ikili Fiyatlama Sistemi 43 1.6. Yeniden Satış Fiyatının Tespiti 44 1.7. Ek Yükümlülük Yükleme (Bağlama) 44 1.8. Rekabeti Sınırlayıcı Amaç ve Etki 45 1.9. Sisteme Yönelik Eleştiriler 48 2. AVRUPA TOPLULUĞUNDA POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ 48 2.1. Komisyonun Dikey Anlaşmalara Yaklaşımı 48 2.1.1. Dikey Anlaşmaların Olumsuz Etkileri 50 2.1.2. Dikey Anlaşmaların Olumlu Etkileri 50 2.2. Yeni Grup Muafiyeti Tüzüğü 52 2.2.1. Genel Olarak 52 2.2.2. Grup Muafiyeti Tüzüğünün Kapsamına Giren Anlaşmalar 52 2.2.3. Pazar Payı Eşiği 55 2.2.4. Muafiyetin Önleyen Ağır İhlaller 55 2.2.5. Rekabet Yasağı 57 2.2.6. Gen Alma : 58 2.2.7. Hukuka Aykırılık Karinesi 59 2.2.8. Bildirim Şart Değildir 60 2.2.9. Para Cezası Uygulanmayacaktır 60 2.3. Bireysel Olaylarda Yürütme Politikası 61 vı BÖLÜM 3 REKABET KURULUNUN DAĞITIMA İLİŞKİN KARARLARI 63 1. 4. MADDENİN KAPSAMI ....63 2. REKABET KURULUNUN DAĞITIMA İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİ 64 2.1. Dağıtım Sisteminin Yararları 64 2.2. Dağıtım Sisteminin Rekabete Aykırı Olabilecek Yönlen 65 3. MARKALAR ARASI REKABET ANALİZİ 66 4. AMAÇ VE ETKİ SORUNU 67 5. YENİDEN SATIŞ FİYATLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLAR 68 5.1. Yeniden Satış Fiyatlarını Belirlemenin Etkisi 68 5.2. Fiyat indirimi ile Fiyat Tespiti Aynı Şey midir? 69 5.3. Tavsiye Fiyat- Sirkülere Uyma Zorunluluğu 70 5.4. Fiyata ilişkin Savunmalar 71 5.4.1. Esnafın Cahil Olduğu 71 5.4.2. Tavsiye Fiyat Olduğu 71 5.4.3. Uymayana Yaptırım Uygulanmadığı 71 5.4.4. Marka imajını Koruma 72 5.4.5. Tüketici Yararı 72 5.4.6. Minimum Fiyat Savunması 73 6. BÖLGE PAYLAŞTIRMA 74 6.1. Genel Olarak 74 6.2. Bölge Paylaştırma Savunması 74 6.2.1. Odaklanma 74 6.2.2. Zorlama Olmadığı 75 6.2.3. Fiyat Maksimizasyonu 75 7. SATICININ ÖZGÜRLÜĞÜ 76 8. SAĞLAYICININ DOĞRUDAN DAĞITICININ BÖLGESİNE SATIŞ YAPMASI 77 9. DAĞITIM AĞI DIŞINA TOPTAN DÜZEYDE MAL VERİLMEMESİ 78 10. REKABET YASAĞI 79 11. EK YÜKÜMLÜLÜK YÜKLEME 80 12. MAL VERMEYİ KESME 82 13. MUAFİYET İNCELEMESİ 82 13.1. ilgili Pazarın Yapısı 82 13.2. Grup Muafiyeti Bireysel Muafiyet ilişkisi 83 13.3. iyileşme Yaratma Koşulu 83 13.4. Tüketici Yararı 85 13.5. Rekabetin Ortadan Kalkmaması 85 13.6. Zorunluluk 87 13.7. Şartlı Bireysel Muafiyet 89 13.8. Şartlı Grup Muafiyeti 91 13.9. Hakim Durumda Olanın Grup Muafiyetinden Yararlanması 92 vıı 13.10. Grup Muafiyetinden Yararlandığının Tespiti Kararı 93 13.11. Seçici Dağıtım 94 14. DİKEY ANLAŞMALARA MENFİ TESPİT VERİLMESİ 96 15. SOZLEŞMESEL SINIRLAMA -REKABET SINIRLAMASI-DE MİNİMİS 96 16. DİKEY ANLAŞMALARDA AÇIK İHLAL 97 16.1. Yeniden Satış Fiyatının Tespitinde Açık ihlal 97 16.2. Pasif Satışların Engellenmesinde Açık ihlal 100 16.3. Açık ihlalin Kısa Bir Süre Uygulanması 102 17. PARA CEZASI 103 BÖLÜM 4 DAĞITIM ANLAŞMALARI İLE İLGİLİ DOKTRİN 105 1. YENİDEN SATIŞ FİYATI BELİRLEMENİN EKONOMİSİ 105 2. MARKA İÇİ REKABETİ SINIRLAMA SEBEPLERİ 108 3. BÖLGE PAYLAŞMA İLE DİKEY FİYAT TESPİTİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 120 4. AVRUPANIN TEK PAZAR SİYASİ AMACI 121 5. SINIRLAMA KELİMESİNİN İKİ ANLAMI 121 6. DİKEY SINIRLAMALARA REKABET KURALLARININ UYGULANMAMASI GÖRÜŞÜNE ELEŞTİRİLER 122 BÖLÜM 5 DİKEY ANLAŞMALARA TÜRK REKABET KANUNU NASIL UYGULANMALI 125 1. ANAYASAL DÜZENLEME 125 1.1. Tekelleşme 126 1.2. Kartelleşme 126 2. 4054 SAYILI KANUNUN KAVRAMLARI 128 2.1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma 128 2.2. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 128 3. DAĞITIM ANLAŞMALARI 129 4. EN SON REKABET KANUNU: İNGİLİZ REKABET KANUNU 132 5. SONUÇ: NASIL BİR ANALİZ YAPILMALIDIR 133 BÖLÜM 6 REKABET KURULUNUN DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN YENİ GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN GETİRDİKLERİ 135 1. GENEL OLARAK 135 2. GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞLERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ 137 3. YENİ GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN YAKLAŞIM FARKLILIĞI 138 4. YENİ TEBLİĞİN KAPSAMI 139 4.1. Dikey Anlaşmaların Tanımlanması 139 4.2. Perakendeci Birlikleri 140 4.3. Fikri Mülkiyet ile İlgili Hüküm içeren Dikey Anlaşmalar 141 4.4. Rakipler Arası Dağıtım Anlaşmaları 142 5. PAZAR PAYI EŞİĞİ 143 6. ANLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARAN SINIRLAMALAR 145 6.1. Fiyata ilişkin Sınırlamalar 146 6.2. Pazar Paylaşmaya İlişkin Sınırlamalar 147 6.3. Seçici Dağıtıma ilişkin Sınırlamalar 148 6.4. Yedek Parçada Alternatif Temin Kaynaklarının Kapatılmaması 149 7. REKABET ETMEME ŞARTI 150 7.1. Sözleşme Sırasında 151 7.2. Sözleşme Sona Erdikten Sonra 153 7.3. Belirli Bir Rakip Markaya Yönelik Rekabet Yasağı 154 8. MUAFİYETİ GERİ ALMA 154 8.1. Bireysel Geri Alma 154 8.2. Grup Olarak Bir Tebliğ ile Geri Alma 156 9. BİLDİRİM 156 10. GEÇİŞ SÜRESİ 157 11. SONUÇ 157 BÖLÜM 7 MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDE DİKEY ANLAŞMALAR 159 1. GENEL OLARAK 159 2. MEVCUT MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM TEBLİĞİ 161 2.1. Genel Olarak 161 2.2. Kapsamı 163 2.3. Grup Muafiyetinden Yararlanacak Olan Koşullar 163 2.4. Muafiyet Uygulanabilmesi için Zorunlu Unsurlar 166 2.5. Grup Muafiyetinden Yararlanamayacak Hükümler 168 2.6. Muafiyetin Geri Alınması 169 3. AB′DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ VE AMACA ULAŞMAK İÇİN UYGULANAN İLKELER 170 3.1. Nedenleri 170 3.2. Amaca Ulaşmak için Uygulanan İlkeler 171 3.2.1. Genel Olarak 171 3.2.2. Yedek Parça ve Servis ile ilgili Olarak 178 ıx 4. TÜRKİYE′DE MEVZUAT DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI 180 4.1. Türkiye AB Mevzuatını Aynen Almak Zorunda mıdır? 180 4.2. Rekabet Kurulunun Gerekçeleri 184 4.2.1. Kapsam 186 4.2.2. Münhasırlık ve Seçici Dağıtım 186 4.3.1. Mağaza içi Rekabet 188 4.2.1. Yetkili Servislerin ve Tüketicinin Sağlayıcıya Bağımlılığı 190 4.2.2. Yedek Parçada Rekabet 192 4.2.3. Özel Servisler 193 4.3. Yeni Grup Muafiyeti Tebliğ Tasarısı Neyi Muaf Tutuyor? 195 4.4. Rekabet Kurulunun Motorlu Taşıtlarla İlgili Kararları 199 4.4.1. Bildirimler 199 4.4.2. Şikayetler 200 4.4.3. Grup Muafiyeti Tebliğine Rağmen Bireysel Muafiyet 202 4.4.4. Yasaklama ve Para Cezası 205 4.4.5. Sonuçlar 215 5. TARAFIMIZDAN ÖNERİLEN MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI 216 BÖLÜM 8 DİKEY ANLAŞMALARLA İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ 225 BÖLÜM 9 BİLDİRİM ÖRNEKLERİ 275 BÖLÜM 10 REKABETİ SINIRLAYICI OLMAYAN VEYA MUAFİYET ALABİLECEK SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 307 BÖLÜM 11 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYKIRI DAĞITIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ 333 BÖLÜM 12 ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 379 BÖLÜM 13 SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 441 BÖLÜM 14 DANIŞTAY İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 475 EKLER 493 EK 1: REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 495 EK 2: DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Tebliğ No: 2002/2 516 EK 3: 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tebliğ No: 2003/3 521 EK 4: MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Tebliğ No: 1998/3 522 EK 5:1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tebliğ No: 2000/3 529 EK 6: 200272 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN AÇIKLANMASINA DAİR KILAVUZ 530 EK 7:1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ HAKKINDA REKABET KURUMU DEĞERLENDİRMESİ VE TEBLİĞ TASLAĞI 545 EK 8: ANTLAŞMANIN 81(3) MADDESİNİN DİKEY ANLAŞMA VE UYUMLU DAVRANIŞLARA UYGULANMASI HAKKINDA 2790/1999 (AT) SAYILI VE 22 ARALIK 1999 TARİHLİ KOMİSYON TÜZÜĞÜ 569 EK 9: ANTLAŞMANIN 81 (3) MADDESİNİN, MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEM KATEGORİLERİNE UYGULANMASI HAKKINDA 1400/2002/AT SAYILI VE 31 TEMMUZ 2002 TARİHLİ KOMİSYON TÜZÜĞÜ 578 KAYNAKLAR 599 YAZARIN YAYINLARI 603