Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Rekabet Hukuku ( Teori - Uygulama - Mevzuat )

Rekabet Hukuku ( Teori - Uygulama - Mevzuat )Sayfa Sayısı
:  
1347
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-327-468-1

145,00 TL

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
1. GENEL OLARAK
2. REKABET KANUNLARININ İŞLEVİ
2.1. GENEL OLARAK
2.2. EKONOMİK BAKIMDAN
2.3. SOSYAL BAKIMDAN
2.3.1. Tüketicinin Korunması
2.3.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Korunması
2.4. SİYASİ BAKIMDAN
3. REKABET KANUNLARININ KORUDUĞU MENFAAT
3.1. GENEL OLARAK
3.3. REKABET KAVRAMI
4. REKABETİ KORUYUCU HUKUK SİSTEMLERİ
4.1. TARİHÇE
4.2. YASAKLAMA SİSTEMİ
4.3. KÖTÜYE KULLANMAYI YASAKLAMA SİSTEMİ
4.4. KARMA SİSTEM
5. REKABET KURALLARININ ANAYASAL TEMELLERİ
6. REKABET HUKUKUNUN GENEL HUKUK İÇİNDEKİ YERİ
7. TTK İLE REKABET KANUNUN ETKİLEŞİMİ
7.1. GİRİŞ
7.2. TTK'DA TEŞEBBÜS KAVRAMI
7.3. TTK'NİN ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE REKABET HUKUKU
7.3.1. Genel Olarak
7.3.2. Hakimiyet Halleri
7.3.2.1. Faraziyeler
7.3.2.2. Karineler
7.4. HAKSIZ REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER
7.4.1. Genel Olarak
7.4.2. Yakınsama Alanları
7.4.2.1. Rakibin Müşterisini Ayartma
7.4.2.2. İş Şartlarına Uymamak
7.5. ACENTELİKTE İNHİSAR HAKKI VE REKABET YASAĞI
7.6. BİRLEŞME VE DEVRALMALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER AÇISINDAN REKABET HUKUKU
8. GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI İLE İLİŞKİSİ
8.1. GENEL OLARAK
8.2. GÜMRÜK BİRLİĞİNİN REKABET KURALLARI
8.2.1. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR
8.2.2. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
8.2.3. DEVLET YARDIMLARI
8.3. REKABET KURALLARININ UYGULANMASI
8.4. MEVZUATIN UYUMLAŞTIRILMASI
8.5. REKABET KURALLARININ ÇELİŞMESİ
I. BÖLÜM
KANUNUN GEREKLİLİĞİ VE UYGULANMASI

1. REKABET KANUNUNUN GEREKLİLİĞİ
1.1. ANAYASAL ZORUNLULUK
1.2. KANUNDAN ÖNCEKİ HÜKÜMLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ
1.3. EKONOMİK ZORUNLULUK
1.4. GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI BAKIMINDAN
2. KANUNUN SİSTEMİ
2.1. KANUNUN GENEL OLARAK SİSTEM
2.2. AMAÇ
2.3. KAPSAM
2.3.1. GENEL OLARAK
2.3.2. DEVLET YARDIMLARI
2.3.3. TÜRKİYE PAZARININ ETKİLENMESİ
2.3.4. DEVLETLER ARASI ANLAŞMALAR
2.4. TANIMLAR
3. KANUNUN UYGULANMASI
3.1. KONU BAKIMINDAN
3.1.1. TEŞEBBÜS
3.1.1.1. GENEL OLARAK
3.1.1.2. EKONOMİK FAALİYET KRİTERİ
3.1.1.3. BAĞLI TEŞEBBÜSLER
3.1.1.4. TEŞEBBÜS TANIMI
3.1.1.5. KAMU TEŞEBBÜSLERİ
3.1.1.6. GENEL EKONOMİK MENFAATE HİZMET EDEN KAMU
TEŞEBBÜSLERİ
3.1.2. SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
3.1.3. TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ
3.1.3.1. GENEL OLARAK
3.1.3.2. KANUNLA KURULMUŞ TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ
3.1.3.3. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEBBÜS BİRLİĞİ
3.1.3.4. ANONİM ŞİRKET OLARAK KURULMUŞ TEŞEBBÜS
BİRLİĞİ
3.1.4. DEVLET İŞLEMLERİ
3.1.4.1. GENEL OLARAK
3.1.4.2. KANUNDAN KAYNAKLANAN İHLALLER
3.1.4.3. REGÜLE EDİLMİŞ PAZARLARDAKİ TEŞEBBÜSLER
3.1.4.3.1. TELEKOMÜNİKASYON PİYASASI
3.1.4.3.2. ENERJİ PİYASASI
3.1.4.3.3. BANKACILIK PİYASASI
3.1.4.3.4. İLAÇ PİYASASI
3.1.4.3.5. TÜTÜN PİYASASI
3.1.4.3.6. SPOR PİYASASI
3.1.4.4. İHLALE KAMU KURUMLARININ KATKISI
3.1.5. KAMU İHALELERİNE KATILAN TEŞEBBÜSLERE
UYGULANMASI
3.1.6. SENDİKALAR
3.2. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI
3.3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
3.3. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI
3.4. İKTİSADİ BAKIMDAN UYGULANMASI
3.5. İHLALİN ÖNEMİ BAKIMINDAN KANUNUN UYGULANMASI: DE MİNİMİS KURALI
II. BÖLÜM
İLGİLİ PAZAR

1. GENEL OLARAK
2. İLGİLİ PAZARIN TESPİTİNDE KULLANILAN TESTLER
2.1. ELZİNGA HOGARTİ TESTİ
2.2. SSNIP TESTİ
2.3. % 10 TESTİ
3. İLGİLİ COĞRAFİ PAZAR
3.1. GENEL OLARAK
3.2. TÜRKİYENİN TAMAMININ İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.3. BİR İLİN İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.4. BİR KAÇ İLİN İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.5. BİR İLÇENİN İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.6. BİR MAHALLENİN İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.7. KÖRFEZ VE LİMANLARIN İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.8. GÜMRÜK SAHALARININ İLGİLİ PAZAR OLMASI
3.9. İHRAÇ PAZARI
4. İLGİLİ ÜRÜN PAZARI
4.1. GENEL OLARAK
4.2. REKABET KURULU’NUN İLGİLİ ÜRÜN PAZARINA YAKLAŞIMI
4.3. YAKINSAYAN PAZARLAR
4.4. İKİ TARAFLI PAZARLAR
4.5. GÜBRE SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.6. YEDEK PARÇA PAZARINDA İLGİLİ PAZAR
4.7. TEDARİK PAZARLARINDA İLGİLİ PAZAR
4.8. SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİNDE İLGİLİ PAZAR
4.9. TARIM SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.10. BASIN VE MEDYA SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.11. GIDA SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.12. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZARI
4.13. İLAÇ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.14. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.15. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.16. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.17. ELEKTRONİK TİCARET SEKTÖRÜNDE İLGİLİ PAZAR
4.18. DİĞER ÖRNEKLER
III. BÖLÜM
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, KARAR VE UYUMLU DAVRANIŞLAR

1. GENEL OLARAK
1.1. ANLAŞMA
1.1.1. Unsurları
1.1.2. Anlaşmanın Varlığı: İrade
1.1.3. Ana Şirket İle Yavru Şirket Arasındaki Anlaşma
1.1.4. Devam Eden Tek Bir Anlaşma Kavramı
1.1.5. Tek Yanlı Davranışlar
1.2. UYUMLU EYLEM
1.2.1. Genel Olarak
1.2.2. Tanımı
1.2.3. Unsurları
1.2.3.1. Genel Olarak
1.2.3.2. İki veya Daha Fazla Teşebbüs
1.2.3.3. Bilinçli Paralellik
1.2.3.4. Davranışlarda Paralellik
1.2.3.5. Rekabetin Sınırlanması
1.2.4. Uyumlu Eylem Karinesi
1.2.4.1. Genel Olarak
1.2.4.2. Makul ve Ekonomik Sebepler
1.2.4.2.1. Maliyetlerde Benzerlik
1.2.4.2.2. Pazarda Dönemsel Olarak Rekabetin
Varlığı
1.2.4.2.3. Fiyat Şeffaflığı
1.2.4.2.4. Teşebbüslerin Rasyonel Davranışları
1.2.4.2.5. Pazar Yapısı Savunması
1.2.5. Anlaşma ve Uyumlu Eylem Kavramlarının Birlikte Kullanılması
1.3. TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI
1.3.1. Genel Olarak
1.3.2. Teşebbüs Birliklerinin Tavsiye Kararları
1.3.3. Tüzel Kişiliği Olmayan Teşebbüs Birliği
1.3.4. Teşebbüs Birliğinin Kararlarından Üyelerinin Sorumlu Olması
1.3.5. Standartlarla İlgili Teşebbüs Birliği Kararı
1.3.6. Dernek Tüzüğünün Teşebbüs Birliği Kararı Sayılması
1.3.7. Birliğin Yatay Fiyat Tavsiyesi
1.3.8. Teşebbüs Birlikleri Arası Anlaşma
1.3.9. Teşebbüs Birliğinin Başkanın Kararından Sorumluluğu
1.3.10. Kanunla Kurulmuş Teşebbüs Birliklerinin Kararları
1.3.10.1. Genel Olarak
1.3.10.2. Teşebbüs Birliğinin Kanunla Verilen Yetkileri
Aşması
1.3.10.3. Teşebbüs Birliği Olan Odaların Fiyat Tarifesi
Yayınlamaları
1.3.11. Teşebbüs Birliği Kararıyla Havuz Sistemi Kurulması
2. REKABETİ SINIRLAMA AMACI VE ETKİSİ
2.1. GENEL OLARAK
2.2. REKABET KURULUNUN YAKLAŞIMI
2.3. POTANSİYEL REKABETİN SINIRLANMASI
2.4. REKABET İHLALİNİN KASTEN YARATILMASI
2.5. REKABETİN KAMU YARARINA KISITLANMASI
2.6. REKABET SINIRLAMASINDAN EKONOMİK YARAR SAĞLANMASI
2.7. ASIL AMACIN REKABETİ SINIRLAMAK OLMAMASI
2.8. REKABETİ SINIRLAMANIN RASYONEL OLMASI
3. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA ÖRNEKLERİ
3.1. GENEL YASAKLAMA
3.2. FİYATLARIN VE DİĞER TİCARİ KOŞULLARIN TESPİTİ
3.2.1. Genel Olarak
3.2.2. Rakipler Arası Fiyat Tespiti
3.2.3. Yatay Maksimum Fiyat Tespiti Anlaşması
3.2.4. Fiyat Tespitinin Haklı Gerekçeleri
3.2.5. Katalog Fiyatı Tespiti
3.2.6. Rakipler Arası Minimum Fiyat Tespiti
3.2.7. Tarımsal Ürünlerin Fiyatının Tespiti
3.3. ÜRETİMİN SINIRLANMASI
3.4. PAZAR PAYLAŞMA
3.4.1. Genel Olarak
3.4.2. Kiralama Yolu İle Pazar Paylaşma
3.5. GİRİŞLERİN ENGELLENMESİ
3.6. AYRIMCILIK
3.7. EK YÜKÜMLÜLÜK YÜKLEMEK
4. DİKEY ANLAŞMALAR
4.1. YATAY DİKEY-ANLAŞMA AYRIMI
4.2. DAĞITIM ANLAŞMALARI
4.2.1. Genel Olarak
4.2.2. Dağıtım Sözleşmesinin Rekabeti Sınırlayıcı Hükümleri
4.2.2.1. Tek Elden Satış Hakkı Tanıyan Hükümler
4.2.2.1.1. Basit Tekel
4.2.2.1.2. Güçlendirilmiş Tekel
4.2.2.1.3. Mutlak Tekel
4.2.2.2. Rekabet Yasağı Getiren Hükümler
4.2.2.3. Fiyat Tespitine İlişkin Hükümler
4.2.3. Dağıtım Anlaşmalarıyla Üçüncü Kişilerin Ticaret Özgürlüklerinin
Sınırlanması
4.2.3.1. Paralel Ticaret
4.2.3.2. Pasif Ticaret
4.3. TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİ
4.3.1. Genel Olarak
4.3.2. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Hukuki
Mahiyeti
4.3.2.1. Tanımı
4.3.2.2. Unsurları
4.3.2.2.1. Süreklilik
4.3.2.2.2. Kendi Adına ve Hesabına Hareket
4.3.2.2.3. Tek Satış Hakkı
4.3.2.2.4. Satış Arttırma Faaliyetlerinde Bulunma
4.3.2.3. Hukuki Mahiyeti
4.3.3. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Rekabeti Sınırlayıcı Hükümleri
4.3.3.1. Genel Olarak
4.3.3.2. Tekelden Satış Hakkı Sağlayan Hükümler
4.3.3.3. Fiyata İlişkin Koşullar
4.3.3.4. Rekabet Etmeme Şartı
4.3.3.5. Süreye İlişkin Hükümler
4.3.4. Üçüncü Kişiye Karşı Tek Satıcılık Hakkının Kullanılması
4.3.4.1. Genel Hükümler Açısından
4.3.4.2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Açısından
4.4. ACENTELİK ANLAŞMALARI
4.4.1. Genel Olarak
4.4.2. Avrupa Birliği Uygulaması
4.4.3. Rekabet Kurulu Uygulaması
5. KONSİNYE SATIŞ
6. FASON ANLAŞMALARI
6.1. GENEL OLARAK
6.2. REKABET HUKUKU BAKIMINDAN FASON ANLAŞMASININ NİTELİĞİ
6.3. İŞ SAHİBİNİN FİKRİ HAKLARININ VE TEKNOLOJİSİNİN KORUNMASI
6.4. MÜTEAHHİDİN FİKRİ HAKLARININ KORUNMASI
6.5. GİZLİ BİLGİLERİN VE FİKRİ HAKLARIN KORUNMA SÜRESİ
6.6. FASON ÜRETİM YAPANIN BAĞIMSIZLIĞI
6.7. ARA MAL ÜRETİM ANLAŞMALARI
7. BİLGİ DEĞİŞİMİ
7.1. GENEL OLARAK
7.2. REKABETİ KISITLAMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7.2.1. Pazarının Özellikleri
7.2.1.1. Pazarın Şeffaflığı
7.2.1.2. Pazarın Yoğunlaşma Derecesi
7.2.1.3. Pazarın Karmaşıklığı
7.2.1.4. Pazarın İstikrarı
7.2.1.5. Teşebbüslerin Benzerliği(Simetri)
7.2.2. Bilgi Değişiminin Nitelikleri
7.2.2.1. Rekabete Duyarlı Bilgi (Stratejilik)
7.2.2.2. Pazarı Kapsama
7.2.2.3. Toplulaştırılmış / Teşebbüs Bazındaki Veri
7.2.2.4. Verilerin Güncelliği
7.2.2.5. Bilgi Değişiminin Sıklığı
7.2.2.6. Bilgilerin Kamuya Açık Olup Olmaması
7.2.2.7. Bilgi Değişiminin Kamuya Açık Olup Olmaması
7.3. REKABET KURULU VE KOMİSYON KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ SEKTÖR VE KONULARDA BİLGİ DEĞİŞİMİ
7.3.1. Bankacılık Sektöründe Bilgi Değişimi
7.3.2. Otomotiv Sektöründe Bilgi Değişimi
7.3.3. İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgi Değişimi
7.3.4. Hub & Spoke Bilgi Değişimi (3. Kişiler Aracılığıyla veya Dolaylı Bilgi Değişimi)
7.4. BİLGİ DEĞİŞİMİNE İZİN VERİLMESİNİN KOŞULLARI
8. İHALEDE REKABET İHLALİ
8.1. GENEL OLARAK
8.2. REKABET KURULUNUN İHALELERE İLİŞKİN KARARLARI
8.3. SORUNUN TARTIŞILMASI
IV. BÖLÜM
MUAFİYET

1. GENEL OLARAK
2. BİREYSEL MUAFİYET
2.1. BİLDİRİM
2.2. MUAFİYETİN ŞARTLARI
2.2.1. Yararlı Olma
2.2.2. Tüketicinin Yararı
2.2.3. Sınırlamanın Zorunlu Olması
2.2.4. İlgili Pazarın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan
Kalmaması
2.3. MUAFİYET SÜRESİ
2.4. MUAFİYETİN ŞART VE YÜKÜMLÜLÜĞE BAĞLANMASI
2.5. ALTERNATİFLİ MUAFİYET
2.6. MUAFİYET İNCELEME SÜRESİ
2.7. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
3. GRUP MUAFİYETİ
3.1. GENEL OLARAK
3.2. GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞLERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ
4. DİKEY ANLAŞMALAR TEBLİĞİ
4.1. GENEL OLARAK
4.2. GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN YAKLAŞIM FARKLILIĞI
4.3. TEBLİĞİN KAPSAMI
4.3.1. Dikey Anlaşmaların Tanımlanması
4.3.2. Perakendeci Birlikleri
4.3.3. Fikri Mülkiyet İle İlgili Hüküm İçeren Dikey Anlaşmalar
4.3.4. Rakipler Arası Dağıtım Anlaşmaları
4.4. PAZAR PAYI EŞİĞİ
4.5. ANLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARAN SINIRLAMALAR
4.5.1. Genel Olarak
4.5.2. Fiyata İlişkin Sınırlamalar
4.5.3. Pazar Paylaşmaya İlişkin Sınırlamalar
4.5.4. Seçici Dağıtıma İlişkin Sınırlamalar
4.5.5. Diğer Sınırlamalar
4.6. REKABET ETMEME ŞARTI
4.6.1. Sözleşme Sırasında
4.6.2. Sözleşme Sona Erdikten Sonra
4.6.3. Belirli Bir Rakip Markaya Yönelik Rekabet Yasağı
4.6.4. Akaryakıt Bayilik Anlaşmalarında Muafiyet
4.6.5. Rekabet Yasağının Süresi
4.6.6. Münhasır Satış-Rekabet Yasağı Farkı
4.7. MUAFİYETİ GERİ ALMA
4.7.1. Bireysel Geri Alma
4.7.2. Grup Olarak Bir Tebliğ İle Geri Alma
4.8. BİLDİRİM
4.9. GEÇİŞ SÜRESİ
5. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKABET KURALLARI
5.1. GENEL OLARAK
5.2. YENİ GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİNİN YAKLAŞIM FARKLILIĞI
5.3. TEBLİĞİN AMACI
5.4. TEBLİĞİN UYGULANACAĞI ANLAŞMALAR
5.4.1. Konusu Bakımından
5.4.1.1. Genel Olarak
5.4.1.2. Konusu Motorlu Taşıt Olan Anlaşmalar
5.4.1.3. Konusu Yedek Parça Olan Anlaşmalar
5.4.1.4. Konusu Tamir Bakım Hizmetlerinin Verilmesi
(Servis) Olan Anlaşmalar
5.4.1.5. Konusu Fikri Mülkiyet Haklarının Devri Olan
Anlaşmalar
5.4.1.6. Konusu 3S Olan Anlaşmalar
5.4.2. Tarafları Bakımından
5.4.2.1. Genel Olarak
5.4.2.2. Dikey Anlaşmalar
5.4.2.3. Rakipler Arası Dikey Anlaşmalar
5.4.2.4. Teşebbüs Birliklerinin Taraf Olduğu Dikey
Anlaşmalar
5.4.2.5. Araç Kiralama Şirketleriyle Dikey Anlaşmalar
5.4.3. Pazar Payı Eşikleri Bakımından
5.4.3.1. Genel Olarak
5.4.3.2. Münhasır Bölge veya Müşteri Tahsisi Halinde
Pazar Payı
5.4.3.3. Seçici Dağıtım Uygulanması Halinde Pazar Payı
5.4.3.3.1. Genel Olarak Seçici Dağıtım
5.4.3.3.2. Niceliksel-Niteliksel Seçici Dağıtım Ayırımı
5.4.3.3.3. Niceliksel ve Niteliksel Seçici Dağıtım Halinde
Pazar Payı
5.4.3.4. Alıcının Pazar Payı
5.5. ANLAŞMADA BULUNMASI ZORUNLU OLAN HÜKÜMLER
5.5.1. Genel Olarak
5.5.2. Anlaşmanın Süresine ve Feshine İlişkin Şartlar
5.5.2.1. Genel Olarak
5.5.2.2. Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Erdirilmesine
İlişkin Koşullar
5.5.2.4. Belirsiz Süreli Sözleşmenin Feshi İhbarı
5.6. AĞIR SINIRLAMALAR
5.6.1. Genel Olarak
5.6.2. Yeniden Satış Fiyatının Tespiti
5.6.3. Münhasır Bölge veya Müşteri Tahsisi
5.6.3.1. Genel Olarak
5.6.3.2. Münhasır Bölge veya Müşteri Grubuna Aktif Satış
Yasağı Getirilmesi
5.6.3.3. Toptancıya, Son Kullanıcıya Satış Yasağı
Getirilmesi
5.6.3.4. Seçici Dağıtıcılara Sistem Dışına Satış Yasağı
Getirilmesi
5.6.3.5. Bütünleyici Parçaların Sağlayıcının Rakiplerine Satılması
Yasağı
5.6.4. Seçici Dağıtımın Uygulanmasına İlişkin Kısıtlamalar
5.6.4.1. Seçici Dağıtımda Aktif ve Pasif Satış Yasağı
Getirilemez
5.6.4.2. Seçici Dağıtım Sisteminde Sistem İçi Alışverişin Yasaklanması
5.6.5. Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri Birleştirme
5.6.6. Bağımsız Teşebbüslerin Faaliyetlerinin Kısıtlanması
5.6.6.1. Genel Olarak Piyasaya Giriş-Yedek Parça Piyasasında
Serbestleşme
5.6.6.2. Özel Servislerin Rekabete Katılması
5.6.6.3. Yedek Parça Sağlayıcısının İki Kanaldan Dağıtımının
Önlenmesi
5.6.6.4. Dağıtıcı veya Yetkili Satıcının Alternatif Temin Kaynaklarının
Sınırlanması
5.6.6.5. Marka ve Logo Koyma Hakkının Sınırlanması
5.6.6.6. Fason Üretim
5.6.7. Teknik Bilgiye Erişimin Kısıtlanması
5.7. MUAFİYETTEN YARARLANAMAYAN ÖZEL HÜKÜMLER
5.7.1. Genel Olarak
5.7.2. Rekabet Yasağı-Çok Markalılık
5.7.2.1. Satışta Rekabet Yasağı ve Ek Satış Yeri Açma
5.7.2.2. Yedek Parçaların Dağıtımında Rekabet Yasağı
5.7.2.3. Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Rekabet Yasağı
5.7.2.4. Bağımsız Teşebbüsler Bakımından Rekabet
Yasakları
5.7.3. Satış Sonrasında Ek Tesis Noktalarının Açılması
5.8. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
5.8.1. Genel Olarak
5.8.2. Bireysel Geri Alma
5.8.3. Grup Olarak Bir Tebliğ ile Geri Alma
5.9.PAZAR PAYI HESAPLANMASI VE EŞİKLERİN AŞILMASI
5.9.1. Genel Olarak
5.9.2. İlgili Coğrafi Pazar
5.9.3. İlgili Ürün Pazarı
5.9.3.1. Genel Olarak
5.9.3.2. Motorlu Araçlar
5.9.3.3. Servis ve Yedek Parça
5.9.4. Eşikleri Aşılması
5.10. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
5.11. BAYİLERLE AĞ İÇİ BİLGİ PAYLAŞIMI
5.11.1. Sağlayacıların Dağıtım Ağıyla Bilgi Paylaşımı
5.11.1.1. Satış Adedi & Pazar Payı
5.11.1.2. Stok
5.11.1.3. Hedef & Hedef Gerçekleştirme Oranları
5.11.1.4. Müşteri Memnuniyeti
5.11.1.5. Genel Müşteri Memnuniyeti Puanı
5.11.1.6. Gizli Müşteri Ziyareti Puanları
5.11.1.7. Memnuniyet Performansı
5.11.1.8. Yedek Parça Satın Alım Miktarı
5.11.1.9. Parça Satış Oranı Bilgileri & Yedek Parça Satış
Miktarı
5.11.1.10. İşçilik Satış Verileri & Üretilen İşçilik Miktarı
5.11.1.11. Servis Çıkış Sayısı
5.11.1.12. Araç Giriş Bilgileri
5.11.1.13. Atölye Boş Zaman
5.11.1.14. Atölye Verimliliği
5.11.1.15. Garanti Sonrası Kampanyalı ve Kampanyasız
Dönem Araç Girişleri
5.11.2. Yetkili Satıcılar/Servisler ile Teşebbüs Birliği Aracılığıyla Bilgi
Paylaşımı
5.12. OTOMOTİV SEKTÖREL BİRLİKLERİ BÜNYESİNDE BİLGİ
PAYLAŞIMI
6. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANTLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ
6.1. GENEL OLARAK
6.2. TEBLİĞİN KAPSAMI
6.3. MUAFİYET SÜRESİ
6.4. MUAFİYETİN GENEL KOŞULLARI
6.4.1. Ciro Eşiklerine İlişkin Ön Koşullar
6.4.2. Anlaşmanın Mahiyetine İlişkin Genel Koşul
6.4.3. Tarafların Haklarına İlişkin Genel Koşullar
6.4.4. Ortak Yararlanmalarının Araştırma Sonuçları ile Sınırlı Olması
6.4.5. Ortak Dağıtma Karar Verilmemesi
6.5. YASAL BELİRLİLİK SAĞLANMASI
6.6. ANLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ DIŞINA ÇIKARAN SINIRLAMALAR
6.6.1. Rekabet Yasağı
6.6.2. Üretim ve Satış Miktarının Belirlenmesi
6.6.3. Satış Fiyat ve Koşullarının Birlikte Belirlenmesi
6.6.4. Pazar Paylaşma
6.6.5. Üçüncü Kişilerin Temin Kaynaklarının Sınırlanması
6.7. MUAFİYET ALAMAYACAK KISITLAMALAR
6.7.1. Fikrin Hakların Geçerliliğine İtiraz
6.7.2. Lisas Verme Yasağı
6.8. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
7. TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
7.1. TEBLİĞ'İN KAPSAMI
7.2. MUAFİYET ALAMAYACAK KISITLAMALAR
7.3. AĞIR SINIRLAMALAR
7.4. MUAFİYETTEN YARARLANAMAYAN ÖZEL HÜKÜMLER
7.5. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
8. SİGORTA SEKTÖRÜ MUAFİYET TEBLİĞİ
8.1. GENEL OLARAK
8.2. TEBLİĞ'İN AMACI ve KAPSAMI
8.3. NET PRİMLERİN HESAPLANMASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI
8.4. BELİRLİ RİSK ÇEŞİTLERİN MÜŞTEREKEN SİGORTALANMASI
8.4.1. Genel Olarak
8.4.2. Grupların Devamlılığı
8.4.3. Pazar Payı ve Süre Eşikleri
8.5. GÜVENLİK STANDARTLARININ DÜZENLENDİĞİ ANLAŞMALAR
8.6. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
8.7. SİGORTA ACENTELERİNİN DURUMU
9. UZMANLAŞMA ANLAŞMALARI GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ
9.1. GENEL OLARAK
9.2. TEBLİĞİN KAPSAMI
9.3. MUAFİYETİN GENEL KOŞULLARI
9.3.1. Tek Taraflı Uzmanlaşma Anlaşmaları
9.3.2. İkiTaraflı Uzmanlaşma Anlaşmaları
9.3.3. Ortak Üretim Anlaşmaları
9.3.4. Münhasırlık İçeren Anlaşmalar
9.3.5. Ortak Dağıtım İçeren Anlaşmalar
9.3.6. Fikri Mülkiyet Devri İçeren Anlaşmalar
9.4. GRUP MUAFİYETİ DIŞINDA KALAN HALLER
9.4.1. Fiyat Tespiti İçeren Anlaşmalar
9.4.2. Pazar Paylaşımı İçeren Anlaşmalar
9.4.3. Üretim ve Satış Sınırlaması İçeren Anlaşmalar
9.5. PAZAR PAYI EŞİKLERİ VE UYGULAMASI
9.6. MUAFİYETİN GERİ ALINMASI
10. MUAFİYETİN SONUÇLARI
11. HAKİM DURUMDA OLAN BİR TEŞEBBÜSÜN GRUP MUAFİYETİNDEN YARARLANMASI
12. MUAFİYETİN ADLİ MAHKEMELER ÖNÜNDEKİ DAVAYA ETKİSİ
V. BÖLÜM
HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

1. HAKİM DURUM
1.1. GENEL OLARAK
1.2. TANIMI
1.3. UNSURLARI
1.3.1. Ekonomik Güç
1.3.2. Bağımsızlık
1.3.3. Devamlılık
2. HAKİM DURUMUN SAPTANMASI
2.1. YAPISALCI YAKLAŞIM
2.2. DAVRANIŞÇI VE PERFORMANSÇI YAKLAŞIM
2.3. HAKİM DURUMUN SAPTANMASINDA KULLANILAN KISTASLAR
2.3.1. Pazar Payı
2.3.1.1. Genel Olarak
2.3.1.2. Rakiplerin Pazar Payı
2.3.1.3. Pazar Payını Destekleyici Unsurlar
2.3.1.4. Farklı Açılardan Pazar Payı Analizi
2.3.1.5. Belirli Bir Markanın İlgili Pazar Olması Durumu
2.3.2. Dikey Bütünlük
2.3.3. Teknolojik Üstünlük
2.3.4. Kullanılmayan Kapasite
2.3.5. Üründe Çeşitlilik
2.3.6. Performans
2.3.7. Ürüne Bağlılık
2.3.8. Hukukun Koruduğu Tekel Hakları
2.4. TEŞEBBÜS BİRLİĞİNİN HAKİM DURUMDA OLMASI
3. BİRLİKTE HAKİMLİK: OLİGOPOL PAZARI
4. KÖTÜYE KULLANMA
4.1. KAVRAM
4.2. HAKİM TEŞEBBÜSÜN GENEL SORUMLULUĞU
4.3. KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ
4.3.1. Genel Olarak
4.3.2. Girişleri Engellemek ve Rakipleri Zor Durumda Bırakma
4.3.3. Mal Vermeyi Kesme
4.3.4. Tekelden Temin Yükümlülüğü Koymak
4.3.5. Haksız Ticari Koşullar Koymak
4.3.6. Ayrımcılık
4.3.7. İndirim Sistemleri
4.3.8. Ek Yükümlülük Koymak - Bağlama Uygulamaları
4.3.9. Bir Pazardaki Hakim Durumun Başka Bir Pazarda Kötüye Kullanılması
4.3.10. Zorunlu Unsurun Verilmemesi
4.3.10.1. Genel Olarak
4.3.10.2. Kötüye Kullanma Sayılmasının Şartları
4.3.10.3. Rekabet Kurulu Uygulamaları
4.3.11. Fiyatlar Yoluyla Kötüye Kullanmalar
4.3.11.1. Genel Olarak
4.3.11.2. Avrupa Birliği Uygulaması
4.3.11.3. Fahiş Fiyat Nedeniyle Kötüye Kullanma
4.3.11.4. Düşük Fiyatlar Yolu İle Kötüye Kullanma
4.3.11.5. Fiyat Farklılaştırma
4.3.11.6. Seçici Fiyatlama
4.4. DAĞITIM YOLUYLA KÖTÜYE KULLANMA
4.5. REKLAM YOLU İLE KÖTÜYE KULLANMA
5. BİG DATA
VI. BÖLÜM
BİRLEŞME VE DEVİRLER

1. GENEL OLARAK
2. RKHK TASARISININ BİRLEŞME VE DEVİRLER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
3. EKONOMİK YOĞUNLAŞMALARIN KONTROLÜ
3.1. EKONOMİK YOĞUNLAŞMA ÇEŞİTLERİ
3.1.1.Yatay Birleşmeler
3.1.2. Dikey Birleşmeler (Entegrasyon)
3.1.3. Conglomerate Birleşmeler (Aykırı Çokpazarlı Birleşmeler)
3.2. DÜZENLENİŞ TARZI
3.2.1. Birleşme ve Devrin Hukuki Şekli

3.2.4. Birleşme ve Devir Yöntemleri
3.2.3.1. Kontrol
3.2.3.2. Grup İçi Birleşmeler
3.2.3.3. Azınlık Hissesinin Devri
3.2.3.4. Ortaklar Arası Hisse Devri
3.2.3.5. Hakim Durumda Olan Bir İşletmenin Birleşmesi
3.2.3.6. Hisse Devrinde Ön Alım-Alım Hakkı Veren Anlaşmalar
3.3. YASAKLAMA USULÜ
3.3.1. Geçerli Olması İçin İzin Alması Gereken Birleşmeler
3.3.1.1. Tebliğin Uygulanacağı Birleşmeler
3.3.1.2. İlgili Teşebbüs ve İşlem Tarafı
3.3.1.3 Cironun Hesaplanması
3.3.1.3. İlgili Coğrafi Pazar
3.3.1.4. İlgili Ürün Pazarı
3.3.2. Birleşme veya Devralmaların Bildirilmesi
3.3.2.1. Genel Olarak
3.3.2.2. Bildirim Süresi
3.3.3. Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi
3.3.4. Yatay Birleşmeleri Değerlendirme Kriterleri
3.3.4.1. Genel Olarak
3.3.4.2. Pazara Giriş Engelleri Bulunması
3.3.4.3. Yatay Birleşmelerin Muhtemel Rekabeti Bozucu Etkileri
3.1.1.1.1. Tek Taraflı Etkiler
3.1.1.1.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler
3.3.4.4. Birleşmeden Kaynaklanacak Etkinlikler
3.3.4.4. Dengeleyici Alıcı Gücü
3.3.4.5. Batan Firma Savunması(Failed Firm)
3.3.4.6. Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI)
3.3.5. Yatay Olmayan Birleşmelerin Değerlendirilmesi
3.3.5.1. Dikey Birleşmeler
3.3.5.2. Aykırı-Çokpazarlı Birleşmeler
3.4. YASAKLAMANIN SONUÇLARI
3.5. BİRLEŞMELERE MENFİ TESPİT VERİLMESİ
3.6. İZİNİN KOŞULA BAĞLANMASI
3.7. DEVRALMA SÖZLEŞMESİNDE YAN SINIRLAMALAR
3.7.1. Rekabet Yasağı
2.7.1.1. Genel Olarak
3.7.1.2. Değerlendirme Kriterleri
3.7.1.2.1. Sadece Taraflar Açısından Kısıtlayıcı Olma
3.7.1.2.2. Orantılılık
3.7.1.2.3. Süre Yönünden
3.7.1.2.4. Coğrafi Alan Yönünden
3.7.2. Alıcının (Ters) Rekabet Yasağı
3.7.3. Tedarik Düzenlemeleri
3.7.4. Bilgi Değişimi
3.7.5. Fason İmalat Hükmü
3.7.6. Geçiş Dönemi Hizmetleri
4. ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA BİRLEŞME
4.1. GENEL OLARAK
4.2. TEBLİĞ KAPSAMINA GİREN ÖZELLEŞTİRMELER
4.3. ÖN BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
4.4. İZİN BAŞVURUSU PROSEDÜRÜ
4.5. TEBLİĞİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
5. ORTAK GİRİŞİMLER
5.1. KAVRAM VE TANIMI
5.2. UNSURLARI
5.2.1. Ortak Kontrol
5.2.2. İktisadi Amaç
5.2.3. Bağımsız Organizasyon
5.2.4. Kuruluş Şekli
5.3. ORTAK GİRİŞİM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ
5.4. ORTAK GİRİŞİM SÖZLEŞMESİNİN REKABETİ SINIRLAYICI HÜKÜMLERİ
5.4.1. Genel Olarak
5.4.2. Ortak Girişimin Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Kabul Edilmesi
5.4.2.1. Genel Olarak
5.4.2.2. Ana Şirketlerle Ortak Girişimin Aynı Pazarda Olması
5.4.2.3. Eskiden Kurulmuş Rakipler Arası Ortak Girişimler
5.4.2.4. Rekabet Yasağı
5.4.2.5. Ana Şirketin Pazardan Çekilmesi
5.4.2.6. Ana Şirketlerle Dikey İlişki
5.4.2.7. Ortak Pazarlama Şirketi Kurma
5.5. ORTAK GİRİŞİME MUAFİYET VERİLMESİ
5.5.1. Genel Olarak
5.5.2. Olumlu Sonuçlar Yaratma
5.5.3. Tüketicinin Adil Pay Alması
5.5.4. Rekabetin Tamamen Ortadan Kalkmaması
5.5.5. Zorunluluk
5.5.5.1. Genel Olarak
5.5.5.2. Rekabet Etmeme Şartı
5.5.5.3. Bilgi Değişimi
5.5.5.4. Ortak Üretim
5.5.5.5. Dağıtıma İlişkin Hükümler
5.5.5.6. Tedarik Şartları
5.6. ORTAK GİRİŞİMİN BİRLEŞME VE DEVİR SAYILMASI
VII. BÖLÜM
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU

1. GENEL OLARAK
2. PATENTLER VE REKABET HUKUKU
2.1. PATENT HAKKININ KORUNMASINDAKİ TEMEL SEBEPLER
2.2. PATENT HAKKININ KAPSAMI
2.3. PATENT LİSANSI
2.4. PATENT HAKKINA TECAVÜZ İLE İLGİLİ DAVALAR
2.5. REKABET HUKUKU İLE ÇELİŞKİLERİ
2.5.1. Patent Lisansı Sözleşmelerinin Rekabet Hukukuna Aykırı Hükümleri
2.5.2. Lisans Anlaşmasına Muafiyet
3. MARKALAR VE REKABET HUKUKU
3.1. MARKA HAKKI VE KAPSAMI
3.2. MARKA LİSANSI VERİLMESİ
3.3. MARKA HAKKININ İHLALİ
3.4. MARKA HAKLARI VE REKABET HUKUKU İLİŞKİSİ
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANILARAK PARALEL İTHALATIN ÖNLENMESİ: HAKKIN TÜKENMESİ İLKESİ
4.1. GİRİŞ VE KONUNUN SUNULMASI
4.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KULLANILMASININ SERBEST REKABET İLKESİ İLE ÇELİŞMESİ
4.3. FİKRİ MÜLKİYET İLE İLGİLİ MEVZUATTAKİ KONUYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.4. HAKKIN TÜKETİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
4.4.1. Doktrindeki Görüşler
4.4.2. Yargıtay’ın Görüşü
4.4.3. Rekabet Kurulunun Görüşü
4.5. AB HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER
4.6. GÖRÜŞLERİN ANAYASA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.7. HAKKIN TÜKENMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN YORUMLANMASININ TABİ OLMASI GEREKEN İLKELER VE ANAYASAL TEMELLERİ
4.8. HAKKIN TÜKENMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN YORUMU VE UYGULANMASI
5. SEP VE FRAND KURALLARI
5.1. STANDARD ESSENTIAL PATTERNS (SEP)
5.2. FAIR, REASONABLE AND NON-DISCRIMINATORY (FRAND)
VIII. BÖLÜM
ELEKTRONİK TİCARETE REKABET KURALLARININ UYGULANMASI

1. GENEL OLARAK E-TİCARET
1.1. DÜNYADA ELEKTRONİK TİCARET
1.2. TÜRKİYE'DE E-TİCARET
1.3. E-TİCARETİN PAZARLAR VE PERAKENDECİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1.4. ONLİNE PAZARYERİ (Online Marketplace)
1.4.1. Online Pazaryerlerinde Fiyat Belirleme Mekanizmaları
1.4.2. Online Pazaryerlerinin Sahipliği, Kontrolü, Gelirleri ve İşletim Yöntemi
1.5. E-TİCARETİN TASNİFİ
1.5.1. Business To Business E-Ticaret (B2B)
1.5.2. Business To Consumer E-Ticaret (B2C)
1.5.3. Consumer To Consumer E-Ticaret (C2C)
2. E-TİCARET VE REKABET HUKUKU
2.1. İLGİLİ PAZAR
2.1.1. İlgili Ürün Pazarı
2.1.2. İlgili Coğrafi Pazar
2.2. PAZAR GÜCÜNÜN TESPİTİ
2.2.1. Pazar Payı
2.2.2. Giriş Engelleri
2.2.2.1. Zorunlu Unsurlar
2.2.2.2. Fikri Mülkiyet Hakları
2.2.2.3. Batık Maliyetler
2.2.2.4. Ağ Etkisi
2.2.2.5. Finansman
2.2.3. Alıcı Gücü
2.3. REKABETÇİ ENDİŞELER
2.3.1. Fiyat Tespiti ve Bilgi Paylaşımı
2.3.2. Münhasırlık Uygulamaları ve Muhafaza Kayıtları
2.3.3. Aşırı Fiyatlama
2.3.4. Fiyat ve Fiyat Dışı Ayrımcılık
2.3.5. Yıkıcı Fiyatlama
2.4. ABD ve AB REKABET HUKUKUNDA E-TİCARET
2.4.1. ABD Uygulamaları
2.4.2. AB Uygulamaları
2.4.3. Değerlendirme
2.5. ABD Covisint.Com Dosyası
2.6. AB Rekabet Komisyonu Myaircraft.Com ve Volbroker.Com Dosyaları
2.7. REKABET KURULU KARARLARI
2.7.1. Sahibinden.com Kararı
2.7.2. www.hizlial.com Kararı
2.7.3. “www.evdi.com.tr” Kararı
2.7.4. “gittigidiyor.com” Kararı
2.7.5. www.gittigidiyor.com (II) Kararı
2.7.6. D-Market Kararı
3. SONUÇIX. BÖLÜM
REKABET İHLALİNİN YAPTIRIMLARI

1. CEZAİ YAPTIRIMLAR
1.1. REKABET KURULU TARAFINDAN VERİLEN CEZALARIN NİTELENDİRİLMESİ
1.1.1. Genel Olarak
1.1.2. Rekabet Kurulu Tarafından Verilen Cezaların Niteliği
1.1.2.1. Genel Olarak
1.1.2.2. Kabahatlere İlişkin Temel İlkeler
1.2. PARA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
1.2.1. Usuli Suçlar
1.2.1.1. Genel Olarak
1.2.1.2. Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi verilmesi
1.2.1.3. Yerinde İncelemenin Engellenmesi ya da Zorlaştırılması
1.2.1.4. Birleşmeyi Geç Bildirme Nedeniyle Para Cezası
1.2.1.3. Soruşturma Dışı Kişilerin Bilgi Vermemesi
1.2.1.5. Usuli Suçlarda Usul Kuralları
1.2.2. Esasa İlişkin Suçlar
1.2.2.1. Genel Olarak
1.2.2.2. Anlaşmanın Fiili Etkilerinin Görülmemiş Olması
1.2.2.3. Bildirim Süresi İçinde Değiştirilmiş Anlaşmalar
1.2.2.4. Ceza Miktarının Tayini
1.2.2.4.1. Para Cezasının Belirlenmesinde Temel İlkeler
1.2.2.4.2. Temel Para Cezasının Belirlenmesi
1.2.2.4.3. Hafifletici Sebepler
1.2.2.4.4. Aktif İşbirliği
1.2.2.4.5. Yönetmelik Öncesi Hafifletici Sebepler
1.2.2.4.6. Ağırlaştırıcı Sebepler
1.2.2.5. Cezaya Esas Alınan Ciro Miktarı
1.2.2.5.1. Grup Şirketlerin Cirosu
1.2.2.5.2. Sadece İhlale Konu Faaliyet Cirosunun Esas Alınması
1.2.2.5.3. Soruşturma Konusu Şirketin Devralınması Halinde Cezaya Esas Alınacak Ciro
1.2.2.6. Para Cezasına Esas Alınan Yıl
1.2.2.7. Teşebbüs Birliğine Uygulanacak Cezaya Esas Alınacak Ciro
1.3. SÜRELİ PARA CEZALARI
1.4. CEZALARDAN SORUMLULUK
1.4.1. Genel Olarak
1.4.2. Tüzel Kişiliği Olmayan Teşebbüs Birliğinin Cezalandırılması
1.4.3. Ortak Girişimin Eylemlerinden Ana Teşebbüsün Sorumlu Olması
1.5. BİLDİRİLMİŞ ANLAŞMALARA PARA CEZASI UYGULANMASI:
AÇIK İHLAL
1.6. AYNI YASAĞIN BİRDEN FAZLA FİİLLE İHLALİ
1.7. ANLAŞMANIN TARAFLARINDAN SADECE BİRİNE PARA CEZASI VERİLMESİ (GÖRÜNÜŞTE TEK YANLI UYGULAMALAR)
1.8. ZAMANAŞIMI
1.8.1. Soruşturma Zamanaşımı
1.8.1.1. Soruşturma Zamanaşımı Süresi
1.8.1.2. RKHK’nın Uygulanması Bakımından Süreler
1.8.1.2. Zamanaşımı Süresinin Başlatılması
1.8.1.3. Yargı Tarafından İptal Kararı Verilmesi Halinde Zamanaşımı
1.8.2. Yerine Getirme Zamanaşımı
1.8.2.1. Yerine Getirme Zamanaşımı Süresi
1.8.2.2. Zamanaşımı Süresinin Başlatılması
2. HUKUKÎ YAPTIRIMLAR
2.1. GEÇERSİZLİK
2.1.1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma ve Kararlar
2.1.1.1. Genel Olarak
2.1.1.2. Yasaklanan Anlaşma ve Kararlar
2.1.1.3. Bireysel Muafiyet Almış Anlaşmalar ve Geri Alma
2.1.1.4. Grup Muafiyetinden Yararlanan Anlaşmalar
2.1.1.5. Menfi Tespit Belgesi Verilen Anlaşmalar
2.1.1.6. Bildirimin Geçerlilik Üzerinde Etkisi
2.1.1.7. Geçersizliğin Taraflar Açısından Sonuçları
2.1.2. Yasak Kapsamına Giren Birleşme ve Devirler
2.1.3. Geçersizlik Kararında Yetkili Makam
2.1.4. Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasında Geçersizlik
2.2. TAZMİNAT
2.2.1. Genel Olarak
2.2.2. Tazminat Hakkı
2.2.2.1. Genel Olarak
2.2.2.2. Davacı ve Davalı Sıfatı
2.2.3. İstenebilecek Zararlar
2.2.3.1. Genel Olarak
2.2.3.2. Manevi Zararlar
2.2.3.3. Maddi Zararlar
2.2.3.3.1. Bedel Farkı
2.2.3.3.2. Mahrum Kalınan Kar
2.2.3.3.3. İhlalde Bulunanların Elde Ettiği veya Elde Etmesi Muhtemel Karlar
2.2.3.3.4. Diğer zararlar
2.2.4. Üç Kat Tazminat
2.2.5. Manevi Unsur
2.2.6. Zarar İle İhlal Arasında İlliyet Bağı
2.2.7. İspat Yükü
2.2.8. Zamanaşımı
2.2.9. Mahkeme-Kurul Kararı İlişkisi
3. İHLALE SON VERME
3.1. GENEL OLARAK
3.2. İŞLETMELERE YÖNELİK EMİR VE YASAKLAR
3.3. YETKİLİ MERCİLERE YÖNELİK KARARLAR
X. BÖLÜM
KANUNU UYGULAYACAK MAKAMLAR

1. GENEL OLARAK
2. REKABET KURULU
2.1. REKABET KURULUNUN OLUŞUMU VE BAĞIMSIZLIĞI
2.2. ÇALIŞMA ŞEKLİ
2.3. KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
2.3.1. Genel Olarak
2.3.2. Esasa İlişkin Hükümlerle İlgili Görevleri
2.3.3. Teşkilata İlişkin Görevleri
2.3.4. Yasama Benzeri Görevleri
2.3.4.1. Doğrudan Yasama Benzeri Faaliyetler (Düzenleme yapma yetkisi)
2.3.4.2. Dolaylı Yasama Benzeri Faaliyetler (Öneride Bulunma Yetkisi)
3. BAŞKANLIK
3.1. OLUŞUMU
3.2. GÖREV VE YETKİLERİ
4. HİZMET BİRİMLERİ VE KURUM PERSONELİ
5. MALİ VE SOSYAL HÜKÜMLER
5.1. KURUMUN GELİRLERİ
5.2. ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI
6. KURUMUNUN HAKSIZ EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU
7. MAHKEMELERİN YETKİSİ
8. DİĞER BAĞIMSIZ OTOROTİLERLE İLİŞKİLERİ
XI. BÖLÜM
İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ

1. GENEL OLARAK
1.1. GİRİŞ
1.2. PER SE VE RULE OF REASON YARGISAL DOKTRİNLERİ
2. ÖNARAŞTIRMA
2.1. GENEL OLARAK
2.2. SORUŞTURMA AÇMAMA KARARI
2.2.1. Genel Olarak
2.2.2. Önaraştırmada İhlale Son Verme Bildirimi
3. SORUŞTURMA
3.1. SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI
3.1.1. Genel Olarak
3.1.2. Taraflara Tebliği
3.1.3. Soruşturmayı Yürütecek Kişiler
3.1.4. Süresi
4. DELİLLERİN TOPLANMASI
4.1. BİLDİRİM
4.1.1. Genel Olarak
4.1.2. Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışların Bildirimi
4.1.3. Birleşme ve Devirlerin Ön Bildirimi
4.1.4. Bildirim Şekli ve Yapılması
4.2. BİLGİ İSTEME
4.3. YERİNDE İNCELEME
4.3.1. Genel Olarak
4.3.2. Yerinde İncelemenin Kapsamının Aşılması
4.3.3. Avukat Müvekkil Yazışmaları
4.3.3. Yetkisiz Kişilerden Bilgi İstenmesi
4.4. ŞİKAYET
4.5. SAVUNMA
4.6. DİĞER DELİLLER
5. KARAR SAFHASI
6. SORUŞTURMANIN TARAFLARI
6.1. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASINDA TARAFLAR
6.1.1. Soruşturma Açma Yetkisi
6.1.2. Soruşturmanın Bildirimi
6.1.3. Bildirimin İçeriği
6.2. SORUŞTURMA SAFHASINDA TARAFLAR
6.2.1. Soruşturmanın Yürütülmesi
6.2.2. Dosya İnceleme Hakkı
6.2.3. Soruşturma Raporu
6.2.4. Soruşturma Sırasında Teşebbüsün Sona Ermesi
6.3. KARAR SAFHASINDA TARAFLAR256
6.3.1. Sözlü Savunma
6.3.1.1. Genel Olarak
6.3.1.2. Talep Edilmesi
6.3.1.3. Sözlü Savunma Davetiyeleri
6.3.1.4. Kullanılabilecek İspat Vasıtaları
6.3.1.5. Katılabilecek Kişiler
6.3.2. Karar Toplantısı
6.3.2.1. Genel Olarak
6.3.2.2. Kararda Bulunması Gereken Hususlar
6.4. KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA TARAFLAR (DAVA HAKKI)
6.5. ŞİKAYETÇİNİN USULİ HAKLARI
6.6. SAVUNMANIN HAKLARI
6.6.1. Ön araştırma Safhasında
6.6.2. Soruşturma Safhasında
6.6.3. Karar Safhasında
6.7. SÜRESİNDE VERİLMEYEN SAVUNMALAR
7. KURULUN ALABİLECEĞİ KARARLAR
7.1. ARA KARARLAR
7.1.1. Bilgi İsteme ve Yerinde İnceleme
7.1.2. Ön araştırma ve Soruşturma Açılması Kararı
7.1.3. İhtiyati Tedbir Kararları
7.1.3.1. Genel Olarak
7.1.3.2. Bir İhlal Olmalıdır
7.1.3.3. Tedbir Kararı Almak Zorunlu Olmalıdır
7.1.3.4. İhtiyati Tedbir İhlalden Önceki Durumu Koruyucu Olmalıdır
7.1.3.5. Nihai Kararın Kapsamını Aşmayacak Şekilde Olmalıdır
7.1.3.6. İlgili Teşebbüslerin Temel Hakları Korunmalıdır
7.1.3.7. İhtiyati Tedbir Kararının Yürütülmesi
7.2. NİHAİ KARARLAR
7.2.1. Soruşturma Açılması Talebinin Reddi
7.2.2. Menfi Tespit Kararı
7.2.3. Muafiyet Kararı
7.2.4. İhlale Son Verme Kararı
7.2.4.1. İhlale Son Verme Kararının Yasal Sebepleri
7.2.4.2. İhlale Son Verme Kararının İçeriği
7.2.4.2.1. Genel olarak
7.2.4.2.2. Birleşme ve Devirlerde
7.2.4.3. İhlale Son Verme Kararının Şekli
7.2.4.4. Savunma Hakkı Tanınmamış Hususlara Kararda Dayanılamaması
7.2.4.5. Kararların Gerekçeli Olması
7.2.4.6. İhlale Son Verme Kararından Önce Olayın Çözümlenmesi
7.3. KURUL KARARINA UYMAMA
8. KURUL KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ
8.1. GENEL OLARAK
8.1.1. İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi
8.1.2. Yargısal Denetimin Sınırları
8.1.3. Düzenleyici Kurumların Denetiminin Özellikleri
8.2. DAVACI
8.3. DAVALI
8.4. DAVA AÇMA SÜRESİ
8.5. DAVADA UYGULANACAK USUL
8.6. İPTAL SEBEPLERİ
8.7. YARGIYA BAŞVURMANIN KARAR ÜZERİNDE ETKİSİ
8.7.1. Genel Olarak
8.7.2. Yürütmeyi Durdurma Kararı
8.8. İPTAL KARARININ SONUÇLARI
8.9. İPTAL ÜZERİNE VERİLEN İDARİ KARARIN YARGISAL DENETİMİ
9. TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI

KAYNAKÇA

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ