Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLUna Armağan

Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLUna Armağan



Sayfa Sayısı
:  
1271
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-986-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...











İÇİNDEKİLER

 

SAİT GÜRAN, PROF. DR., DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu için HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Prof Dr. Erdoğan Moroğlu İçin Notlar OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ABUZER KENDİGELEN, YARD. DOÇ. DR. Hocam Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu İçindekiler Genel Kısaltma Cetveli Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ′nun Özgeçmişi Prof Dr. Erdoğan Moroğlu ′nun Yayınları I. TİCARET HUKUKU 1. TUĞRUL ANSAY, PROF. DR. Adi Şirket Bir Tüzel Kişi midir? 2. MEHMET FATİH ARICI, ARAŞ. GÖR. Kambiyo Senetlerinde Temsilcinin Yetkisini Aşarak Kam-bivo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk ALİHAN AYDIN, ARAŞ. GÖR. Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlığa Karşı Korunması 29 MEHMET BAHTİYAR, YARD. DOÇ. DR. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 53 MEHMET EMİN BİLGE, YARD. DOÇ. DR. Limited Ortaklıkta Azınlığın Korunması 111 YAHYA DER YAL, YARD. DOÇ. DR. 4077 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri 139 H. ALİ DURAL, ARAŞ. GÖR. Anonim Şirkette Olumsuz Azınlık Hakları Düzenlemesi 179 H. ERCÜMENT ERDEM, DOÇ. DR. Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleşme ve Devral malar 193 MEHMET HELVACI, YARD. DOÇ. DR. Ticaret Ortaklıklarında Sermaye Payı Nedeniyle Oluşan Faiz Üzerine Bazı Düşünceler 231 OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal Sorumu 255 ARSLAN KAYA, YARD. DOÇ. DR. Borca Batık Anonim Şirketin İflâsının Ertelenmesi 279 İSMAİL KAYAR, YARD. DOÇ. DR. Limited Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler 305 13. ABUZER KENDİGELEN, YARD. DOÇ. DR. İsviçre Hukukunda Farklı Pay Sahibi Kategori veya Gruplarının Şirket Organlarında Temsili (OR Art. 709) 339 14. AHMET KEŞLİ, ARAŞ. GÖR. The Role of Exhaustion of Inteüectual Property Rights in the Integration; Application of the Principle in the Euro- pean Internal Market & Turkish Customs Union 403 15. İSMAİL KIRCA, YARD. DOÇ. DR. Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayımlanması - Haksız Rekabet ve ifade Özgürlüğü 439 16. TEKİN MEMİŞ, YARD. DOÇ. DR. Ruhsatnamesiz Bir Sigortacı İle Yapılan Sigorta Sözleş melerinin Hukuki Durumu ve Çözüm Önerileri 467 17. N. FÜSUN NOMER, DR. Tanınmış Marka: Nike 485 18. ÖMER ÖZKAN, YARD. DOÇ. DR. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası 507 19. E. SABA ÖZMEN, PROF. DR./ HERDEM BELEN, ARAŞ. GÖR. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebli ği Değerlendirmesi 537 20. HASAN PULAŞLI, PROF. DR. Anonim Şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna İlişkin Esas Sözleşme Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi 563 21. FAHİMAN TEKİL, PROF. DR. Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Ayırımı Hakkındaki Bir Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler 593 22. F AHİM AN TEKİL, PROF. DR. Anonim Şirketlerde Yetki Sorunları 601 23. MÜGE TEKİL, ARAŞ. GÖR. AT Ortaklıklar Hukukunda Yeni Bir Oluşum Avrupa Koo peratif Ortaklığı -Societas Cooperativa Europaea- 631 24. ÜNAL TEKİNALP, PROF. DR. Genel Kredi Sınırının Kaldırılması Üzerine Düşünceler 669 25. ÖMER TEOMAN, PROF. DR. İki Denetçisi Olan Anonim Ortaklıklarda Denetçilerden Birinin Görevinin Son Bulması Durumunda Diğerinin Ye ni Denetçi Seçmek Yetkisi 679 26. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL, PROF. DR. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ′nda Hisse Senetleri 69 \ 27. VELİYE YANLI, DOÇ. DR. Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu 743 28. ŞÜKRÜ YILDIZ, YARD. DOÇ. DR. Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu 771 II. ÖZEL HUKUKUN DİĞER DALLARI 1. GÜRHAN AYAN, HÂKİM Taşınır Şey İmaline İlişkin Eser Sözleşmelerinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerine Uygulanacak Zaman Aşımı 2. NAMİ BARLAS, DOÇ. DR. Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Ö- zellikleri 807 3. TANKUT CENTEL, PROF. DR. Türkiye ′nin Sosyal Güvenlik Sorunu ve Bağ-Kur 829 4. BAKİ İLKAY ENGİN, ARAŞ. GÖR. İfa Uğruna Edim 839 5. SERAP HELVACI, YARD. DOÇ. DR. Kişiliğin Korunması ve Vesayet Hukuku 863 6. NAZAN MOROĞLU, AV. Kadınların insan Hakları Bildirisi ve Ek ihtiyari Protokol 881 7. ERGİN NOMER, PROF. DR. Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Ke sinleşme Şartı 909 8. ZEKİ OKUR, ARAŞ. GÖR. Türkiye′de Yabancıların Çalışma Hakları 923 9. GÜNSELİ ÖZTEKİN, YARD. DOÇ. DR. Tüketici Akitlerinden Doğan İhtilaflarda Brüksel Konvan siyonu ′nun Kabul Ettiği Yetki Kuralına ilişkin iki Avrupa Topluluğu Mahkeme Kararı Örneği 969 10. RONA SEROZAN, PROF. DR. Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten Temlik 987 11. NİHAT TAŞDELEN, ARAŞ. GÖR. Tapuya Kayıtlı Gayrimenkul Mülkiyetinin Geçirim Yoluyla Kazanılması 1015 12. MUSTAFA F. YILDIRIM, YARD. DOÇ. DR. Hukuki Açıdan Bilgisayar Programlarında 2000 Yılı So runu 1039 13. SABAHATTİN YÜREKLİ, ARAŞ. GÖR. Çıraklık Kavramı, Çırakların Sosyal Güvenliği ve Çırak larla İlgili Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemenin Belir lenmesi 1065 III. KAMU HUKUKU SERVET ARMAĞAN, PROF. DR. Günümüzde Bazı Müslüman Devlet Anayasaları ve Tipik Özelliklen 1087 2. BENEDİCTE DELAUNAY (ÇEV.: ENDER ETHEM ATAY, YARD. DOÇ. DR.) İdari Kararlarının Gerekçelendirilmesi Zorunluluğunun Yaygınlaşması 1105 3. HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Vergi Kanunu Yapımında ve Uygulamasında Hatalar 1147 4. BURHAN KUZU, PROF. DR. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Keyfi Tutukla maya Karşı Koruma 5. 6. CİHAN OSMANAĞAOĞLU, ARAŞ. GÖR. İslam Hukukunda İçtihat Kapısı AHMET ULVİ TÜRKBAĞ, YARD. DOÇ. DR. Pufendorf′un Çağımızı Etkileyen Düşünceleri