Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Prof Dr Nihat Edizdoğan'a Armağan

Prof Dr Nihat Edizdoğan'a ArmağanSayfa Sayısı
:  
522
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-327-688-3

45,00 TLTürkiye'de Özelleştirme ve Ötesi: Şeker Üretimi Örneği, Prof. Dr. Figen SARIÖKMEN ALTUĞ


Vergi Hukukunda Tanık İfadelerinde Teşmil Uygulaması, Doç. Dr. Özgür BİYAN


OECD Genelinde Tüketim Vergilerinin Gelişim Trendi: 1965–2014 Döneminin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA


Türkiye'de Uygulanan Bütçe Sistemleri ve Sistem Macerasının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA


Yenilenebilir Enerjiye Verilen Teşviklerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇİLDİR


Türkiye'de Son Yıllarda Kamu Maliyesi Göstergelerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Metin ERDEM


Şirketlerde Kısmi Bölünme İşlemleri ve Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Adnan GERÇEK


Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Performans Değerlendirmesi, Prof. Dr. Filiz GİRAY


Açık Ekonomide Maliye ve Para Politikalarının Etkileri, Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ


Sosyal Sermayenin İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Simla GÜZEL


Maliye Tarihine Farklı Bir Kaynaktan Bakış: Ziya Paşa'nın Zafernâme'si, Prof. Dr. Selçuk İPEK – Araş. Gör. Semra TAŞ


Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Kredi Kullanımlarının Değerlendirilmesi, Öğr. Gör. Neslihan KIZILER


6360 Sayılı Kanun Kapsamında Büyükşehir Belediye Hizmetlerinin İlçe Düzeyinde Değerlendirmesi: Harmancık Örneği, Dr. Öğr. Üyesi R. Kutlu KORLU


Tarımın Ülke Ekonomileri Açısından Önemi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kesiminin Vergilendirilmesinin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA


Pilan mı, Pilav mı? Türk Ekonomisinde ve Kamu Maliyesinde Plan, Program Anlayışındaki Değişim, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun MOĞOL


Rekabet ve Devletin Piyasa Yapıcılığı Üzerine Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Ufuk SELEN


Türkiye'de Kobi'lere Yönelik Vergi Teşvikleri, Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞAHİN


Vergi Hukukunda Sürelerin Önemi ve Çeşitleri, Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ


Uçuş Tazminatlarında Vergileme Sorunu, Prof. Dr. Metin TAŞ – Doç. Dr. Fatma TAŞ


Bir Sosyal Bilim Dalı Olarak Maliye Bilimi ve Eğitimi, Prof. Dr. Mircan TOKATLIOĞLU


Tamamlayıcı Ödenek Uygulaması ve Bütçe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Özlem TÜMER – Araş. Gör. Halil SERBES


Adil Yargılama İlkesi İlkesi ve Yargılamada Makul Süre, Prof. Dr. Mehmet YÜCE


Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN İle İlgili Anılar