Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ a Armağan – Cilt: I ( İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi )

Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ a Armağan – Cilt: I ( İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi )Sayfa Sayısı
:  
816
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
1309-8837

135,00 TLSevgili hocamız Prof. Dr. Merih Kemal Omağ'a Armağan çıkarmak bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Bu konuda Dekanlığımıza izin verdiği için kendilerine müteşekkiriz. 


 


Elbette ki armağan, hocamıza duyduğumuz sevginin, saygının bir tezahürüdür. Bunda kuşku yok. Ancak engin vizyonu, hoşgörüsü, sarsılmaz dirayeti, yüksek temsil kabiliyeti, çalışkanlığı, yenilikçiliği ve önderliği ile sıra dışı örnek bir akademisyen olan sevgili hocamızın değeri ve sevgisi armağanlara sığmayacak kadar büyüktür.


 


Tevazu, vakar, erdem, insan sevgisi onun en karakteristik vasıflarındandır. Çok iyi bir aile babası olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle kendisi ile aynı kurumda çalışıyor olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim.


 


Armağana ilgi çok büyük olmuştur. Titiz bir inceleme sonucu yayınlanmasına karar verilen eserler, iki hakemli cilt ve bir hakemsiz cilt olmak üzere toplam üç cildi oluşturacak sayıya ulaşmıştır. Hakemli makale sayısı çok fazladır. Bu da, armağanlarda genellikle fazla olmayan kalitenin bu armağanda üst düzeyde var olduğunu göstermektedir. Bu sonuca bakarak, gerçekten hocamıza yakışan bir armağanın ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu da üstümüze aldığımız büyük sorumluluğun ve ağır yükün gereğini yerine getirebilmiş olmanın mutluluğunu bize yaşatmaktadır.


 


Burada sevgili hocamızın bilimsel niteliklerini, üstün akademisyenliğini ve örnek idareciliğini, Fakültemizde şu anda üstlenmiş olduğu Anabilim Dalı Başkanlığını, Bölüm Başkanlığını, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğini , Fakülte kurullarındaki fonksiyonunu irdeleyecek değiliz. Herkes tarafından çok iyi bilinen hususları anlatmaya kalkışmak hem hadsizlik hem de malumu ilan etmek olur.


 


O bütün bu üstün meziyetleriyle hep örneğimiz ve önderimiz olmuştur.


 


Prof. Dr. Merih Kemal Omağ gibi ulu bir çınarın öğrencisi, araştırma görevlisi veya yanında çalışan öğretim görevlisi olmak herhalde bir insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir. Hocamızla ilgili öğrenci memnuniyetinin fakülte ortalamasının çok üstünde olduğu hatırlanırsa burada ne söylemek istediğimiz daha güzel anlaşılır.


 


Her akademisyen hoca yetiştiremez. Bu çok farklı bir isteği, özveriyi ve emek harcamayı gerektirir. Sevgili hocamız fakültemizde, yetiştirdiği bilim insanlarıyla da öne çıkmaktadır. Bu nedenle de, İKÜ Hukuk Fakültesinin bugün itibariyle Türkiye'nin en iyi vakıf hukuk fakültesi olmasına en büyük katkıyı sağlayanların arasında hocamız da bulunmaktadır.


 


Kültür Hukuk sizinle daima daha da güçlü.


 


İyi ki varsınız sevgili Hocam.


 


İyi ki bizimlesiniz.


 


Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK


 


(Önsözden)


 


Konu Başlıkları


Konteyner Taşımacılığında Uygulamada Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT


Teori ve Uygulamada Kambiyo Senedinin Arka Yüzüne Lehtarın Cirosundan Önce Atılan İmza (Şeklindeki Garanti Cirosu), Prof. Dr. Murat ALIŞKAN – Av. Rifat CANKAT


Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Türk Borçlar Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda Yer Alan ve Birbiri ile Çeliştikleri Düşünülen Bazı Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Atilla ALTOP


6102 Sayılı TTK'nın Kıymetli Evrak Kitabına İlişkin Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR


"İzaha Davet" –Saptanabilenler, Sorular ve Sorunlar– Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR


Toplu İş Sözleşmesinin Bireysel İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi, Prof. Dr. Turhan ESENER


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yeni GenelŞartları Hakkında, Prof. Dr. Rayegân KENDER


Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, Prof. Dr. Turgut ÖZ


"Uncitral Rules on Transparency in Treaty–Based Investor–State Arbitration" and "Un Convention on Transparency in Treaty–Based Investor–State Arbitration" (The "Mauritius Convention on Transparency") Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY, LL.M. (Harvard) – Murat R. ÖZSUNAY, M.C.J. (UT Austin)


Türkiye'de Çocuk Güvenlik Tedbirleri (Ceza) Hukukunun Temel Sorunları, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK


Sigorta Şirketlerinin Kuruluşunun ve Esas Sözleşme Değişikliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İznine Bağlanmasının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ


Sanat Eserlerinin Tahribi ve Kaçakçılığı: Örgütlü Suç ve Terörizme Karşı Yeni Bir Sınır, Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU


AİHM'in 29 Mart 2010 Tarihli Medvedyef vd.–Fransa Kararı Işığında Açık Denizde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN


Yeni Bir Sigorta Türü: Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU


Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Yeni ve Değişik Hükümler Bağlamında Maden Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Bazı Tespitler ve Düşünceler, Prof. Dr. İlhan ULUSAN


Hayat Sigortasında Lehtar Atama ile İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Samim ÜNAN


TTK'nın Mal Sigortalarında Sigortacının Halefiyetine İlişkin Düzenlemesi Hakkında, Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU


Yeni İsviçre Medeni Usul Doktrininde Bir Başyapıt: –T. Sutter–Somm – F. Hasenböhler


C. Leuenberger, Kommentar Zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich 2016– Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM


Sınaî Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğüne veya İptaline Karar Verilmesi Sebebiyle Haksız İhtiyatî Tedbirden Dolayı Tazminat Davası ve Kusur Sorunu, Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL – Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ


Türkiye ve Almanya'da Kişiliğin Korunması Hakkı: Mevzuat ve Uygulama Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ – Dr. Martin MANZEL


Aldatılan Eşin ve Birlikte Yaşayan Nikâhsız Eşin Manevi Tazminat Davası, Mahmut BİLGEN


5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki İspata Yönelik Karineler, Canan KÜÇÜKALİ


Aşkın Sigorta, Remzi DEMİR


Sigorta Sözleşmesi Kanunu'nda Aşkın Sigorta –Madde 51–, Ferhat YILDIRIM


Kanuni Temsilcilerin Amme Alacaklarından Sorumluluğuna İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Kısa Bir Değerlendirme, Aytuğ BÜYÜKATAK


 


Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Fonları Özelinde Değerlendirilmesi, Av. Onur YILMAZ