Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (34)      Nisan (96)      Mart (174)      Şubat (109)

Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2)

Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2)Sayfa Sayısı
:  
2936
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
2002001534230

440,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Değerli bilim insanı Prof. Dr. Ali Necip Ortan’ın akademik yaşamı onuruna armağan niteliğinde olan ve iki ciltten oluşan bu eserde meslekdaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından hazırlanan “Anı Yazıları”, değerli akademisyenler tarafından kaleme alınan nitelikli makaleler ve uzman görüşleri yer almaktadır.

 

BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 8/Sayı: 32
Yıl: 2019

İÇİNDEKİLER
(1. CİLT)
Makaleler 823
Araştırma Makalesi
F.Alman Haksız Rekabet Hukuku’nun 1909-2019 Yılları Gelişim Süreci
Prof. Dr. Frauke HENNING-BODEWIG 825
Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip Oldukları Haklar
Prof. Dr. Ebru CEYLAN 861
Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Lahey İlkeleri ve Bu İlkelerin Türkçe Tercümesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 903
Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM 923
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY LL.M 957
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun E. 2017/4, K. 2018/5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU
Arş. Gör. Buket GÜNAY 981
Fikri Mülkiyet Sigortası
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Pınar AKDEMİR, LLM 1001
Zamanaşımı (BK m. 146 vd) Def’i  Borçlar Kanunu’nun 164. Maddesi Anlamında Ortak Def’i midir?
Prof. Dr. Baki KURU 1019
Roma Hukukuyla Mukayeseli Olarak Modern Hukukta Saklama Sözleşmesinin Temel Özellikleri
Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER 1025
İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK 1087
Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI 1135
Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payı ile İlgili Bazı Sorunlar
Prof. Dr. Veliye YANLI 1155
Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN 1177
Türkiye Mobilya Endüstrisinde Sınai Mülkiyet Farkındalığı
Cüneyt ERASLAN
Doç. Dr. Gülçin CANKIZ ELİBOL 1217
Avrupa Birliği’nin 2019/790 Sayılı Yönergesi ile Mevcudu Tükenmiş Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin İptali ile Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 1235
Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN 1269
Alışveriş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK 1303
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL 1325
Etkinlik Bilet Sigortası
Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN 1379
Fikir ve Sanat Eserleri ile Bu Eserler Üzerindeki Hakların Rehin Hakkına Konu Olması
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN 1401
Yükleniciden Bağımsız Bölüm Edinen Üçüncü Kişilerin Dönme Neticesindeki Hukuki Durumu ve Uygulamayla Yaratılan Avans Tapu Kavramı Üzerine Düşünceler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN 1441
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Patentlere İlişkin İşlemlerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Egemen FALCIOĞLU 1457
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  122/5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Barış Cihan CANTÜRK 1479
Uluslararası Fuarlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat KALAFATOĞLU 1529
Medeni Hukukta İspat Yükü
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK 1573
Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Çağrı Usulleri
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER 1601
Markanın Aynısının veya Benzerinin Yönlendirici Kod veya Anahtar Kelime Olarak Kullanılması
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞAHİN 1627
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YILDIRIM
Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ 1693
İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısının Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Hükmünün Ana Hatlarıyla ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ 1743
İflasta Alacaklıların Alacaklarını Geç Bildirmeleri Halinde Karşılaşılan Sorunlar (İİK m. 236)
Dr. Orhan EROĞLU 1785
Zorunlu Aşı; Çocuğun Aileye Karşı Korunması
Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR 1803
Avrupa Birliği 1215/2012 Sayılı Tüzüğü ve Türk Haksız Rekabet Hukukunun Alman Mahkemeleri Tarafından Uygulanışı
Dr. Kaya KÖKLÜ 1831
Aldatıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet
Dr. R. Tamer PEKDİNÇER 1847

(2. CİLT)

20 Haziran 2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında  Limited Şirket Ortaklarının Ortaklığın Vergi Borcundan Sorumluluğu
Dr. Damla Gül TARHAN 1865
Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları
Dr. Zeynep YASAMAN 1903
Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Dr. Sinan H. YÜKSEL 1933
Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi
Arş. Gör. Deniz Onur ARAS 1961
Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği
Arş. Gör. Burak ETİRLİ 1997
Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil  Eden Suçlar
Hakim Önder BAYRAK 2031
Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu
Av. Ece Fatma ASLAN 2067
Vergi Mahremiyeti Hakkı ve  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi
Av. Ece Fatma ASLAN 2111
Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Taraf Hak ve Yükümlülükleri
Av. Gökçen Ayçin BALCIOĞLU, LL.M. 2153
Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği
Av. Hicret DOĞU
Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU 2231
Kolaylaştırıcı-Değerlendirici Arabuluculuk Ayrımı: Orta Yolda Uzlaşmak Mümkün mü?
Av. Ayben ERDOĞUŞ 2259
Klinik İlaç Araştırma Sözleşmesi
Av. A. Ayça OSMANBAŞ, LL.M. 2279
Telif Hakkına Dayalı Marka Tescil İtirazı
Av. Ozan Ali YILDIZ 2415
Sermaye Piyasası Kanunu m.23 Kapsamında Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerin Kapsamına Yönelik Değerlendirmeler
Öğr. Gör. H. Sena AKKIŞLA 2445
Ödünç Alınmış Sesler: Pelham Kararı’ndan Sonra Sampling
Oğulcan EKİZ 2477

Uzman Görüşleri 2507
Edinilmiş Mal Rejimiyle İlgili Bazı Sorunlar
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ 2509
Kefalete Benzer Sözleşmelerde Şekil (TBK m. 603 Hükmünün Eleştirisi)
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2555
Süresinden Sonra Açtığı “İhalenin Feshi Davası” Reddedilen Borçlu, “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası” Açabilir mi?
Av. Talih UYAR 2563
Çalışan Buluşları Hukukunda Teşvik Ödülü
Av. Dr. Öğr. Üyesi Cahit SULUK 2575
Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar
Dr. İhsan BAŞTÜRK 2585
Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yedek Parçaların Tasarım Hakkının Korunması
Av. Ayça Güntülü ALKAN, LL.M. 2615
İkinci ve Daha Sonraki Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği ve Hükümsüzlük Davalarında İstemlerin Sınırlandırılarak Değiştirilmesi
Hülya ÇAYLI (Kimya Mühendisi, Avrupa Patent Vekili) 2647
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Dürüst Ticari Kullanımı
Av. Doğuş Can ÇİÇEKLİ, LL.M. 2657
Patent Hukukunda “Plausibility”
Uğur ÇOLAK (Em. Hakim) 2685

Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinin Banka Tarafından Şekil ve Kişi Bakımından İncelenmesi
Av. Arb. Bora DURMAZ, LL.M. 2705
Patentin Sağladığı Hak Faraziyesinin Geçersizliği
İlhami GÜNEŞ 2731
Para Borcunun Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklıya Devri Suretiyle İfası
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR
Av. Özay Şule GÜRSES 2771
Kredi Alanın Borçları
Av. Cüneyt TENEKECİ 2793
Eski Hukuktan Kaynaklanan Taşınmaz Hakları
Gürsel Öcal DÖRTGÖZ 2827
Fikri Haklar Kavramı Üzerine Görüşler
M. Kaan DERİCİOĞLU 2841
Sadri Maksudi Arsal’ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı
Öğr. Gör. Tolga ERSOY 2849

Haberler 2857

Yargıtay Kararları 2881
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 2883
Yargıtay Ceza Daire Kararları 2893

Önemli Bilgiler 2895

  LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2937
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 2942
LEGALBANK ABONELİK FORMU 2943
KİTAP SİPARİŞ FORMU 2944