Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Öldürme Suçları (Açıklamalı - Örnekli - Notlu - İçtihatlı - Gerekçeli)

Öldürme Suçları (Açıklamalı - Örnekli - Notlu - İçtihatlı - Gerekçeli)Sayfa Sayısı
:  
586
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-611-8

97,20 TL

 

Bütün (külliyyen) öldürme suçları belirtilmiştir. 
Bu kapsamda;
Öldürme suçları bağlamında genel hükümler-kavramlar-cezalar-suçun bilumum unsurları belirtilmiştir. 
Öldürme suçları olarak basit ve bilinçli taksirle öldürme, kasten öldürme, olası kastla öldürme, ihmalen öldürme, intiharen öldürme, yaralama neticesi öldürme ve yardım ve yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suretiyle öldürme suçları açıklanmıştır. 
Nitelikli haller olarak, yakın akrabaya, çocuğa, kamu görevlisine, hamile kadına karşı, tasarlayarak, işkenceyle, infialle, suçtan kurtulmak gayesiyle, kan gütme ve töre saikiyle öldürme suçları tek tek açıklanmıştır. 
İşkence neticesi öldürme, cinsel saldırı sonucu öldürme, istismar sonucu öldürme ve terör amacıyla öldürme suçları ile Cumhurbaşkanına suikast suçları ayrı ayrı açıklanmıştır. 
Öldürme suçlarının maddi aleme yansıyış şekilleri olarak teşebbüs, iştirak, azmettirme, yardım, tahrik, görevli mahkeme müeyyide, zamanaşımı, vs, durumları işlenmiştir. 
Bütün bunlara dair uygulamadan somut maddi adli vakıalardan örnekler verilerek cezai uygulamalar yansıtılmıştır. 
Son bölümde ise öldürme suçlarına münhasır olmak üzere kısaca suçun sübutu, soruşturma ve kovuşturma, kamu davası, iddia ve mütaalaa ile yine somut maddi adli olaylardan esinlenerek öldürme suçlarına münhasır olmak üzere özellikle ve orijinal savunma yöntemleri belirtilmiştir.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GENEL HÜKÜMLER
 • A. -GENEL GİRİŞ-1
 • 1. -DEĞERLENDİRME-1
 • 2. -İNSAN HAREKETİ - ÖLÜM NETİCESİ-5
 • 3. -SUÇ NEDİR-6
 • a. -KAST NEDİR-9
 • aa. -Kast-12
 • bb. -Doğrudan Kast-12
 • cc. -Olası Kast-12
 • b. -TAKSİR NEDİR-12
 • aa. -Basit Taksir-15
 • bb. -Bilinçli Taksir-16
 • cc. -Amaç-16
 • dd. -Saik-16
 • 4. -SUÇUN UNSURLARI-17
 • 5. -SUÇUN MADDİ, MANEVİ VE HUKUKA AYKIRILIK UNSURLARI-17
 • a. -SUÇUN MADDİ UNSURLARI-17
 • aa. -FİİL (HAREKET)-19
 • aaa. -İcrai Hareket (Davranış)-19
 • bbb. -İhmali Hareket-19
 • ccc. -İhmal Suretiyle İcrai Davranış-19
 • bb. -Netice-21
 • cc. -Nedensellik-21
 • dd. -Fail-22
 • ee. -Konu-23
 • ff. -Mağdur-23
 • b. -SUÇUN MANEVİ UNSURLARI-24
 • aa. -KUSURLULUK-26
 • bb. -KAST NEDİR-27
 • cc. -OLASI KAST NEDİR-27
 • dd. -TAKSİR NEDİR-28
 • ee. -BİLİNÇLİ TAKSİR NEDİR-28
 • c. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU VARDIR-29
 • aa. -Kanunun Hükmü ve Amirin Emri-30
 • bb. -Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli-31
 • cc. -Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası-34
 • dd. -Sınırın Aşılması-34
 • ee. -Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit-35
 • ff. -Haksız Tahrik-35
 • gg. -Hata-37
 • hh. -Hukuka Aykırılıkta Bazı Ayrık Durumlar-38
 • aaa. -Kusurluluk Nedir?-38
 • bbb. -Hukuka Aykırılığın Ortadan Kalkması-39
 • ccc. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınırının Aşılması Durumu-40
 • ddd. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma Durumu-40
 • B. -KAVRAMLAR-41
 • 1. -SUÇUN MADDİ ALEME YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ-41
 • a. -İÇTİMA-41
 • aa. -Bileşik Suç-42
 • bb. -Zincirleme Suç (Müteselsil Suç)-42
 • cc. -Zincirleme Suça Genel Olarak Bakacak Olur İsek-42
 • dd. -Hukuki Niteliği-43
 • ee. -Zincirleme Suçun Şartları-43
 • ff. -Fikri İçtima-43
 • b. -ZAMANAŞIMI-43
 • aa. -Dava Zamanaşımı TCK’nun Madde 66-43
 • c. -BU SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR NEDİR-45
 • C. -SUÇUN ÖZNELERİ VE TANIMLAR-45
 • D. -SUÇLAR-47
 • E. -CEZALAR-48
 • 1. -HAPİS CEZALARI-48
 • 2. -ADLİ PARA CEZASI-48
 • 3. -KARMA CEZA DURUMLARI-49
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TAKSİRLE ÖLDÜRME
 • A. -GENEL OLARAK-51
 • 1. -MADDE METNİ-51
 • 2. -AÇIKLAMA-51
 • 3. -FARKLILIKLAR-52
 • a. -SUÇUN TANIMLANMASI KAVRAMLARI BAKIMINDAN-52
 • b. -SUÇUN CEZALARI BAKIMINDAN-53
 • c. -SUÇUN ERTELENMESİ BAKIMINDAN-53
 • d. -SUÇUN KUSUR BELİRLEMESİ BAKIMINDAN-53
 • e. -SUÇUN MAKTULÜ VE MAĞDURU BAKIMINDAN-54
 • f. -SUÇUN TEORİĞİ BAKIMINDAN-54
 • 4. -TAKSİRİN KANUNİ TANIMI VE UNSURLARI-56
 • a. -TAKSİR-56
 • b. -GEREKÇE-56
 • c. -TAKSİRİN UNSURLARI-59
 • d. -TAKSİRİN ÇEŞİTLERİ-59
 • B. -BASİT TAKSİRLE ÖLDÜRME-60
 • 1. -GENEL OLARAK-60
 • 2. -ÖRNEK-61
 • C. -BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME-62
 • 1. -GENEL OLARAK-62
 • 2. -OLASI KASTLA BİLİNÇLİ TAKSİR FARKI NEDİR-67
 • a. -Bilinçli Taksir mi - Olası Kasıt mı Ayırımına Örnek Uygulama-69
 • b. -Bilinçli Taksir - Basit Taksir İçin Örnek Uygulama-71
 • 3. -ÖRNEK YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİT TAKSİRİN VE BİLİNÇLİ TAKSİRİN UNSURLARININ BULUNDUĞU VE ŞARTLARININ OLUŞTUĞU DURUMLAR-74
 • a. -Alkollü Olmak ve Kırmızı Işık İhlaliyle Ölüme Neden Olmak Bilinçli Taksir Düzeyinde Kalır; Olası Kastla Öldürme Olmaz-74
 • b. -Alkollü ve Sürücü Belgesizce Ölüme Neden Olmakta Bilinçli Taksirin Koşulları Vardır-74
 • c. -Kırmızı Işık İhlali ve Aşırı Hızla Ölüme Neden Olmakta Bilinçli Taksir Koşulları Vardır-75
 • d. -Alkollü ve Tam Kusurluca Ölüme Neden Olmakta Bilinçli Taksirin Şartları Oluşur-75
 • e. -Alkollü ve Kırmızı Işık İhlaliyle Ölüme Neden Olmakta Bilinçli Taksir Unsurları Vardır-75
 • f. -Yine Alkollü ve Kırmızı Işık İhlaliyle Yaralamaya Neden Olmakta Bilinçli Taksir Unsurları Vardır-76
 • g. -Kırmızı Işık İhlaliyle Yaralamaya Neden Olmakta Bilinçli Taksir Unsurları Vardır-76
 • h. -Sürücü Belgesiz, Acemice ve Meskun Mahalde Aşırı Hızla Ölüme Neden Olmakta Bilinçli Taksirin Unsurları Vardır-77
 • ı. -Taksirle Ölüm İle Alkollü Olarak Araç Kullanmanın Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Uygulama Nasıl Olmalıdır-77
 • i. -5237 Sayılı TCK’nın 85/1, 22/3, 22/6 Maddelerinde Tanımlı Bilinçli Taksir Uygulamasına Emsal Karar-78
 • j. -Taksire Dayalı Kusurun Yoğunluğu Dikkate Alınmalıdır-79
 • k. -Tek Konuda İhlal Bilinçli Taksirin Koşullarını Oluşturmaz-80
 • l. -İki Önemli Kuralın İhlali Bilinçli Taksirin Koşullarını Oluşturur-81
 • m. -Bilinçli Taksir İle Basit Taksir Ayırımının Ölçütü-82
 • D. -TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇLARINDA ŞAHSİ CEZASIZLIK DURUMU-86
 • E. -EMSAL KARARLAR-88
 • 1. -YARGITAY KARARI-1-88
 • 2. -YARGITAY KARARI-2-89
 • F. -ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI-90
 • 1. -ÖRNEK-1 (TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORU)-90
 • a. -BİLİRKİŞİ RAPORU-90
 • b. -BİLİRKİŞİ RAPORU -91
 • c. -BİLİRKİŞİ RAPORU-93
 • d. -BİLİRKİŞİ RAPORU-94
 • 2. -ÖRNEK-2 (İŞ KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORU)-96
 • a. -BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU -96
 • 3. -ÖRNEK-3 (İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI ÇEVRE KİRLİLİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORU)-100
 • a. -BİRİNCİ BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU -100
 • b. -İKİNCİ BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU -102
 • 4. -ÖRNEK-4 (BAKIM GÖZETİM İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU)-104
 • a. -BİLİRKİŞİ RAPORU -104
 • 5. -ÖRNEK-5 (TAKSİRDEN DÖNÜŞEN YA DA KAST VEYA OLASI KAST İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU)-105
 • G. -TAKSİRLE ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-106
 • 1. -Taksirle Öldürme Suçlarında İlk Akla Gelenler-106
 • 2. -Basit Taksirin Oluşum Unsurları-106
 • 3. -Bilinçli Taksirin Oluşum Unsurları-107
 • 4. -Taksirin Kısa Tanım ve Unsurları Olarak Şu Tespitleri Sunuyoruz-108
 • 5. -Taksirle Öldürme Suçlarında Failin Taksirinin Basit mi Bilinçli mi Olduğunun Belirlenmesinde Ölenin de Kusurlu Olup Olmamasının Bir Katkısı Yoktur-109
 • 6. -Kusur Dağılımının Sanık ve Karşı Taraf Beyanına Dayalı Olarak Düzenlenmesi-110
 • 7. -Somut Bir Maddi Olayda; TCK’nın 81. , ve 85. , Maddelerinde Tanımlı Ateşli Silah İle Öldürme Olaylarında Taksirle Yapılıp Yapılmadığına Dair Rapor Alınması Gerekir-110
 • 8. -Yayalara Ait Bulunan Bankette Araç Kullanmak Bilinçli Taksirdir-111
 • 9. -TCK’nın 22/6. Maddesi İle Hükmü Nişanlıya Uygulanmaz-111
 • 10. -Taksirli Suçlarda da Öngörülen Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Şartları Dikkate Alınmalıdır-112
 • 11. -Taksirle İşlenen Suçlarda Ceza Tayini İlkeleri-113
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KASTEN ÖLDÜRME SUÇU(YALIN/TEMEL ÖLDÜRME)
 • 1. -GENEL GİRİŞ-119
 • a. -İLLİYET BAĞI-120
 • b. -KORUNAN HUKUKİ YARAR-120
 • c. -SUÇUN FAİLİ-121
 • d. -SUÇUN MAĞDURU-122
 • e. -SUÇUN KONUSU-122
 • f. -HUKUKA AYKIRILIK-123
 • aa. -765 Sayılı Eski TCK. ’nın Getirdiği Cezai Sorumluluk-123
 • bb. -5237 Sayılı Yeni TCK. ’nın Getirdiği Cezai Sorumluluk-123
 • cc. -Hüküm Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar-124
 • dd. -Örnek Somut Maddi Adli Vakıa-125
 • A. -KASTEN ÖLDÜRME-129
 • 1. -MADDE METNİ-129
 • 2. -AÇIKLAMA-129
 • 3. -KAST-129
 • a. -Her Öldürme Eyleminde Öncelikle Şu İki Husus Açıklığa Kavuşturulmalıdır-131
 • b. -Yine Her Öldürme Eyleminde Öncelikle Şu Sorulara Cevap Aranıp, Cevap Bulunmalıdır-132
 • 4. -KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU İLE YARALAMA SUÇUNUN AYRIMINDAKİ TEMEL KRİTERLERİ NELERDİR?-133
 • a. -ÖRNEK SOMUT MADDİ ADLİ VAKIA-135
 • b. -KASTIN TEMELİ-147
 • 5. -KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDA KISA TESPİTLER-148
 • 6. -ÖTENAZİ NEDİR-149
 • a. -TANIMI-149
 • b. -HUKUKİ DURUMU-149
 • 7. -KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇLARINDA TAHRİK-150
 • a. -NİTELİĞİ-150
 • b. -ÖRNEK-155
 • 8. -KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEDE MEŞRU SAVUNMA-159
 • a. -MEŞRU SAVUNMANIN ŞARTLARI-159
 • aa. -Saldırıya İlişkin Şartlar-159
 • bb. -Savunmaya İlişkin Şartlar-160
 • b. -MEŞRU SAVUNMA SONUCU ÖLÜMDE MAHKEME HÜKMÜ-165
 • 9. -TEMEL ÖLDÜRME SUÇLARININ MADDİ ALEME YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ-166
 • a. -TEŞEBBÜS-166
 • b. -ÖLÇÜTLERİ-167
 • c. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAYDAKİ ÖLÇÜTLERİ-169
 • 10. -TEMEL ÖLDÜRME SUÇLARININ MADDİ ALEME YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ OLARAK İŞTİRAK, AZMETTİRME, YARDIM VE VAZGEÇME KAVRAMLARI-170
 • a. -GENEL OLARAK-170
 • b. -UYGULAMADAN ÖRNEK-177
 • c. -ASIL FAİLLİK-179
 • aa. -Suça İştirak-181
 • bb. -Dolaylı Faillik-181
 • aaa. -Birlikte Gerçekleştirenler-182
 • bbb. -Araç Olarak Kullananlar-184
 • d. -AZMETTİRME-186
 • aa. -Altsoyu/Üstsoyu Azmettirmek-189
 • bb. -Çocukları Azmettirmek-189
 • cc. -Belirsiz Azmettireni İfşa Etmek-189
 • dd. -Azmettiren Faile Ceza İndirimi Yapılacak Durumlar-191
 • e. -AZMETTİRMENİN VE İŞTİRAKİN SINIRI-192
 • aa. -Ayrımı-192
 • bb. -Uygulamadaki Ölçütleri-193
 • cc. -Uygulamadan Örnekler-193
 • aaa. -Yargıtay Emsal Kararı-1-193
 • bbb. -Yargıtay Emsal Kararı-2-194
 • f. -YARDIM ETME-194
 • aa. -Suça Yardımın Maddi Aleme Yansımaları-200
 • bb. -Suç İşlemeye Teşvik Etmek-200
 • cc. -Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek-201
 • dd. -Suç İşleme Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek-202
 • ee. -Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek-204
 • ff. -Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak (İcrasındaki Araçları Sağlamak)-205
 • gg. -Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak (İcrası Öncesi veya Sırasında Yardımla Kolaylık Sağlamak)-207
 • g. -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-213
 • 11. -TCK. ’NIN 81. MADDESİNDEKİ TEMEL ÖLDÜRME SUÇLARININ-225
 • a. -MAHKEMESİ-225
 • b. -MÜEYYİDESİ-226
 • c. -ZAMANAŞIMI-226
 • aa. -Dava Zamanaşımı-226
 • bb. -Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi-227
 • 12. -ÖRNEK YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI VE KASTEN ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-228
 • a. -YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI-228
 • b. -KASTEN ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-237
 • aa. -Bilindiği Üzere; Kast Yani Doğrudan Kastın Oluşum Unsurları-237
 • bb. -Öldürme Suçunda Tahrik Uygulaması-237
 • cc. -Meşru Müdafaanın Gerçekleşme Koşulları ve TCK. ’nun 25-27. Maddelerinin Uygulanma Şartları-238
 • dd. -Zincirleme Suçun Uygulama Koşullarını-242
 • ee. -Aynı Zaman ve Değişik Zaman Kavramları Nedir?-243
 • ff. -Öldürme Kastı, Yaralama Kastı-245
 • aaa. -Örnek (1)-245
 • bbb. -Örnek (2)-245
 • ccc. -Örnek (3)-246
 • gg. -Teşebbüste Ceza Tayini, Tahrikte İndirim Miktarı-247
 • aaa. -Teşebbüs Uygulanmasında-247
 • bbb. -Haksız Tahrik Uygulanmasında-247
 • hh. -Haksız Tahrik Uygulama Şartları-248
 • ii. -Kasten Öldürme - Tasarlayarak Öldürme İsbatı-249
 • jj. -Kasten İşlenen Suçlarda Ceza Tayini İlkeleri-250
 • B. -OLASI KASTLA ÖLDÜRME-251
 • 1. -OLASI KASTIN KANUNİ TANIMI-251
 • 2. -GEREKÇE VE AÇIKLAMA-251
 • 3. -BU KONUDA SIKÇA SORULAN SORULAR-255
 • a. -FAİL/SANIĞIN HEMOFİLİ HASTASI OLAN BİRİNİ ÖLDÜRMESİ DURUMUNDA NE OLACAKTIR?-255
 • aa. -Eğer Fail/Sanık Kişinin Hemofili Hastası Olduğunu Biliyor İse-255
 • bb. -Eğer Fail/Sanık Kişinin Hemofili Hastası Olduğunu Bilmiyor İse-255
 • cc. -Eğer Fail/Sanık Çok Basit Bir Yaralama Gerçekleştirmiş İse-255
 • b. -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK FAİL/SANIK VEYA AKIL HASTASI SUÇ İŞLİYOR İSE BU DURUMDA NE OLACAKTIR?-256
 • c. -TÜZEL KİŞİLERDE (YANİ TÜZEL KİŞİLİKLERDE) SUÇ İŞLİYORSA HUKUKİ VE CEZAİ NETİCELERİ NASIL OLACAKTIR?-256
 • d. -DOĞRUDAN KAST UYGULAMASI-257
 • e. -DOLAYLI KAST, MUHTEMEL KAST UYGULAMASI-258
 • 4. -OLASI KAST İLE TAKSİR ÖZELLİKLE BİLİNÇLİ TAKSİR AYIRIMI-258
 • a. -OLASI KAST İLE TAKSİR ÖZELLİKLE BİLİNÇLİ TAKSİR AYIRIMINDA BİRBİRLERİNİN HUKUKİ SINIRLARI-259
 • b. -TEŞEBBÜS OLUR MU?-260
 • c. -OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİR İLE İLGİLİ UYGULAMADAN ÖRNEKLER-264
 • aa. -Örnek Bir-264
 • bb. -Örnek İki-267
 • 5. -OLASI KASTLA ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-283
 • a. -OLASI KASTIN OLUŞUM UNSURLARI-284
 • b. -OLASI KAST-HEDEFTE SAPMA-284
 • c. -HEDEFTEKİ ÖLDÜRÜLENİN YANINDAKİ ÖLDÜRMÜŞ İSE CEZALANDIRMA DURUMU-286
 • d. -KASTEN ÖLDÜRME-OLASI KASTLA ÖLDÜRME-BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME ÇİZGİSİNDE HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETME DURUMUNDA İHTİMALLER-287
 • C. -İHMALEN ÖLDÜRME-288
 • 1. -MADDE METNİ-288
 • 2. -AÇIKLAMA-288
 • a. -İHMAL-288
 • b. -NETİCEYİ ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-289
 • c. -KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇUNUN ÖZELLİKLERİ -289
 • aa. -Kanuni Düzenlemelerden Kaynaklanan Cezai Yükümlülükler-291
 • aaa. -Ana-Baba (Ebeveyn)-Çocuk İlişkisi-291
 • bbb. -Eşler Arasında Yükümlülük-292
 • ccc. -Evlat Edinme ve Vesayet-292
 • ddd. -Kamu Görevlileri-292
 • bb. -Sözleşmeden Kaynaklanan Cezai Yükümlülük-292
 • cc. -Öngelen Tehlikeli Eylemden Kaynaklanan Cezai Yükümlülük-293
 • dd. -Sonuç-294
 • ee. -Sorumluluğun Kuralları-295
 • ff. -Suçun Uygulamadaki Yansıması-295
 • 3. -TCK’NIN 83. MADDESİNDEKİ KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇLARININ-296
 • a. -MAHKEMESİ-296
 • b. -MÜEYYİDESİ-297
 • c. -ZAMANAŞIMI-297
 • 4. -İHMALEN ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-299
 • a. -İHMALİ VE İCRAİ HAREKETLERİN DÜZENLENİŞ ŞEKLİ -299
 • b. -İHMALİ HAREKETİN CEZALANDIRILABİLME İHTİMALİ -300
 • D. -İNTİHAREN ÖLDÜRME-301
 • 1. -MADDE METNİ-301
 • 2. -AÇIKLAMA-301
 • 3. -UYGULAMADAN ÖRNEK HUKUKİ DEĞERLENDİRME-304
 • E. -YARALAMA İLE ÖLDÜRME-307
 • 1. -MADDE METNİ-307
 • 2. -AÇIKLAMA-307
 • 3. -İLKESEL TESPİTLER -310
 • 4. -TCK’NIN 87/4. MADDESİNDEKİ KASTEN YARALAMA SONUCUNDA ÖLDÜRME SUÇUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ-312
 • 5. -KARŞILAŞTIRMALI OLARAK SUÇLARIN MEYDANA ÇIKMA ŞARTLARI-313
 • a. -MÜLGA 756 SAYILI TCK’NIN MADDE 452 SUÇU BAKIMINDAN-313
 • b. -YENİ 5237 SAYILI TCK’NIN MADDE 87/4 SUÇU BAKIMINDAN-314
 • 6. -UYGULAMADAN ÖRNEKLER-314
 • a. -ÖRNEK-1-314
 • b. -ÖRNEK-2-322
 • c. -ÖRNEK-3-326
 • d. -ÖRNEK-4-329
 • e. -DEĞERLENDİRME-343
 • 7. -YARALAMA İLE ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-344
 • a. -SOMUT OLAYDA TCK’NIN 87/4 MADDESİ GERÇEKLEŞME ŞARTLARI-344
 • b. -KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLDÜRME SUÇUNDA TCK’NIN 87/4 MADDESİNİN UYGULANMA ŞARTLARI-345
 • aa. -Kasten Öldürme ve/veya Yaralama Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçunda Uygulama Ölçütleri-354
 • bb. -Kastın Aşılması Suretiyle Ölüme Neden Olma Suçundan Hüküm Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Kural-355
 • F. -YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SURETİYLE ÖLÜM-356
 • 1. -MADDE METNİ-356
 • 2. -GEREKÇE-356
 • 3. -AÇIKLAMA-356
 • a. -HUKUKİ BOYUTU-356
 • b. -765 SAYILI ESKİ TCK DÜZENLEMESİ-357
 • c. -DÜZENLENİŞİ BAKIMINDAN ESKİ YENİ KARŞILAŞTIRMASI-357
 • d. -CEZAİ BOYUTU-358
 • e. -SOMUT MADDİ ADLİ VAKIALARDA CEZAİ SORUMLULUKLAR-359
 • aa. -Örnek-1-359
 • bb. -Örnek-2-359
 • cc. -Netice-360
 • f. -UYGULAMADAN SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-360
 • aa. -Olay-360
 • aaa. -İddia-360
 • bbb. -Savunma-361
 • ccc. -Şikayet -361
 • bb. -Mütalaa-362
 • cc. -Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe-362
 • dd. -Hüküm-363
 • ee. -Temyiz-363
 • aaa. -Temyiz Üzerine Yargıtay Bozma Kararı-364
 • bbb. -Bozma Kararı Üzerine Mahkeme Kararı-364
 • 4. -TCK’NIN 98/2. MADDESİNDE DÜZENLENEN YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SURETİYLE ÖLDÜRME SUÇLARININ-365
 • a. -MAHKEMESİ-365
 • b. -MÜEYYİDESİ-366
 • c. -ZAMANAŞIMI-366
 • aa. -Dava Zamanaşımı-366
 • bb. -Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi-366
 •  
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇU
 • A. -NİTELİKLİ HAL İLE ÖLDÜRME-369
 • a. -MADDE METNİ-369
 • b. -AÇIKLAMA-369
 • c. -KURAL-370
 • 1. -TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK-371
 • a. -TASARLAMA NEDİR?-371
 • aa. -Soğukkanlılık Teorisine Göre-372
 • bb. -Planlama Teorisine Göre İse-373
 • cc. -Sonuç Olarak-373
 • dd. -Örnek Olay-375
 • ee. -Somut Olgular-376
 • b. -TASARLAMALI ÖLDÜRMEDE HAKSIZ TAHRİK-376
 • aa. -Şartları-377
 • c. -TASARLAMALI ÖLDÜRMEDE AYIRIM ÖLÇÜTLERİ-378
 • d. -ÖRNEKLER-379
 • 2. -CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK-386
 • a. -AÇIKLAMA-386
 • aa. -Bentteki Seçimlik Hareketler-386
 • bb. -TCK’nın 82/1(b) Bent Suçu ile TCK’nın 95/4 Fıkra Suçu Farkı-388
 • b. -UYGULAMADAN ÖRNEK SOMUT OLAY-388
 • c. -CANAVARCA HİS-389
 • d. -EZİYET ÇEKTİRMEK-391
 • e. -NİTELİKLİ HALLERDE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKENLER-392
 • aa. -Her Öldürme Eyleminde Öncelikle Şu İki Husus Açıklığa Kavuşturulmalıdır-392
 • bb. -Yine Her Öldürme Eyleminde Öncelikle Şu Sorulara Cevap Aranıp, Cevap Bulunmalıdır-392
 • cc. -Örnekler-393
 • aaa. -Mesela-393
 • bbb. -Örnek-394
 • 3. -YANGIN, SU BASKINI, TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLÂH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRMEK-396
 • a. -AÇIKLAMA-1-396
 • b. -BU SUÇTA KULLANILAN SİLAHLARDAN ANLAŞILANLAR-397
 • aa. -Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması-397
 • bb. -Radyasyon Yayma-397
 • cc. -Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet Verme-398
 • dd. -Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi-398
 • c. -AÇIKLAMA-2-399
 • d. -BU SUÇUN DELİLLENDİRİLMESİ SORUNU-400
 • aa. -Örnekler-400
 • aaa. -Uygulamadan Somut Olay-400
 • bbb. -Örneğin, Yargıtay;-406
 • ccc. -Yakarak Öldürme-Olası Kastla Öldürme Ayırımı-407
 • 4. -ÜSTSOYDAN BİRİNİ VEYA ALTSOYDAN BİRİNİ YA DA EŞİ VEYA KARDEŞİ ÖLDÜRMEK-409
 • a. -AÇIKLAMA-409
 • aa. -Kayınvalide-409
 • bb. -Eş-410
 • cc. -İspat-410
 • dd. -Örnek-1-410
 • ee. -Uygulamadan Örnek Karar-2-411
 • ff. -Örneğin Yargıtay-417
 • 5. -ÇOCUĞU YA DA BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYİ ÖLDÜRMEK-419
 • a. -AÇIKLAMA-419
 • b. -ÇOCUK NEDİR?-419
 • c. -BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİ-421
 • d. -UYUMAKTA OLAN VE KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNANI ÖLDÜRME-YAKARAK ÖLDÜRME-OLASI KASTLA ÖLDÜRME AYIRIMI-424
 • 6. -GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINI ÖLDÜRMEK-427
 • a. -AÇIKLAMA-427
 • 7. -KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRMEK-428
 • a. -AÇIKLAMA-428
 • b. -KAMU GÖREVLİSİ ÖLÇÜTÜ-429
 • 8. -BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK YA DA YAKALANMAMAK AMACIYLA ÖLDÜRMEK-431
 • a. -AÇIKLAMA-431
 • b. -ÖRNEK-432
 • 9. -BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ÖLDÜRMEK-434
 • a. -AÇIKLAMA-434
 • b. -İNFİAL NEDİR-434
 • c. -ÖRNEKLER VE UYGULAMA KURALLARI-435
 • 10. -KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRMEK-438
 • a. -AÇIKLAMA-438
 • b. -AMAÇ VE SAİK-438
 • aa. -Amaç-438
 • bb. -Saik-439
 • cc. -Birbiriyle Bağdaşan ve Bağdaşmayan Durumlar-441
 • 11. -TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRMEK-442
 • a. -AÇIKLAMA-442
 • b. -KAVRAMLAR-442
 • aa. -Töre-443
 • bb. -Töre Cinayeti-443
 • cc. -Töre Cinayeti ile Namus Cinayetinin Farkları-443
 • dd. -Saik-445
 • ee. -Namus-445
 • c. -TÖRENİN OLUŞMA ŞARTLARI-446
 • aa. -Yargıtay Emsal Kararlarında-446
 • bb. -Törenin Genel Oluşum ve Olgunlaşma Şartları-448
 • cc. -Törenin Özel Eylem ve İcra Etme Şartları-449
 • d. -ÖRNEK MAHKEME UYGULAMASI-451
 • aa. -İlk Aşama-451
 • aaa. -Somut Adli Vakıanın İlk Aşaması-451
 • bbb. -Maddi Olay-Adli Vaka-452
 • ccc. -Kamu Davası-İddia-452
 • ddd. -Cumhuriyet Savcısı-Mütaalaa-453
 • eee. -Mahkeme-Hüküm -453
 • fff. -Hukuki Eleştiri-454
 • ggg. -Yargıtay-Temyiz-456
 • hhh. -Hukuki Eleştiri-457
 • bb. -Direnme Kararı Aşaması-458
 • aaa. -Mahkeme Direnme Kararı-458
 • bbb. -Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı-458
 • ccc. -Hukuki Eleştiri-466
 • e. -TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇUNDA TAHRİK-466
 • 12. -TCK’NIN 82. MADDESİNDE SIRALANAN NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇLARININ-469
 • a. -MAHKEMESİ-469
 • b. -MÜEYYİDESİ-470
 • c. -ZAMANAŞIMI-470
 • aa. -Dava Zamanaşımı-470
 • bb. -Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi-470
 • 13. -NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇLARINA DAİR ÖRNEK YARGITAY KARARLARI-472
 • 14. -NİTELİKLİ ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-479
 • a. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-1 -479
 • b. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-2-481
 • c. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-3-482
 • d. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-4 -482
 • e. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-5-483
 • f. -SOMUT MADDİ ADLİ OLAY-6 -485
 • B. -İŞKENCE SONUCUNDA ÖLDÜRME (Madde 95/4)-488
 • 1. -MADDE METNİ-488
 • 2. -AÇIKLAMA-489
 • a. -İŞKENCE SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN-490
 • b. -ÖZELLİKLERİ-490
 • c. -MEVZUATIMIZ-491
 • 3. -TCK’NIN 95/4. MADDE/FIKRASINDAKİ İŞKENCE SONUCUNDA ÖLDÜRME SUÇUNDA TAHRİK-492
 • 4. -UYGULAMADAN ÖRNEK-494
 • 5. -TCK’NIN 95/4. MADDE / FIKRASINDAKİ İŞKENCE SONUCUNDA ÖLDÜRME SUÇUNUN-502
 • a. -MAHKEMESİ-502
 • b. -MÜEYYİDESİ-502
 • c. -ZAMANAŞIMI-503
 • 6. -İŞKENCEDE ÖLDÜRMEDE UYGULAMADAKİ GENEL TESPİTLER-504
 • C. -CİNSEL İSTİSMAR SURETİYLE ÖLDÜRME-506
 • 1. -AÇIKLAMA-506
 • a. -CİNSEL İSTİSMAR SUÇU NEDİR-506
 • b. -TCK’NIN 82. MADDESİNDE NEDEN DÜZENLENMEMİŞTİR-509
 • 2. -TCK’NIN 103/6. MADDE/FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇUNUN-510
 • a. -MAHKEMESİ-510
 • b. -MÜEYYİDESİ-511
 • c. -ZAMANAŞIMI-511
 • D. -CİNSEL SALDIRI SURETİYLE ÖLDÜRME-512
 • 1. -AÇIKLAMA-512
 • a. -CİNSEL SALDIRI SUÇU NEDİR?-513
 • b. -TCK’NIN 82. MADDESİNDE NEDEN DÜZENLENMEMİŞTİR-516
 • c. -CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MEŞRU SAVUNMA HALİ-517
 • 2. -TCK’NIN 102/5. MADDE/FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ ÖLDÜRME SUÇUNUN-521
 • a. -MAHKEMESİ-521
 • b. -MÜEYYİDESİ-522
 • c. -ZAMANAŞIMI-522
 • E. -CUMHURBAŞKANINA SUİKAST (Madde 310)-523
 • 1. -AÇIKLAMA-523
 • 2. -DEĞERLENDİRME VE ÖRNEK-524
 • a. -DEĞERLENDİRME-524
 • b. -ÖZET-524
 • c. -İÇTİHAT METNİ-525
 • F. -TERÖR AMACIYLA ÖLDÜRME-534
 • 1. -MADDE METİNLERİ-534
 • a. -TERÖR-536
 • b. -TERÖR SUÇLUSU-536
 • c. -TERÖR SUÇLARI-537
 • d. -TERÖR AMACI İLE İŞLENEN SUÇLAR-537
 • e. -CEZALARIN ARTIRILMASI-538
 • 2. -TERÖR AMACIYLA ÖLDÜRME SUÇLARINDA İŞTİRAK, AZMETTİRME YARDIM DURUMLARI-539
 • 3. -ÖRNEK ADLİ MADDİ VAKIA-543
 • a. -KAMU DAVASI (İDDİANAME)-543
 • b. -MÜTAALAA-544
 • c. -MAHKEME (Gerekçe ve Hüküm)-550
 • d. -ÖRNEK YARGITAY KARARI (Silahlı Örgüt Adına Öldürme)-554
 •  
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • SUÇUN SÜBUTU MADDİ DELİLLERİDDİA-SAVUNMA YÖNTEMLERİ
 • A. -SUÇUN SÜBUTU-557
 • 1. -SUÇUN SÜBUT BULMASI-558
 • a. -SUÇUN SÜBUT BULMASININ SAĞLANMASI ŞEKLİ OLARAK-558
 • b. -SUÇUN SÜBUT BULMASININ SAĞLANMASI SUÇ VASFININ TAYİNİ VE TESPİTİ BAKIMINDAN SAĞLANMASI İSE-558
 • aa. -Suçu İşlemeye Elverişlilik Bakımından Suç Vasfının Tayin ve Tespiti-558
 • bb. -Elverişli Araç-Alet Bakımından Suç Vasfının Tayin ve Tespiti-559
 • cc. -Etkin Araç-Alet Bakımından Suç Vasfının Tayin ve Tespiti-559
 • dd. -Suçun İcra Edildiği Bölge Bakımından Suç Vasfının Tayin ve Tespiti-559
 • ee. -Suçun İşlenişi-İcra Edilişindeki Fail/Sanık ya da Sanıkların Davranışları Bakımından Suç Vasfının Tayin ve Tespiti-559
 • 2. -SUÇUN SÜBUT BULMAMASI-560
 • B. -MADDİ DELİLLER-562
 • C. -SAVCININ KAMU DAVASI-563
 • 1. -SORUŞTURMA EVRESİ-564
 • a. -AÇILAN KAMU DAVASINDA TANZİM EDİLEN İDDİANAMENİN ŞEKLİ UNSURLARI-568
 • b. -AÇILAN KAMU DAVASINDA TANZİM EDİLEN İDDİANAMENİN MADDİ UNSURLARI-569
 • aa. -Maddi Deliller-570
 • bb. -Sevk Maddeleri-570
 • cc. -Neticeten-571
 • 2. -KOVUŞTURMA EVRESİ-572
 • a. -TEVZİİ TAHKİKAT TALEBİ (SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ İSTEMİ)-572
 • b. -İDDİA MAKAMININ MÜTALAASI-572
 • D. -SAVUNMA YÖNTEMLERİ-573
 • 1. -SAVUNMA YÖNTEMLERİ-573
 • a. --KADEMELİ- OLARAK SAVUNMA GELİŞTİRMEK GEREKİR-573
 • b. -KADEMELİ OLARAK BİR ÖNCEKİNİ SAVUNMAK, OLMADIĞI TAKTİRDE BİR SONRAKİNİ İSPATLAMAK-573
 • c. -DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN VE MADDİ ALEMDE, MÜŞAHHAS BİR MADDİ HAKİKAT OLARAK GERÇEKLEŞEN, GERÇEK BİR SUÇ VASFI. . . - DÜŞÜNCESİNİ İLERİ SÜRMEK-574
 • 2. -ÖRNEK-575
 • E. -SON SÖZ-582
 •  
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-585