Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) Sorumluluğu

Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
375
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-466-4

61,56 TL

  6102 sayılı TTK yürürlüğe girdikten sonra, taşıma hukuku alanında pozitif hukukta meydana gelen değişikliklerden biri de, multimodal taşımaların mer’i mevzuata girmesi olmuştur. Ticaret ister ulusal isterse uluslararası anlamda olsun, taşıma olmaksızın gelişemez. Bugün içinse taşıma faaliyeti olmadıkça ticaretten bahsetmek pek mümkün değildir. Dünyada gelişen ticaret, daha uzun noktaların birbirine taşıma yoluyla bağlanmasını sağlamıştır. Multimodal taşıma da bu nedenle, en gerekli taşıma türü olarak ortaya çıkmıştır. Zira ticaret dünyanın bir köşesinden diğer bir köşesine yapılırken, taşımanın birden fazla taşıma yöntemini içeren bir taşıma çerçevesinde gerçekleşmesi bir mecburiyettir.
Doçentlik çalışması olarak ele alınan bu monografik eserde multimodal taşıma ve buna bağlı olarak multimodal taşıyıcının sorumluluğunu konu olarak seçmemiz, bu taşımanın uluslararası tüm taşımalar içinde ağırlıklı olarak gerçekleşmesi ve bütün taşıma yöntemlerini içinde barındırabilen bir taşıma olmasıdır. Böylelikle aslında hem multimodal taşımaya hem de bu taşımanın içinde yer alabilecek olan bütün taşıma türlerine sorumluluk açısından değinmek mümkün oldu.
Taşıma hukuku ticaret hukuku içinde biraz üvey evlat muamelesi görür. Ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrakın ticari hayattaki yoğunluğu ve meselelerin çoğunluğunun bu ticaret hukuku bölümlerinden ortaya çıkması biraz da bunun sebebidir. Bununla birlikte, toplam 1535 madde olan TTK’nın, taşımayı ele alan dördüncü (TTK m. 850-930) ve deniz ticaretini ele alan beşinci (TTK m. 931-1400) kitaplarındaki toplam madde sayısı 549, yani TTK’nın üçte biridir. Bu bakımdan akademik hayattaki ilk göz ağrım olan taşıma hukuku üzerine çalışma yapmak düşüncesi hep ön planda olmuştur.

    İÇİNDEKİLER

    GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    MULTİMODAL TAŞIMANIN GELİŞİMİ, MULTİMODAL TAŞIMA KAVRAMI, MULTİMODAL TAŞIMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VEMULTİMODAL TAŞIMAYA UYGULANACAK HUKUK
    1. -MULTİMODAL TAŞIMANIN GELİŞİMİ-7
    I. -GENEL OLARAK-7
    II. -KONTEYNER TAŞIMACILIĞI-8
    A. -Konteyner-8
    B. -Konteynerleşme (Containerization)-14
    III. -MULTİMODAL TAŞIMA SİSTEMİ-18
    IV. -GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MULTİMODAL TAŞIMA-21
    V. -MULTİMODAL TAŞIMA KAVRAMI, BENZER VE DİĞER TAŞIMALARDAN FARKLARI-24
    A. -Multimodal Taşıma-24
    B. -Multimodal Taşımanın Unsurları-26
    1. -Tek Bir Taşıma Sözleşmesi-26
    2. -Birden Fazla Taşıma Yönteminin Kullanılması-30
    3. -Tüm Taşıma İçin Sorumluluk-32
    C. -Benzer Taşıma Yöntemleri-33
    1. -Kombine Taşıma-33
    2. -Zincirleme Taşıma-35
    3. -Piggyback (Huckepackverkehr) Taşıma-37
    2. -MULTİMODAL TAŞIMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER-41
    I. -GENEL OLARAK-41
    II. -ULUSLARARASI KURALLAR-43
    A. -1975 Tarihli ICC Kuralları-43
    B. -1992 Tarihli ICC Kuralları-46
    III. -KONVANSİYONLAR-48
    A. -Multimodal Taşımalara İlişkin 1980 Tarihli Konvansiyon-48
    B. -Rotterdam Kuralları-52
    IV. -KANUNLAŞTIRMALAR-56
    A. -Genel Olarak-56
    B. -Kıta Avrupa’sı Kanunlaştırmaları-57
    1. -Hollanda-57
    2. -Almanya-58
    3. -Türkiye-61
    C. -Diğer Ülke Kanunlaştırmaları-62
    1. -Çin-63
    2. -Hindistan-64
    3. -Brezilya-66
    3. -MULTİMODAL TAŞIMAYA UYGULANACAK HUKUK-69
    I. -GENEL OLARAK-69
    II. -ULUSLARARASI MULTİMODAL TAŞIMALAR-70
    A. -Multimodal Taşıma Sözleşmesi Taraflarının İradesi-70
    B. -Uluslararası Konvansiyonlar-73
    C. -Yetkili Ulusal Hukuk-74
    1. -Genel Olarak-74
    2. -MÖHUK m. 29’un Uygulanması-75
    III. -ULUSAL MULTİMODAL TAŞIMALAR-77
    İKİNCİ BÖLÜM
    MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİ, TARAFLARI VE İLGİLİLERİ
    4. -MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİ-79
    I. -TANIM-79
    II. -MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-80
    A. -Genel Olarak-80
    B. -Bileşik Sözleşme Görüşü-82
    C. -Karma Sözleşme Görüşü-85
    1. -Absorbsiyon Teorisi-87
    2. -Kombinasyon Teorisi-90
    3. -Sui Generis Sözleşme Teorisi-92
    E. -Değerlendirme-94
    5. MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİSİ GÖNDERİLEN-99
    I. -MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI-99
    A. -Multimodal Taşıyıcı (MTO)-99
    1. -Genel Olarak-99
    2. -Taşıma İşleri Komisyoncusu (Freight Forwarder, Spediteur)-102
    3. -Charterer-106
    4. -NVOCC-107
    B. -Gönderen-108
    II. -MULTİMODAL TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN İLGİLİSİ: GÖNDERİLEN-109
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    MULTİMODAL TAŞIYICININ (MTO) SORUMLULUĞU
    6. SORUMLULUK SİSTEMLERİ VE SORUMLULUĞUN TÜRLERİ-111
    I. -GENEL OLARAK-111
    II. -SORUMLULUK SİSTEMLERİ-113
    A. -Network Sorumluluk Sistemi-113
    B. -Yeknesak Sorumluluk Sistemi-116
    C. -Uyarlama Sorumluluk Sistemi-117
    III. -SORUMLULUĞUN TÜRLERİ-120
    A. -Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluk-120
    1. -Eşyaya Özen Borcunun İhlali (Obhutshaftung)-120
    2. -Zıya-122
    3. -Hasar-124
    B. -Gecikmeden Doğan Sorumluluk-125
    1. -Taşıma Süresinin Aşılması-125
    2. -Gecikmenin Zarara Neden Olması-126
    7. MULTİMODAL TAŞIYICININ SORUMLULUĞU-129
    I. -TTK’YA GÖRE-129
    A. -Sorumluluğun Düzenlenişi-129
    B. -Sorumluluk Hükümlerinin Uygulanması-130
    1. -Bilinen Zarar Yerinde (bekanntem Schadensort)-130
    a)-Farklı Farazi Kısmi Taşıma Hukuku (Hypothetische Teilstreckenrecht)-131
    b)-Bilinen Zarar Yerinin İspatlanması-134
    c)-Bilinen Zarar Yerinde Multimodal Taşımada İlişkiler-136
    aa)-Multimodal Taşıyıcı (MTO) İle Alt Taşıyıcı Arasındaki İlişkiler-136
    bb)-Gönderen İle Alt Taşıyıcı Arasındaki İlişkiler-137
    cc)-Gönderilenle Alt Taşıyıcı Arasındaki İlişkiler-138
    2. -Bilinmeyen Zarar Yerinde (unbekanntem Schadensort)-138
    a)-Kısmi Taşıma Safhalarının Farklı Hükümlere Tabi Olması-139
    b)-Uluslararası Sözleşmelerin Etkisi-144
    II. -MTO’NUN SORUMLULUĞUN KAPSAMI-144
    A. -Bilinen Zarar Yerine Göre (bekanntem schadensort)-144
    1. -Demiryoluyla Yapılan Taşımada-145
    a)-Genel Olarak-145
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-146
    aa)-Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluk-146
    bb)-Gecikmeden Doğan Sorumluluk-147
    c)-Demiryolu Taşımasına Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluğu-148
    aa)-Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluk-148
    bb)-Gecikmeden Doğan Sorumluluk-152
    d)-MTO’nun Emir ve Talimatlara Uyma Borcunun Sorumluluğa Etkisi-154
    e)-Demiryolu Taşımasında MTO’nun Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-155
    f)-Demiryolu Taşımasına Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-156
    aa)-Sorumluluktan Kurtulmada Genel Sebepler-156
    aaa)-Hak Sahibinin Kusuru-156
    bbb)-Hak Sahibinin Talimatı-156
    ccc)-Demiryolu Taşıyıcısının Kaçınamayacağı Sonuçlarına Engel Olamayacağı Olay-156
    ddd)-Eşyaya Has Kusur-157
    bb)-Sorumluktan Kurtulmada Özel Sebepler-157
    aaa)-Üstü Açık Vagonla Taşıma Yapılması-157
    bbb)-Yetersiz Ambalajlama-158
    ccc)-Yükleme ve Boşaltmayı Hak Sahibinin Yapması-158
    ddd)-Eşyanın Doğal Niteliği-159
    eee)-Taşınan Eşyanın Taşınmasının Yasaklanması veya Şarta Bağlanmış Olması-159
    fff)-Canlı Hayvan Taşıması-160
    g)-Sorumluluktan Kurtulmada Zamanaşımı-161
    h)-Demiryolu Taşımalarında Tazminat-161
    aa)-Zıya ve Hasar Hâlinde-161
    bb)-Gecikme Hâlinde-162
    cc)-Tazminat Sınırının Ortadan Kalktığı Haller-163
    aaa)-Eşyanın Sigorta Ettirilerek Ek Taşıma Ücreti Ödenmesi-163
    bbb)-Kast Veya Kasta Eşdeğer Kusurlu Davranış-163
    2. -Havayoluyla Yapılan Taşımada-164
    a)-Genel Olarak-164
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-165
    c)-Havayolu Taşımasına Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluğu-168
    aa)-Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluk-168
    bb)-Gecikmeden Doğan Sorumluluk-172
    cc)-Hava Yük Senedi Düzenlenmesi ve Sorumluluğa Etkisi-173
    dd)-Emir ve Talimatlara Uymanın Sorumluluğa Etkisi-174
    ee)-MTO’nun Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-175
    d)-Havayolu Taşımasına Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-175
    aa)-Genel Sorumluluktan Kurtulma Hâli-175
    bb)-Zarar İhbarında Bulunulmaması-177
    cc)-Hak Düşürücü Süre-178
    dd)-Sözleşme Hükümleri-178
    e)-Havayolu Taşımalarındaki Zararlardan Doğan Tazminat-179
    f)-Tazminat Sınırının Ortadan Kalktığı Haller-181
    aa)-Sorumluluk Sınırını Yükselten Anlaşma Yapılması-181
    bb)-Zararın MTO veya Adamlarının Kast veya Kasta Eşdeğer Kusurundan Doğması-182
    3. -Denizyoluyla Yapılan Taşımada-184
    a)-Genel Olarak-184
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-185
    c)-Denizyoluyla Taşımaya Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluğu-186
    aa)-Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olmamasından Sorumluluğu-186
    bb)-Sözleşmenin İfasında Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermemeden Doğan Sorumluluk-188
    aaa)-Dikkat ve Özen Gösterme Borcunun Başlangıcı-189
    bbb)-Dikkat ve Özen Gösterme Borcunun Bitişi-192
    ccc)-Zıya Karinesi-194
    cc)-Gecikmeden Doğan Sorumluluk-194
    d)-Denizyolu Taşımasına Bağlı Olarak MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-196
    aa)-MTO’nun Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspatlaması-196
    bb)-MTO’nun Mutlak Sorumsuzluk Halleri-199
    aaa)-Zararın Teknik Bir Kusurdan Doğması-199
    bbb)-Zararın Yangından Doğması-202
    ccc)-Denizde Kurtarma-204
    ddd)-Rotadan Sapılması-205
    cc)-Muhtemel Sorumsuzluk Halleri-207
    aaa)-Denizin ve Geminin İşletilmesine Elverişli Diğer Suların Tehlike ve Kazaları-208
    bbb)-Harp, Karışıklık, Ayaklanma, Kamu Düşmanlarının Hareketleri, Yetkili Makamların Emirleri ve Karantina Sınırlamaları-209
    ccc)-Mahkemelerin El Koyma Kararları-210
    ddd)-Grev, Lokavt veya Diğer Çalışma Engelleri-210
    eee)-Yükletenin, Taşıtanın ve Eşyanın Malikinin veya Bunların Temsilcilerinin ve Adamlarının Fiil veya İhmalleri-210
    fff)-Eşyada Fire veya Gizli Ayıp ya da Eşyanın Doğal Niteliği-211
    ggg)-Ambalaj Yetersizliği-212
    hhh)-İşaret Yetersizliği-213
    e)-Denizyolu Taşımasındaki Zarardan Doğan Tazminat-213
    aa)-Eşyanın Değeri ve Zararın Belirlenmesi-213
    bb)-Sorumluluğun Sınırı-215
    f)-Tazminat Sınırının Ortadan Kalktığı Haller-217
    aa)-Eşyanın Cins ve Değerinin Bildirilmesi-217
    bb)-Zararın Kasten Pervasızca Bir Hareketen Doğması-218
    cc)-Sözleşme Taraflarının Daha Yüksek Bir Bedel Ödenmesi Konusunda Anlaşmaları-219
    4. -İç Suyolu Taşımasında-220
    B. -Bilinmeyen Zarar Yerine Göre (unbekanntem Schadensort)-220
    1. -Genel Olarak-220
    2. -Sorumluluğun Hukuki Niteliği-221
    3. -Bilinmeyen Zarar Yerinde MTO’nun Sorumluluğu-223
    a)-Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluk-223
    b)-Gecikmeden Doğan Sorumluluk-224
    c)-MTO’nun Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-225
    4. -MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-227
    a)-Taşıyıcının Kaçınamayacağı Sonuçlarını Önleyemeyeceği Bir Olaydan Zararın Doğması-227
    b)-Eşyanın Özel Ayıbının Varlığı-228
    c)-Gönderen veya Gönderilenin Bir Fiili ya da Onlar Tarafından Verilen Talimatın Zarara Yol Açması-230
    aa)-Gönderen veya Gönderilenin Bir Fiili-230
    bb)-Gönderen veya Gönderilenin Verdiği Talimat-233
    d)-Zararın Özel Risklerden Doğması-234
    aa)-Sözleşmeye veya Teamüle Göre Üstü Açık Taşıtla Taşıma Yapılması Yahut Güverteye Yükleme Yapılmış Olması-234
    bb)-Eşyaların Gönderence Ambalajlanmaması veya Kötü Ambalajlanması-237
    cc)-Eşyanın Gönderen, Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Edenler Tarafından İşleme Tabi Tutulması, Yüklenmesi ve Boşaltılması-239
    dd)-Özellikleri Gereği Kısmen veya Tamamen Zarar Görecek Eşyaların Doğal Durumu-242
    ee)-Sandık veya Eşyaların Üzerindeki Markaların ve Numaraların Yetersiz ve Hatalı Oluşu-244
    ff)-Canlı Hayvan Taşınması-245
    gg)-Gümrük Kanunu ve Diğer Düzenlemelerin Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulmasını Haklı Kılması-246
    5. -Bilinmeyen Zarar Yerinde MTO’nun Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı-248
    a)-Tazminatın Belirlenmesi-248
    aa)-Zıya Hâlinde-248
    bb)-Hasar Hâlinde-250
    cc)-Gecikme Hâlinde-251
    b)-Tazminatın Sınırı-251
    c)-Tazminat Sınırının Ortadan Kalktığı Haller-253
    aa)-Belli Bir Değerin Taşıma Senedine Geçirilmesi ve Bunun MTO Tarafından Kabulü-253
    bb)-Zararın MTO’nun Kasten veya Pervasızca Bir Davranışından Doğması-253
    III. -ULUSLARARASI KONVANSİYONLARA GÖRE-255
    A. -Sorumluluğun Düzenlenişi-255
    B. -Bilinen Zarar Yerine Göre (bekanntem Schadensort)-257
    1. -Demiryoluyla Yapılan Taşımada-257
    a)-Konvansiyonun Uygulama Şartları-258
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-260
    c)-MTO’nun CIM’e Tabi Taşımada Yardımcılardan Doğan Sorumluluğu-261
    d)-MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-262
    aa)-Eşya Üzerinde Tasarruf Sahibinin Davranışı-262
    bb)-Eşyanın Özel Ayıbı-263
    cc)-Kaçınılamaz ve Sonuçları Önlenemez Olaylar-264
    dd)-Sorumluluktan Kurtulmada Özel Riskler-264
    aaa)-Genel Olarak-264
    bbb)-Eşyanın Açık Vagonla Taşınması-265
    ccc)-Ambalajlama Hataları-265
    ddd)-Gönderen veya Gönderilen Tarafından Eşyaların Yüklenmesi ve Boşaltılması-266
    eee)-Taşınan Eşyaların Doğal Niteliği-267
    fff)-Paketlerdeki Numara veya İşaretlerin Yetersizliği-268
    ggg)-Canlı Hayvan Taşınması-268
    hhh)-Taşınan Eşyalara Refakat Edilmesi-268
    ee)-Demiryolu-Denizyolu Taşımasında Sorumluluktan Kurtulmada Ek Sebepler-269
    f)-MTO’nun Tazminat Sorumluluğu-270
    g)-Tazminatın Sınırlanması-273
    h)-Tazminat Sınırının Ortadan Kalktığı Haller-274
    2. -Havayoluyla Yapılan Taşımada-274
    a)-Konvansiyonun Uygulanma Şartları-275
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-278
    c)-MTO’nun MoK’ya Tabi Taşımada Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-279
    d)-MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-279
    f)-MTO’nun Tazminat Sorumluluğu ve Sınırlanması-280
    3. -Denizyoluyla Yapılan Taşımada-281
    a)-Konvansiyonun Uygulanma Şartları-282
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-283
    c)-MTO’nun LK’ya Göre Yardımcılardan Doğan Sorumluluğu-284
    d)-MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-285
    e)-MTO’nun Tazminat Sorumluluğu-286
    4. -Karayoluyla Yapılan Taşımalarda-288
    a)-Konvansiyonun Uygulanma Şartları-288
    b)-Sorumlululuğun Hukuki Niteliği-291
    c)-MTO’nun CMR’ye Tabi Taşımada Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-292
    d)-MTO’nun Sorumluluktan Kurtulması-293
    e)-MTO’nun Tazminat Sorumluluğu-295
    aa)-Zıya Hâlinde-295
    bb)-Hasar Hâlinde-296
    cc)-Gecikme Hâlinde-297
    f)-Tazminat Sorumluluğunun Sınırlanması ve Sınırın Ortadan Kalktığı Haller-297
    5. -İç suyolu Taşımalarında-298
    a)-Konvansiyonun Uygulanma Şartları-298
    b)-Sorumluluğun Hukuki Niteliği-299
    c)-MTO’nun Yardımcılarından Doğan Sorumluluğu-301
    d)-MTO’nun Tazminat Sorumluluğu ve Sınırlanması-301
    C. -Bilinmeyen Zarar Yerinde (unbekanntem schadensort)-303
    IV. -MULTİMODAL TAŞIMADA BİLDİRİM VE ZAMANAŞIMI-305
    A. -Zararın Bildirilmesi-305
    B. -Zamanaşımı-310
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    MULTİMODAL TAŞIMADA TAŞIMA SENETLERİ VETAŞIMA SENETLERİNİN SORUMLULUĞA ETKİLERİ
    8. MULTİMODAL TAŞIMADA TAŞIMA SENETLERİ-313
    I. -GENEL OLARAK-313
    II. -BELLİ BAŞLI MULTİMODAL TAŞIMA SENETLERİ-316
    A. -Multimodal Taşıma Belgesi (Multimodal Transport Document MTD)-316
    B. -FIATA Bill of Lading-319
    C. -MULTIDOC 95 Multimodal Transport Bill of Lading-321
    1. -Bireysel Multimodal Taşıma Senetleri-321
    2. -Habag-Llyod Taşıma Senedi-322
    3. -Maersk Line Taşıma Senedi-323
    4. -Mitsui OSK Lines Taşıma Senedi-323
    5. -P&O Nedlloyd Taşıma Senedi-323
    9. TAŞIMA SENETLERİNİN SORUMLULUĞA ETKİLERİ-325
    I. -TTK’YA GÖRE-325
    A. -Taşıma Senedinin İçeriğinin Delil Olması-326
    B. -Taşıma Senedine Bağlı Teslim Karinesi-329
    C. -Denetlenmiş Eşyalar Karinesi-332
    D. -Deniz Ticaret Hukuku Hükümlerine Göre-333
    II. -DİĞER TAŞIMA HUKUKU DÜZENLEMELERİNE GÖRE-334
    A. -RDİN’e Göre-334
    B. -TSHK’ya Göre-335
    III. -ULUSLARARASI KONVANSİYONLARA GÖRE-337
    A. -CIM’e Göre-338
    B. -Montreal Konvansiyonuna Göre-339
    C. -Brüksel Konvansiyonuna (Lahey Kuralları) Göre-341
    D. -CMR’ye Göre-344
    E. -CMNI’ya Göre-344
    IV. -DÜZENLENEN MULTİMODAL TAŞIMA SENETLERİ VE KONULAN KLOZLAR-347
    A. -Düzenleme Serbestisî-347
    B. -Klozlar ve İçerikleri-348
    1. -Paramount Kloz-348
    2. -Himalaya Kloz-350
    3. -Indemnity Kloz-353
    SONUÇ-355
    KAYNAKÇA-365