Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Miras Hukuku (Md. 495-682) Cilt 5

Miras Hukuku (Md. 495-682) Cilt 5Sayfa Sayısı
:  
1041
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-315-174-6

287,28 TL ( KDV Dahil )emel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, beşinci kitabı olan “Miras Hukuku” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası'nın 495 inci maddesinden 682 nci maddesine kadar tüm hükümleri inceleme konusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararları da araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.


 


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ 2755


KISALTMALAR 2757


İÇİNDEKİLER 2759


 


 


ÜÇÜNCÜ KİTAP


MİRAS HUKUKU


BİRİNCİ KISIM


MİRASÇILAR


BİRİNCİ BÖLÜM


YASAL MİRASÇILAR


A. KAN HISIMLARI 2775


I. ALTSOY 2775


AÇIKLAMA 2775


İÇTİHATLAR 2776


MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 2778


ÖRNEKLER 2780


İÇTİHATLAR 2782


NOTERDE MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ 2788


İLGİLİ YASA 2788


AÇIKLAMA 2789


MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 2793


ÖRNEKLER 2795


İÇTİHATLAR 2797


II. ANA VE BABA 2801


AÇIKLAMA 2801


İÇTİHATLAR 2802


III. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA 2806


AÇIKLAMA 2806


İÇTİHATLAR 2807


IV. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR 2810


AÇIKLAMA 2810


İÇTİHATLAR 2810


B. SAĞ KALAN EŞ 2812


AÇIKLAMA 2812


İÇTİHATLAR 2812


C. EVLÂTLIK 2820


AÇIKLAMA 2820


İÇTİHATLAR 2820


D. DEVLET 2824


AÇIKLAMA 2824


İÇTİHATLAR 2824


İKİNCİ BÖLÜM


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR


BİRİNCİ AYIRIM


TASARRUF EHLİYETİ


A. EHLİYET 2831


I. VASİYETTE 2831


AÇIKLAMA 2831


İÇTİHATLAR 2832


 


 


II. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE 2835


AÇIKLAMA 2835


İÇTİHATLAR 2835


B. İRADE SAKATLIĞI 2841


AÇIKLAMA 2841


İÇTİHATLAR 2842


 


 


İKİNCİ AYIRIM


TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ


A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM 2845


I. KAPSAMI 2845


AÇIKLAMA 2845


İÇTİHATLAR 2846


II. SAKLI PAY 2853


AÇIKLAMA 2853


İÇTİHATLAR 2854


III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI 2862


1. BORÇLARIN İNDİRİLMESİ 2862


AÇIKLAMA 2862


İÇTİHATLAR 2862


2. SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR 2867


AÇIKLAMA 2867


İÇTİHATLAR 2867


3. SİGORTA ALACAKLARI 2869


AÇIKLAMA 2869


B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 2870


I. SEBEPLERİ 2870


AÇIKLAMA 2870


İÇTİHATLAR 2871


II. HÜKÜMLERİ 2877


AÇIKLAMA 2877


İÇTİHATLAR 2879


III. İSPAT YÜKÜ 2883


AÇIKLAMA 2883


İÇTİHATLAR 2884


MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ DAVASI 2888


ÖRNEKLER 2890


İÇTİHATLAR 2891


IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 2893


AÇIKLAMA 2893


 


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ


A. GENEL OLARAK 2895


AÇIKLAMA 2895


İÇTİHATLAR 2895


B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER 2901


AÇIKLAMA 2901


İÇTİHATLAR 2902


C. MİRASÇI ATAMA 2906


AÇIKLAMA 2906


İÇTİHATLAR 2906


D. BELİRLİ MAL BIRAKMA 2911


I. KONUSU 2911


AÇIKLAMA 2911


İÇTİHATLAR 2912


II. TESLİM BORCU 2914


AÇIKLAMA 2914


İÇTİHATLAR 2914


III. TEREKE İLE İLGİSİ 2917


AÇIKLAMA 2917


İÇTİHATLAR 2918


E. YEDEK MİRASÇI ATAMA 2920


AÇIKLAMA 2920


F. ARTMİRASÇI ATAMA 2921


I. BELİRLENMESİ 2921


AÇIKLAMA 2921


II. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ 2922


AÇIKLAMA 2922


İÇTİHATLAR 2922


III. GÜVENCE 2927


AÇIKLAMA 2927


İÇTİHATLAR 2928


IV. HÜKÜMLERİ 2931


1. ÖNMİRASÇI HAKKINDA 2931


AÇIKLAMA 2931


2. ARTMİRASÇI HAKKINDA 2932


AÇIKLAMA 2932


G. VAKIF 2933


AÇIKLAMA 2933


H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 2934


I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ 2934


AÇIKLAMA 2934


İÇTİHATLAR 2935


II. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 2940


1. KAPSAMI 2940


AÇIKLAMA 2940


İÇTİHATLAR 2941


2. HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 2946


AÇIKLAMA 2946


3. TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI 2947


AÇIKLAMA 2947


 


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ


A. VASİYET 2949


I. ŞEKİLLERİ 2949


1. GENEL OLARAK 2949


AÇIKLAMA 2949


İÇTİHATLAR 2949


2. RESMÎ VASİYETNAME 2955


A. DÜZENLENMESİ 2955


AÇIKLAMA 2955


İÇTİHATLAR 2956


B. MEMURUN İŞLEVİ 2960


AÇIKLAMA 2960


İÇTİHATLAR 2960


C. TANIKLARIN KATILMASI 2965


AÇIKLAMA 2965


İÇTİHATLAR 2965


D. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN  


DÜZENLEME 2969


AÇIKLAMA 2969


İÇTİHATLAR 2969


E. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI 2976


AÇIKLAMA 2976


İÇTİHATLAR 2977


F. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI 2981


AÇIKLAMA 2981


İÇTİHATLAR 2981


3. EL YAZILI VASİYETNAME 2982


AÇIKLAMA 2983


İÇTİHATLAR 2984


4. SÖZLÜ VASİYET 2987


A. SON ARZULARI ANLATMA 2987


AÇIKLAMA 2987


İÇTİHATLAR 2988


B. BELGELEME 2991


AÇIKLAMA 2991


İÇTİHATLAR 2992


C. HÜKÜMDEN DÜŞME 2994


AÇIKLAMA 2994


İÇTİHATLAR 2994


II. VASİYETTEN DÖNME 2997


1. YENİ VASİYETNAME İLE 2997


AÇIKLAMA 2997


İÇTİHATLAR 2997


2. YOK ETME İLE 3002


AÇIKLAMA 3002


İÇTİHATLAR 3002


3. SONRAKİ TASARRUFLAR 3005


AÇIKLAMA 3005


İÇTİHATLAR 3005


B. MİRAS SÖZLEŞMESİ 3009


I. ŞEKLİ 3009


AÇIKLAMA 3009


İÇTİHATLAR 3009


II. ORTADAN KALDIRILMASI 3017


1. SAĞLARARASINDA 3017


A. SÖZLEŞME VEYA VASİYETNAME İLE 3017


AÇIKLAMA 3017


B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE 3019


AÇIKLAMA 3019


2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME 3020


AÇIKLAMA 3020


C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI 3021


AÇIKLAMA 3021


İÇTİHATLAR 3021


 


 


BEŞİNCİ AYIRIM


VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ


A. ATANMASI 3025


I. ATANMA VE EHLİYET 3025


AÇIKLAMA 3025


İÇTİHATLAR 3026


II. BİRDEN ÇOK VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ 3030


AÇIKLAMA 3030


B. GÖREV VE YETKİLERİ 3031


I. GENEL OLARAK 3031


AÇIKLAMA 3031


İÇTİHATLAR 3032


II. TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF 3035


AÇIKLAMA 3035


C. GÖREVİN SONA ERMESİ 3036


AÇIKLAMA 3036


D. DENETLENMESİ 3037


AÇIKLAMA 3037


İÇTİHATLAR 3038


E. SORUMLULUĞU 3041


AÇIKLAMA 3041


 


 


ALTINCI AYIRIM


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ


A. İPTAL DAVASI 3043


I. SEBEPLERİ 3043


AÇIKLAMA 3043


İÇTİHATLAR 3044


II. DAVA HAKKI 3051


AÇIKLAMA 3051


ÖRNEKLER 3054


VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI 3055


ÖRNEKLER 3057


İÇTİHATLAR 3057


III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 3061


AÇIKLAMA 3061


İÇTİHATLAR 3062


B. TENKİS DAVASI 3070


I. KOŞULLARI 3070


1. GENEL OLARAK 3070


AÇIKLAMA 3070


ÖRNEKLER 3074


İÇTİHATLAR 3075


2. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR 3080


AÇIKLAMA 3080


İÇTİHATLAR 3080


3. MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI 3088


AÇIKLAMA 3088


İÇTİHATLAR 3089


II. HÜKÜMLERİ 3093


1. GENEL OLARAK 3093


AÇIKLAMA 3093


İÇTİHATLAR 3093


2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE 3100


AÇIKLAMA 3100


İÇTİHATLAR 3101


3. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 3112


A. TENKİSE TÂBİ KAZANDIRMALAR 3112


AÇIKLAMA 3112


İÇTİHATLAR 3113


B. GERİ VERME BORCU 3122


AÇIKLAMA 3122


4. HAYAT SİGORTALARINDA 3123


AÇIKLAMA 3123


İÇTİHATLAR 3123


5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN 3137


AÇIKLAMA 3137


6. ARTMİRASÇI BAKIMINDAN 3138


AÇIKLAMA 3138


İÇTİHATLAR 3138


III. TENKİSTE SIRA 3159


AÇIKLAMA 3159


İÇTİHATLAR 3160


IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 3169


AÇIKLAMA 3169


İÇTİHATLAR 3169


 


 


YEDİNCİ AYIRIM


MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR


A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ  


DURUMUNDA 3177


AÇIKLAMA 3177


B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA 3178


I. TENKİS 3178


AÇIKLAMA 3178


İÇTİHATLAR 3178


II. GERİ VERME 3181


AÇIKLAMA 3181


 


 


İKİNCİ KISIM


MİRASIN GEÇMESİ


BİRİNCİ BÖLÜM


MİRASIN AÇILMASI


A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI 3183


AÇIKLAMA 3183


İÇTİHATLAR 3184


B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME 3193


AÇIKLAMA 3193


İÇTİHATLAR 3193


C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ 3198


I. MİRASA EHLİYET 3198


1.HAK EHLİYETİ 3198


AÇIKLAMA 3198


İÇTİHATLAR 3199


2. MİRASTAN YOKSUNLUK 3207


A. SEBEPLERİ 3207


AÇIKLAMA 3207


İÇTİHATLAR 3208


B. ALTSOYA ETKİSİ 3215


AÇIKLAMA 3215


İÇTİHATLAR 3215


II. SAĞ OLMAK 3217


1. MİRASÇI OLARAK 3217


AÇIKLAMA 3217


İÇTİHATLAR 3217


2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK 3223


AÇIKLAMA 3223


İÇTİHATLAR 3224


3. CENİN 3230


AÇIKLAMA 3230


İÇTİHATLAR 3230


4. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUK 3236


AÇIKLAMA 3236


D. GAİPLİK 3237


I. GAİBİN MİRASI 3237


1. GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM 3237


AÇIKLAMA 3237


2. GERİ VERME  3239


AÇIKLAMA 3239


II. GAİBE DÜŞEN MİRAS 3240


AÇIKLAMA 3240


İÇTİHATLAR 3241


III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI 3243


AÇIKLAMA 3243


İÇTİHATLAR 3244


IV. HAZİNENİN İSTEMİ 3245


AÇIKLAMA 3245


İÇTİHATLAR 3245


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI


BİRİNCİ AYIRIM


KORUMA ÖNLEMLERİ


A. GENEL OLARAK 3259


AÇIKLAMA 3259


ÖRNEKLER 3264


İÇTİHATLAR 3265


B. DEFTER TUTMA 3276


AÇIKLAMA 3276


İÇTİHATLAR 3277


C. MÜHÜRLEME 3286


AÇIKLAMA 3286


İÇTİHATLAR 3287


D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 3293


I. GENEL OLARAK 3293


AÇIKLAMA 3293


İÇTİHATLAR 3294


II. GÖREV, TEMSİL VE SORUMLULUK 3299


AÇIKLAMA 3299


İÇTİHATLAR 3301


III. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ 3308


AÇIKLAMA 3308


İÇTİHATLAR 3308


E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER 3315


I. TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 3315


AÇIKLAMA 3315


İÇTİHATLAR 3316


II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI 3326


AÇIKLAMA 3326


İÇTİHATLAR 3327


III. İLGİLİLERE TEBLİĞ 3340


AÇIKLAMA 3340


İÇTİHATLAR 3340


IV. MİRASÇILIK BELGESİ 3349


AÇIKLAMA 3349


İÇTİHATLAR 3350


 


 


İKİNCİ AYIRIM


MİRASIN KAZANILMASI


A. KAZANMA 3363


I. MİRASÇILAR TARAFINDAN 3363


AÇIKLAMA 3363


İÇTİHATLAR 3364


II. VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN 3380


1. İSTEM 3380


AÇIKLAMA 3380


İÇTİHATLAR 3381


2. ÖZEL DURUMLAR 3394


AÇIKLAMA 3394


3. ZAMANAŞIMI 3395


AÇIKLAMA 3395


İÇTİHATLAR 3395


III. ALACAKLILARIN DURUMU 3399


AÇIKLAMA 3399


İÇTİHATLAR 3400


IV. TENKİS VE GERİ İSTEME 3413


AÇIKLAMA 3413


İÇTİHATLAR 3413


B. RET 3417


I. RET BEYANI 3417


1. RET HAKKI 3417


AÇIKLAMA 3417


ÖRNEKLER 3424


İÇTİHATLAR 3426


2. SÜRE  3434


A. GENEL OLARAK 3434


AÇIKLAMA 3434


İÇTİHATLAR 3435


B. TEREKENİN YAZIMINDA 3444


AÇIKLAMA 3444


İÇTİHATLAR 3444


3. RET HAKKININ GEÇMESİ 3446


AÇIKLAMA 3446


İÇTİHATLAR 3447


4. REDDİN ŞEKLİ 3449


AÇIKLAMA 3449


İÇTİHATLAR 3450


II. RET HAKKININ DÜŞMESİ 3457


AÇIKLAMA 3457


İÇTİHATLAR 3458


III. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET 3464


AÇIKLAMA 3464


İÇTİHATLAR 3464


IV. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN RET 3471


1. GENEL OLARAK 3471


AÇIKLAMA 3471


İÇTİHATLAR 3472


2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ 3478


AÇIKLAMA 3478


İÇTİHATLAR 3478


3. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA RET 3482


AÇIKLAMA 3482


İÇTİHATLAR 3483


V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI 3485


AÇIKLAMA 3485


İÇTİHATLAR 3485


VI. VASİYETİN REDDİ 3488


AÇIKLAMA 3488


İÇTİHATLAR 3488


VII. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI 3491


AÇIKLAMA 3491


ÖRNEKLER 3494


İÇTİHATLAR 3495


VIII. RET HÂLİNDE SORUMLULUK 3509


AÇIKLAMA 3509


İÇTİHATLAR 3510


 


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


RESMÎ DEFTER TUTMA


A. KOŞULLARI 3521


AÇIKLAMA 3521


İÇTİHATLAR 3522


B. USUL  3528


I. DEFTERE GEÇİRME 3528


AÇIKLAMA 3528


İÇTİHATLAR 3529


II. İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI 3533


AÇIKLAMA 3533


İÇTİHATLAR 3534


III. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME 3537


AÇIKLAMA 3537


IV. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ 3538


AÇIKLAMA 3538


İÇTİHATLAR 3538


C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU 3544


I. YÖNETİM 3544


AÇIKLAMA 3544


İÇTİHATLAR 3544


II. İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI 3551


AÇIKLAMA 3551


İÇTİHATLAR 3551


D. SONUÇLARI 3562


I. BEYANA ÇAĞRI 3562


AÇIKLAMA 3562


İÇTİHATLAR 3563


II. BEYAN 3567


AÇIKLAMA 3567


İÇTİHATLAR 3567


III. RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI 3570


1. DEFTERE YAZILANLARDAN SORUMLULUK 3570


AÇIKLAMA 3570


İÇTİHATLAR 3570


2. DEFTERE YAZILMAYANLARDAN SORUMLULUK 3572


AÇIKLAMA 3572


İÇTİHATLAR 3573


3. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK 3578


AÇIKLAMA 3578


İÇTİHATLAR 3578


E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ 3583


AÇIKLAMA 3583


İÇTİHATLAR 3583


 


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


RESMÎ TASFİYE


A. KOŞULLARI 3587


I. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE 3587


AÇIKLAMA 3587


İÇTİHATLAR 3588


II. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE 3593


AÇIKLAMA 3593


İÇTİHATLAR 3594


B. USUL 3597


I. YÖNETİM 3597


AÇIKLAMA 3597


İÇTİHATLAR 3599


II. OLAĞAN USUL İLE TASFİYE 3601


AÇIKLAMA 3601


III. İFLÂS USULÜ İLE TASFİYE 3603


AÇIKLAMA 3603


İÇTİHATLAR 3603


 


 


BEŞİNCİ AYIRIM


MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI


A. KOŞULLARI 3609


AÇIKLAMA 3609


ÖRNEKLER 3612


İÇTİHATLAR 3613


B. HÜKÜMLERİ 3618


AÇIKLAMA 3618


C. ZAMANAŞIMI 3619


AÇIKLAMA 3619


İÇTİHATLAR 3620


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MİRASIN PAYLAŞILMASI


BİRİNCİ AYIRIM


PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI


A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU 3627


I. MİRAS ORTAKLIĞI 3627


AÇIKLAMA 3627


MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI 3628


ÖRNEKLER 3630


İÇTİHATLAR 3631


II. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 3636


AÇIKLAMA 3636


İÇTİHATLAR 3637


B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI 3645


AÇIKLAMA 3645


İÇTİHATLAR 3646


C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME 3655


AÇIKLAMA 3655


D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 3656


AÇIKLAMA 3656


ÖRNEKLER 3658


İÇTİHATLAR 3659


E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI 3666


AÇIKLAMA 3666


 


 


İKİNCİ AYIRIM


PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI


A. GENEL OLARAK 3667


AÇIKLAMA 3667


İÇTİHATLAR 3668


B. PAYLAŞMA KURALLARI 3671


I. MİRASBIRAKANIN TASARRUFU 3671


AÇIKLAMA 3671


İÇTİHATLAR 3672


II. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI 3675


AÇIKLAMA 3675


İÇTİHATLAR 3675


C. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ 3680


I. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ 3680


AÇIKLAMA 3680


İÇTİHATLAR 3681


II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI 3683


AÇIKLAMA 3683


MİRASIN (TEREKENİN) PAYLAŞILMASI DAVASI 3684


ÖRNEKLER 3690


İÇTİHATLAR 3691


III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI 3697


AÇIKLAMA 3697


İÇTİHATLAR 3697


D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 3701


AÇIKLAMA 3703


İÇTİHATLAR 3704


E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA 3711


I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN VEYA AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI  


DEĞERİ OLAN EŞYA 3711


AÇIKLAMA 3711


İÇTİHATLAR 3712


II. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI 3716


AÇIKLAMA 3716


III. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI 3717


AÇIKLAMA 3717


IV. TAŞINMAZLAR 3718


1. BÖLÜNME 3718


AÇIKLAMA 3718


2. ÖZGÜLENME 3719


A. ÖZGÜLENMEYE ESAS OLAN DEĞER 3719


AÇIKLAMA 3719


İÇTİHATLAR 3719


B. DEĞERİN BELİRLENMESİ 3721


AÇIKLAMA 3721


İÇTİHATLAR 3721


V. TARIMSAL İŞLETMELER 3726


1. PAYLAŞTIRMA DIŞINDA BIRAKMA 3726


A. KOŞULLARI 3726


AÇIKLAMA 3726


B. TAŞINIRLARIN ÖZGÜLENMESİ 3727


AÇIKLAMA 3727


C. ÖZGÜLENMENİN HANGİ MİRASÇIYA YAPILACAĞI 3728


AÇIKLAMA 3728


D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF İLE DÜZENLEME 3729


AÇIKLAMA 3729


E. ERGİN OLMAYAN MİRASÇILAR 3730


AÇIKLAMA 3730


2. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 3731


A. İSTEM HAKKI 3731


AÇIKLAMA 3731


B. ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ 3732


AÇIKLAMA 3732


3. DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ MİRASÇI İRAT SENEDİYLE 


 KARŞILANMASI  3733


AÇIKLAMA 3733


4. YAN SINAÎ İŞLETME 3735


AÇIKLAMA 3735


5. İŞLETMENİN SATILMASI 3736


AÇIKLAMA 3736


 


 


ÜÇÜNCÜ AYIRIM


MİRASTA DENKLEŞTİRME


A. MİRASÇILAR ARASINDA 3737


AÇIKLAMA 3737


ÖRNEKLER 3740


İÇTİHATLAR 3742


B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE 3750


AÇIKLAMA 3750


C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ 3751


I. GERİ VERME VEYA MAHSUP 3751


AÇIKLAMA 3751


İÇTİHATLAR 3751


II. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR 3756


AÇIKLAMA 3756


İÇTİHATLAR 3756


III. DENKLEŞTİRME DEĞERİ 3758


AÇIKLAMA 3758


İÇTİHATLAR 3758


D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 3760


AÇIKLAMA 3760


E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ 3762


AÇIKLAMA 3762


İÇTİHATLAR 3762


 


 


DÖRDÜNCÜ AYIRIM


PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU


A. PAYLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI 3765


I. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ 3765


AÇIKLAMA 3765


İÇTİHATLAR 3766


II. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME 3778


AÇIKLAMA 3778


İÇTİHATLAR 3778


III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER 3782


AÇIKLAMA 3784


İÇTİHATLAR 3785


B. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU 3790


I. GARANTİ BORCU 3790


AÇIKLAMA 3790


II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ 3792


AÇIKLAMA 3792


İÇTİHATLAR 3792


C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 3796


I. MÜTESELSİL SORUMLULUK 3796


AÇIKLAMA 3796


İÇTİHATLAR 3797


II. MİRASÇILARA RÜCU 3798


AÇIKLAMA 3798


 


İÇTİHATLAR 3799