Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Milletlerarası Satım Hukuku ( Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması - CISG - )

Milletlerarası Satım Hukuku ( Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması - CISG - )Sayfa Sayısı
:  
375
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-5373-80-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Mayıs 2008′de elinizdeki kitap yayına hazırlanırken Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) TBMM′de görüşülen bir yasa tasarısı düzeyindeydi. 2 Nisan 2009 tarihinde "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" TBMM tarafından kabul edilmiş (14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 sayılı RG), ardından 11 Mart 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Türkiye′nin CISG′a taraf olmasına ilişkin kararı almış (7 Nisan 2010 tarihli ve 27545 sayılı RG) ve gerekli belgeler Birleşmiş Milletler nezdinde depo edilmiştir. Buna göre, 12 aylık bekleme süresinin sonunda CISG, 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle Türkiye′de yürürlüğe girmiştir. CISG yürürlüğe girmekle aslında Türk Borçlar Kanunu m. 247 vd. hükümlerinde düzenlenen "Bazı Satış Türleri" bahsine yeni bir satış türünün daha eklendiği, bunun da "Milletlerarası Satış Sözleşmesi" olduğu düşünülebilir. Zira bu Antlaşmanın m. 7-88 aralığı doğrudan maddi satım hukukuna ilişkindir. Özellikle sözleşmenin kurulması, tarafların hak ve borçları, sözleşme aykırılık ve bunun yaptırımları konusunda CISG son derece ayrıntılı hükümlere yer vermektedir. Bu hükümler, 78 akit ülkeden birinde işyeri bulunan iki taraf arasında akdedilen satım sözleşmelerine uygulanmak suretiyle Türk hakimine yabancılık unsuru taşıyan bir ihtilafta bile bildiği ve Türkçe kaleme alınmış hukuk kuralları uygulama imkanı vermekte, hukuk güvenliğine bu sayede büyük katkı sağlamaktadır. Ancak CISG′ın satım sözleşmesine ilişkin düzenlemelerinin Türk satım hukukundan yer yer ayrılıyor olması özellikle CISG′ın kapsadığı konulara ilişkin ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmektedir. Kitabın amacı bu genel bakışı sağlamak ve mukayese imkanını vermektir. Kitap 2008 Mayıs′ta yayınlandığı içerikle yeniden basılmaktadır. Ancak CISG metninde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı için kitap içindeki tüm bilgiler bugün itibariyle de günceldir. İÇİNDEKİLER § 1. Türkiye’nin CISG’a Taraf Olmasına İlişkin Çerçeve...........1 I. UNCITRAL ile Türkiye arasındaki ortaklık............................ 1 II. Türkiye’nin CISG’a katılmasının çerçeve planı...................... 3 III. Katılımdan sonra: Kapasite artırma ve destek...................... 4 § 2. CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından.....................................................................7 I. Giriş.................................................................................... 7 1. Tarihçe........................................................................... 9 2. Antlaşmanın hazırlanma amacı.................................... 12 II. Yer bakımından uygulanırlık.............................................. 13 1. Doğrudan veya otonom uygulanırlık: CISG m.1(1)(a).............................................................. 16 2. Dolaylı uygulanırlık: CISG m.1(1)(b).............................. 17 3. Hükümlerin birlikte uygulanırlığı ve diğer bazı sorunlar....................................................................... 19 III. Kişi bakımından uygulanırlık............................................. 20 IV. Zaman bakımından uygulanırlık........................................ 20 V. Hakem mahkemeleri tarafından uygulanması.................... 21 VI. Sonuç ve değerlendirme..................................................... 23 AYRINTILI İÇİNDEKİLER xvi § 3. CISG’ın Uygulama Alanı: Konu Bakımından....................25 I. Giriş.................................................................................. 25 II. CISG kapsamındaki sözleşmeler........................................ 25 1. Sorun........................................................................... 25 2. Satım sözleşmesi.......................................................... 26 a. Temel kavram......................................................... 26 b. Satım sözleşmesinin uygulanmasına yönelik istisnalar................................................................. 26 c. Satım sözleşmesi kavramının genişletilmesi............. 27 d. CISG m.3(2)............................................................ 27 e. CISG m.3(1)............................................................ 28 f. Özet........................................................................ 31 3. “Mal” kavramının tanımlanması.................................... 31 a. CISG m.2’deki istisnalar.......................................... 31 b. Genel tanım – nakledilebilirlik ve cisimleşmiş olmak...................................................................... 32 c. Özel durum: Yazılım................................................ 32 d. Özet........................................................................ 33 III. Düzenleme alanına konu olmamış olan hukuki sorunlar............................................................................. 34 1. Genel bakış.................................................................. 34 2. Geçerlilik ..................................................................... 34 3. Sözleşmenin mülkiyet üzerindeki etkileri...................... 34 4. Sözleşme konusu malın sebep olduğu bedensel zarar veya ölümden dolayı sorumluluk .......... 35 IV. Sonuç................................................................................ 36 § 4. Uluslararası İçtihat Hukuku Işığında CISG’da Yorum ve Boşluk Doldurmaya İlişkin Meseleler.....................37 I. Giriş.................................................................................. 37 II. Yorum sorunu................................................................... 40 1. CISG’ın uluslararası niteliği ve otonom yorumlanması.............................................................. 40 2. Yabancı içtihat hukukuna başvurulması: Uygulamaya ilişkin sorunlar......................................... 48 3. Yabancı içtihat hukukuna başvurulması: Yöntem sorunu............................................................. 58 4. Dürüstlük kuralı: Bir yorum aracı mı yoksa daha fazlası mı?............................................................ 62 III. Boşluk doldurma ve genel ilkeler........................................ 67 1. Genel olarak................................................................. 67 xvii 2. İçtihat hukukunda yeralan CISG’a ilişkin genel ilkeler.................................................................. 71 3. Son çare olarak devletler özel hukuku kurallarına başvurulması............................................. 80 § 5. Sözleşmenin Kurulması..................................................83 I. Giriş.................................................................................. 83 II. İcap................................................................................... 86 1. Teklifin kesinliği........................................................... 86 2. Bağlanma niyeti............................................................ 87 3. Genel işlem şartlarının sözleşmeye dahil edilmesi........................................................................ 88 4. İcabın etkisi ve geri alınması ........................................ 90 5. İcaptan cayma.............................................................. 91 6. İcabın hükmünü yitirmesi............................................ 92 III. Kabul................................................................................. 92 1. Kabul beyanı................................................................ 92 2. Kabul süresi ve kabulün etkisi...................................... 94 3. İcap ve kabul arasındaki uyumsuzluklar...................... 95 IV. Sözleşmenin değiştirilmesi................................................. 98 V. Sonuç ............................................................................. 102 § 6. Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu..................105 A. Giriş...................................................................................... 105 B. Malların teslimi..................................................................... 107 I. Genel olarak ................................................................... 107 II. Teslime ilişkin genel esaslar............................................. 108 III. Teslim yeri....................................................................... 112 1. Genel olarak............................................................... 112 2. Tarafların seçimi......................................................... 114 a. Seçim şekli............................................................ 115 aa. Tarafların seçimi açık veya örtülü olabilir............................................................. 115 bb. Taraflar ilk anlaşmalarını değiştirmekte her zaman serbesttir.................. 122 cc. Tarafların seçiminin geçerliliği Antlaşmaya bağlı değildir................................. 123 b. Sonuç................................................................... 123 3. Tarafların seçim yapmaması....................................... 123 a. Taşıma içeren satımlar.......................................... 124 xviii aa. Sorun.............................................................. 124 bb. Öngörülen olasılık............................................ 128 cc. Sonuç ............................................................. 131 b. Çeşitli mal tiplerine ilişkin satımlar....................... 133 aa. Uygulama şartları............................................ 133 bb. Sonuçları......................................................... 135 c. Diğer haller........................................................... 136 aa. Uygulama şartları............................................ 136 bb. Sonuçlar ......................................................... 136 IV. Teslim zamanı.................................................................. 138 1. Genel olarak............................................................... 138 2. Tarafların seçimi halinde............................................ 140 a. Genel olarak.......................................................... 140 aa. Seçim açık veya örtülü olabilir......................... 140 bb. Taraflar ilk anlaşmalarını değiştirmekte her zaman serbesttirler.............. 142 cc. Tarafların seçiminin geçerliliği Antlaşmada düzenlenmemiştir......................... 142 b. Belirli bir tarih seçimi............................................ 142 aa. Uygulama şartları............................................ 143 bb. Sonuçlar.......................................................... 143 c. Belirli bir dönemin saptanması.............................. 144 aa. Uygulama şartları............................................ 144 bb. Sonuçlar.......................................................... 147 3. Tarafların seçiminin yokluğunda................................ 148 a. Kural..................................................................... 148 b. Geciktirici şarta bağlı sözleşme.............................. 150 4. Teslim zamanına ilişkin yorum kuralları..................... 151 C. Belgelerin teslimi .................................................................. 151 I. Genel olarak.................................................................... 152 II. Belgelerin niteliği............................................................. 153 III. İfa zamanı ve ifa yeri ....................................................... 156 IV. Belgelerin erken teslimi.................................................... 160 1. Genel olarak............................................................... 160 2. Kuralın içeriği............................................................. 160 § 7. Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Üçüncü Kişilerin Talepleri ve Alıcının İhlal Bildirimi.......................163 I. Giriş................................................................................ 163 II. Satıcının yükümlülüklerini düzenleyen maddeler............. 165 1. Madde 35: Satıcının malın kalitesine ilişkin yükümlülükleri........................................................... 165 xix 2. Madde 41 ve 42: Üçüncü kişilerin mülkiyet iddiası ve fikri hak ihlalleri karşısında satıcının yükümlülükleri ........................................... 173 III. Alıcının malları muayene ve sözleşmeye aykırılık halinde bildirim yükümlülüğü.......................................... 176 IV. Sonuç.............................................................................. 191 § 8. CISG Uyarınca Hasarın Geçmesi...................................193 I. Giriş................................................................................ 193 II. Hasarın tanımı ................................................................ 195 III. Bozulma ve satıcının yükümlülükleri .............................. 197 IV. Satıcının yan yükümlülükleri .......................................... 199 V. Hasarın geçmesinin önemi .............................................. 200 VI. CISG uyarınca hasarın yansıması.................................... 201 VII. Taşıma halinde satım ve geçmişe etki etme...................... 209 VIII. Yedek hasar kuralı........................................................... 212 IX. Sözleşmeye aykırılık ve hasarın geri aktarılması .............. 215 X. Sonuç.............................................................................. 218 § 9. Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’ın İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış.......221 I. Yeknesak sözleşmeye aykırılık anlayışı: Alternatif bir modelin gelişimi ......................................... 222 II. CISG’ın ifa engelleri sisteminin temel önermeleri.............. 228 1. Genel olarak............................................................... 228 2. Ayırıcı kriter olarak sözleşmenin “esaslı ihlali”............ 230 a. Esaslı ihlal kavramının gelişimi ve işlevleri............ 230 b. Esaslı ihlalin şartları............................................. 236 aa. Yükümlülüğe aykırılık...................................... 238 bb. Sözleşmesel menfaatten önemli ölçüde yoksun bırakan bir olumsuzluk....................... 238 cc. Öngörülebilirlik................................................ 242 c. Borçlar Kanunundaki sözleşmeye aykırılık türleri örneğinde “esaslı ihlal” kavramı.................. 247 aa. Temelli ifa etmeme ve eksik ifa......................... 247 bb. Geç ifa ............................................................ 248 cc. Ayıplı ifa.......................................................... 250 dd. Eksik veya yanlış belge.................................... 251 3. Kusurdan bağımsız sorumluluk.................................. 251 a. Genel olarak.......................................................... 251 xx b. CISG’da öngörülen sorumsuzluk halleri................. 254 c. Sorumsuzluk: Ne ölçüde?...................................... 255 d. Borçlar Kanunundaki sorumluluk rejimi ile mukayese.............................................................. 256 4. Aynen ifa talebinin özelliği ......................................... 259 a. Aynen ifa talebine ilişkin tarihi ve mukayeseli bilgiler................................................................... 259 b. Aynen ifa talebine ilişkin CISG’ın uzlaştırıcı çözümü................................................................. 262 § 10. CISG – Sözleşmeye Aykırılık Halinde Alıcının Hakları..................................................................267 I. Giriş................................................................................ 267 II. Temel amaç: Sözleşmeyi ayakta tutma ve sözleşmeden dönmekten kaçınma ................................... 268 1. Kısa bir mukayeseli bakış: Dönme yaptırımının itibarını yitirmesi.................................... 269 2. Hukuk politikası mülahazaları.................................... 269 3. Yöntemler................................................................... 270 4. CISG’ın yaklaşımı....................................................... 271 III. İfa Talebi.......................................................................... 271 1. İfa talepleri için genel şartlar ..................................... 272 a. Sözleşmeye aykırılık.............................................. 272 b. İfa talebiyle bağdaşmayan talepler......................... 272 c. İç hukuk defi (CISG m.28)..................................... 272 d. CISG m.80 uyarınca defi....................................... 273 e. İmkânsızlık ve aşırı ifa güçlüğü ............................ 273 2. Malların sözleşmeye uygun olmaması halinde ikame mal teslimi (CISG m.46(2))................................ 274 a. Sözleşmeye uygun olmama.................................... 275 b. Esaslı ihlal ........................................................... 275 c. Süre sınırlaması.................................................... 276 d. Sözleşmeye uygun olmayan malların iadesi .......... 276 e. İkame mal tesliminin masrafları ve yeri ................ 277 3. Onarım hakkı – CISG m.46(3) .................................... 277 4. İspat yükü.................................................................. 278 IV. Sözleşmeden dönme ........................................................ 278 1. Genel olarak .............................................................. 279 2. Esaslı ihlal halinde dönme (CISG m.49(1)(a))............... 279 a. Genel olarak esaslı ihlal ....................................... 279 b. Esaslı ihlal analizi için kıstas ............................... 280 aa. Sözleşmesel mutabakat ................................... 280 xxi bb. Sözleşmeye aykırılığın ciddiyeti ....................... 280 cc. Satıcının onarım hakkı?................................... 281 dd. Ayıplı malın değerlendirilmesi imkanı............... 282 3. Nachfrist-usulünü izleyerek sözleşmeden dönme (CISG m.49(2)(b))............................................. 284 4. Süre sınırlamaları....................................................... 284 V. Semenin tenzili................................................................ 285 VI. Sonuç.............................................................................. 285 § 11. CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma....................................................287 I. Giriş................................................................................ 287 II. Tazminat......................................................................... 288 1. Tazminat hakkı.......................................................... 288 2. Tazminatın hesaplanmasına dair genel kurallar...................................................................... 289 3. Tazminata ilişkin bazı özel kurallar............................. 291 a. Hesaplama usulü.................................................. 291 b. Müterafık kusur.................................................... 293 c. İspat külfeti........................................................... 293 4. Tazminatın kapsamı, örnekler.................................... 294 III. Faiz................................................................................. 296 1. Genel düşünceler........................................................ 296 2. Faiz ödeme yükümlülüğü........................................... 296 3. Faiz oranı................................................................... 298 4. Usule ilişkin sorunlar................................................. 300 a. Otomatik faiz?....................................................... 300 b. Usuli faiz............................................................... 301 c. Faiz ile ilgili mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi............................................... 301 IV. Sorumluluktan kurtulma................................................. 302 1. CISG uyarınca sorumluluk ve sorumluluktan kurtulma sistemi................................ 302 2. CISG m.79(1) hükmünün unsurları............................ 303 a. İfada bulunmama.................................................. 303 b. Denetim dışında kalan engel................................. 304 c. Öngörülememe ve kaçınılmaz olma........................ 304 d. Nedensellik bağı.................................................... 305 3. Sorumluluktan kurtulma ile ilgili belirli sorunlar..................................................................... 305 a. Üçüncü kişilerin ifa etmemesi (CISG m.79(2)) ....... 305 b. Geçici engeller (CISG m.79(3))............................... 306 xxii c. Bildirim yükümü (CISG m.79(4))........................... 306 4. Sonuç ve hukuki yollar............................................... 306 5. Alacaklının neden olduğu ihlal.................................... 307 V. Sonuç.............................................................................. 307 EK 1 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması.............................311 EK 2 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.................................................341 EK 3 CISG’ın Yürürlükte Olduğu Devletler Listesi.......................373