Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel HukukSayfa Sayısı
:  
483
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-796-35-67

69,00 TL


Milletlerarası Özel Hukuk


Prof. Dr. Vahit Doğan


5. Baskı Ocak 2019


- Genel Esaslar


- Milletlerarası Usul Hukuku


- Bağlama Kurlları


İçindekiler


I. Bölüm


Milletlerarası Özel Hukukun Genel Esasları


1. Milletlerarası Özel Hukukun Konusu


2. Milletlerarası Özel Hukukun Kaynakları


3. Milletlerarası Özel Hukukun Komşu Alanları


II. Bölüm


Milletlerarası Usul Hukuku


4. Milletlerarası Usul Hukuku Kavramı


5. İspat Hukuku Ve Lex Fori


6. Milletlerarası Yetki


7. Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi


8. Türk Milletlerarası Yetki Kuralları


9. Teminat


10. Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri


11. Tebligat


12. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizİ


13. Milletlerarası Tahkim


III. Bölüm


Milletlerarası Özel Hukukunun Genel Esasları


14. Kanunlar İhtilâfı Kavramı


15. Kanunlar İhtilâfının Tarihi Gelişimi


16. Milletlerarası Özel Hukuk Adaleti


17. Bağlama Kurallarının Oluşturulması


18. Önemli Bağlama Noktaları


19. Milletlerarası Özel Hukukun Temel Sorunları


IV. Bölüm


Özel Hukuk Alanında Bağlama Kuralları


20. Özel Hukukta Genel Problemler


21. Aile Hukuku


22.Miras Hukuku


23. Aynî Haklar


24. Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Tespiti


Yararlanılan Kaynaklar


Kavramlar Dizini


Beşinci Basıya Önsöz


    Milletlerarası Özel Hukuk isimli kitabın bu basısında önceki basılarda ele alınmayan bir kısım konular ele alınmıştır. Bu bağlamda, hakem kararlarının tanınması ve tenfizini konu alan New York sözleşmesini zikredebiliriz. Ayrıca, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 690 sayılı KHK ile eklenen ve boşanma kararlarının tanınmasında farklı bir usul öngören düzenleme ve bu düzenlemenin uygulanmasına yönelik Yönetmelik de ele alınmıştır.


    Kitabın bu baskısında da doktriner tartışmalara çok fazla yer verilmeden konuların ele alınması yolu tercih edilmiştir. Ayrıca, kitabın hacminin artırılmaması düşüncesi ile kural olarak, aynen alıntılar haricinde, yararlanılan kaynaklara atıf verilmemiş, mevzuat eklenmesinden de vazgeçilmiştir.


    Bu baskının hazırlanması aşamasında da tashihlerin yapılmasında büyük emeği geçen kürsü arkadaşlarım öğretim üyesi


Dr. Alper Çağrı YILMAZ’a, Dr. Lale AYHAN’a, Işınsu HAMŞİOĞLU’na, Ömür KARAAĞAÇ’a, Mustafa Alper ENER’e yapmış oldukları titiz çalışma sebebi ile teşekkür ediyorum.


Bu basıda emeği geçen SAVAŞ Yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyorum.


Kitabın, öğrencilere ve uygulayıcıya faydalı olması dileğiyle…


Prof. Dr. Vahit DOĞAN


02.01.2019 Emek-Ankara