Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin KorunmasıSayfa Sayısı
:  
455
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-5865-71-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...---- KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişim ve hızlı değişim, sosyal ve iktisadi yaşamı olduğu kadar, hukuk dünyasını da etkilemiştir. İnsanlar artık mal ve hizmet ihtiyaçlarını satıcı/sağlayıcı ile yüz yüze gelmelerine gerek kalmaksızın, salt uzaktan iletişim araçları yardımıyla temin etmeye başlamıştır. Böylelikle sözleşmelerin yapılmasında yeni bir teknik ortaya çıkmıştır. Gittikçe yaygınlaşan bu yeni sözleşme yapma yöntemi, ulusal sınır kabul etmeyen yönüyle de dikkat çekicidir. Gerçekten de teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan satıcı/sağlayıcılara ulaşmak ve onlarla sözleşme yapmak mümkün hale gelmiştir. İşte satıcı/sağlayıcı ile tüketicinin, fiziksel olarak biraraya gelmeksizin, salt uzaktan iletişim araçları yardımıyla kurdukları bu işlemler, mesafeli sözleşme olarak isimlendirilir. Mal ve hizmetlerin bu şekilde uzaktan pazarlanması, esasen yeni bir yöntem değildir. Örneğin, müşterilere katalog gönderilerek, onlardan gelen sipariş üzerine sözleşme kurulması, uzun zamandan beri uygulan- maktadır. Ancak teknolojideki gelişmeler, mesafeli sözleşmelere ivme kazandırmış ve sayılarının her geçen gün artmasına zemin hazırlamıştır. Gittikçe yaygınlaşan bu sözleşme yapma tekniği, tüketiciler bakımından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Satın alacakları mal veya yararlanmak istedikleri hizmet hakkında yeterince bilgi sahibi olamama, almak istedikleri mala dokunamama, karşı tarafın kimliği ve güvenilirliği konusunda yeterince tatmin olamama, tüketicileri bekleyen tehlikelerden sadece bazılarıdır. İnternet başta olmak üzere, modern iletişim araçları kullanılarak yapılan mesafeli sözleşmelerde, bu tehlikelere ek olarak başka sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Talep edilmemiş mal ve hizmet sunumlarına karşı tüketicinin korunması, mesafeli sözleşmenin kurulma ve hükümlerini doğurma anının belirlenmesi, sözleşmenin şekli, elektronik imza, taraf edimlerinin ifasına ilişkin detaylar, ödeme kartlarının kötüye kullanımına karşı tüketicilerin korunması, yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelere uygulanacak hukukun tespiti, hukuken çözülmeyi bekleyen sorunlardan ilk akla gelenlerdir. Zaten aldatıcı reklamlar, yüksek fiyatlar, zorlayıcı (ağır) kredi koşulları, sözleşmelere konulan haksız şartlar ve ayıplı ifa olgusu ile örülü sorunlar yumağı ile başa çıkmaya çalışan tüketiciler, bir de mesafeli sözleşmelerin kendine özgü riskleri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Yaptıkları tercihlerle iktisadi ve sosyal hayata yön veren tüketicilerin içinde bulundukları bu duruma, hukukun kayıtsız kalması beklenemezdi. Alışveriş hayatında satıcı/sağlayıcı ile tüketicinin yararlarını dengelemek için, her bir özel durumu, kendi koşulları içerisinde ele almak ve buna uygun hukuksal bir yapı oluşturmak gerekir. Piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesinin araçlarından biri de, satıcı/sağlayıcı ile tüketici arasındaki güç dengesizliğini minimize edici tedbirlere yer vermektir. İşte bu nedenlerle tüketicilerin, özellik arz eden diğer tüketici sözleşmelerinde (kapıdan işlemler, taksitle satışlar, devre tatil sözleşmeleri, kampanyalı satışlar gibi) olduğu gibi, mesafeli sözleşmeler bakımından da özel olarak korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda olmak üzere, gerek AB bünyesinde gerek mukayeseli hukukta ve gerekse Türk Hukuku\\\′nda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır1. Söz konusu düzenlemelerde Borçlar Hukuku\\\′nahakim olan sözleşme özgürlüğü ilkesine ters düşecek kimi hükümlere yer verilse bile, bunlar, sosyal koruma normu olarak kabul görmektedir. Bu kabulün temelinde, tüketicinin, satıcı/sağlayıcı karşısında zayıf bir konumda bulunması yatmaktadır2. Kendine özgü kurulma tekniği sayesinde oldukça ilgi çeken mesafeli sözleşmeler, elektronik ticaretin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Mesafeli sözleşmelerin çoğunlukla elektronik iletişim araçlarıyla yapılır hale gelmesi, bu durumu teyit etmektedir. O halde mesafeli sözleşmelere ilişkin hukuki düzenlemeler, elektronik ticareti de doğrudan etkileyecektir. Bu yönde oluşturulan hukuki mekanizma, ne kadar pratik ve güven artırıcı olursa elektronik ticaret de o kadar gelişir. ----- Çalışma Planı Çalışmamız, giriş kısmıyla birlikte üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında; konunun takdimi ve önemi, çalışma planı ve esas olarak terminoloji sorunu ile mesafeli sözleşmelere ilişkin hukuki düzenlemeler ele alınmıştır. Birinci bölümde mesafeli sözleşmenin tanımı, unsurları, tarafları, konusu, benzer işlemlerden ayırt edilmesi, kurulması, şekli ve uygulama alanından hariç tutulan sözleşmeler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, mesafeli sözleşmelerde tüketiciyi koruma amacıyla getirilen tedbirler incelenmiştir. Bu çerçevede, ağırlıklı olarak tüketicinin bilgilendirilmesive geri alma hakkına yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise mesafeli sözleşmelerde ifa ve ifaya ilişkin sorunlarla bu sözleşmelere uygulanacak kanunlar ihtilafı kuralları ele alınmıştır.