Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Medeni Usul Hukukunda KEŞİF

Medeni Usul Hukukunda KEŞİFSayfa Sayısı
:  
190
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-02-2921-3

44,90 TL

KİTAP HAKKINDA   6100 Sayılı HMK'da keşif konusunda önceki kanuna göre çok fazla değişiklik olmamakla birlikte, hukuktaki gelişmeler ile teknik alandaki gelişmelerin mümkün olduğunca kanuna yansıtılmaya çalıştığı görülmektedir. Özellikle soybağı tespiti için inceleme ile keşfe katlanma yükümlülüğü gibi ilk defa düzenlenen hükümlerin olduğu görülmektedir. Ayrıca keşif tutanağı oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Kitapta, keşif konusu incelenirken önceki kanun döneminde yazılmış olan monografilerden ve HMK öncesi ve sonrası yazılan temel eserlerden yararlanmak suretiyle, yazarın kendi görüşü ile birlikte farklı görüşlere de yer verilme gayreti içinde olunmuştur. Ayrıca konunun uygulamaya yönelik olarak daha bir anlaşılır olması bakımından Yargıtay kararları taranmış ve örnek niteliğinde olabilecekler kitap muhtevasına dâhil edilmiştir. Önemi bakımından keşif tutanağı örneklerine de kitapta yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
 
  • Keşif Kavramı ve Hukuki Niteliği
  • Keşif ile İlgili Usul İşlemleri
 

İçindekiler

  Önsöz     5 Kısaltmalar         9 Giriş     11 BİRİNCİ BÖLÜM 1 KEŞİF KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ                13 1 Kavram  13 1.1.1.            Keşif Kavramı          13 1.1.2.            HMK'da Keşif Kavramı             13 1.1.3.            Diğer Usul Kanunlarındaki Keşif Kavramı                15 1.1.4.            Keşif Kavramının Hukuki Niteliği             16 ' .2. Keşfin Konusu ve Amacı   20 1.3.                Keşfe Katlanma Zorunluluğu   22 1.4.                Soybağı Tespitinde Keşif ve İnceleme Yapılması      25 1.4.1.            HMK Düzenlemesi    25 1.4.2.            Gizli Babalık Testlerinin ve Soybağı Hukukundaki Hak Düşürücü Sürelerin HMK Açısından Değerlendirilmesi       34 1.4.2.1.          Gizli Babalık Testleri       34 1.4.2.2.          Hak Düşürücü Süreler ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı                    41 1.4.2.3.          DNA İncelemesinde Hâkimin ve Bilirkişinin Rolü                        43 1.5.                Sigorta Hakem Bilirkişilerin Raporlarının HMK Açısından Değerlendirilmesi          45 İKİNCİ BÖLÜM 2. KEŞİF İLE İLGİLİ USUL İŞLEMLERİ             53 2.1.                Genel Olarak            53 2.1.1.            Yargılama Harç ve Giderlerinin Yatırılması ve Keşif Öncesinde Mahkemenin Yapması Gereken Usul İşlemleri          53 2.1.1.1.        Keşif Avansı            53 2.1.1.2.        Keşif İçin Hazırlık İşlemleri      65 2.1.1.2.1.      Genel Olarak                      65 2.1.1.2.2.      Belgelerin Toplanması   65 2.1.1.2.3.      Bilirkişi Seçilmesi            67 2.1.1.2.4.      Tanık Listesinin Sunumu ve Davetiyelerin Gönderilmesi        69 2.1.2.            Keşfin İcra Edilmesi 71 2.1.3.            Keşif Tutanağı         74 2.1.4.            Keşfin İcrasına itiraz Edilmesi Halinde Yapılması Gereken Usul işlemleri 81 2.1.5.            Keşif Tamamlandıktan Sonra Yapılması Gereken Usul işlemleri               83 2.2.                Mahkemenin Keşif Sonrasındaki Değerlendirmesi    89   1.1.1.            Genel Olarak            89 1.1.2.            Mahkemenin Kendi Yapmış Olduğu veya İstinabe Yoluyla Yaptırmış Olduğu Keşfi Değerlendirmesi        90 1.1.3.            Medeni Usul Hukukundaki Doğrudanlık İlkesi Açısından İstinabe Yolu ile İcra Edilen Keşfin Değerlendirilmesi     91 1.1.4.            Delil Tespiti veya İhtiyati Tedbir Aşamasında İcra Edilen Keşif Mahkemeyi Ne Ölçüde Bağlamaktadır?    94 1.1.5.            Mahkeme Tarafları Farklı Olan Bir Dava ile İlgili Yapılmış Olan Keşiften Delil Olarak Yararlanabilir mi?  95 1.1.6.            Görevsiz veya Yetkisiz Mahkeme Tarafından İcra Edilen Keşfin Hukuki Durumu. 95 1.1.7.            Ceza veya İdare Mahkemesinde Yapılan Keşfin Hukuk Mahkemesine Etkisi              96 Sonuç    Seçilmiş Örnek İçtihatlar                    97            Keşif Tutanağı Örnekleri     99 Kaynakça              183 Kavram Dizini       187