Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu

Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil ZorunluluğuSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-464-567-5

50,00 TLÖNSÖZ Bu çalışma, doçentlik tezi olarak hazırlanmıştır. Hukukumuzda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı çalışmaları sırasında, ülkemiz açısından faydalı olacağı inancıyla avukatla temsil zorunluluğunun kabul edilmesi düşünülmüş; ancak bu düzenleme, Taslak aşamasında kalmış, Tasan metninde yer almamıştır. Çalışmada söz konusu hükümlere de değinilmiştir. Bu zorunluluğun, Tasan metninden çıkanlmasının bir gerekçesi de, adli yardım kurumunun iyi işlememesi yanında, bu tür düzenlemelerin, tüm yargılama hukuklannı ilgilendirmesi sebebiyle Avukatlık Kanunu\′nda yapılması gerek¬tiğidir. Bu sebeple avukatla temsil zorunluluğunun kabul edilmesi, şimdilik ertelenmiş gözükmektedir. Çalışma konusunun seçilmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı çalışmalan sırasında olmuştur. Avukatla temsil zorunluluğunun kabul edilip edilmeyeceği hakkında tartışmalann devam edeceği düşüncesi, özellikle Avukatlık Kanunu\′nda yapılacak bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu gerekçesi, bu konu üzerinde çalışmanın ve çalışmanın bitirilmesinin en önemli sebebidir. Çalışmada, gerekli yerlerde, Adalet Komisyonu\′nun kabul ettiği metindeki madde numaralan esas alınarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasansı\′nın ilgili hükümlerine de atıf yapılmıştır. Böylece Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ile birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasansı da değerlendirilmiştir. Öncelikle bana bu konuda çalışmayı öneren ve her zaman destek olan, Sayın Hocam Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ\′e, minnertarhğımı ifade etmek isterim. Değerli Hocamın, İzmir\′den uzakta olmasının üzüntüsünü her zaman hissetmem yanında, bana her an kendisine ulaşabilme imkânı tanıdığı ve vakit ayırdığı için mutlu olduğumu da belirtmeliyim. Hakan Hocamın asistanı olmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bize sunduğu rahat ve hoşgörülü çalışma ortamı için Hocama çok teşekkür ediyorum. Kürsüdeki aile ortamını yaratan ve rahat çalışma imkânı sunan değerli Hocalanm, Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN ve Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES\′e müteşekkirim. Muhammet Hocam, her zaman olduğu gibi, görüşlerini, desteğini, ilgisini, sabnnı bu çalışmam sırasında da benden esirgememiştir. Bugünlere gel-memdeki katkılan bir yana, her şey için Hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sebeple çalışmamı, bana verdiği emekler için Hocama ithaf etmek istedim. Tezimle ilgili araştırma yapmak üzere 2006 yılında DAAD\′nin eski bursîyerlerini davet çerçevesinde kısa süreli bursu ile çalışma imkânı bulduğum, Giessen Justus Liebig Üniversitesi \′ndeki Hocam Prof. Dr. WolfDietrich WALKER\′e, bana kürsüsünde rahat bir çalışma ortamı sağladığı için aynca teşekkür etmeyi borç biliyorum. Doçentlik tezinin hazırlanması sırasında, kaynak temini konusundaki desteği için, şu anda Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ\′e ve tashihlerdeki desteği için, kürsü asistanı¬mız Arş. Gör. Buse DİŞEL\′e teşekkür ediyorum. Aynca manevi desteklerini benden esirgemeyen Doç. Dr. Hasan PETEK ve Yrd. Doç. Dr. Erhan BÎRBEN\′e teşekkür etmek istiyorum. Beni büyüten, yetiştiren, bugünlere getiren, desteğini ve sevgisini her zaman hissettiren anneme şükranlanmı ve en derin sevgilerimi sunuyorum. Çalışmam sırasında her türlü yardımı, desteği ve hoşgörüyü gösteren eşime minnettanm. Aynca sunduğu çalışma ortamı ve desteği için Hocam Prof. Dr, Yusuf KARAKOÇ\′a, kitabın basımını gerçekleştiren başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. çalışanlanna da müte¬şekkirim. İzmir, Ekim 2010 Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN İÇİNDEKİLER GİRİŞ 19 I. KONUNUN ÖNEMİ 19 II. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 20 Birinci Bölüm AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU KAVRAMI, AMAÇLARI VE ANAYASA\′YA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ § 1. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 23 I. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU KAVRAMI 23 A. Genel Olarak 23 B. Kanunî Avukatla Temsil Zorunluluğu 25 C. Hâkimin Takdirine Dayanan Avukatla Temsil Zorunluluğu 27 D. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Bazı Davalarda Ayrık Tutulması 30 E. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Ceza Usûl Hukukundaki Zorunlu Müdaftlik ile Karşılaştırılması 31 1. Ceza Muhakemesi Kanunu\′ndaki Düzenleme 31 2. Avukatla Temsil Zorunluluğu ile Karşılaştırılması 35 II. DAVA AÇMA VE DAVAYI TAKİP EHLİYETİ KAVRAMI 39 III. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU AÇISINDAN AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİĞİ 44 A. Genel Olarak 44 B. Avukatlık Sınavının Gerekliliği 47 C. Avukatın Uzmanlaşması Gerekliliği 51 § 2. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 55 I. ESKİ YUNAN HUKUKU 55 II. KLASİK ROMA HUKUKU 56 III. CERMEN İMPARATORLUĞU (843-1806) VE ORTAÇAĞ HUKUKU 58 IV. MÜŞTEREK HUKUK - PRUSYA\′DA MUTLAKIYET ZAMANI... 61 V. ALMANYA\′DAKİ GELİŞİM 64 A. Genel Olarak ı B. Alman İmparatorluğu (1871-1918) ve Weimar Cumhuriyeti (1919-1933) C. 1933-1945 Arasındaki Dönem D. Günümüzdeki Hukukî Durum 68 1. Genel Bakış 68 2. Avukatla Temsil Zorunluluğuna İlişkin Tartışmalar 70 a. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Lehindeki Görüşler.... 70 b. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Aleyhindeki Görüşler 76 c. Değerlendirme 86 3. Avukatla Temsil Zorunluluğuna İlişkin Hükümlerin Özelliği 86 VI. AVUSTURYA\′DAKİ GELİŞİM 88 VII. İSVİÇRE\′DEKİ GELİŞİM 89 VIII. TÜRKİYE\′DEKİ GELİŞİM 90 A. Osmanlı İmparatorluğu\′ndaki Durum 90 B. Günümüzdeki Kanunî Düzenlemeler 92 1. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu\′ndaki Düzenlemeler... 92 2. Avukatlık Kanunu\′ndaki Düzenleme 94 C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı 97 D. Doktrindeki Görüşler 100 E. Değerlendirme 104 § 3. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN AMAÇLARI... 107 I. GENEL BAKIŞ 107 II. YARGI AÇISINDAN AMAÇLARI 108 A. Genel Olarak 108 B. Mahkemelerin İş Yükünün Azaltılması ve Yargılamanın Hızlanması 111 1. Avukatın Gereksiz Davaların Açılmasını Önlemesi 111 2. Avukatın Tarafları (Mahkeme Dışı) Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Teşvik Etmesi 115 3. Avukatın Gereksiz Kanun Yollarına Başvuruya Engel Olması 123 C. Sözlülük ve Yazıhlık İlkesinin Doğru Uygulanması 124 D. Tasarruf İlkesinin Doğru Uygulanması 127 E. Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İncesinin Doğru Uygulanması 128 1. Taraflarca Getirilme İlkesinin Avukatla Temsil Zorunluluğu ile İlişkisi 128 2. Dava Malzemelerinin Avukat Tarafından Hazırlanması ve Sınırlandırılması : 131 3. Dava Malzemelerinin Toplanmasının Tarafa Bırakılmasının Çeşitli Sakıncaları 138 4. Dava Malzemelerinin Avukat Tarafından Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 140 5. Avukatla Temsil Zorunluluğunun Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğüne Etkisi 144 F. Avukatın Yargılamanın Objektif Olarak Yürütülmesine Katkısı 150 1. Avukatın Dava Malzemeleriyle Kişisel Bağının Olmaması. 150 2. Avukatın Yargının Bağımsız Bir Organı Olması Özelliği.... 152 III. TARAFLARIN KORUNMASI AÇISINDAN AMAÇLARİ 154 A. Açılacak Dava Hakkında Tarafın Bilgilendirilmesi 154 B. Yargılama Süreci İçinde Taraflara Silah ve Şans Eşitliğinin Sağlanması 158 IV. AMAÇLARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ 162 V. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN EKONOMİK MENFAAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 164 VI. ÜST DERECE MAHKEMELER BAKIMINDAN AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN AMAÇLARI 167 § 4. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN ANAYASA\′YA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 170 I. ANAYASA\′YA UYGUNLUK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERE GENEL BAKIŞ 170 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN UYGUNLUK 174 III. EŞİTLİK İLKESİ AÇISINDAN UYGUNLUK 177 IV. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI AÇISINDAN UYGUNLUK 179 V. DEĞERLENDİRME 184 § 5. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN ADLİ YARDIM İLE İLİŞKİSİ 186 I. ADLİ YARDIMIN AMACI 186 II. HUKUK USÛLÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ÎLE AVUKATLIK KANUNU\′NUN ADLİ YARDIM HÜKÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 188 m. ADLİ YARDIMA KARAR VERİLMESİNİN KOŞULLARI 192 IV. DEĞERLENDİRME 194 İkinci Bölüm AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI VE KAPSAMI § 6. MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL KANUNİ DÜZENLEMELER 1 I. ALMAN MEDENÎ USÛL KANUNU\′NDAKİ DÜZENLEME I II. ALMAN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ VE AİLE UYUŞMAZLIKLARINDA YARGILAMA USÛLÜ HAKKINDA KANUN\′DAKİ DÜZENLEME : A. Aile Uyuşmazlıklarına İlişkin Düzenleme B. Çekişmesiz Yargı İşlerine İlişkin Düzenleme .\′ III. AyUSTURYA MEDENÎ USÛL HUKUKU\′NDAKİ DÜZENLEMELER : §7. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASI I. GENEL OLARAK II. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNA TABÎ OLAN KİŞİLER 207 III. AVUKATLA TEMSİL EDİLEN TARAFIN HAK VE YETKİLERİ 209 IV. AVUKATLARIN MAHKEMELER BAKIMINDAN (MADDE İTİBARÎYLE) YETKİLENDİRİLMESİ 213 A. Avukatların Yer Bakımından Yetki lendirilmesi 214 B. Avukatların Derece Bakımından Yetki lendirilmesi 218 C. Alman Hukuku ve Hukukumuzdaki Mevcut Düzenlemeler 221 V. ADLİ YARDIM HÜKÜMLERİ DIŞINDA HÂKİM TARAFINDAN ZORUNLU AVUKAT ATANMASI 224 A. Düzenlemenin Amacı 224 B. Mahkemece Zorunlu Avukat Atanmasının Şartlan 225 C Mahkemece Zorunlu Avukat Atanmasının Sonuçlan 228 § 8. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI 230 I. AVUKATIN TARAF USÛL ÎŞLEMLERÎNİ YAPMASI 230 A. Dilekçelerin Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması 230 B. Davanın Geri Alınması 231 C. Kanun Yoluna Başvurunun Geri Alınması ve Kanun Yoluna Başvurudan Feragat 232 II. AVUKATIN MADDİ HUKUKA İLİŞKİN SONUÇ DOĞURAN USÛL İŞLEMLERİ YAPMASI 234 A. Genel Bakış 234 B. Sulh Anlaşması Yapabilmesi 235 1. Taraflar Arasındaki Sulh Anlaşması Bakımından Değerlendirme 235 2. Sulh Anlaşmasına Katılan Üçüncü Kişinin Durumu Bakımından Değerlendirme 238 C. Feragat ve Kabul 239 Üçüncü Bölüm AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI VE ZORUNLULUĞA UYULMAMASININ SONUÇLARI § 9. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI 241 I. ALMAN MEDENÎ USÛL KANUNU\′NDAN DOĞAN İSTİSNALAR 241 A. Genel Olarak 241 B. Sulh Hukuk Mahkemeleri 242 1. Asliye Mahkemeleri ile Sulh Hukuk Mahkemesi Arasındaki Ayrımın Sebebi Hakkındaki Görüşler 242 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde Avukatla Temsil Zorunluluğunun Uygulanmasına İlişkin Görüşler 246 C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsili 249 D. İstinabe Olunan veya Naip Hâkim Huzurunda ve Yazı İşleri Müdürü Önünde Yapılan İşlemler 254 1. İstinabe Olunan veya Naip Hâkim Huzurunda Yapılan İşlemler 254 2. Yazı İşleri Müdürü Önünde Yapılan İşlemler 255 E. Avukatın Kendi Davasını Açması ve Yürütmesi 257 1. Mevcut Düzenleme 257 2. İstisnanın Eleştirisi 257 II. ALMAN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ VE AİLE UYUŞMAZLIKLARINDA YARGILAMA USÛLÜ HAKKINDA KANUN\′DAN DOĞAN İSTİSNALAR 260 III. ALMAN İŞ MAHKEMELERİ KANUNU\′NDAN DOĞAN İSTİSNALAR 261 IV. DİĞER KANUNLAR VE ALMAN YARGI KARARLARINDAN DOĞAN İSTİSNALAR V. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU OLAN DAVALAR BAKIMINDAN HÜKMÜN İCRASI VI. TAHKİM İLE İLGİLİ KONULARDA MAHKEMENİN GÖREVLİ OLDUĞU HÂLLER VII. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TALEPLERİ VIII. AVUSTURYA MEDENÎ USÛL HUKUKU\′NDAKİ İSTİSNALAR 271 JX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI\′NDAKİ İSTİSNALAR 272\′ § 10. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ SONUÇLARI 275 I. AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞUNUN MAHKEMECE RE\′SEN GÖZETİLMESİ 275 II. AVUKAT TARAFINDAN YAPILMAMIŞ İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİ 280 III. AVUKATIN İSTİFASI, AZLİ VEYA MESLEKTEN UZAKLAŞMASININ DAVAYA ETKİSİ 283 SONUÇ 285 BİBLİYOGRAFYA 293