Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (135)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Medeni Usul Hukuku Temel BilgilerSayfa Sayısı
:  
428
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7773-10-2

40,00 TL

  Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış, geçen basıda gözden kaçan hususlar düzeltilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


§ 1. Medeni Usul Hukukuna İlişkin
Genel Bilgiler
I. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları
II. Hak Arama Özgürlüğü-Hukuki Korunma Talebi ve Adalete Erişim
III. Medeni Usul Hukukunun Anlamı
IV. Medeni Usul Hukukunun Amacı
V. Medeni Usul Hukuku Kavramı
VI. Medeni Usul Hukukunun Hukuk Dalları Arasındaki Yeri
VII. Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması
VIII. Medeni Usul Hukukunun Kaynakları
IX. Medeni Usul Hukuku Kurallarının Yorumu


§ 2. Yargı
I. Yargı Kavramı
II. Yargı Çeşitleri


§ 3. Mahkemeler
I. Genel Olarak
II. İlk Derece Mahkemeleri
III. Bölge Adliye Mahkemeleri
IV. Yargıtay
V. Mahkemeler Arasında Hukuki Yardım (İstinabe)
VI. GÖREV
VII. Yetki
VIII. Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi


§ 4. Yargı Görevlileri
I. Hakim
II. Savcılar
III. Adliye Memurları
IV. Avukatlar
V. Noterler


§ 5. Usul İşlemleri
I. Taraf Usul İşlemleri
II. Mahkeme Usul İşlemleri
III. Süreler
IV. Eski Hale Getirme
V. Tebligat


§ 6. Taraflar
I. Taraf Kavramı
II. Taraf Ehliyeti
III. Dava Ehliyeti
IV. Dava Takip Yetkisi
V. Taraf Sıfatı
VI. Taraf Değişikliği
VII. Tarafların Temsili
VIII. Dava Arkadaşlığı


§ 7. Davaya Müdahale
I. Genel Olarak
II. Fer'i Müdahale
III. Davanın İhbarı
IV. Asli Müdahale


§ 8. Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler
I. Tasarruf İlkesi
II. Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi
III. Teksif İlkesi
IV. Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
V. Davayı Aydınlatma Ödevi
VI. Doğrudanlık İlkesi
VII. Hakimin Delilleri Değerlendirmesi
VIII. Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı
IX. Hukuki Dinlenilme Hakkı
X. Usul Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk, Ucuz Görülmesi)
XI. Alenilik İlkesi
XII. SözlülükYazılılık İlkesi
XIII. Mahkemelerde Kullanılan Dil
XIV. Tarafların Yükümlülükleri


§ 9. Dava Hakkında Genel Bilgiler
I. Dava Kavramı
II. Dava Şartları
III. Dava Çeşitleri


§ 10. Davanın Açılması
I. Dava Hakkı
II. Dava Dilekçesi
III. Davanın Açılması
IV. Dava Açılmasının Sonuçları
V. Teminat Gösterilmesi


§ 11. Davaya Cevap
I. Savunma Hakkı
II. Savunmanın Şekli
III. Savunma Sebepleri
IV. Cevap Dilekçesi
V. Cevap Süresi
VI. Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları
VII. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı


§ 12. Ön İnceleme
I. Genel Olarak
II. Ön İncelemenin Kapsamı
III. Ön İncelemenin Yapılış Şekli


§ 13. Tahkikat
I. Tahkikatın Yapılması
II. Duruşmalar
III. Dava Dosyası ve Tutanaklar
IV. İsticvap
V. Ön Sorun Bekletici Sorun
VI. Dosyanın İşlemden Kaldırılması
VII. Islah
VIII. Dava Konusunun Devri
IX. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
X. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama


§ 14. İspat
I. Genel Olarak
II. İspatın Konusu
III. İspatın Gerekli Olmadığı Haller
IV. İddia Yükü - Somutlaştırma Yükü
V. İspat Yükü
VI. Delil İkame (Gösterme) Yükü
VII. İspat Araçları (Deliller)
VIII. Delil Gösterilmesi
IX. Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Deliller


§ 15. Deliller
I. Genel Olarak
II. Senet
III. Yemin
IV. Tanık
V. Bilirkişi
VI. Keşif
VII. Uzman Görüşü


§ 16. Karar ve Hüküm
I. Karar Kavramı ve Çeşitleri
II. Kararın İçeriği ve Bildirilmesi
III. Hükmün Etkileri
IV. Hükmün Tamamlanması ve Açıklanması (Tavzihi)
V. Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi
VI. Yok ve Etkisiz Hükümler
VII. Kesin Hüküm


§ 17. Basit Yargılama Usûlü
I. Genel Olarak
II. Uygulama Alanı
III. Yargılama Usulünün Özellikleri


§ 18. Kanun Yolları
I. Genel Olarak
II. Kanun Yollarının Sınıflandırılması
III. Kanun Yolundan Feragat
IV. Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı
V. Kanun Yolunun Konusu
VI. İstinaf
VII. Temyiz
VIII. Kanun Yararına Temyiz
IX. Yargılamanın İadesi