Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Marka İhlali

Marka İhlaliSayfa Sayısı
:  
359
Kitap Ölçüleri
:  
16X23
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-293-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR III


ÖZET 1


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL BİLGİLER


I.  TANIM VE KAVRAMLAR  -  MEVZUAT İNCELEMESİ 5


A.  Genel  Bilgiler 5


a.  Görevli ve yetkili mahkeme 8


aa. Genel açıklama 8


bb. Mevzuat 8


b. Husumet - taraf ehliyeti 10


aa. Genel açıklama 10


bb. Mevzuat 10


cc. Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları 11


dd. Önceki tarihli hakların etkisi 11


ee. Tek yetkili satıcılık sözleşmesi 11


c.  Zamanaşımı 13


aa. Genel açıklama 13


bb. Mevzuat 15


B.   Marka Hakkı ve Kapsamı 15


a. Marka olabilecek işaretler 15


b. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları 15


c. Rüçhan hakkı ve etkisi 16


C. İnceleme ve Araştırma Esasları 17


a. Marka hakkı, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir  


    haklardan olduğu için mutlak haktır 18


b. Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır 18


c. Marka sahibinin talepleri 18


d. Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 19


e. Tazminat 20


aa. Yoksun kalınan kazanç 21


bb. Markanın itibarı 22


dd. Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri  


      sürebileceği talepler 22


ee. Markanın kullanımına ilişkin 556 sayılı KHK’nın 14.’üncü maddesi -  


           markayı kullanmama 23


ff. İyiniyet ve inceleme 23


g. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi’nin 1.mükerrer 6. maddesi 26


D.  İhtiyati Tedbir 29


a. İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği 29


aa. İhtiyati tedbirin niteliği 31


bb. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması 32


cc. Gümrüklerde el koyma 32


E. Bilirkişi incelemesi 32


F.  Avukatlarla ilgili Yasal Düzenleme 34


G. Haksız Rekabet 35


a. Genel inceleme 35


b. Mevzuat incelemesi 36


H. Tebligat 42


İKİNCİ BÖLÜM


YÜKSEK YARGI KARARLARI


A. MARKA İHLALİ  İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 49


I. GÖREVLİ MAHKEME  İLE İLGİLİ  YÜKSEK  YARGI KARARLARI 49


II.  YETKİLİ MAHKEME  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 61


III. ZAMANAŞIMI  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 65


IV. HUSUMET  - TARAF EHLİYETİ  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI 


          KARARLARI 73


V . İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI  İLE İLGİLİ YÜKSEK  


          YARGI KARARLARI 92


VI.  İHTİYATİ TEDBİR İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 120


VII . HAKSIZ REKABETLE İLGİLİ  YÜKSEK YARGI KARARLARI 137


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


UYGULAMA - ÖRNEK DİLEKÇELER


I.   ÖRNEK DİLEKÇELER 155


EKLER


SINAİ MÜLKİYET KANUNU 217


MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 321


KAYNAKÇA 349


 


KAVRAM DİZİNİ 351