Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları II

Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları II

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
510
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-8875-53-1

195,00 TLÖNSÖZ Fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak ülkemizde son yıllarda çok sayıda eser çıkmıştır. Da¬ha önceki dönemlerde, bu konuda oldukça az eser vardı. Fikri ve sınai hakların son yıl-lada gösterdiği gelişme ve bu hakların ulaştığı büyük ekonomik değer uygulamanın ge¬lişmesine yol açmıştır. Söz konusu gelişme doktrine de yansımış ve bu konudaki eserle¬rin çoğalmasına sebep olmuştur. Tabiatıyla bu durum son derece memnuniyet vericidir. Literatürde bilimsel eserlerin yanında uygulamaya dönük eserler de göze çarpmaktadır. Biz de Marka Hukuku ile ilgili 556 sayılı KFIK Şerhi′ni iki cilt halinde 2004 yılında ya¬yımlamıştık. Bu kez makaleler, hukuki mütalaalar ve bilirkişi raporlarını içeren bu eser daha çok uygulamaya yöneliktir. Marka Hukuku ile ilgili makaleler, hukuki mütalaalar ve bilirkişi raporlarından oluşan ki¬tabımın ilk cildi 2003 ekim ayında yayımlandı. Daha sonra, aynı içerikteki Banka Hu¬kuku adlı kitabım da 2005 yılında çıktı. Bu kitaplar uygulamada oldukça ilgi uyandırdı. Marka Hukuku ile ilgili ikinci kitap da aynı anlayış dahilinde makaleler, mütalalar ve bi¬lirkişi raporlarını içerecek şekilde, ilkinden daha hacimli olarak yayına hazırlandı. Bu tür eserlerin uygulamacılar yanında Hukuk Fakültesi öğrencilerine de yararlı olacağını dü¬şünüyorum. Bu seriye anonim şirketler, sermaye piyasası hukuku ve fikri ve sınai mülki¬yet hukuku şeklinde devam edeceğim. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi′ndeki sıcak ve bilimsel ortam içinde çalıştığı¬mız, kitabın düzenleme ve tashihlerini üstlenen kürsümüz araştırma görevlileri Dr. Ali Dural, Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Sinan Yüksel ve Fülürya Yusufoğlu′na, ayrıca bu tas¬hih çalışmalarına katılan Av. Yegan Üreyen ile Av. Eren Ürey′e katkılarından dolayı te¬şekkür ediyorum. Kitabın basımında emeği geçen Murat Tem ur ile kitabı titizlikle basan Vedat Kitapçılık Limited Şirketinin sahibi Vedat Carbaş′a da şükranlarım sunuyorum. Bu kitabı gerek hukuki bilgisi ve gerek kültürü ile bana daima rehber olmuş ve beni İs¬tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kara Ticareti Hukuku kürsüsüne almış Prof. Dr. Re¬ha Poroy′a ithaf ediyorum. Kendisine olan sevgim ve hayranlığım sonsuzdur. Prof. Dr. Hamdi Yasaman Ortaköy, 28 Ekim 2005 İÇİNDEKİLER I-MAKALELER 1. Marka Olabilecek İşaretler 3 2. Tanınmış Markalar 13 E- HUKUKİ MÜTALÂALAR ADİDAS-KİNETtX 27 Tanınmış Marka Markanın Ayırt Edici Niteliği Ayırt Edici Niteliğinin Zedelenmesi JUMP-ADİDAS 45 Tanınmış Marka İki Tanınmış Markanın Karıştırılma Tehlikesi ve Unsurları TESCO 65 Ülkesellik Prensibi Paris Sözleşmesi Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Bir Markanın Birden Çok Ülkede Tescil Ettirilmesi Tanınmış Markanın unsurları 556 sayılı KHK m. 8/3 MARTI Markası 1 91 Markanın Gerçek Sahibi Ticaret Unvanı ile Marka Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı MARTI Markası 2 105 Markanın Kullanılması Zorunluluğu Grup (Holding) Markası Ortak Marka GAS-GASS 113 Tanınmış Marka Ölçütleri V -- içindekiler Hükümsüzlük Davası Tescilin Kötüniyetle Yapılması Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı QUANTUM 131 Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka İlgili Çevre Kavramı Ayırt Edicilik Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetlerde Kullanımı PINARLABNE 143 Mal ve Hizmetlerin Karakteristik Özelliklerini Belirten İşaret ve Adlandırmalar Yabancı Tasviri Kelimeler Markanın Tarihi Unsuru Ayırt Ediciliği Sağlayan Ekler ELMA-ELMA VISION 155 Markanın Esaslı Unsuru Ayırt Edicilik KÜLTÜR Markası 161 Tescilli Marka-İşletme Adı-Ticaret Unvanı Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı PUMA 173 Perakendeci Satıcının Sorumluluğu Taklit Marka İltibas Markanın Sulandırılması m- BİLİRKİŞİ RAPORLARI İŞMAR Markası 195 Aynı Markanın Farklı Mallar ve Hizmetler için Kullamlabileceği-Haksız Rekabet AÇIK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Markası 201 Tescil Öncesinde Üzerinde Hak Kazanılmış İşaret - KHK m. 8/3 Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m. 42 Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı - MK m. 2 VI içindekiler ACTIONMAN Markası 209 Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü - KHk . 42 AKADEMtKS ŞEKİL Markası 215 Ülkesellik Prensibi ve İstisnaları Tanınmış Marka - KHK m. 7/1 Kötüniyetli Tescil - KHK m. 35/1, 47 Markanın Hükümsüzlüğü - m. 42 ALTTNBAŞAK Markası 222 Markanın Hükümsüzlüğü Davasının Zamanaşımı Süresine Bağlı Olmaması Kullanmama Nedeni ile Hükümsüzlük - KHK m. 14, 42 Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı - MK m. 2 AN-GEL Markası 232 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m. 61,9 Ticaret Unvanının Markaya Tecavüz Teşkil Etmesi SCHNEIDER Markası 237 Marka Hakkına Tecavüz-KHK. m. 61 BİLGİ Markası 239 İşletme Adı ve Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı Tasviri İşaretler - KHK md. 7/1-c Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı - MK m. 2 HÜLYA ÇİÇEKÇİLİK Markası 246 Ticari İşletme Devri BK md. 179 Dürüstlük Kuralı - MK md. 2 MİLANGAZ Markası 254 Marka Hakkına Tecavüz - KHK md. 61 Haksız Rekabet - TK md. 56 SOLE-YENİSOLİ Markaları 261 İltibas - TTK md. 57/5 Tüketicinin Karıştırma İhtimali - KHK m. 8/1-b Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m. 42 Markanın Hükümsüzlüğünü Talep Edebilecek Kişiler - KHK m. 43 VII İçindekiler UNIVERSAL Markası 267 Benzer Marka - KHK md. 8/1-b Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m. 42 Haksız Rekabet - TTK md. 56, 57 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m. 61 Tazminat - KHK md. 62, 65, 66, 67 YABALI logo-DÃ�RGENLÃ� logo Markalan 277 Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce İşaret Üzerinde Hak Elde Etme-KHK m. 8/3-a Marka Üzerinde Öncelik Hakkı Sessiz Kalma Yolu ile Hak Kaybı BETTY SPAGHETTY Markası 284 Marka Hakkına Tecavüz - KHK md. 61 İltibas-TTK md. 57/5 Tazminat - KHK md. 62, 64, 66, 68 BOSCH Markası 290 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m, 61, 9 İltibas - TTK m. 57/5 KOTON Markası 294 Tasviri İşaret - KHK m. 7/c Sessiz Kalma - MK 2 PANTEC-PANTEK-PANTHEC Markalan 300 Zayıf Marka Kavramı İlaç Markaları Tasviri İşaret - KHK m. 7/1-c RENAULT Markası 305 Marka Lisans Sözleşmesi - KHK m. 21 Dürüst Ticari Kullanım - KHK m. 12 TORNADO-SUSSEKS DESING BY TORNADO Markası 313 Kullanmama Nedeni ile Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m. 14, 42 Kullanma ile Ayırt Edici Nitelik Kazanma - KHK md. 7/son Sessiz Kalma ile Hak Kaybı - MK md. 2 Ticaret Unvanı ile Marka Arasında İltibas - TTK md. 41, KHK md. 9/2 VIII içindekiler SERGE BLANCO Markası 321 Gerçek Hak Sahipliği İlkesi Tanınmış Marka Kavramı - KHK m. 8 Markanın Hükümsüzlüğü - KHK m. 42 Kötüniyetli Tescil - KHK m. 35/1 COLORADO Markası 328 Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Aynı Marka - KHK m. 7/b Mal veya Hizmetin Niteliği, Kalitesi veya Üretim Yeri Coğrafi Kaynağı Gibi Konularda Halkı Yanıltacak Markalar - KHK m. 7/f Markanın Hükümsüzlüğü - KHK md. 42 CHRISTTAN DIOR- CHRISTTAN DIAR Markası 336 Marka Hakkına Tecavüzün önlenmesi -KHK m. 62/1-e; Gümrük Kanunu md. 57; Gümrük Yönetmeliği, md. 111 CHRISTTAN DIOR Markası 340 Aynı veya ayırd edilemeyecek kadar benzer marka-KHK m. 9/f.I,b Marka Hakkına Tecavüz-KHK m. 6 l/a Maddi, Manevi Tazminat-KHK m. 64,68 DAEWOO Markası 349 Marka Sahibini Markanın kullanımını Yasaklama Yetkisi - KHK m. 9 Marka Sahibine Tanınan Mutlak Hakların Sınırlandırılması - KHK m. 12, 13 DIADORA Markası 354 Tanınmış Marka Kavramı - KHK md. 7/i, 8/4 SAFILO-SAFILA Markalan 368 Marka Hakkına Tecavüz - KHK m. 61, 9 Markayı Taşıyan Malların İthalatı Haksız Rekabet - TTK m. 56, 57 Markayı Taşıyan Malların İmhası - KHK m. 62 HYUNDAI Markası 374 Marka Sahibinin Markanın Kullanılmasını Yasaklama Yetkisi - KHK m. 9 Marka Sahibine Tanınan Hakların Sınırlandırılması - KHK m. 12, 13 JOHNSON Markası 380 Tanınmış Marka Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42/a,c Markanın Kullanılması ve Kullanmanın Niteliği: Ciddi Kullanım-KHK m. 14 IX İçindekiler KIRIKTARAK Markası 387 Bir ticaret unvanını ilk kez tescil ettiren kişinin bu ticaret unvanı üzerinde mutlak hak kazanacağı - TTK m. 52 Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimsenin hakları-TTK. m. 54 Markayı ilk defa Kullanan ve Ona Ayırtedici Nitelik Kazandıran Kişinin Hükümsüzlük Davası Açma Hakkı-KHK. m. 42 Sessiz Kalma Yolu İle Hak Kaybı- MK. m. 2 Haksız Rekabet-TK.m. 57 RİVANOL Markası 399 Cins, Çeşit ya da Karakteristik Özellik İfade Eden Bir İbarenin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği-KHK m. 7/c Markanın Hükümsüzlüğü KHK m. 42/1,a YUTAV- FOOD-TECH-PAPER-TECH Markalan 404 Ayırtedici Niteliği Bulunmayan İbarelerin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği-KHK m. 7/F.I,c Kullanım Sonucu Ayırtedici Nitelik Kazanma-KHK eski m. 7/son Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42 MEŞE Markası 412 Markaya Tecavüz- KHK m. 9/f.I-a,f.II-d Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller-KHK m.61 NAMLI Markası 416 Tasviri İşaretlerin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği-KHK m. 7/f.I-c Cins, çeşit, vasıf, kalite vs. belirten işaretlerin ayırtedici nitelik kazanması şartı ile tescil edilebileceği-KHK m. 7/f.II Markaya Tecavüz-KHK m. 9/f.I-b Tanınmış Marka NIKE Markası Tükenme İlkesi-KHK m. 13 Marka Hakkına Tecavüz-KHK. m. 61 PÜREL-PÜRJEN Markalan Mutlak Red Scbebi-KHK m. 7/f.I,b Nısbi Red Sebebi-KHK m. 8/f. 1 ,b Markanın Hükümsüzlüğü-KHK. m. 42 423 429 X İçindekiler PARAMETRE Markası 437 Kullanma ile Ayırtedici Nitelik Kazanılması-KHK m. 7/son Hükümsüzlük-KHK m. 42/son POLİVAKS Markası 441 Haksız Rekabet-TTK m. 57/5 Markaya Tecavüz-KHK m. 61/a PRINCE Markası 449 Tanınmış Marka Kullanma ile Ayırtedici Nitelik Kazanılması-KHK m. 7/son Markanın Terkini-KHK m. 42/son REICH Markası 459 Paris Anlaşmasının 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında "Tanınmış Marka"-KHK m. 7/f.I,ı Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42/f.I,a Kötüniyetli Tescil ROUTE -66 Markası 468 Markanın Kullanılmaması veya Kullanımına Ara Verilmesi-KHK m. 14 Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42/c Markanın Hükümsüzlüğünü Zarar Gören Kişilerin İsteyebileceği-KHK m. 43 SONY Markası 475 Tanınmış Marka Taklit Ürün Markaya Hakkına Tecavüz-KHK m. 61/f.I,c Tazminat-KHK m. 64,66,67,68 SULTANAHMET Markası 480 Cins, Çeşit ya da Karakteristik Özellik İfade Eden Bir İbarenin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği-KHK. m. 7/c Nisbi Red Sebebi-KHK m. 8/f.I,b Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42 SUMMERFEST Markası 488 Cins, Çeşit ya da Karakteristik Özellik İfade Eden Bir İbarenin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği-KHK. m. 7/c Kullanım Sonucu Ayırtedici nitelik kazanma -KHK m. 7/son Markanın Hükümsüzlüğü-KHK m. 42/f.l,a XI İçindekiler JACK Markası 495 Gerçek Hak Sahipliği, Markayı İhdas ve İstimal ile Piyasada Maruf Hale Getirme; Tanınmış Marka, İltibas, Markanın Terkini-KHK m. 42 TUZCUOĞLU Markası 506 Markanın Tescil Edildiği Şekli İle Kullanılması Gerektiği İlkesi Haksız Rekabet-TTK m. 57/5 XII