Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Marka Hukuku ( 2. Cilt Takım )

Marka Hukuku ( 2. Cilt Takım )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1266
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8875-04-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  Marka Hukuku eskiden beri ilgimi çeken ve üzerinde zevkle çalıştığım bir alandır. Bu konuda senelerdir kitap yazmak isterdim. Yıllarca Markalar Hukuku’nu, Hukuk Fakültelerinde gerek lisans, gerek lisansüstü derslerinde okuttum. Öğrencilerin bu konuya gösterdikleri ilgiye hep şahit oldum. Uygulamada gördüğüm ve bilirkişi olarak karşılaştığım davalar bu konudaki sorunların belirlenmesine yardımcı oldu. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun Türkiye ve dünyadaki gelişimi ile doktrindeki gelişmeler bizi bu eserin yazılmasına sevk etti. Eser, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin şerh edilmesi suretiyle yaratıldı. Diğer bir ifade ile, KHK hükümleri, Fransız, İsviçre, Alman, Amerikan doktrini ve mahkeme kararları, Avrupa Birliği Hukuku literatürü ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları ile Türk doktrini ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde derinlemesine incelenerek kaleme alındı. Her madde, konuya ilişkin bilimsel açıklama ve tartışmalar ile mahkeme kararları zikredilerek yazıldı. Maddeler yazılırken, genel bibliyografyanın dışında, her maddenin başına o madde ile ilgili bibliyografya konuldu. Maddenin sistematik planı yapıldı ve böylece okuyucunun hükmü daha rahat algılaması sağlandı. Maddelerin sonuna, o maddelerle ilgili Yargıtay kararları ve ATAD kararları, özetleri de yapılmak suretiyle konuldu. Tüm dergiler, Marka Hukuku ile ilgili eserler ile elektronik veri tabanları (www.kazanci.com.tr; www.meseyazilim.com) taranmak suretiyle ilkesel nitelikteki Yargıtay kararları seçilerek kitaba konuldu. Birden çok maddeyi ilgilendiren kararların özeti ilgili tüm maddelerin altında verilmiş, asıl metne ise kararın ağırlığını teşkil eden maddenin altında yer verilmiştir. Bazı önemli ATAD kararları tercüme edilerek okuyucunun incelemesine sunuldu. Sonraki basılarda Marka Hukuku ile ilgili ATAD kararların büyük kısmının tercümesinin yapılması planlanmıştır. Eserin 5-8 ve 47-53. maddeleri doğrudan tarafımdan; 15-22. maddeleri Anlam Altay; 9-13, 29-41, 61. maddeleri ile 61/A hükmü Tolga Ayoğlu; 1-4, 23-28, 42-46, 80-81. maddeleri Fülürya Yusufoğlu; 14, 54-60, 62-79. maddeleri Sinan Yüksel tarafından kaleme alınmıştır. Asistanlarım Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Fülürya Yusufoğlu ve Sinan Yüksel tarafından hazırlanan bu bölümler tarafımdan gözden geçirilmiş, birlikte derinlemesine tartışılmış ve yayına hazırlanmıştır. Eser, bu hali ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 9. maddesi anlamında bir “ortak eser”dir. Eseri Büyük Hukukçu Prof. Dr. Ünal TEKİNALP’e ithaf ediyorum. Asistanı olmaktan gurur duyduğum, kendisinden büyük feyz aldığım, örnek kabul ettiğim hocam TEKİNALP ile eserde bazı noktalarda farklı görüşlere yer verilmiştir. Ancak, bu durum TEKİNALP’in bize öğrettiği eleştirel düşünce tarzının bir sonucudur ve bu da onun eseridir. Kendimi onun “bilimsel” evladı olarak görmekteyim. Bu eseri beğeneceğini ümit ediyorum. TEKİNALP’in bilimsel açıdan “torun”ları olan (asistanının asistanları) Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Fülürya Yusufoğlu ve Sinan Yüksel ile, eserdeki katkılarından dolayı iftihar edeceğini de biliyorum. Bu eserin ileri tarihlerde de yeni baskılarının yapılacağına ve uzun müddet yaşatılacağına inanıyorum. Eserin tashihleri ile madde ve kavram endekslerini yapan Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Fülürya Yusufoğlu ve Sinan Yüksel’in yanı sıra stajyer avukatlar Eren Ürey ile Ceyda Akbal’a da titiz çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bunun yanında kitabın dizgisini, insanüstü bir gayret ve ustalıkla gerçekleştiren Sami Abbas ile bütün kaprislerimizi sessizce ve nezaketle karşılayarak kitabı basan Vedat Kitapçılık sahibi Vedat Carbaş’a da şükran borcumuz vardır. “Marka Hukuku - 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Şerhi”nin Türk doktrinine ve uygulamasına katkı getireceğine inanıyorum.   İstanbul, 23 Eylül 2004 Prof. Dr. Hamdi Yasaman GSÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı     "MARKA HUKUKU, 556 SAYILI KHK ŞERHİ, CİLT: 1 - 2Hamdi YASAMAN

İÇİNDEKİLER

1-81. Maddelere İlişkin Açıklamalar Bakımından Marka HukukuÖnsöz..............................................................................................................................................................................................................................VMadde 1....................................................................................................................................................................................................................1I- Türkiye’de Markalar Konusundaki Düzenlemeler ....................................................................2E- KHK Hükümlerine Uygun Olarak Tescil EdilenMarkalara Koruma Sağlanması ..............................................................................................................................3Ol- KHK Hükümlerinin Uygulama Alanı ve Ülkesellik İlkesi ..............................................41. Genel Olarak Ülkesellik İlkesi ....................................................................................................................42. Ülkesellik İlkesine Getirilen İstisnalar............................................................................................7a) Markanın “Olduğu Gibi” Korunması ......................................................................................8b) Rüçhan Hakkı Dolayısıyla Markanın Tescil TarihindenÖnce Korunması................................................................................................................................................................10c) Yabancı Marka Sahibinin Türkiye’deki Ticari VekiliKarşısında Korunması ..............................................................................................................................................10d) Madrid Protokolü Uyarınca Markanın Esas TescilininYapıldığı Ülkede Terkini ..............................................................................................................................11e) Tanınmış Markaya Tanınan Koruma..........................................................................................117* - Madde ile İlgili Yargıtay Kararlan......................................................................................................................11Madde 2....................................................................................................................................................................................................................14Marka Kavramı ve Fonksiyonları ........................................................................................................................151. Genel Olarak Marka Kavramı......................................................................................................................152, Markanın Fonksiyonları ........................................................................................................................................18a) Malın veya Hizmetin Menşeini Gösterme Fonksiyonu ................................18b) Ayırt Etme Fonksiyonu ..................................................................................................................................18c) Malın veya Hizmetin Kalitesini Garanti Etme Fonksiyonu ................19d) Reklam Fonksiyonu ............................................................................................................................................20e) Alıcıyı Çekme Fonksiyonu - İtibar Fonksiyonu ....................................................20I M ııkalann Sınıflandırılması........................................................................................................................................21Kullanım Amacına Göre ......................................................................................................................................21

a) Ticaret Markası ..........................................................................................................................................................21b) Hizmet Markası ........................................................................................................................................................212. Sahiplerine Göre ..............................................................................................................................................................22a) Bireysel (Ferdi) Marka....................................................................................................................................22b) Ortak Marka....................................................................................................................................................................23c) Garanti Markası ........................................................................................................................................................233. Tanındığı Çevreye Göre ........................................................................................................................................23a) Alelade Marka..............................................................................................................................................................23b) Tanınmış Marka ........................................................................................................................................................244. Tescilin Etkisini Gösterdiği Coğrafi Alana Göre ............................................................25a) Ulusal Marka..................................................................................................................................................................25b) Topluluk Markası ....................................................................................................................................................25c) Uluslararası Tescilli Marka (Madrid Sistemine Göre) ..................................295. Tescilli Olup Olmamasına Göre................................................................................................................34a) Tescilli Marka ..............................................................................................................................................................34b) Tescilsiz Marka..........................................................................................................................................................34III- Paris Sözleşmesi ve TRIPS............................................................................................................................................351. Paris Sözleşmesi ....................................................................................................................................................................352. TRIPS......................................................................................................................................................................................................36IV- Türk Patent Enstitüsü..............................................................................................................................................................38V- Marka Vekili..........................................................................................................................................................................................40Madde 3....................................................................................................................................................................................................................41I- Türkiye Sınırlan İçinde İkametgahı Olan Kişiler........................................................................42II- Türkiye’de Sınai veya Ticari Faaliyette Bulunan Gerçek veTüzel Kişiler ........................................................................................................................................................................................44III- Paris ve TRIPS Sözleşmeleri Hükümlerine Göre BaşvuruHakkına Sahip Olan Kişiler..........................................................................................................................................45IV- Karşılıklılık İlkesi Uyarınca Başvuru Hakkına Sahip Olan Yabancılar..........48V- Madde ile İlgili Yargıtay Kararları......................................................................................................................48Madde 4....................................................................................................................................................................................................................56I- Genel Olarak Milletlerarası Anlaşmaların ÖncelikleUygulanması ........................................................................................................................................................................................56II- Madde ile İlgili Yargıtay Kararları..............................................................58

Madde 5..„..........................................................................................................................................................................................................59İşaretin Ayırt Edici Nitelikte Olması ..............................................................................................................60Z- Marka Olarak Seçilebilecek İşaretler ............................................................................................................62Kişi Adlan ..................................................................................................................................................................................632, Sözcükler......................................................................................................................................................................................683. Şekiller ..........................................................................................................................................................................................71a) Resimler ................................................................................................................................................................................72b) Fotoğraflar ........................................................................................................................................................................72c) Logo ..........................................................................................................................................................................................73di Armalar ..................................................................................................................................................................................734. Harf ve Sayılar ....................................................................................................................................................................745 Malların ve Ambalajların Biçimi Gibi Çizimle Görüntülenebilen veya Benzer Biçimde ifade Edilebilen, Baskı YoluylaYayınlanabilen İşaretler..........................................................................................................................................74a) Üç Boyutlu Biçim ..................................................................................................................................................74b) Renkler....................................................................................................................................................................................79c) Ses ve Melodi................................................................................................................................................................86d) Koku ..........................................................................................................................................................................................88Madde ile İlgili Yargıtay Kararları......................................................................................................................90- Madde ile ATAD Kararlan ............................................................................................................................................130Madde 6....................................................................................................................................................................................................................172Marka Üzerindeki Hakkın Özelliği ..................................................................................................................173Marka Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği..........................................................................................175I Marka Üzerindeki Hakkın Doğumu ile İlgili Genel SistemlerKullanım/Tescil) ..........................................................................................................................................................................176Genel Olarak................................................................................................................................................................................1762 Marka Hakkının Kullanıma Bağlı Olarak DoğmasınıÖngören Hukuk Sistemleri....................................................................................................................................1775 Marka Hakkının Kullanımına ve Tescili Bağlı Olarak DoğmasınıÖngören Hukuk Sistemleri: İngiltere Örneği............................................................................178- Marka Hakkının Tescile Bağlı Olarak Doğması ve ÖncekiKullanımın Prensip İtibariyle Hak Doğurmaması: Fransa Örneği ..........179- Türk Hukuku: Tescil Sistemi ......................................................................................................................................181Gerçek Hak Sahipliği..............................................................................................................................................................183

1. KHK’nin 7. Maddenin Son Fıkrasına Göre ................................................................................1852. KHK’nin 8. Maddenin 3. Fıkrasına Göre........................................................................................186VI- Yargıtay Kararlarında Tescil Sistemi ve Gerçek Hak Sahipliği ............................187VII- Madde ile İlgili Yargıtay Kararlan......................................................................................................................191Madde 7....................................................................................................................................................................................................................220I- Genel Olarak........................................................................................................................................................................................223II- Mutlak Red Sebepleri ............................................................................................................................................................2261. Ayırt Edici Niteliği Bulunmayan işaretler ................................................................................2262. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer işaretler ......................................2263. Tasviri işaretler....................................................................................................................................................................2304. Belirli Bir Meslek ve Ticaret Grubuna Ait işaretler ..................................................2395. Malın Doğal Yapısından ve Teknik ZorunluluktanDoğan işaretler....................................................................................................................................................................2396. Yanıltıcı Markalar ..........................................................................................................................................................2407. Yetkili Mercilerden İzin Alınmamış ve Halka Mal OlmuşBayrak, Arma ve Benzeri işaretler........................................................................................................2438. Tanınmış Markaların Aynı Mal ve Hizmetlerde Kullanılması....................245a) Tanınmış Marka Kavramı ..........................................................................................................................247b) Tanınmış Markanın Fonksiyonları................................................................................................250bl. Köken Gösterme Fonksiyonu ..................................................................................................250b2. Garanti Fonksiyonu ................................................................................................................................250b3. Reklam Fonksiyonu................................................................................................................................251c) Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka............................................................253d) Yabancı Doktrin ve Mahkeme Kararlarına GöreTanınmış Marka ................................................................................................................................................................264e) Yargıtay Kararlarına Göre Tanınmış Marka....................................................................2689. Dini Değerleri ve Sembolleri içeren Markalar ..................................................................27510. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Ay kın Markalar....................................................27511. Ayırt Edici Nitelik Kazanan Markalar..............................................................................................276III- Madde ile İlgili Yargıtay Kararlan......................................................................................................................284IV- Madde ile İlgili ATAD Karan....................................................................................................................................375V- Madde ile ilgili İsviçre Federal Mahkemesi Karan ................................................................383

Madde 8....................................................................................................................................................................................................................393Genel Olarak Nisbi Red Sebepleri ....................................................................................................................395Nisbi Red Sebepleri ..................................................................................................................................................................396. - Markanın Aynı Olması ve Aynı Mal ve Hizmetleri Kapsaması................3962- Markanın Benzer Olması ve Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması ... 396 3 • Markanın Halk Tarafından Karıştırılma İhtimali ve DiğerMarka ile ilişkili Olduğu İhtimalinin Bulunması ..........................................................399~ Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından İzin Alınmadan ve GeçerliGerekçe Göstermeksizin Başvurusu Yapılan Marka..................................................403î Tescilsiz veya Ticarette Kullanılan Bir İşaretin SahibininÖnceki Bir Hakka ya da Yasaklama Hakkına Dayanması ................................405a) Marka Başvurusundan veya Rüçhan Hakkından ÖnceBu İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmiş Olması ........................................................................405b) Bu İşaretin, Sahibine Daha Sonraki Bir MarkanınKullanımını Yasaklama Hakkı Vermesi..........................................................................................407t Tanınmış Markanın Başka Mal ve Hizmetlerde Kullanılması ........................408a) Haksız Bir Yararın Sağlanması ..........................................................................................................413b) Markanın İtibarına Zarar Verilmesi ............................................................................................414c) Markanın Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi....................................................417Markanın Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veyaSınai Mülkiyet Hakkını Kapsaması ....................................................................................................418a) Başkasına Ait İsim ve Fotoğraf..........................................................................................................418b) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı............................................................................................................420; Yenilenmemiş Markanın Aynı veya Benzerinin Tescilininİstenmesi ......................................................................................................................................................................................424Madde ile İlgili Yargıtay Kararlan......................................................................................................................427Madde ile İlgili ATAD Kararlan............................................................................................................................462Madde 9...............................................................................................................................................................................................................486Genel Olarak........................................................................................................................................................................................488Markanın Sahibine Sağladığı Haklar..............................................................................................................489Markanın Tescil Kapsamına Giren Mal ve Hizmetlerle İlgili Olarak, Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretinÜçüncü Kişiler Tarafından Kullanılmasını Engelleme Hakkı..........................489I Markanın Tescil Kapsamındaki Mal veya Hizmetlerin Aynısı veya Benzerleri ile İlgili Olarak, İşaretin Aynısı ya da BenzerininÜçüncü Kişiler Tarafından Kullanımını Engelleme Hakkı..............................490

3. Tanınmış Markanın Söz Konusu Olduğu Hallerde, Üçüncü Kişiler Tarafından işaretin Aynısı ya da Benzerinin Benzer OlmayanMal ve Hizmetlerde Kullanımını Önleme Hakkı............................................................4914. Marka Sahibinin Yasaklayabileceği Faaliyetler....................................................................491III- Madde ile ilgili Yargıtay Kararlan......................................................................................................................496Madde 10..................................................................................................................................................................................................................513Madde 11..................................................................................................................................................................................................................518Madde 12..................................................................................................................................................................................................................521I- Genel Olarak........................................................................................................................................................................................521II- Madde ile ilgili Yargıtay Kararları ..................................................................................................................527Madde 13..................................................................................................................................................................................................................536I- Genel Olarak........................................................................................................................................................................................538II- Tükenmenin Coğrafi Sının Bakımından Sistemler ..................................................................5421. Ülkesel Tükenme..............................................................................................................................................................5452. Bölgesel Tükenme..........................................................................................................................................................546III- Türk Hukuku’nda Öngörülen Düzenleme..................................................................................................5541. Genel Olarak ..........................................................................................................................................................................5542. Marka Hakkının Tükenmiş Kabul Edilmesi için Aranan Şartlar............563a) Markanın KHK Kapsamında Korunan Markalardan Olması ..............563b) Markayı Taşıyan Mallann Türkiye’de Piyasaya SunulmuşOlması ..........................................................................................................................................................................................566bl. Piyasaya Sunum Kavramı..............................................................................................................566b2. Piyasaya Sunumun Ülke Sınırlan içerisinde YapılmışOlması Zorunluluğu............................................................................................................................................568c) Markayı Taşıyan Malların Marka Sahibinin RızasıDahilinde Piyasaya Sunulmuş Olması ............................................................................................569cl. Marka Sahibi Tarafından Piyasaya Sunum..........................................................569c2. Marka Sahibinin izniyle Üçüncü Kişi TarafındanPiyasaya Sunum........................................................................................................................................................573IV- Tükenmenin Uygulanmayacağı Haller........................................................................................................5811. Markalı Mallar Üzerinde Değişiklik veya KötüleştirmeYapılmış Olması ................................................................................................................................................................582

2. Değiştirme veya Kötüleştirmenin Ticari Kullanım AmaçlıOlarak Yapılması ..............................................................................................................................................................5853. Haklı Sebeplerin Varlığı ........................................................................................................................................586V- Gümrük Birliği Rejimi ve TRIPS Hükümleri Çerçevesinde Tükenme tikesi ... 5881. Gümrük Birliği Rejimi Çerçevesinde Tükenme İlkesi ................................................5882. TRIPS Hükümleri Çerçevesinde Tükenme ilkesi................................................................590