Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Malvarlığının Terki Suretiyle KonkordatoSayfa Sayısı
:  
93
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-030-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Avukat Osman OY 1950 yılında Erzurum′da doğmuştur. Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına 1974 yılında avukatlık ile başlamış, daha sonrada özellikle finans sektörüne duyduğu ilgi neticesi; Bankalarda Müfettişlik, Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve reel sektörde de Holding Genel Koordinatörlüğünün yanı sıra, medya, sanayi, inşaat, hizmet, sigorta, teknoloji, ticaret, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde aktif Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. 1999 başında, serbest çalışma hayatına dönen Osman Oy, yönetici, bankacı ve finansçı olmanın verdiği bilgi ve deneyimi ile halen Oy Hukuk ve Oy Danışmanlık şirketlerinde hukuk, finans ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Osman Oy çalışma hayatı boyunca; finans ve hukuk konusunda çok çeşitli kitaplara imza atmıştır. SUNUM tcra ve İflas Kanunu′muzda; yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektö-rel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başları itibariyle işbu kurumları; -İflas -iflasın Ertelenmesi -Konkordato -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato -ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma şeklinde sıralamak mümkündür. İflas, İflasın Ertelenmesi ve Konkordato sonrası yaptığım bu çalışmada; mali sıkıntı içine düşmüş olup, borçlunun, konkordato talebi ile alacaklılarına belirli bir miktar para ödemeyi teklif etmek yerine malvarlığını alacaklılarına terk ederek bu malvarlığının alacaklılar tarafından tasfiye edilmesi esasına dayalı olan "Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato"ya yer verilmiştir. "Herkes İçin Hukuk" serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak üzere... Av. Osman OY İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ANA HATLARI İTİBARİYLE KONKORDATO 1. GENEL OLARAK KONKORDATO 3 2. KONKORDATONUN SAĞLADIĞI İMKANLAR 4 3. KONKORDATONUN ÇEŞİTLERİ 5 3.1. ADİ KONKORDATO/İFLASTAN ÖNCE KONKORDATO/İFLAS DIŞI KONKORDATO 5 3.2. İFLASTAN SONRA KONKORDATO/İFLAS İÇİ KONKORDATO 5 3.3. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 5 3.4. VADE KONKORDATOSU 6 3.5. TENZİLAT KONKORDATOSU 6 3.6. VADE VE TENZİLAT KAPSAMLI KONKORDATO 6 3.7. SEÇENEKLİ KONKORDATO 6 4. ADİ KONKORDATO (İFLASTAN ÖNCEKİ KONKORDATO) SÜRECİ 6 5. İFLAS İÇİ KONKORDATONUN (İFLASTAN SONRA KONKORDATO) SÜRECİ 8 6. KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK 9 7. KONKORDATO MÜHLETİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 9 İKİNCİ BÖLÜM MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 1. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA YASAL DÜZENLEME VE BUNUN GEREKÇESİ 13 2. ANA HATLARI İLE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN MAHİYETİ 15 3. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN HUKUKİ MAHİYETİ 16 4. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN UNSURLARI 17 VI 5. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TÜRLERİ 18 6. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN SÜRECİ 19 6.1. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO BAŞVURUSU 19 6.2. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO PROJESİ 20 6.3. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO BAŞVURUSUNUN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ VE ALINMASI GEREKEN KARARLAR 20 6.3.1. KONKORDATO TALEBİNİN İLAN EDİLMESİ 21 6.3.2. KONKORDATO MÜHLETİNİN VERİLMESİ 21 6.3.3. KONKORDATO MÜHLETİNE İLİŞKİN KARARIN İLANI 21 6.3.4. KONKORDATO KOMİSERİ TAYİNİ 22 6.3.5. KONKORDATO MÜHLETİNİN SONUÇLARI 22 6.3.6. ALACAKLILAR TOPLANTISI 23 6.3.7. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK 23 6.3.8. ALACAKLILAR KURULU 24 • 6.3.9. TASDİK İÇİN GEREKEN GİDER VE HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ 24 6.3.10. KONKORDATONUN TİCARET MAHKEMESİNCE TASDİKİ 25 7. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 25 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI 25 9. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLARA KARŞİ KANUN YOLLARI 28 10. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARI 29 11. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA TASFİYE 31 11.1. KONKORDATO MASASI 31 11.2. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) 31 11.3. PARAYA ÇEVİRME 32 11.3.1. REHİNLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI 33 11.3.2. REHİNLİ TAŞINIRLARIN SATIŞI 33 11.3.3. REHİN AÇİĞİ 34 11.3.4. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTtLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ 35 11.4. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 35 VII 12. ACİZ BELGESİ 36 13. TASFİYE SONUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN FAALİYET RAPORU 36 14. TEVDİ 37 15. KONKORDATONUN TASDİKİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN İPTALİ 37 16. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ 38 17. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN NORMAL KONKORDATO VE İFLAS İLE MUKAYESESİ 38 17.1. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN İFLAS İLE MUKAYESESİ 38 17.2. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN NORMAL KONKORDATO İLE MUKAYESESİ 39 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUK MEVZUATINDA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATOYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 43 2. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 63 3. TÜRK MEDENİ KANUNU 65 4. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜNE DAİR KANUN 67 5. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 68 6. ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 69 7. SİGORTACILIK KANUNU 69 8. BANKACILIK KANUNU 70 9. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 72 10. İCRA VE İFLAS KANUNU TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME 73 11. İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ 77 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO SORU VE CEVAPLARLA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 83 YARARLANILAN KAYNAKLAR 93