Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (30)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Makalelerim

MakalelerimSayfa Sayısı
:  
868
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7909-41-1

150,00 TL

İlk basısı "Makalelerim (1988-2007)" başlığı ile 2008 yılında yayınlanan eserin mevcudu kalmamıştır. Aynı zamanda bu eserin yayınlanmasından sonra kaleme alınan makalelerin de bulunması, eserin yeniden ve diğer makaleleri de içerecek şekilde topluca yayınlanmasını gerektirmiştir. Esasen, yayınlanmamış makaleleri C.2 başlığı altında yayınlamak düşüncesinde olmakla birlikte, her ikisini "Makalelerim" Başlığı altında topluca yayınlanmasının daha uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle eser asıl olarak C.1(1988-2007) ve C.2 (2008-2017) alt başlığı altında bir bütün olarak yayınlanacaktır. Makaleler, yazıldıkları dönemdeki mevzuat dikkate alınarak incelenmelidir. Bu nedenle 2. Basıda yayınlanacak makalelerde içerik olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ÇİNDEKİLER


CİLT 1


Birinci Bölüm 
(1988-1995)


MAKALE 1 
BORÇLAR KANUNU' NUN 180. MADDESİNE GÖRE İKİ İŞLETMENİN BİRLEŞMESİ


MAKALE 2 
TAHVİL SAHİPLERİ GENEL KURULU


MAKALE 3 
DOĞRUDAN DOĞRUYA İRADİ TEMSİLDE ÖZEL TEMSİL YETKİSİ GEREKTİREN HALLER


MAKALE 4 
TÜRK HUKUKUNDA SİGORTA ACENTASI OLABİLME ŞARTLARI


MAKALE 5 
THE ANNULMENT OF GENERAL MEETHİNG RESOLUTİONS IN JOİNT STOCK COMPANİES ACCORDİNG TO TURKİSH COMMERCİAL LAW


MAKALE 6 
AT ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA YENİ PAY ALMA HAKKI


İkinci Bölüm 
(1995-2002)


MAKALE 7 
DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETE KURUCU ORTAK OLUP OLMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER


MAKALE 8 
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU


MAKALE 9 
ANONİM ORTAKLIKTA İHRAÇ PRİMLERİ (AGİO)


MAKALE 10 
TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 388'DEKİ YETER SAYILARI HAFİFLETEN 3595 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN 
ANONİM ŞİRKETLERİN ANASÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ VE YARGITAY KARARLARI


MAKALE 11 
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VEÖZELLEŞTİRMEYE HAKİM İLKELERDEN BİRİSİ OLARAK 
REKABETİN KORUNMASI


MAKALE 12 
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YETERSAYISI VE YARGITAY KARARLARI


MAKALE 13 
POLİÇEDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLANGICI


Üçüncü Bölüm 
(2002-2007)


MAKALE 14 
551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE GÖRE
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI


MAKALE 15 
KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ


MAKALE 16 
4814 SAYILI YENİ ÇEK KANUNUNUN ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARINA ETKİSİ VE ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI SORUNLAR


MAKALE 17 
İBRAZ SÜRESİNİ GEÇİREN ÇEK HAMİLİNİN HUKUKİ DURUMU VE YARGITAY KARARLARI


MAKALE 18 
551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


MAKALE 19 
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN BAZI HÜKÜMLERİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ


MAKALE 20 
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ LİMİTED ŞİRKETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


MAKALE 21 
3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNDA YAPILAN SON YASAL DÜZENLEMELER VE 
YHGK'NIN 1.12.2004 TARİH VE E.12-667, K. 628 SAYILI KARARI'NIN (YKD, MART 2005, C. 31, S. 3, SH. 337-338) DEĞERLENDİRİLMESİ


MAKALE 22 
TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE KURULACAK TİCARİ İŞLETME REHNİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI SORUNLAR


MAKALE 23 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNULAN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ BAZI HÜKÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER


MAKALE 24 
BAĞLI NAMA YAZILI PAYLARIN TTK m. 418 f.4'DE YAZILI SEBEPLERLE KAZANILMASINDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE PAY SAHİPLERİNE TANINAN GERÇEK DEĞERDEN SATIN ALMA HAKKI


MAKALE 25 
TTK TASARISINA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN HAKLI SEBEPLERLE FESHİ


MAKALE 26 
AVRUPA ÖZEL ŞİRKETİ


CİLT 2 
2008-2017


MAKALE 27 
5941 SAYILI KANUNUN ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN ÇEK TAZMİNATINA ETKİLERİ


MAKALE 28 
5941 SAYILI (YENİ) ÇEK KANUNU'NUN ÇEK HUKUKUNA ETKİLERİ


MAKALE 29 
MERGER OF JOİNT STOCK COMPANİES ACCORDING TO THE NEW TURKİSH COMMERCİAL CODE MERGER OF JOİNT STOCK COMPANIES ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE


MAKALE 30 
6102 SAYILI TTK'DA RÜÇHAN HAKKI KONUSUNDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER


MAKALE 31 
LİMİTED ORTAKLIKLARDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU


MAKALE 32 
GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATININ KAZANILMASI


MAKALE 33 
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ


MAKALE 34 
6102 SAYILI TTK'YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ


MAKALE 35 
TTK HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA TAŞIYICININ KARA YOLUYLA EŞYA TAŞIMADAN DOĞAN SORUMLULUĞU


MAKALE 36 
TAŞINMAZ SİMSARLI SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ŞEKLE UYULMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI


MAKALE 37 
6102 SAYILI TÜR TİCARET KANUNU'NUN 548. MADDESİNE GÖRE TASFİYEDEN DÖNME


MAKALE 38 
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASINI GEREKTİREN HALLER