Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Limited Şirketin Sona Erme Nedenleri

Limited Şirketin Sona Erme NedenleriSayfa Sayısı
:  
129
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-300-355-7

37,80 TL


Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Doç. Dr. Mustafa Tüysüz ve Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen’den oluşan jüriye karşı savunularak oybirliğiyle yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Şirketler Hukuku’nda anonim şirket hakkında akademik çalışma yapmak sıklıkla tercih edilse de uygulamada çok daha yaygınlığı olan limited şirketlerle ilgili çalışmanın mesleki anlamdaki katkılarını yadsıyamayacağımı ifade etmek isterim.


 


 


Çalışmamız 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonra limited şirketin sona erme nedenlerini içermesi bakımından ilktir. Yalnızca Türk Ticaret Kanunu’nda değil, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda da bulunan; tüzel kişilere, ticaret şirketlerinin geneline ilişkin ve özellikle anonim şirketlere yollama yapılan hükümler toparlanarak limited şirketi sona erdiren tüm haller irdelenmiştir.


İçindekiler


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ............................................................................................................V


ÖZET..............................................................................................................IX


ABSTRACT......................................................................................................XI


İÇİNDEKİLER.................................................................................................XIII


KISALTMALAR...............................................................................................XV


GİRİŞ...............................................................................................................1


BİRİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETİN TANITILMASIVE SONA ERMEYEİLİŞKİN GENEL BİLGİLER


1.1. Limited Şirketin Tanımı ve Unsurları...............................................................3


1.1.1. Tüzel Kişilik..........................................................................................4


1.1.2. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri.............................................................4


1.1.3. Ticaret Unvanı.....................................................................................5


1.1.4. Esas Sermaye ve Esas Sermaye Payı...................................................6


1.1.5. Sorumluluk..........................................................................................7


1.1.6. Amaç ve Konu......................................................................................8


1.2. Limited Şirketin Hukuki Niteliği......................................................................8


1.3. Limited Şirketin Sona Ermesine İlişkin Genel Bilgiler...................................12


İKİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETİN İNFİSAH NEDENLERİ


2.1. Şirket Amacının Elde Edilmesi veya Elde Edilmesinin İmkânsız Hale Gelmesi


15


2.2. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sona Erme Sebeplerinden Birinin


Gerçekleşmesi...............................................................................................22


2.2.1. Ortaklardan Birinin Ölümü................................................................25


2.2.2. Ortaklardan Birinin İflası veya Şirketteki Payına Haciz Konulması....29


2.2.3. Şirket Süresinin Sona Ermesi.............................................................31


2.2.4. Feshi İhbar.........................................................................................34


IX


İçindekiler


2.3. Ortak Sayısının Elliyi Aşması..........................................................................37


2.4. Şirketin İflası..................................................................................................41


2.4.1. Şirketin İflas Yoluyla Takibi................................................................41


2.4.2. Şirketin Doğrudan Doğruya İflası......................................................43


2.4.2.1. Alacaklının Talebiyle Doğrudan İflas...................................44


2.4.2.2. Borçlunun Talebiyle Doğrudan İflas....................................49


2.5. Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batıklık.................................................52


2.5.1. Sermayenin Yarısının Karşılıksız Kalması...........................................54


2.5.2. Sermayenin Üçte İkisinin Karşılıksız Kalması.....................................58


2.5.3. Şirketin Borca Batık Durumda Bulunması.........................................62


2.6. Birleşme ve Tam Bölünme............................................................................71


2.6.1. Birleşme............................................................................................75


2.6.2. Tam Bölünme....................................................................................83


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETİN FESİH NEDENLERİ


3.1. Mahkeme Kararıyla Sona Erme Halleri.........................................................91


3.1.1. Kuruluştaki Eksiklikler ve Aykırılıklara Dayalı Fesih Davası...............91


3.1.2. Şirketin Kanunen Gerekli Organlarından Birinin Yokluğu veya Genel


Kurulun Toplanamaması Nedenine Dayalı Fesih Davası...................95


3.1.3. Şirketin Haklı Sebeple Feshi..............................................................99


3.1.3.1. Haklı Sebep Kavramı.........................................................100


3.1.3.2. Haklı Sebeple Fesih Davası................................................103


3.1.3.3. Fesih Davasında Mahkemenin Verebileceği Kararlar.......104


3.1.4. Bakanlık Tarafından Açılan Fesih Davası ve Hukuka ve Ahlaka Aykırı


Amaç Güden Limited Şirketin Akıbeti.............................................107


3.2. Genel Kurul Kararıyla Sona Erme................................................................111


SONUÇ........................................................................................................115


KAYNAKÇA..................................................................................................123


 


X