Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

KOBİ TFRS Uygulamaları ve Yorumları ( Tam Set TFRS ile Karşılaştırma Tekdüzen Hesap Planı ile Uyumlu Örnekler )

KOBİ TFRS Uygulamaları ve Yorumları ( Tam Set TFRS ile Karşılaştırma Tekdüzen Hesap Planı ile Uyumlu Örnekler )Sayfa Sayısı
:  
651
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-344-007-9

75,00 TLÖNSÖZ Uluslararası alanda ticarette ortak dil arayışı, Uluslararası Muhasebe /Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) temelini oluşturmaktadır. Globalleşen dünyada, artık ortak kurallara göre finansal tabloların düzenlenmesi, yasal zorunluluktan daha çok ekonomik zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmişliğin ölçüsü olan açık ekonomi anlayışı bu süreci gittikçe arttırmaktadır. TMS/TFRS temel itibariyle borsaya kote işletmeler için geliştirilmiştir. Ancak, bu tür işletmeler sayı olarak dünya ekonomisinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ise, dünya ekonomisinin temel taşı niteliğindedirler. Dolayısıyla, ülke ekonomilerinin entegre hale gelmesinin yolu KOBİ\′ler için ortak standartlar uygulanmasından geçmektedir. Bu düşünce ile, Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu, KOBİ\′lere yönelik olarak tam set TFRS\′lerden farklı niteliğe haiz standart yayınlamıştır. Bu standart, tam set TFRS\′leri esas almakla birlikte, daha az sayıda yöntem ve kolaylaştırıcısı hükümler içermektedirler. Bu standart, ülkemizde de \"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartı\" olarak yayınlanmıştır. Ülkemizde borsaya kote işletmeler, 2005 tarihinden bu yana, finansal tablolarını TMS/TFRS esaslarına göre düzenlemektedir. Bu işletmelerin sayısının oldukça az olması, TMS/TFRS ilkelerinin yaygm hale gelmesini engellemiştir. Ancak, TTK\′nun değişmesi ile birlikte, süreç farklı bir hal almıştır. TTK ile birlikte, TMS/TFRS\′leri baz alan, TMS/TFRS esasları kabul edilmiştir. TTK değerleme ve raporlamaya ilişkin prensip belirlemekten kaçmış, bu hususları standartlara bırakmıştır. Ancak, defter tutma sistemi değişmemiş, uluslararası standartlara uyumun muhasebe sistemi dışında sağlanması esası belirlenmiştir Bu yaklaşım, şu an itibariyle borsaya kote işletmeler tarafından da uygulanmaktadır. Bir başka ifade ile, işletmeler, defterlerini vergi mevzuatı esaslarına göre tutmakta, ancak tablolarını muhasebe standartlarına göre düzeltmektedirler. Şuan itibariyle, hangi işletmelerin tam set TMS/TFRS esaslarını hangi işletmelerin ise KOBİ TFRS\′leri uygulayacağı henüz belirlenmemiştir. Ancak, KOBİ TFRS\′in daha yaygm bir uygulama alanı bulacağı beklenmektedir. Kitabımızda, KOBİ TFRS bölümler itibariyle orijinal ayrımı gözetilerek incelenmiştir. Bölümlerin öncelikle, amaç ve kapsamına yer verilmiş, daha sonra ise bölümde geçen tanımlar incelenmiştir. Bundan sonra ise, bölümün koyduğu esaslar uygulama örnekleri ile açıklanmıştır. Kitabımızda 300\′e yakın örnek yer almaktadır. Örneklerin büyük bir kısmı, gerçek işletmelerin verilerine dayalı olarakgeliştirilmiştir. Bölümün sonuna, tam set TMS/TFRS ile KOBİ TFRS arasındaki farklar eklenmiştir. Böylece, okuyucunun uygulamalar arasında karşılaştırma yapması sağlanmıştır. Kitabımızın, okuyuculara yararlı olması en büyük dileğimizdir. 1.10.2012 Prof. Dr. Aydın KARAPINAR İÇİNDEKİLER (Genel) ÖNSÖZ v İÇİNDEKİLER ix 1. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER 1 2. KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER 7 3. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU 17 4. FİNANSAL DURUM TABLOSU 29 5. KAPSAMLI GELİR TABLOSU 45 6. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İLE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU 61 7. NAKİT AKIŞ TABLOSU 69 8. FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 105 9. KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 113 10. MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR 143 11. TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR 161 12. DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR 199 13. STOKLAR 211 14. İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 243 15. İŞ ORTAKLIKLARI 265 16. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 273 17. MADDİ DURAN VARLIKLAR 289 18. ŞEREFİYE DIŞINDA MADDÎ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR...303 19. İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE 321 20. KİRALAMALAR 349 21. KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR 369 22. BORÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR 385 23. HASILAT 393 24. DEVLET TEŞVİKLERİ 427 25. BORÇLANMA MALİYETLERİ 437 26. HİSSE BAZLI ÖDEMELER 443 27. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 459 28. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 481 29. GELİR VERGİLERİ 507 30. YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ 531 31. YÜKSEK ENFLASYON 545 32. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 561 33. İLİŞKİLİ TARAF 573 34. ÖZELLİKLİ FAALİYETLER 591 35. KOBİ TFRS\′YE GEÇİŞ 619 KAYNAKÇA 653