Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları

Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı DavalarıSayfa Sayısı
:  
1296
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5456-7

260,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın dördüncü baskısına ek olarak beşinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir.

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup dördüncü baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

Konu Başlıkları
    En Güncel Yargıtay Kararları (Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu)
    Yerel Mahkeme Kararları (Yargıtay Denetiminden Geçmiş)
    Açıklamalı ve Doktrinsel Yorumlu
    Uygulamada Yapılan Hatalar
    Çözüm Önerili Görüşler
    Pratik ve Basit Anlatımlı Tasfiye Örnekleri
    Şirketlere İlişkin Hususlar
    Şirket Değerleme Yöntemleri

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  17
Önsöz  19
Kısaltmalar  29
I. BÖLÜM
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
1. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ  31
2. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  32
3. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI  33
4. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ  37
4.1. Genel Olarak  37
4.2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma  41
5. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER  48
II. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE
REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
1. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI  53
2. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER  58
2.1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı İle Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  58
2.2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  83
2.3. Kişisel Malların Gelirleri  84
2.4. Uygulama Açısından Oluşabilecek Edinilmiş Mallar  90
3. KİŞİSEL MALLAR  147
3.1. TMK. 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar  147
3.1.1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya  155
3.1.2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri  158
3.1.3. Manevi Tazminat Alacakları  167
3.1.4. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler  169
3.2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması  174
3.3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler  180
4. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER  191
4.1. İspat Kolaylığı İlkesi  191
4.2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması  196
4.3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması  209
III. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
1. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ  221
1.1. Eşlerden Birinin Ölümü  221
1.1.1. Zamanaşımı  223
1.1.2. Birlikte Ölüm Karinesi  226
1.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi  228
1.2.1. Genel Olarak  228
1.2.2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları  228
1.2.3. Uygulanacak Yargılama Usulü  255
1.2.4. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları  259
1.2.5. Kanun Yolu Aşaması  261
1.3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle  261
1.4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle  262
1.4.1. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda  269
1.4.2. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar  271
IV. BÖLÜM
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
1. USUL HÜKÜMLERİ  285
1.1. Görevli Mahkeme  285
1.1.1. Aile Mahkemelerinin Görevli Olması Yönündeki İçtihatlar  285
1.1.2. Farklı İhtimallerde Aile Mahkemelerinin Görevli Olması Yönündeki İçtihatlar  288
1.1.3. Farklı İhtimallerde Genel Mahkemelerin Görevli Olması Yönündeki İçtihatlar  317
1.2. Yetkili Mahkeme  362
1.2.1. Ölüm İle Sona Erme  364
1.2.2. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Erme  365
1.2.3. Diğer Durumlarda  367
2. TASFİYE AŞAMALARI  372
2.1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı  372
2.1.1. Genel Olarak  372
2.1.2. İstisna  383
2.2. Özellik Arz Eden Durumlar  387
2.2.1. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar  387
2.2.2. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi  404
2.2.2.1. Genel Olarak  404
2.2.2.2. Talebin Süresi  416
2.2.3. TMK. 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları  417
2.2.3.1. Genel Olarak  417
2.2.3.2. Dayanılan Hakkın Türüne Göre  420
2.2.3.3. Görevli Mahkeme  427
2.2.3.4. Uygulanacak Yargılama Usulü  446
2.2.3.5. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları  446
2.2.3.6. Kanun Yolu Aşaması  465
2.2.4. Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi  466
2.2.5. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi  478
2.2.6. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi  480
3. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI)  488
3.1. Genel Olarak  488
3.2. Talep Edilebilme Şartları  491
3.2.1. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı  491
3.2.2. Mal Rejimi Sona Ermeli  493
3.2.3. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı  494
3.2.4. Katkı Yapan Eş, Hiç Ya Da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kasdı Olmamalı)  510
3.2.5. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı  518
3.3. Hesaplama Yöntemi  519
3.3.1. Genel Olarak  519
3.3.2. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre  519
3.3.3. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre  526
3.3.4. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması  528
3.3.5. Birden Fazla Mala Katkı Yapılması  531
3.3.6. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre  535
3.3.6.1. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı)  535
3.3.6.1.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  537
3.3.6.1.1.1. Genel Olarak  537
3.3.6.1.1.2. Boşanma Dava Tarihinden Önceki Devirler  542
3.3.6.1.1.3. Boşanma Dava Tarihinden Sonraki Devirler  546
3.3.6.1.1.4. Katkıda Bir Değer Kaybı Olması Durumu  547
3.3.6.1.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  548
3.3.6.2. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı)  559
3.3.6.2.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  559
3.3.6.2.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği  564
3.3.6.3 Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa)  577
3.3.6.3.1. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı  593
3.3.6.3.2. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği  594
3.3.6.4. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri  594
4. EKLENECEK DEĞERLER  635
4.1. Genel Olarak  635
4.2. Uygulanabilme Şartları  643
4.2.1. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından)  643
4.2.2. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından)  644
4.2.3. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  645
4.2.4. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından)  646
4.2.5. 1. Bent Hükmü İle 2. Bent Hükmünün Birbirlerinden Farkları  655
4.3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar  666
4.3.1. İspat Açısından  666
4.3.2. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı  675
4.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  677
4.4.1. 1. Bent Hükmü Açısından  677
4.4.2. 2. Bent Hükmü Açısından  689
4.5. Araştırma Yöntemleri  692
5. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI)  697
5.1. Genel Olarak  697
5.2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri  700
5.2.1. Klasik Denkleştirme (Alacağı)  700
5.2.2. Değişken Denkleştirme (Alacağı)  702
5.2.2.1. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması  703
5.2.2.2. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi  709
6. KATILMA ALACAĞI  711
6.1. Genel Olarak  711
6.2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar  711
6.2.1. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi  712
6.2.2. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesinin Zorunlu Olması  722
6.2.3. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri  724
6.2.4. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunlu Olması  734
6.2.5. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması  737
6.3. Özellik Arz Eden Durumlar  738
6.3.1. Katılma ve/veya Değer Artış Payı Alacağı Haczedilebilir mi?  738
6.3.2. Şirketlere İlişkin Hususlar  747
6.3.2.1. Medeni Hukuk Boyutu Açısından  748
6.3.2.2. Ticaret Hukuku Boyutu Açısından  752
6.3.2.2.1. Kâr Payı  752
6.3.2.2.1.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı) ve Net Dönem Kârı Kavramları ve TTK. m. 519/1 Hükmündeki Yıllık Kâr Kavramı İle İlişkisi  752
6.3.2.2.1.2. Dağıtılabilir Kâr Payı  754
6.3.2.2.2. Kâr Payının Dağıtımında Esas Alınacak Sıra  755
6.3.2.2.2.1. Geçmiş Yıl Zararları  755
6.3.2.2.2.2. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler  756
6.3.2.2.2.3. Yedek Akçeler  756
6.3.2.2.2.3.1. Genel Olarak  756
6.3.2.2.2.3.2. Yedek Akçelerin Karşılıklar İle İlişkisi, Farkı ve Bilançodaki İşlevi  759
6.3.2.2.3. Özellik Arz Eden Durumlar  762
6.3.2.2.3.1. Sermaye Artırımı  762
6.3.2.2.3.1.1. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  763
6.3.2.2.3.1.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri  763
6.3.2.2.3.2. Sermaye Artırımının Doğuracağı Sonuçlar  765
6.3.2.2.3.2.1. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı  765
6.3.2.2.3.2.2. Ödemesiz Paylar  766
6.3.2.2.3.2.3. İhraç Primleri (Emisyon Primleri – Agio)  767
6.3.2.3. İşletme Bölümü Boyutu Açısından  768
6.3.2.3.1. Genel Olarak  768
6.3.2.3.2. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  770
6.3.2.3.2.1. Defter Değeri  770
6.3.2.3.2.2. Net Aktif Değeri  770
6.3.2.3.2.3. Tasfiye Değeri  772
6.3.2.3.2.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  773
6.3.2.3.2.5. Şerefiye (Goodwill) Değeri  773
6.3.2.3.2.6. Hurda Değer (Hurdle Value)  774
6.3.2.3.2.7. Piyasa Değeri  774
6.3.2.3.3. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Kavramların ve Yöntemlerin Kullanıldığı Durumlara Göre Avantajları ve Dezavantajları  774
6.3.2.3.3.1. Defter Değeri  774
6.3.2.3.3.2. Net Aktif Değeri  775
6.3.2.3.3.3. Tasfiye Değeri  776
6.3.2.3.3.4. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value)  776
6.3.2.3.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler  776
6.3.2.3.4.1. Aktif Bazlı (Varlık Temelli) Yaklaşım ve Yöntemleri  777
6.3.2.3.4.2. Gelir Yaklaşımı ve Yöntemleri  779
6.3.2.3.4.3. Piyasa Değeri Yaklaşımı ve Yöntemleri  783
6.3.2.3.4.4. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Yöntemlerin Örneklendirilmesi  785
6.3.2.3.4.4.1. Varlık Temelli Değerleme Yöntemine Örnek  786
6.3.2.3.4.4.2. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemine Göre Değerlemeye Örnek  788
6.3.2.3.4.4.3. Göreceli Değerlemeye (Piyasa Çarpanlarına Göre Değerleme) Örnek  792
6.3.2.4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler  793
6.3.2.4.1. 11.11.2014 Tarihi Öncesi Kararlar  793
6.3.2.4.2. 11.11.2014 İle 05.11.2015 Tarihi Arasındaki Kararlar  803
6.3.2.4.3. 23.03.2016 İle 10.10.2017 Tarihi Arasındaki Kararlar  832
6.3.2.4.4. 27.02.2018 İle 12.12.2018 Tarihi Arasındaki Kararlar  847
6.3.3. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar  855
6.3.4. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar  865
6.3.5. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması  920
6.3.6. Zamanaşımı ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  937
6.3.7. Takas ve Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması  993
6.3.8. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar  1004
6.3.9. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz  1031
7. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR VE USUL UYARILARI  1040
7.1. İlk Derece Yargılamasında Harç  1041
7.2. Tebligat  1045
7.3. Taraf Ehliyeti  1050
7.4. Vekil İle Temsil  1054
7.5. Derdestlik  1055
7.6. Karşı Dava  1057
7.7. Görevsizlik ve Yetkisizlik  1058
7.8. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı  1059
7.9. Teminat  1060
7.10. Ön İnceleme  1061
7.11. Bekletici Sorun  1063
7.12. Hukukî Yarar  1064
7.13. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  1069
7.14. Somutlaştırma Yükü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  1074
7.15. İsticvap  1095
7.16. Belgelerin İbrazı  1096
7.17. Kesin Süre  1097
7.18. Dava Türleri  1100
7.19. Tanık  1116
7.20. Keşif  1120
7.21. Bilirkişi  1120
7.22. Islah  1128
7.23. Ek İstekler  1140
7.24. Takas  1155
7.25. Taleple Bağlılık İlkesi  1165
7.26. Yemin  1167
7.27. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1168
7.28. Usuli Kazanılmış Hak  1183
7.29. Yargılama Giderleri  1191
7.30. Hüküm  1198
7.31. Hükmün Tashihi ve Tavzihi  1214
7.32. Hükümden Sonra Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  1216
7.33. Hükümden Sonra Adlî Yardım Talebi  1218
7.34. Temyiz Kanun Yolu Aşamasında Harç  1219
7.35. Temyiz Kanun Yolu  1223
7.36. Dikkat Edilecek Hususlar  1227
Kaynakça  1239
Kararlar Dizini  1247
Kavramlar Dizini  1293