Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (135)      Ekim (240)      Eylül (207)      Ağustos (63)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat Karşılığı İnşaat SözleşmeleriSayfa Sayısı
:  
279
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-333-165-0

32,00 TL ( KDV Dahil )

    KONU BAŞLIKLARI         - Taşınmaza İlişkin Muhtelif Karamlar - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Taraflar - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları - Kat Karşılğı İnşaat Sözleşmelerinde Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yükümlülükleri - Kat Karşılığı İnşaat Sözlemelerinin Süreci - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şeklen Geçersiz Olması Halinde Tarafların Hak ve Talepleri - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşemelerinde Devir ve Katılım - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması - Sözleşmede Kararlaştırılandan Fazla veya Az İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı - Yüklenicinin Kendisine Düşecek Olan Bağımsız Bölmleri Üçüncü Kişilere Satması - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Tarafların Temerrüdü - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fesih Sebepleri - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme - Zamanaşımı - Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapılarda Kat Karşılığı Uygulaması - Kat Karşılığı İnşaat ve Sözleşmesine İlişkin Mevzuatta Yer Alan Hükümler - Soru- Cevaplarla Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri - Örnek Sözleşmeler    


İÇİNDEKİLER

 
TAŞINMAZA İLİŞKİN MUHTELİF KAVRAMLAR
1- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU3
2- TAPU SİCİLİ3
3- TAPU HARİTASI/PLANI3
4- TAPU KÜTÜĞÜ4
5- TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ4
6- TAPU TAHSİSİ BELGESİ4
7- TAPU/TAPU SENEDİ4
8- KAT İRTİFAKI4
9- KAT MÜLKİYETİ4
10- BAĞIMSIZ BÖLÜM4
11- EKLENTİLER5
12- MÜTEMMİM CÜZ5
13- ORTAK YERLER5
14- MEVKİİ6
15- PARSEL6
16- PAFTA6
17- ADA 6
18- ÇAP6
19- PARSELASYON6
20- MÜCAVİR ALAN6
21- ANAGAYRİMENKUL6
VI
22- KADASTRO PARSELİ6
23- KADASTRO7
24- KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ7
25- AKİTLİ İŞLEMLER7
26- AKİTSİZ İŞLEMLER7
27- APLİKASYON (YER GÖSTERME)7
28- ARAZİ7
29- ARSA 7
30- MERA7
31- ARSA PAYI8
32- GECEKONDU8
33- CİNS DEĞİŞİKLİĞİ8
34- DÜZELTME8
35- FERAĞ VERME8
36- FBK9
37- GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ9
38- GEÇİT HAKKI 9
39- İRTİFAK HAKKI9
40- İFRAZ (AYIRMA)9
41- İNTİFA HAKKI9
42- ÜST HAKKI9
43- VEFA HAKKI9
44- SÜKNA HAKKI/OTURMA HAKKI 10
45- ŞUFA HAKKI 10
46- İPOTEK 10
47- İŞTİRA HAKKI 10
48- İŞTİRAKIN BOZULMASI 10
49- KAYNAK HAKKI 10
50- KURU MÜLKİYET 10
51- MÜŞTEREK MÜLKİYET 10
52- KAMULAŞTIRMA 11
53- MİRAS PAYININ DEVRİ 11
VII
54- MİRASIN İNTİKALİ 11
541- ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) HALİNDE11
542- PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET OLARAK12
55- MİRASIN TAKSİMİ 12
56- NAZIM İMAR PLANI 13
57- MEVZİ İMAR PLANI 13
58- UYGULAMA İMAR PLANI 13
59- İMAR PARSELİ 13
60- PAYLAŞMA 13
61- TAKSİM 13
62- TERKİN 14
63- TEVHİT (BİRLEŞTİRME) 14
64- TERK  14
65- YÖNETİM PLANI 15
66- YEVMİYE NUMARASI 15
67- RESMİ SENET 15
68- TAPUYA ŞERH 15
69- TESCİL 15
70- TAKRİR 16
71- TRAMPA 16
72- YAPI KULLANMA (İSKAN) BELGESİ 16
73- GABARİ 16
74- TAKS 17
75- KASK  17
76- DASK  17
- II -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
HUKUKİ MAHİYETİ
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ 21
2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ 23
3- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI 25
VIII
- III -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR
1- TAŞINMAZ MALİKİ 29
2- YÜKLENİCİ 32
- IV -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN
GEÇERLİLİK ŞARTLARI
1- TAŞINMAZA İLİŞKİN ŞARTLAR 37
11- TAŞINMAZIN İNŞAAT YAPIMINA MÜSAİT OLMASI37
111- TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN ÇIKARILMASI38
112- İNŞAAT PROJESİNİN YAPILARAK BELEDİYEYE TASDİK
ETTİRİLMESİ38
113- YAPI BAŞLAMA RUHSATININ ALINMASI38
114- TAŞINMAZ ÜZERİNDE KAT İRTİFAKI KURULMASI38
2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARINA İLİŞKİN
ŞARTLAR 39
21- TAŞINMAZ MALİKİNE İLİŞKİN ŞARTLAR39
22- YÜKLENİCİYE İLİŞKİN ŞARTLAR39
- V -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TAŞINMAZ
MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAATA KONU TAŞINMAZIN YÜKLENİCİYE
TESLİM BORCU 43
2- YÜKLENİCİYE VEKALET VERME BORCU 47
3- TAŞINMAZ MALİKİNİN YÜKLENİCİYE ARSA PAYI/BAĞIMSIZ
BÖLÜM DEVRETME BORCU 50
31- SÖZLEŞME AKABİNDE TAŞINMAZ MALİKİNİN ARSA
PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN TAMAMININ TAPUDA
YÜKLENİCİYE SATIŞ ŞEKLİNDE GÖSTERİLEREK DEVREDİLMESİ52
32- İNŞAATIN GELDİĞİ AŞAMALARA BAĞLI OLARAK YÜKLENİCİYE
TAPUDA KADEMELİ DEVİR YAPILMASI52
IX
33- YÜKLENİCİYE YAPILACAK TAPU DEVRİNİN İNŞAATIN
TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP YAPILMASI53
4- İNŞAATIN TEMİNATI AMACIYLA ALINMIŞ OLAN TEMİNATLARIN
İADESİ  55
- VI -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- YAPILACAK İŞLEMLERDE VEKALETE UYGUN DAVRANMAK 59
2- ÖZEN GÖSTERME BORCU 60
3- YÜKLENİCİNİN İNŞAATTA KULLANILAN MALZEME BAKIMINDAN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 61
4- İNŞAATA KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN ZAMANDA BAŞLAMAK 61
5- İNŞAATI PLANLANAN SÜREDE TAMAMLAMAK 64
6- YÜKLENİCİNİN NOKSAN İŞTEN SORUMLULUĞU 67
7- YÜKLENİCİNİN AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU 69
- VII -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SÜRECİ
1- TAŞINMAZ MALİKİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT KONUSUNDA
KARAR VERMESİ 75
2- SÖZLEŞMEYE KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI 76
3- KAT KARŞILIĞI KONUSU OLACAK TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN
BELİRLENMESİ 77
4- YÜKLENİCİ ADAYI HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI 77
5- AVAN PROJENİN HAZIRLANMASI 77
6- TARAFLAR ARASINDA ÖNCELİKLE PAYLAŞIM KONUSUNDA
MUTABAKATA VARILMASI  78
7- TARAFLAR ARASINDA MUTABAKAT TESİSİ GEREKEN HUSUSLAR 78
8- TARAFLAR ARASINDA GEREKLİ MUTABAKATIN SAĞLANMASINI
MÜTEAKİP NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI 80
9- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ 85
X
10- TARAFLAR ARASINDA VARILMIŞ OLAN MUTABAKAT UYARINCA
TAŞINMAZ MALİKİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE TAPUDAN ARSA
PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜM DEVRİ 86
101- SÖZLEŞME AKABİNDE TAŞINMAZ MALİKİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ
OLAN ARSA PAYINI TAPUDA YÜKLENİCİYE SATIŞ ŞEKLİNDE
GÖSTEREREK DEVRETMESİ87
102- YÜKLENİCİYE AİT OLAN ARSA PAYININ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TAPUDAN
DEVREDİLMESİ88
103- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAMAMININ KAT İRTİFAKI
KURULDUĞU SIRADA DEVREDİLMESİ88
104- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BAŞLANGIÇTA
DEVREDİLMEYEREK BELİRLİ AŞAMALARDA KISIM KISIM
DEVREDİLMESİ89
105- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İNŞAATIN TESLİMİ
ANINDA DEVREDİLMESİ91
11- YÜKLENİCİ PAYININ KARARLAŞTIRILAN SÜRE VE ESASLAR
DAHİLİNDE DEVREDİLMEMESİNİN NETİCELERİ 93
12- YÜKLENİCİYE DEVREDİLEN ARSA PAYI/BAĞIMSIZ BÖLÜM
KARŞILIĞI TEMİNAT ALINMASI 93
13- YÜKLENİCİYE DEVREDİLEREK TESİS EDİLMİŞ OLAN İPOTEĞİN
KARARLAŞTIRILMIŞ SÜRE VE ESASLAR DAHİLİNDE KALDIRILMAMASI 94
14- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İŞİN SÜRESİ 94
141- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞE BAŞLAMA
ZAMANININ KARARLAŞTIRILMAMASI DURUMU95
142- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞİN BİTİRİLME
ZAMANININ KARARLAŞTIRILMAMASI DURUMU96
15- İNŞAATA BAŞLAMA İLE İNŞAATIN TAMAMLANMASINA
KADAR OLAN SÜREÇTE YAPILMASI GEREKENLER 97
16- İNŞAATIN TAMAMLANMASI 99
17- İNŞAATIN ZAMANINDA BİTİRİLEMEMESİ HALİNDE
UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER 99
- VIII -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLEN GEÇERSİZ
OLMASI HALİNDE TARAFLARIN HAK VE TALEPLERİ
1- KURAL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN NOTERDE
DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMAMASI HALİNDE GEÇERLİ
OLMAYACAĞI 103
XI
2- İSTİSNAİ HALLERDE NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMAYAN
GEÇERSİZ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARI
BAĞLAYICILIĞI 107
21- YÜKLENİCİNİN EDİM BORCUNUN TAMAMINI VEYA BÜYÜK BİR
BÖLÜMÜNÜ İFA ETMİŞ OLMASI109
22- TAŞINMAZ MALİKİNİN YÜKLENİCİYE TAŞINMAZI TAPUDA
DEVRETMİŞ OLMASI110
23- SÖZLEŞME TARAFLARININ EDİM BORÇLARINI KARŞILIKLI
OLARAK VE TAMAMEN İFA ETMİŞ OLMALARI112
3- NOTERDE DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMADIĞINDAN GEÇERSİZ
OLAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK KISMEN
YAPILAN İŞİN BEDELİNİN HAKSIZ İKTİSAP KURALLARINA GÖRE
TAZMİNİ 112
4- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLEN GEÇERSİZLİĞİ
DEĞİL MEVCUDİYETİNİN SORGULANMASI 112
- IX -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DEVİR VE KATILIM
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN
BİR BAŞKA YÜKLENİCİYE DEVRİ 117
2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE BİR BAŞKA YÜKLENİCİNİN
DAHA KATILMASI 118
- X -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI 121
2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAPUDA KAT İRTİFAKI
TESİSİ SIRASINDA DEĞİŞTİRİLMESİ 126
3- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN SONRA TAŞINMAZ
MALİKİNİN YÜKLENİCİYE EK SÜRE VERMESİ 126
XII
- XI -
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILANDAN FAZLA VEYA
AZ İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI
1- İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN KAPSAMDAN
BÜYÜK YAPILMASI  129
2- İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN KAPSAMDAN
KÜÇÜK YAPILMASI 132
- XII -
YÜKLENİCİNİNKENDİSİNE DÜŞECEK OLAN BAĞIMSIZ
BÖLÜMLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATMASI
1- KAT KARŞILIĞI YAPILMAKTA OLAN İNŞAATTAN YÜKLENİCİNİN
KENDİSİNE DÜŞECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ TASARRUF HAKKI 135
2- TAŞINMAZ MALİKİ VEYA YÜKLENİCİ TARAFINDAN AYNI BAĞIMSIZ
BÖLÜMÜN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATIŞ YAPILMASININ
HUKUKİ NETİCELERİ 136
3- TAPUNUN VERİLMEMESİ HALİNDE TAPU TESCİL DAVASI AÇILMASI 137
4- YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİLERİN TAŞINMAZ
MALİKİNDEN TAPU İSTEMESİ 137
5- GEÇ TESLİM SEBEBİYLE ALICI TARAFINDAN GECİKME TAZMİNATI
VE NOKSAN İŞ BEDELİ İSTENMESİ 138
6- TAPU ALINAMAMASI HALİNDE YÜKLENİCİYE ÖDENEN
SATIŞ BEDELİNİN TAŞINMAZ MALİKİNDEN İSTENMESİ 138
7- TAŞINMAZ MALİKİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ
FESHETMESİ HALİNDE YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM
ALANLARIN TAPUSUNUN İPTALİNİN İSTEMESİ 139
8- TAŞINMAZ MALİKİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ
KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU 139
- XIII -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
TARAFLARIN TEMERRÜDÜ
1- YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ 143
11- İNŞAATIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIRILMASI144
12- SÖZLEŞME FESHEDİLMEDEN İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR144
121- KİRA KAYBININ İSTENMESİ145
XIII
122- CEZAİ ŞART İSTENMESİ145
123- TAŞINMAZ MALİKİNİN NOKSAN VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİ
İSTEMESİ145
2- TAŞINMAZ MALİKİNİN TEMERRÜDÜ 146
21- TAPU DEVRİNİN İSTENMESİ146
22- YAPILMIŞ OLAN FAZLA İŞ BEDELİNİN İSTENMESİ147
- XIV -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
FESİH SEBEPLERİ
1- FESİH SEBEBLERİ 151
11- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZ MALİKİ
TARAFINDAN FESHEDİLMESİ151
111- İŞE SÜRESİNDE BAŞLANMAMASI NEDENİYLE FESİH151
112- YÜKLENİCİNİN TESLİMDE GECİKMESİ151
113- PROJEYE AYKIRI İNŞAAT YAPILMASI153
114- İMAR MEVZUATINA UYGUN VE FAKAT PROJEYE AYKIRI
İNŞAAT YAPILMASI154
115- DAİRELERİN KUSURLU OLARAK TESLİM EDİLMEK İSTENMESİ154
116- YÜKLENİCİNİN ŞAHSINDAN DOĞAN İMKANSIZLIK ÜZERİNE
AKDİN SONA ERMESİ155
12- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN
FESH EDİLMESİ155
121- TAPU DEVRİNİN İSTENMESİ156
122- YÜKLENİCİNİN VAR İSE FAZLA İŞ BEDELİ İSTEMESİ156
123- BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ
NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TALEBİ156
124- TAŞINMAZ MALİKİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE
İŞİN YAPILMASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ157
125- TAŞINMAZ MALİKİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK
TAM TAZMİNAT KARŞILIĞINDA FESİH157
2- FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 157
21- İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GERİYE ETKİLİ SONUÇ YARATMASI158
22- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE FESHİN İLERİYE YÖNELİK SONUÇ
DOĞURMASI159
3- SÖZLEŞMEDE FESHE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM BULUNMASI 161
XIV
- XV -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
BUNUN HUKUKİ NETİCELERİ 165
2- TARAFLARIN HERBİRİNİN SAHİP OLDUKLARI SONA ERDİRME
HALLERİ  170
21- GECİKTİRİCİ NEDENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SONA ERME170
22- BOZUCU NEDENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SONA ERME170
23- SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASININ KARARLAŞTIRILDIĞI
HALLERDE CEZA ÖDEYEREK AKDİN FESHİ170
- XVI -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
1- GÖREVLİ MAHKEME 173
2- YETKİLİ MAHKEME 174
3- TAHKİM 175
- XVII -
ZAMANAŞIMI
1- İNŞAATIN KUSURUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA
ZAMANAŞIMI 179
2- YÜKLENİCİNİN KASIT VE AĞIR KUSURU İLE ÖZELLİKLE AYIPLI
MALZEME KULLANARAK YAPTIĞI İNŞAATTAKİ KUSURDAN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI 180
3- İNŞAATIN KUSURU DIŞINDA İNŞAAT YAHUT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN SAİR UYUŞMAZLIKLARDA
ZAMANAŞIMI 180
- XVIII -
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARDA
KAT KARŞILIĞI UYGULAMASI
1- KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI 183
XV
2- RİSKLİ BİNALARIN KAT KARŞILIĞI VERİLMESİNDE KENTSEL
DÖNÜŞÜM İMKANLARI 185
21- KİRA YARDIMI186
22- KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ186
23- KONUT VE İŞYERİ KREDİLERİ187
24- TESPİT KREDİSİ189
25- YIKIM KREDİSİ189
26- VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ190
261- BELEDİYE HARÇLARINDAN MUAFİYET190
262- NOTER MASRAFLARINDAN MUAFİYET190
263- TAPU HARÇLARINDAN MUAFİYET190
264- DAİRE VE İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV İNDİRİMİ190
- XIX -
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
MEVZUATTA YER ALAN HÜKÜMLER
1- (6098) SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 193
2- (4721) SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU 203
3- (6100) SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 216
4- (1512) SAYILI NOTERLİK KANUNU 218
5- (2644) SAYILI TAPU KANUNU 219
- XX -
SORU – CEVAPLARLA
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
SORU VE CEVAPLARLA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ221
- XXI -
ÖRNEK SÖZLEŞMELER
1- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMINA İLİŞKİN ÖN SÖZLEŞME 241
2- DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ 245
XVI
21- YÜKLENİCİ PAYININ İŞ YAPTIKÇA VERİLMESİNE ÖRNEK
DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ245
22- YÜKLENİCİ PAYININ KAT İRTİFAKI TESİSİ SIRASINDA DEVRİ VE
ÜZERİNE İPOTEK TESİS EDİLEREK İŞ YAPTIKÇA İPOTEKLERİN
KALDIRILMASINA ÖRNEK DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ263
3- ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME 274